Học phí trường Đại học FPT Học phí FPT

Giới thiệu Tải về
 • 1 Đánh giá

Học phí FPT bao nhiêu một năm? Là một trong những nỗi băn khoăn lớn nhất của các bạn sinh viên và gia đình có con em muốn theo học trường FPT.

Chính vì vậy trong bài viết dưới đây Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn học phí trường FPT để các bạn và quý phụ huynh tham khảo. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: học phí trường Đại học Thương mại, học phí Đại học HUTECH.

Học phí đại học FPT năm 2021

Học phí tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

1. Học phí Chương trình chính khóa

Số kỳ học: 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp).

Thời lượng học mỗi kỳ: 4 tháng.

Học phí chuyên ngành: 27,300,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.*

* Mức học phí áp dụng cho sinh viên nhập học hệ đại học chính quy của ĐH FPT năm 2021, có hiệu lực từ ngày 05/02/2021 theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHFPT của Đại học FPT.

2. Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80 hoặc IELTS (Học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này. Những sinh viên khác được phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức trước lễ khai giảng. Sinh viên cần đạt mức tiếng Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

Số mức học tối đa: 6 mức

Thời lượng học mỗi mức: 2 tháng.

Học phí: 11,300,000 VNĐ/mức.

3. Các khoản phí cần nộp khi nhập học

Đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường tạm thu các khoản: (1) + (2) bao gồm:

(1) Phí đăng ký nhập học: 4,600,000 VNĐ.

(2) Học phí 01 mức tiếng anh: 11,300,000 VNĐ/mức.

4. Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc nộp vào tài khoản của trường.

Học phí tại TP. Đà Nẵng và Quy Nhơn (Dự kiến)

Học phí tại Đà Nẵng và Bình Định (dự kiến) bằng 70% học phí chuẩn tại Hà Nội &
TP. HCM theo chính sách ưu đãi vùng miền cho năm học 2021.

1. Học phí Chương trình chính khóa

- Số kỳ học: 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp).

- Thời lượng học mỗi kỳ: 4 tháng.

- Học phí chuyên ngành: 19,110,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

2. Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFLiBT 80 hoặc IELTS (Học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này.

Những sinh viên khác được phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu khóa học được tổ chức trước lễ khai giảng. Sinh viên cần đạt mức tiếng Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

- Số mức học tối đa: 6 mức

- Thời lượng học mỗi mức: 2 tháng. Học phí: 7,910,000 VNĐ/mức.

3. Các khoản phí cần nộp khi nhập học

Đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường tạm thu các khoản: (1) + (2)
bao gồm:

(1) Phí đăng ký nhập học: 4,600,000 VNĐ.

(2) Học phí 01 mức tiếng anh: 7,910,000 VNĐ/mức.

4. Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển
sinh của Trường Đại học FPT hoặc nộp vào tài khoản của trường.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT Đà Nẵng:

- Số tài khoản: 03557714901

- Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng

- Địa chỉ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng

- Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí
ĐKNH 2021>

Lưu ý:

 • Bảng học phí căn cứ trên Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐĐHFPT ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT.
 • Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm nhưng không quá 10%; số mức/kỳ/năm
  nộp học phí toàn khóa học không thay đổi.
 • Học phí này đã bao gồm chi phí học vụ, lệ phí thi cuối kỳ và cấp bằng, không bao
  gồm phí học lại.

Học phí tại TP. Cần Thơ

1. Học phí Chương trình chính khóa

- Số kỳ học: 9 học kỳ (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp).

- Thời lượng học mỗi kỳ: 4 tháng.

- Học phí các chuyên ngành công nghệ thông tin: 17,500,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu
mỗi học kỳ.

- Học phí các chuyên ngành kinh tế: 14,800,000 VNĐ/học kỳ, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

- Học phí chuyên ngành ngôn ngữ: 14,800,000 VNĐ/học kỳ, áp dụng cho SV K15 trở đi;
12,500,000 VNĐ/học kỳ, áp dụng cho SV K14 & K13, nộp vào đầu mỗi học kỳ.

2. Học phí Chương trình dự bị tiếng Anh

Dành cho các sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh tương đương với chuẩn TOEFL iBT 80
hoặc IELTS (Học thuật) 6.0 hoặc quy đổi tương đương. Những sinh viên đã có chứng chỉ
chính thức theo các chuẩn trên được miễn học chương trình này. Những sinh viên khác được
phân vào các mức học tương ứng với trình độ của mình thông qua bài kiểm tra xếp lớp đầu
khóa học được tổ chức trước lễ khai giảng trong tháng 9/2018. Sinh viên cần đạt mức tiếng
Anh cao nhất trước khi bắt đầu chương trình chính khóa.

- Số mức học tối đa: 6 mức

- Thời lượng học mỗi mức: 2 tháng.

- Học phí: 7,250,000 VNĐ/mức

3. Các khoản phí cần nộp khi nhập học

Đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học nhà trường tạm thu các khoản: (1) + (2) bao gồm:

1) Phí đăng ký nhập học: 4,600,000 VNĐ

2) Học phí mức AV đầu tiên: 7,250,000 VNĐ

4. Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của
Trường Đại học FPT Cần Thơ hoặc nộp vào tài khoản của trường.

Thông tin tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT Cần Thơ:

- Số tài khoản: 09098788005

- Tên tài khoản: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Địa chỉ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Cần Thơ

 Nội dung: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí ĐKNH 2021>

Thông tin tài khoản ngân hàng Đại học FPT

Thông tin tài khoản ngân hàng

Tại Hà Nội:

 • Số tài khoản: 00006969009
 • Tên tài khoản: Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí DKNH 2021>

Tại TP. Hồ Chí Minh:

 • Số tài khoản: 20209090909
 • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi Nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
 • Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí DKNH 2021>

Tại TP. Đà Nẵng/Quy Nhơn (Dự kiến):

 • Số tài khoản: 03557714901
 • Tên tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí DKNH 2021>

Tại TP. Cần Thơ:

 • Số tài khoản: 09098788005
 • Tên tài khoản: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 • Địa chỉ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Cần Thơ
 • Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí DKNH 2021>
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt xem: 31
 • Dung lượng: 137,6 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: