Mẫu thông tin tham dự cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2023 - 2024 Đơn tham gia cuộc thi An toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh THCS, THPT

Mẫu thông tin tham dự cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2023 - 2024 giúp các em học sinh, giáo viên tham dự cuộc thi và phụ huynh (cha mẹ hoặc người giám hộ) của học sinh xác nhận và ký, ghi rõ thông tin vào bài thi (Mẫu 01).

Cuộc thi dành cho học sinh, giáo viên THCS, THPT trên toàn quốc, thời gian nhận bài thi từ ngày 24/11/2023 - 20/12/2023. Mời giáo viên, học sinh THCS, THPT tham khảo mẫu phiếu tham dự cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Mẫu thông tin tham dự cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai năm 2023 - 2024

Mẫu 01

THÔNG TIN THAM DỰ
CUỘC THI "AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI"
NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên học sinh/giáo viên: ........................................................................................

Giới tính: .......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................

Trường: .........................................................................................................................

Địa chỉ nhà trường: Phường, xã....................................................................................

Quận, huyện:................................. Tỉnh/TP:..................................

Thông tin phụ huynh (cha, mẹ hoặc người giám hộ)

Tên: ............................................................. Số điện thoại: ..........................................

* Lưu ý về việc sử dụng thông tin cá nhân

Bằng việc nộp bài tham gia cuộc thi này, ký và ghi rõ họ tên tại mẫu này, thí sinh/phụ huynh của thí sinh hiểu và đồng ý cho Ban tổ chức và các bên liên quan khác có vai trò trong tổ chức chương trình sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích quản lý, tồ chức, truyền thông cho Cuộc thi và tuyên truyền cho các hoạt động liên quan đến Cuộc thi bao gồm nhưng không giới hạn: sắp xếp, chấm điểm các bài thi, các dịch vụ đi lại, ăn ở, tổ chức trao giải, đăng tải hình ảnh, video có hình ảnh của các cá nhân trên các website, phương tiện truyền thông,...

Thí sinh/phụ huynh có quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình theo pháp luật hiện hành, việc xử lý dữ liệu cá nhân của được Ban tổ chức thực hiện tuân theo các quy định pháp luật về xử lý dữ liệu cá nhân. Trường hợp không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, các cá nhân vui lòng liên hệ lại với Ban tổ chức.

Thí sinh (Học sinh/ giáo viên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cha/mẹ/người giám hộ của học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 97
  • Lượt xem: 1.026
  • Dung lượng: 94,8 KB
Sắp xếp theo