Tin học 8 Bài 10B: Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh Tin học lớp 8 trang 68 sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Tin học 8 Bài 10B: Xoay cắt thêm chữ vào ảnh sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu đáp án hay, chính xác để biết cách trả lời các câu hỏi trang 68, 69, 70, 71, 72, 73.

Tin học 8 Bài 10B thuộc chủ đề 4 Ứng dụng tin học giúp các bạn học sinh biết cách làm xoay, cắt chỉnh sửa ảnh, thêm chữ vào ảnh sao cho đẹp, đúng chuẩn. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin học 8 Bài 10B Xoay cắt thêm chữ vào ảnh, mời các bạn cùng theo dõi.

Khám phá SGK Tin học 8 Bài 10B

1. Xoay ảnh

Câu hỏi 1: Em hãy cho biết, để xoay ảnh ta sử dụng công cụ nào dưới đây?

A. Move Selected Pixels.
B. Move Selection.
C. Rectangle Select.
D. Ellipse Select.

Gợi ý đáp án

Đáp án A.

Câu hỏi 2: Sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự đúng để thực hiện xoay ảnh.

A. Chọn công cụ Move Selected Pixels.
B. Di chuyển con trỏ chuột vào bức ảnh và nháy chuột.
C. Di chuyển con trỏ chuột ra ngoài vùng được chọn để con trỏ chuột chuyển thành dạng .
D. Thực hiện kéo thả chuột để xoay vùng ảnh được chọn theo chiều quay của kim đồng hồ hoặc ngược lại.
E. Chọn tâm quay.
G. Gõ tổ hợp phím Ctrl + D để hoàn tất.

Gợi ý đáp án 

A → B → E → C → D → G.

2. Cắt ảnh

Câu hỏi 1: Khi thực hiện cắt ảnh có kích thước xác định, ta cần chọn chức năng nào dưới đây?

A. Normal.
B. Fixed Size.
C. Fixed Ratio.

Gợi ý đáp án 

Đáp án B.

Câu hỏi 2: Hãy lựa chọn một số thao tác dưới đây và sắp xếp theo thứ tự thực hiện cắt ảnh theo tỉ lệ xác định.

a) Chọn Rectangle Select.

b) Chọn đơn vị đo độ dài.

c) Nhập kích thước chiều ngang, chiều dọc của ảnh kết quả.

d) Nhập tỉ lệ chiều ngang, chiều dọc của ảnh kết quả.

e) Nháy chuột vào vị trí góc trên bên trái của vùng ảnh muốn cắt.

g) Kéo thả chuột từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải để chọn vùng ảnh muốn cắt.

h) Chọn công cụ Move Selection, di chuyển con trỏ chuyển vào khung chữ nhật rồi kéo thả chuột để thay đổi vùng ảnh được chọn.

i) Chọn Crop to Selection để hoàn tất.

k) Chọn Fixed Ratio.

Gợi ý đáp án 

a → k → d → g → h → i.

3. Thêm chữ vào bức ảnh

Câu hỏi 1: Hãy nêu các bước thêm văn bản vào ảnh.

Gợi ý đáp án 

Các bước thêm văn bản vào ảnh:

Bước 1: Chọn công cụ Text T.

Bước 2: Nháy chuột vào vị trí muốn văn bản xuất hiện rồi gõ, định dạng văn bản.

Bước 3: Chọn Finish để hoàn tất.

Câu hỏi 2: Trước khi nháy chuột vào nút Finsh để hoàn tất việc thêm văn bản vào ảnh, ta có thể thực hiện những việc nào sau đây?

A. Thay đổi phông chữ
B. Thay đổi cỡ chữ.
C. Căn lề văn bản.
D. Thay đổi kiểu chữ.
E. Thay đổi màu chữ.
G. Di chuyển văn bản.

Gợi ý đáp án 

Tất cả các đáp án trên.

Luyện tập SGK Tin học 8 Bài 10B

Luyện tập 1

Hãy nêu việc cần thực hiện để từ bức ảnh ở Hình 1 có được bức ảnh kết quả ở Hình 2.

Gợi ý đáp án

  • Bước 1: Mở tệp ảnh Bờ biển.png.
  • Bước 2: Chọn công cụ Move Selected Pixels.
  • Bước 3: Nháy chuột vào bức ảnh để chọn bức ảnh.
  • Bước 4: Chọn tâm quay (bức ảnh sẽ xoay quanh điểm này). Mặc định tâm quay ở vị trí chính giữa bức ảnh. Ta kéo thả nút tâm ngắm để thay đổi vị trí tâm quay.
  • Bước 5: Di chuyển con trỏ chuột ra ngoài vùng được chọn, khi con trỏ chuột có dạng bàn tay, thực hiện kéo thả chuột để xoay vùng ảnh được chọn theo chiều (hoặc ngược) kim đồng hồ sao cho đường chân trời nằm trùng phương nằm ngang.
  • Bước 6: Gõ tổ hợp phím Crtl+D ta được bức ảnh kết quả.

Luyện tập 2

Trong quá trình thêm văn bản vào ảnh, ta có thể định dạng, di chuyển văn bản khi nào?

Gợi ý đáp án

Trong quá trình thêm văn bản vào ảnh, ta có thể định dạng, di chuyển văn bản trước khi nháy chuột vào nút Finish để hoàn tất.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 31
  • Dung lượng: 115,3 KB
Sắp xếp theo