Mẫu biên bản hủy hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Khi viết hóa đơn GTGT bị sai, doanh nghiệp cần phải lập biên bản hủy hóa đơn theo đúng quy định của Bộ Tài chính để hợp thức hóa biểu mẫu trên. Biên bản hủy hóa đơn cần ghi rõ số hóa đơn bị hủy, hàng hóa ghi trên hóa đơn bao gồm những gì, lý do hủy hóa đơn ra sao?

Hóa đơn GTGT

Đồng thời, phải cam kết không sử dụng hoá đơn viết sai này để kê khai thuế GTGT. Biên bản hủy hóa đơn mới nhất được lập theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-- -oOo- --

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số ..../BBTHHĐ

- Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày ......./......./...... chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: CÔNG TY.................................. .....................................................................

Địa chỉ:......................................................... .....................................................................

Mã số thuế:.................................................. .....................................................................

Người đại diện: .......................................... Chức vụ:.......................................................

BÊN BÁN: CÔNG TY.................................. .....................................................................

Địa chỉ:......................................................... .....................................................................

Mã số thuế:.................................................. .....................................................................

Người đại diện: .......................................... Chức vụ:.......................................................

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ..................do ..................phát hành ngày.....................................

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn giá tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456

Cộng tiền hàng

Thuế xuất GTGT: .......................... Tiền thuế GTGT: ......................................................

Tổng cộng tiền thanh toán: ..................................... ..........................................................

Số tiền viết bằng chữ: ............................................. ..........................................................

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 33.378
  • Lượt xem: 34.469
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 97,5 KB
Sắp xếp theo