Mẫu đơn xin học bán trú Đơn xin học bán trú mới nhất

Mẫu đơn xin học bán trú được phụ huynh học sinh lập ra, để xin cho con mình học bán trú ở trường. Nhu cầu học bán trú ngày càng phổ biến ở tất cả các cấp học, bởi phụ huynh đi làm xa, khá bận rộn công việc không thể đưa đón con vào buổi trưa.

Trong đơn xin học bán trú, phụ huynh phải trình bày cụ thể lý do hợp lý để được xét duyệt, đồng thời cam kết chấp hành các quy định của nhà trường và đóng góp đầy đủ những khoản lệ phí theo quy định chung. Ngoài ra, trong quá trình học phụ huynh thấy con em mình còn yếu môn nào, có thể viết đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi, để thầy cô phụ đạo thêm cho con em mình.

Mẫu đơn xin học bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày .........tháng.........năm ........

ĐƠN XIN HỌC BÁN TRÚ

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường..................

1. Họ và tên học sinh:.............................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................

3. Hộ khẩu thường trú: Thôn (bản).....................xã ................. huyện ............ - tỉnh ............

4. Họ tên bố:...................................Nghề nghiệp: ..............................................................

- Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện, tỉnh):.....…………………………………………

5. Họ tên mẹ: ............................................................Nghề nghiệp:................................................

- Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện, tỉnh):.....…………………………………………….

Em xin cam đoan

- Tuyệt đối chấp hành tốt mọi nội quy kỉ luật học tập và lao động của nhà trường.

- Những lời khai trên là đúng dự thật. Nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lí theo quy định.

Cam đoan của phụ huynh HS (hoặc người giám hộ)
Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin cho con học bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

............, ngày.....tháng......năm........

ĐƠN XIN CHO CON HỌC BÁN TRÚ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường.....................

Tôi tên là:...........................................................

Địa chỉ:...............................................................

Là.................................... của em......................

Ngày, tháng, năm sinh:......................................

Tôi viết đơn này xin trình bày một việc sau:

Do điều kiện công việc, nhà ở xa, vợ chồng tôi không thể đưa con tôi đến lớp học và về nhà được vào các buổi trưa. Để việc học tập của cháu được thuận lợi hơn, Tôi kính mong Ban giám hiệu trường..........................xét duyệt cho phép con tôi là em ........................................được ở lại học bán trú trong ngày.

Tôi xin hứa sẽ bảo ban con tôi chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của nhà trường và tham gia đóng góp đầy đủ các khoản lệ phí theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

..........,ngày.....tháng.....năm..........

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 6.274
  • Lượt xem: 22.024
  • Dung lượng: 112,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo