Đơn xin ra khỏi Đoàn Đơn xin ra khỏi Đoàn thanh niên

Đơn xin ra khỏi Đoàn thanh niênbiểu mẫu được cá nhân đoàn viên lập ra để gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét về việc cho phép cá nhân chấm dứt hoạt động đoàn thanh niên.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ thông tin cá nhân đoàn viên, lý do xin ra khỏi đoàn thanh niên. Bên cạnh đó nếu bạn không muốn nằm trong Ban chấp hành Đoàn thì các bạn tham khảo Đơn xin rút khỏi Ban chấp hành Đoàn. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN:……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐOÀN THANH NIÊN

Kính gửi: ………………................................................................................

Tôi là:…………………………………………………………………………………

Giáo viên: …………………………………………………………………………….

Tôi viết đơn này trình lên Ban Chấp Hành Chi Đoàn trường ………để trình bày một việc như sau:

Tôi sinh ngày…………………………………. Kết nạp đoàn viên ngày …………

Đã từng sinh hoạt tại các chi Đoàn sau:

- ………………………………………………………………………...………………

- …………………………………………………………………...……………………

- …………………………………………………………………..……………………

Hiện nay đang sinh hoạt tại chi Đoàn trường ……………………………………

Được đứng trong hành ngũ của Đoàn tôi luôn cảm thấy thật vinh dự và tự hào, bởi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn thanh niên đã có những phong trào lớn góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong suốt thời gian là một đoàn viên thanh niên, tôi luôn chấp hành tốt mọi điều lệ của Đoàn, chấp hành tốt mọi nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, của ngành. Tham gia đầy đủ, nhiệt tình mọi phong trào do Đoàn phát động và tổ chức. Đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ với các đoàn viên thanh niên khác khi gặp khó khăn. Đóng đoàn phí đầy đủ và đúng thời gian quy định. Cuối mỗi năm học tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Được biết, Đại hội Đoàn toàn quốc khóa IX đã sửa đổi, bổ sung về độ tuổi xét kết nạp đoàn viên là từ 16 đến 30 tuổi. Xét thấy mình không còn đủ điều kiện về độ tuổi để đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Vì vậy, tôi viết đơn này trình lên các đồng chí trong Ban Chấp Hành Chi Đoàn để các đồng chí xem xét và công nhận cho tôi: là đoàn viên đã hết tuổi Đoàn.

Tôi xin hứa, dù không còn là đoàn viên của chi Đoàn, nhưng tôi sẽ vẫn luôn sát cánh, chia sẻ và gánh vác mọi khó khăn cùng tất cả các đồng chí, để cùng nhau đoàn kết, góp sức xây dựng chi Đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xin chân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 353
  • Lượt xem: 2.439
  • Dung lượng: 21 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo