Tin học 8 Bài 9A: Trình bày văn bản Tin học lớp 8 trang 43 sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Tin học 8 Bài 9A: Trình bày văn bản sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác để biết cách trả lời các câu hỏi trang 43, 44, 45, 46.

Tin học 8 Bài 9A thuộc chủ đề 4 Ứng dụng tin học giúp các bạn học sinh biết cách trình bày văn bản sao cho đúng chuẩn. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tin 8 Bài 9A Trình bày văn bản, mời các bạn cùng theo dõi.

Khám phá SGK Tin học 8 Bài 9A

1. Tạo danh sách dạng liệt kê

Câu hỏi 1

Hãy nêu các bước thực hiện tạo danh sách dạng liệt kê bằng kí hiệu đầu dòng cho nhiều đoạn văn bản đồng thời.

Gợi ý đáp án

Bước 1: Bôi đen vào những đoạn văn bản cần tạo danh sách liệt kê.

Bước 2: Chọn thẻ Home.

Bước 3: Chọn nút Bullets.

Câu hỏi 2

Nêu các bước thực hiện thay đổi kí hiệu đầu dòng.

Gợi ý đáp án

Bước 1: Chọn danh sách liệt kê

Bước 2: Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút Bullets

Bước 3: Chọn trong danh sách được mở ra để thay đổi kí hiệu đầu dòng.

2. Đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Đầu trang, chân trang có thể chứa chữ, hình ảnh, hình vẽ đồ họa và số trang (được đánh tự động).

B. Nếu nhập nội dung chân trang, đầu trang, sau đó thực hiện chọn mẫu đầu trang, chân trang thì nội dung đã nhập sẽ bị mất.

C. Nội dung đầu trang, chân trang chỉ xuất hiện tại trang được thực hiện thêm đầu trang, chân trang.

D. Có thể tự thiết kế đầu trang, chân trang hoặc chọn mẫu có sẵn.

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Luyện tập Tin học 8 Bài 9A

Câu hỏi 1

Em hãy nêu các việc cần thực hiện để từ văn bản ở Hình 2 ta có được văn bản ở Hình 1.

Gợi ý đáp án

- Thêm phần đầu trang: Insert → Header → Chọn mẫu đầu trang và nhập nội dung.

- Thêm phần chân trang: Insert → Footer → Chọn mẫu chân trang và nhập nội dung.

- Tạo danh sách dạng liệt kê:

+ Tạo danh sách dạng liệt kê có thứ tự cho mục in đậm ở hình 2

  • Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo vào mục cần tạo danh sách liệt kê.
  • Bước 2: Chọn thẻ Home.
  • Bước 3: Chọn nút Numbering.

+ Tạo danh sách dạng liệt kê bằng kí hiệu đầu dòng cho các đoạn văn bản trong các mục in đậm thứ 2 và thứ 3

  • Bước 1: Đặt con trỏ soạn thảo vào mục cần tạo danh sách liệt kê.
  • Bước 2: Chọn thẻ Home.
  • Bước 3: Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút Bullets.
  • Bước 4: Chọn trong danh sách kí hiệu được mở ra để chọn kí hiệu đầu dòng.

Câu hỏi 2

Hãy làm việc cùng với bạn để dự kiến nội dung ôn tập cho Bài 6, Bài 7 với cấu trúc gồm tên bài, tóm tắt bài học, các mục của bài học, nội dung trọng tâm của mỗi mục (Hình 1).

Lưu ý: phần tóm tắt bài học cần được trình bày bằng hình vẽ đồ hoạ, hình ảnh.

Gợi ý đáp án

BÀI 6 SẮP XẾP, LỌC DỮ LIỆU

1. Tóm tắt bài học

2. Sắp xếp dữ liệu

Sắp xếp theo một cột dữ liệu: Chọn một ô tính trong cột cần sắp xếp dữ liệu, nháy chọn dải lệnh hoặc  trong bảng chọn Data để sắp xếp theo thứ tự dữ liệu tăng dần hoặc giảm dần.

Sắp xếp theo nhiều có dữ liệu: Chọn một ô tính trong vùng dữ liệu cần sắp xếp, chọn lệnh Sort trong lệnh Sort & Filter cửa sổ Sort được mở ra. Trong cửa sổ Sort, thực hiện thêm mức sắp xếp, chọn cột, tiêu chí, cách sắp xếp sau đó chọn OK.

3. Lọc dữ liệu

Các bước lọc dữ liệu: chọn một ô tính trong vùng dữ liệu cần lọc rồi chọn thẻ Data, chọn lệnh Filter. Tiếp theo, nháy chuột vào nút mũi tên trong ô tính chứa tiêu đề cột dữ liệu cần lọc rồi chọn giá trị cần lọc hoặc chọn, chỉnh sửa điều kiện để lọc dữ liệu mong muốn, sau đó chọn OK.

Khi cần thực hiện tính toán, sắp xếp, lọc với bảng dữ liệu trong tệp văn bản, ta nên sao chép dữ liệu sang trang tính để xử lí.

Vận dụng SGK Tin học 8 Bài 9A

Câu hỏi: Trao đổi với các bạn, phân công các nhóm thực hiện theo yêu cầu dưới đây:

a) Phân công mỗi nhóm tạo tài liệu ôn tập một số bài học (hay chủ đề) đã học của một môn học, hoạt động giáo dục Lớp 8; trao đổi với các bạn để thống nhất cách đặt tên tệp phù hợp với nội dung trong tài liệu.

b) Các nhóm thực hành tạo tài liệu ôn tập theo phân công. Văn bản cần được đánh số trang; phần đầu trang ghi tên môn học và tên các bài học (hay chủ đề); phần chân trang ghi thông tin của nhóm.

c) Các nhóm trao đổi sản phẩm với nhau để mỗi nhóm đều có đủ các tài liệu ôn tập các nhóm đã tạo.

Gợi ý đáp án

HS tham khảo mẫu sau và lựa chọn bài học/ chủ đề khác và thực hiện tương tự

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 27
  • Lượt xem: 439
  • Dung lượng: 189,6 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo