Mẫu phương hướng Đại hội Chi đội năm 2023 - 2024 Phương hướng hoạt động của Chi đội (5 mẫu)

TOP 5 mẫu phương hướng Đại hội Chi đội dưới đây là tài liệu hữu ích được lập ra nhằm nêu lên mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Chi đội trong năm học mới để có hướng phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đại hội Chi đội là buổi sinh hoạt nhằm tổng kết và đánh giá công tác đội năm học 2022 – 2023 và xây dựng phương hướng, chương trình công tác Đội năm học 2023 – 2024 bầu Ban chỉ huy Chi đội để lãnh đạo Chi đội thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học. Vậy dưới đây là TOP 7 mẫu phương hướng hoạt động của Chi đội mời các bạn cùng theo dõi. Bên cạnh đó các bạn xem thêm kịch bản, nghị quyết cũng như biên bản Đại hội Chi đội.

Phương hướng hoạt động của Chi đội - Mẫu 1

PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 20...-20....

- Kính thưa các thày giáo, cô giáo!

- Thưa toàn thể các bạn!

Sau đây tôi xin thông qua bản Dự thảo phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 20...-20....

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20...- 20... của Liên đội, chi đội 5A xin xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 20...-20... như sau:

I- Chủ đề năm học:

“Măng non đất nước
Tiếp bước cha anh
Làm nghìn việc tốt
Xứng cháu Bác Hồ”

II- Trọng tâm công tác:

1. Công tác giáo dục: Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và định hướng giá trị cho toàn thể đội viên trong chi đội.

2. Tập trung năng cao sinh hoạt Đội; triển khai thực hiện Chương trình ”Dự bị đội viên”, ”Rèn luyện đội viên” (sửa đổi).

3. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Thiếu nhi Bắc Giang thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 20... - 20... gắn với việc triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”. Đẩy mạnh triển khai các phong trào “Nghìn việc tốt”, phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong thời kỳ mới, phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”, phát động trong thiếu nhi các phong trào hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

III- Một số chỉ tiêu cơ bản:

- 100% đội viên tham gia phong trào của Đội như: “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”, “Áo lụa tặng bà”,“Em yêu biển đảo Việt Nam” …

- 100% đội viên tham gia phong trào: "Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Yên Thế thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”…

-100% đội viên tham gia phong traøo “Đoâi baïn cuøng tieán” “Tuaàn hoïc toát”, “Giôø hoïc toát”. Thi ñua hoïc taäp toát chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn trong naêm học.

- 100% đội viên không vi phạm nề nếp, không nghỉ học không có lý do, không bỏ giờ.

- 100% đội viên tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, báo tường nhân các ngày lễ lớn, đẩy mạnh giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao với các chi đội bạn.

- Tổ chức 01 hoạt động lớn trong chi đội: thành lập Câu lạc bộ vui học giúp các bạn đội viên yêu thích các môn học

- Không có đội viên không bỏ học giữa chừng.

- 100% đội viên thực hiện tốt khẩu hiệu “ Trường như nhà, thầy cô như cha mẹ”

- 100% đội viên không vi phạm an toàn giao thông

- 100% đội viên thực hiện tốt theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và thực hiện theo quy chế hoạt động của Liên đội.

Cuối năm học phấn đấu:

+ Học lực:

- Giỏi

: bạn

= %.

- Khá

: bạn

= %.

- TB

: bạn

= %.

- Yếu

: bạn

= %.

+ Hạnh kiểm:

- Đạt (Đ)

: bạn

= %.

- Chưa đạt (CĐ)

: bạn

= %.

+ Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên Đội: ........... bạn = %.

+ Danh hiệu chi đội: …………………………………………………..

IV-Giải pháp thực hiện:

- Tăng cường giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương đất nước cho đội viên giúp đội viên ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với tổ chức Đội

- Đội viên có ý thức phát huy tối đa tính tích cực trong hoạt động Đội, Nâng cao vai trò lãnh đạo của BCH Chi đội, có kế hoạch cụ thể kịp thời.

Trên đây là bản dự thảo phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động của chi đội trong năm học 20...-20.... Rất mong các bạn đội viên trong Chi đội góp ý xây dựng để bản phương hướng hoàn chỉnh hơn, góp phần thúc đẩy phong trào Đội ngày càng vững mạnh hơn.

Xin cảm ơn các bạn!

Phương hướng hoạt động của Chi đội - Mẫu 2

Kính thưa các quí vị đại biểu.

Kính thưa các thầy cô giáo.

Thưa toàn thể các bạn.

Sau đây em xin thông qua bản dự thảo phương hướng hoạt động Đội năm học 20... - 20....

Bước vào năm học mới Chi đội.... đã đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Và phong trào thiếu nhi năm học 20... - 20... với chủ đề:

“Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt rèn luyện chăm”

1. Nhiệm vụ chung

- Tăng cường giáo dục truyền thống, truyền thống dân tộc bằng việc tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn thông qua các hoạt động văn hoá văn nghệ…..

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập, phong trào có ý nghĩa thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Triển khai phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy",

b. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh:

* Nâng cao chất lượng công tác Đội, làm tốt chương trình rèn luyện đội viên trong toàn chi đội. Thực hiện nghiêm túc nghi thức đội.

* Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thành lập và tổ chức sinh hoạt thường xuyên các câu lạc bộ: Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, thể dục thể thao; các nhóm sở thích......

- Làm tốt công tác vệ sinh trường, lớp, đổi mới không gian lớp học; tham gia vệ sinh thôn xóm, chăm sóc di tích lịch sử văn hoá địa phương.

- Làm tốt công tác tham mưu xây dựng phòng học xanh, sạch, đep, tìm hiểu lịch sử văn hoá địa phương..

3. Chỉ tiêu phấn đấu:

a. Chỉ tiêu chung:

- Tập thể chi đội: Vững mạnh.

- Xếp thứ tự: ..../.....

Hạnh kiểmHọc lựcGiải h/s giỏi
TốtKháTBYếuGiỏiKháTBYếuHuyệnTỉnh


b. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục:

- Đội viên lên lớp thẳng …%

c. Chỉ tiêu thực hiện các chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- 100% đội viên không vi phạm nề nếp, không bỏ giờ.

- 100% đội viên tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

- Tổ chức 01 hoạt động lớn trong chi đội: Thành lập Câu lạc bộ vui học giúp các bạn đội viên yêu thích các môn học.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu Chi đội vững mạnh. Toàn Chi đội có 70% đội viên trở lên đạt loại tốt ,số còn lại đạt loại khá.

- 100% đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy trong đó: ...% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

- Không có đội viên không bỏ học.

4. Giải pháp thực hiện:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Kính thưa các quí vị đại biểu.

Kính thưa các thầy cô giáo.

Thưa toàn thể các bạn.

Trên đây là bản phương hướng, kế hoạch hoạt động của chi đội trong năm học 20... - 20.... Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các quý vị đại biểu, thầy cô và các bạn bổ xung vào bản phương hướng của Chi đội thêm đầy đủ.

Cuối cùng xin kính chúc các vị đại biểu các thầy cô mạnh khỏe hạnh phúc và quan tâm nhiều hơn nữa tới hoạt động của ..........

Chúc các bạn đội viên chăm ngoan học giỏi xứng đáng là đội viên tốt,cháu ngoan Bác Hồ.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Phương hướng hoạt động của Chi đội - Mẫu 3

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại hội!

Chi đội ..... cần phải phấn đấu hơn nữa để lập thành tích xuất sắc trong năm học này. Muốn làm được điều đó mỗi chúng ta phải nổ lực hết mình phấn đấu không mệt mỏi để thành một người con ngoan trò giỏi, và chi đội chúng ta ngày càng vững mạnh để đạt được mục tiêu trên chúng ta phải cùng nhau xây dựng nên phương hướng nhiệm vụ của chi đội trong năm học này. Gồm các nội dung như sau:

1. Chương trình 1 “Nuôi dưỡng tâm hồn thắp sáng ước mơ”.

* Mục đích:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống đạo đức và giá trị tốt đẹp cúa con người và dân tộc Việt Nam; tạo môi trường thuận lợi cho đọi viên trong chi đội hình thành tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ và khác khao vươn lên trong cuộc sống.

* Chỉ tiêu:

- 100% đội viên tham gia đền ơn đáp nghĩa.

- 100% đội viên làm theo năm điều Bác Hồ dạy.

- 100% đội viên tham gia tìm hiểu lịch sử dân tộc

- 100% đội viên tham gia các cuộc vận động của đoàn đội như: giúp bạn vượt khó ủng hộ thiên tai…

* Biện pháp:

- Vận động đội viên đóng góp tiền, SGK cũ, quà ủng hộ các gia đình chính sách.

- Tăng cường đọc sách báo đặc biệt sách kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình rèn luyện đội viên (hình thức kiểm tra chéo).

- Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, truyền thống của trường cấp chi đội.

2. Chương trình 2: “Thân thiện đến trường”.

Mục đích: Tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phát huy tích cực, tham gia các công tác đội và các phong trào của đoàn đội phát động.

* Chỉ tiêu:

- 100% đội viên thực hiện tốt nội quy của trường, lớp đề ra.

- 100% đội viên biết được tiểu sử của liệt sỹ ....... và hiểu biết về truyền thống của nhà trường.

- 100% đội viên nộp đầy đủ các khoản thu mà nhà trường quy định

- 100% đội viên có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện tốt vệ sinh ăn uống.

- Tỉ lệ chuyên cần hàng tháng đạt 99% trở lên.

- 100% đội viên tham gia lao động tạo môi trường xanh sạch đẹp.

- 100% đội viên góp quỹ vì bạn nghèo.

100% đội viên tham gia ủng hộ các bạn đội viên ở vùng thiên tai.

* Biện pháp:

- Nâng cao ý thức đội viên trong các buổi lao động và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Tuyên truyền giới thiệu “vòng tay bè bạn”

- Tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Vận động gây quỹ vì bạn nghèo.

- Vận động các đội viên tham gia ủng hộ các bạn đội viên sống trong vùng thiên tai.

3. Chương trình 3 “Vui khoẻ, chăm ngoan”.

Mục đích: Tổ chức cho đội viên tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện sức khoẻ thể chất, tinh thần; tạo môi trường giúp đội viên phấn đấu rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

* Chỉ tiêu:

+ Chi đội tham gia 100% các hoạt động ngoài giờ lên lớp do đoàn đội tổ chức.

+ 100% đội viên thực hiện tốt vấn đề an toàn giao thông.

+ 100% đội viên có ý thức học tập tốt và không chơi game

- 100% đội viên tham gia các hoạt động của đoàn đội đề ra như Văn nghệ - TDTT, báo tường, báo ảnh…

* Biện pháp:

- Có kế hoạch tập luyện chuẩn bị cho các cuộc thi do đoàn đội đề ra.

- Giáo dục ý thức, vượt khó và giúp bạn vượt khó để vươn lên trong học tập, tạo được phong trào học ở mọi nơi mọi lúc.

- Thực hiện thi đua trong lớp và giữa các lớp và hộp thư liên đội

- Tham gia các phong trào hoạt động ngoài giờ lên lớp của đoàn, đội ở các bộ môn như toán, văn, sử, địa…

- Mỗi đội viên khá giỏi đăng ký kèm 2 bạn yếu, kém.

- Tổ chức học nhóm “đôi bạn cùng tiến”.

4. Chương trình 4 “Đội ta vững mạnh”

* Mục Tiêu: Nhằm xây dựng một chi đội vững mạnh, chất lượng đội viên.

* Chỉ tiêu:

- 100% đội viên tham gia đăng ký chương trình rèn luyện.

- Tất cả đội viên tham gia tốt chương trình phát thanh măng non.

- 100% đội viên thực hiện tốt việc đăng ký cẩm nang “Tuổi trẻ đất mũi học tập và làm theo lời Bác”

- Chi đội đạt danh hiệu chi đội mạnh cấp trường trở lên.

* Biện pháp

- Họp định kỳ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của chi đội.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tất cả ban chỉ huy đội phải có tinh thần trách nhiệm cao.

- Hướng dẫn các đội viên thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên.

- Vận động đội viên tham gia các cuộc thi lấy chuyên hiệu do Tổng phụ trách tổ chức.

Các chỉ tiêu cụ thể

1. Về học tập

 • Phát động phong trào thi đua học tập sôi nỗi qua các đợt thi đua: 20/11, 26/3 giành nhiều điểm tốt, tuần học tốt
 • Xây dựng nề nếp học tập trên lớp, hăng say phát biểu xây dựng bài, ghi chép bài đầy đủ.
 • Ngồi trong lớp nghiêm túc, trật tự nghe thầy cô giáo giảng bài. Về nhà học và làm bài đầy đủ.
 • Đi học chuyên cần, đúng giờ, không bỏ học tùy tiện.
 • Trung thực trong kiểm tra, thi cử.
 • Có kế hoạch học tập khoa học, có phương pháp học để đạt kết quả cao.
 • Có đầy đủ sách vở dụng cụ học tập, giữ gìn vở sạch, chữ đẹp.
 • Chỉ tiêu: Giỏi: 40 bạn
 • Khá: 3 bạn

2. Về hạnh kiểm

 • Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lễ phép kính trọng thầy cô giáo, đoàn kết thân ái với bạn bè, thực hiện nói lời hay làm việc tốt.
 • Chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường, liên đội.
 • Không nói tục, chửi thề, không gây gỗ, đánh nhau, la cà dọc quán hàng, chơi game, hút thuốc.
 • Chỉ tiêu: 100% xếp loại hạnh kiểm Tốt

Phương hướng hoạt động của Chi đội - Mẫu 4

CHI ĐỘI …. ...

I. Đặc điểm tình hình:

Tổng số đội viên .………. nữ ……………

Thuận lợi:

Cơ sở vật chất đầy đủ, đa số các bạn đội viên đều ngoan có ý thức trong học tập và rốn luyện .

Khó khăn:

Kiến thức các đội viên không đồng đều ,một số bạn ở xa đi lại khó khăn …

Năm học 20... - 20... là năm học thiếu nhi thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm .... năm ngày giải phóng thủ đô (10/10 /1954 -10/10 20...), .... năm ngày thành lập quân đội, ... năm ngày thành lập Đảng,.... năm ngày sinh của Bác Hồ ….

II. Chủ đề năm học

“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1. Hoạt động 1: Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống

Mảng 1: Giáo dục lí tưởng, truyền thống

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9; 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Đoàn, 80 năm Ngày thành lập Đội;

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Em yêu biển đảo Việt Nam” thông qua các hoạt động tổ chức các cuộc thi, sinh hoạt chuyên đề, vẽ tranh, viết thư gửi các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Tiếp tục thực hiện các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”.

Chỉ tiêu phấn đấu:

+100% đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

+100% đội viên thực hiện đầy đủ việc chuẩn bị đồ dùng học tập trước khi đến lớp.

+ 100% mặc đúng trang phục đến trường.

2. Hoạt động 2: Phong trào Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Mảng 2: Rèn luyện đạo đức, lối sống

- Thực hiện phong trào “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy với các nội dung: giáo dục đạo đức, lối sống, thi đua học tập, phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, công tác “Trần Quốc Toản, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, tổ chức các hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Tìm hiểu lịch sử”... Tập trung đổi mới phương thức phát triển phong trào đảm bảo tính giáo dục, sáng tạo, thiết thực, bổ ích.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho đội viên tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động.

Mảng 3: Thi đua học tập – sáng tạo

- Rốn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, nhi đồng. Triển khai có hiệu quả các đợt thi đua “Rèn nét chữ, luyện nết người”

- Duy trì và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh; tổ chức tốt hội thi “Tin học trẻ” cấp Liên đội, tổ chức tốt cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” lần thứ XIV. Tuyên truyền và tư vấn, trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích và tổ chức “Ngày hội đọc sách” cho thiếu nhi.

- Giáo dục cho thiếu nhi về mục đích, động cơ, thái độ, phương pháp học tập

đúng đắn với phương châm “Học để biết – Học để làm – Học để cùng chung sống – Học để tự khẳng định”.Nâng cao chất lượng phong trào “ Vượt khó học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đi đôi với hành”…;tiếp tục thực hiện cuộc vận đông “Hai không” tạo môi trường học tập tích cực, nghiêm túc, chất lượng.

- Tham gia tốt các cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp”, “Em tập viết văn, làm thơ”, “Sửa nói ngọng”, “Em yêu khoa học”…

- Chỉ tiêu phấn đấu:

+ 100% hoàn thành trong học tập rèn luyện Năng lực và phẩm chất.

+ Sản phẩm sáng tạo thanh thiếu niên có hiệu quả

Mảng 4: Rèn luyện sức khỏe, kĩ năng

-Tham gia có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, công tác “Trần Quốc Toản”, xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”….

- Tham gia thi bày mâm ngũ quả “Đêm hội trăng rằm” tại các liên Đội.

- Đẩy mạnh việc học tập kỹ năng sống, giá trị sống, rèn kỹ năng thực hành xã hội, thông qua các hoạt động Đội. Thực hiện hiệu quả phong trào “Trường em xanh sạch đẹp”.

-Tham gia tốt chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”

- Hướng dẫn các bạn đội viên biết giữ vệ sinh cá nhân, biết phòng tránh tai nạn thương tích, hiểu biết và chấp hành tốt luật lệ tham gia giao thông, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, thành lập các đội “Thiếu nhi tham gia giao thông an toàn”, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; thành lập “Câu lạc bộ phóng viên nhỏ”, tiếp tục thực hiện mô hình hòm thư “Điều em muốn nói”, câu lạc bộ “Quyền trẻ em”

Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% đội viên ủng hộ mua tăm từ thiện.

- 100% đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác hồ dạy.

- 100% Đội Viên tham gia Vui tết trung thu tại Liên đội

3. Hoạt động 3: Xây dựng Đội vững mạnh

Mảng 5: Công tác xây dựng Đội

- Thực hiện tốt chương trình “Rốn luyện Đội viên”, tăng cường tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng công tác Đội cho đội ngũ Ban chỉ huy liên đội, chi đội và phụ trách sao nhi đồng. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp đội viên đảm bảo chất lượng.

- Tham gia tốt Hội thi “Chỉ huy Đội” giỏi cấp Liên đội

Mảng 6: Công tác đội viên

- Tham gia tốt lễ phát động chủ đề năm học trọng thể, ấn tượng.

- Tổ chức tốt đại hội chi đội, Bầu ra ban chỉ huy chi đội và 5 đại biểu đi dự đại hội Liên đội.

- Sinh hoạt chi đội đều đặn và theo chủ điểm.

Mảng 7: Công tác nhi đồng

- Tham gia tốt hội thi “Phụ trách sao giỏi” cấp Liên đội.

- sinh hoạt Sao, lớp nhi đồng theo chủ điểm tháng, triển khai thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”, xây dựng mô hình “Sao nhi đồng tự quản lớp 3”, các phong trào “Sao giúp bạn vượt khó”.

Chỉ tiêu phấn đấu: 100% đội viên thực hiện tốt trong quá trình Rèn luyện đội viên.

- 100% đội viên, tham gia tốt kế hoạch nhỏ.

- 100% đội viên tham gia đầy đủ đại hội Chi đội.

- 100% Đội Viên tham gia ủng hộ khi Liên đội phát động

Chi đội đăng kí cấp Huyện.

* Trên đây là bản phương hướng công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20... - 20... của chi đội………

Phương hướng hoạt động của Chi đội - Mẫu 5

1. Về rèn luyện đạo đức:

- Quyết tâm thực hiện việc học tập theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể

- Mỗi đội viên trong liên đội cần tích cực rèn luyện tu dưỡng đạo đức, xây dựng nối sống văn hoá, trong sáng lành mạnh. Thực hiện tốt có chuyển biến phong trào của Đội, phấn đấu là một trong những đội viên tiêu biểu, xuất sắc của Liên đội. 100% đội viên nói lời hay, làm việc tốt, 100% đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của người học sinh. Thực hiện theo phong cách học sinh Bắc ninh Kinh bắc. Không có học sinh vi phạm nề nếp, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt cuộc vận động của Liên đội, trung thực trong học tập, không vi phạm tiêu cực trong thi cử và đặc biệt biết giữ gìn, bảo vệ của công.

2. Về học tập:

Xây dựng và phát triển tốt thói quen thực hiện tốt nội quy, nề nếp học tập:

- Đi học đúng giờ

- Có đầy đủ đồ dùng học tập

- Duy trì nề nếp truy bài có hiệu quả

- Chuẩn bị bài chu đáo trước khi tới lớp

- Trong giờ học hăng hái phát biểu xây dựng bài

Phấn đấu duy trì: 100% đội viên có góc học tập ở nhà, 100% đội viên không vi phạm quy chế thi cử.

Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100% các bạn học sinh đạt.

Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% các bạn học sinh đạt.

Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học ở các môn: 100% các bạn học sinh đạt điểm 5 trở lên.

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: 100%

Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 100%

Học sinh giỏi các cấp: Phấn đấu có giải nhất, nhì thi viết chữ đẹp cấp huyện và tỉnh; có giải trong các kỳ thi giải toán qua mạng, Tiếng anh, Thể dục Thể thao cấp huyện.

3. Chữ viết:

Loại A= 85% Loại B=15%

4. Về lao động, thể dục, vệ sinh:

Toàn liên đội tham gia đầy đủ với ý thức trách nhiệm cao đảm bảo an toàn trong các buổi lao động làm đẹp lớp, đẹp trường, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, thôn xóm vào theo kế hoạch

- Mỗi đội viên, sao nhi đồng ý thức được việc thực hiện “Vì một môi trường không có rác” (Nhặt rác khi thấy rác và bỏ rác vào đúng nơi quy định)

- Trong vệ sinh tiếp tục duy trì nề nếp có nêu cao chủ đề 4 sạch: Lớp sạch, sạch bảng, rẻ sạch, nước sạch, tạo lập không khí trong sạch. Mỗi đội viên thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục khi đến trường. Phấn đấu trường đạt tiêu chuẩn: xanh- sạch- đẹp cấp tỉnh.

- Tiếp tục duy trì tốt nề nếp thể dục, múa hát tập thể. Quyết tâm khắc phục những tồn tại của năm trước, thực hiện đúng, đều, đẹp.

5. Về công tác đội:

- Ban chỉ huy liên đội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm. Thực hiện: Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Phát huy tốt hoạt động của đội cờ đỏ, tăng cường mối liên lạc thầy giáo tổng phụ trách và ban chỉ huy các chi đội để từ đó có những kế hoạch, biện pháp hợp lý. Triển khai phong trào em làm kế hoạch nhỏ để gây quỹ đội. Phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các ngày chủ điểm 20/11, 26/3... giữa các chi đội, chi sao sau mỗi đợt thi đua có khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời, phấn đấu liên đội xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Trên đây là bản phương hướng công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20... - 20... của chi đội………

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 3.773
 • Lượt xem: 56.141
 • Dung lượng: 217,4 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo