Biên bản họp sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn mới nhất Biên bản họp tổ chuyên môn sơ kết học kì 1 năm 2021 - 2022

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Biên bản họp sơ kết học kì 1 năm 2021 - 2022 của Tổ chuyên môn gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp sơ kết học kì 1 năm học 2021 - 2022 của Tổ mình.

Nội dung biên bản sơ kết học kì 1 của Tổ chuyên môn bao gồm thời gian, thành phần tham dự, nội dung chính của cuộc họp, những đề xuất, đánh giá... Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu Báo cáo sơ kết học kì 1 của Tổ chuyên môn. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Biên bản sơ kết học kì 1 của tổ chuyên môn năm 2021 - 2022

SỞ GD&ĐT.........

TRƯỜNG .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o------

……., ngày …. tháng … năm 20…

BIÊN BẢN HỌP TỔ - SƠ KẾT HK 1 NĂM HỌC 20…–20…

Tổ ………….

I. THỜI GIAN – THÀNH PHẦN

- Thời gian: lúc …g ngày …………. Tại: ……………

- Chủ toạ: …………………, Đại diện BGH: ………

- Hiện diện: …………………………..Vắng: ………

II. NỘI DUNG: Sơ kết hoạt động tổ chuyên môn

1. Nhân sự :

Tổng số: ……… Nam: 0 Nữ: ………..

Trong đó: có ………………. BGH

Biên chế: ………. Tập sự: ……… Hợp đồng sở:……. Hợp đồng trường:…….

Chia nhóm chuyên môn:

Số TTTên nhómSố lượng thành viênNhóm trưởngGhi chú
1
2
3
4

2. Sơ kết xếp loại thi đua HK1.

Kết quả: Tổng số: …….. Trong đó: Loại XS (A*): …… Loại Tốt(A): ……….

Loại Hoàn thành (B):………Không hoàn thành(C) : ………

TTGiáo viênTự xếp loạiĐỀ NGHỊ CỦA TỔGhi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3. Giáo viên dạy giỏi - CSTĐ:

(số GV dạy giỏi / số GV đăng ký)

STTHọ và Tên Giáo Viên đã đăng kýKẾT QUẢ thực hiện đến 12/20…
1
2
3
4
5
6
7
8

4.-Thanh tra Sở: Số lượng:…………Đã TT………….Chưa TT:…………..

1. …………………. Loại:……………………………

2…………………….Loại:……………………………

- Kiểm tra toàn diện:

STTHọ và Tên Giáo Viên đăng ký theo kế hoạchThực hiện đến 12/20…
1
2
3
4

5. Thực hiện qui chế chuyên môn: (Đánh dấu x nếu thực hiện đạt yêu cầu)

TTGiáo viênThực hiện chương trình đúng tiến độVào điểm đúng hạnGhi sổ đầu bài đầy đủHồ sơ sổ sách đầy đủDự giờ đồng nghiệp(ghi số tiết)Các tồn tại cần khắc phục
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6. Bồi dưỡng học sinh giỏi:

a) Giáo viên dạy bồi dưỡng :

K.……………………………………………

K……………………………………………

K……………………………………………

Số lượng HS tham gia bồi dưỡng

TTKhốiSố HS tham giaLịch họcSố tiết/ tuần
1
2
3

7. Phụ đạo học sinh yếu:

TTGiáo viên dạy phụ đạoKhối lớpSố lượng HSSố tiếtKết quả
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8. Ngoại khóa – Chuyên đề

- Ngoại khoá: (tên ngoại khoá)………………………..

- Chuyên đề:

TTTên chuyên đềKhối- LớpSố lượng Giáo viên tham giaSố lượng HS tham gia
1
2

9. Công tác khác:

9.1. Đăng ký dạy thêm theo Thông tư 17

TTTên GVĐăng ký dạy thêm trong trườngĐăng ký dạy thêm ngoài trườngGhi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9.2. Lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 20-20….

Số lượng GV đã lập kế hoạch:……………………..

Số lượng GV chưa lập KH:……………. Họ tên, lý do:……

………………………………………………

9.3. Về bồi dưỡng chuyên môn:

Tên chuyên đề Bồi dưỡng CM do SGD hoặc nhà trường tổ chức hướng dẫn:

……………………………………………

……………………………………………

Tên chuyên đề do tổ, nhóm chuyên môn triển khai bồi dưỡng:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.4. Các văn bản đã nộp cho nhà trường:

Thời điểm nộpTên văn bảnGhi chú
8.2013Dự kiến phân công giảng dạy HK1
9.2013Kế hoạch Tổ chuyên môn
9.2013Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK1)
9.2013Đăng ký thi đua năm học
Lịch dạy HSG, Phụ đạo HS yếu
Lịch thực hành – thí nghiệm
Phân công dạy thay
BC phát hành đề cương
KH chuyên đề - ngoại khoá
BC sơ kết hk1 nộp SGD (theo mẫu SGD)
BC, Bản cam kết về dạy thêm học thêm
Dự kiến phân công giảng dạy HK2
Phân phối chương trình (chính khoá và tiết tăng HK2)
Biên bản họp tổ chuyên môn HK1
BC chuyên đề- ngoại khóa

9.5. Việc cần rút kinh nghiệm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

9.6. Ý kiến , đề xuất với nhà Trường, Ban Giám Hiệu, Hiệu Trưởng, các bộ phận khác trong trường:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

10. Kế hoạch công tác HK2

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

11. Đánh giá chung:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

................

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 435
  • Lượt xem: 6.747
  • Dung lượng: 27,8 KB