Đơn xin vào Đoàn (2 mẫu) Mẫu Đơn xin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đơn xin vào Đoàn gồm 2 mẫu, được sử dụng cho học sinh khi muốn xin kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Mẫu đơn xin vào Đoàn được sử dụng rất phổ biến trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo quy định của Điều lệ Đoàn thì thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 tuổi đến 30 tuổi, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên đó đã được học tập, tán thành Điều lệ của Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn. Vậy sau đây là 2 mẫu đơn xin vào Đoàn và cách viết mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

Đơn xin vào Đoàn - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o-------

......., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Em tên là: ...................................................................................................

Sinh ngày:..................................................................................................

Lớp: ............................................................................................................

Trường:........................................................................................................

Em hiện là thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Trong những năm tháng là đội viên, em đã luôn ý thức được vai trò của một đội viên thiếu niên, phấn đấu hết mình trong học tập cũng như các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ mà Đội giao cho, để được xứng đáng với danh hiệu Đội viên gương mẫu.

Thời gian qua, em đã đọc và nghiên cứu rất kĩ lưỡng về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các điều lệ của Đoàn. Cá nhân em nhận thấy Đoàn thực sự là một tổ chức tốt, có những hoạt động phong phú và thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của bản thân nói riêng và thanh thiếu niên nói chung.

Em đã nghiêm túc nhìn nhận và tự xét thấy mình đã có đủ tiêu chuẩn và năng lực trở thành một Đoàn viên. Hôm nay, em viết đơn này tha thiết mong được gia nhập vào hàng ngũ vinh quang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Em xin hứa sẽ:

Không ngừng nỗ lực và luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên.

Nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đoàn.

Phấn đấu rèn luyện, cống hiến cho quê hương đất nước xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Kính mong Ban Chấp hành Đoàn trường xem xét và chấp nhận nguyện vọng của em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Kí tên)

Đơn xin vào Đoàn - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: ..................................................................................................

Tôi tên là:..................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................................................

Đang học lớp:............................................................................................

Sinh ngày:.................................................................................................

Quê quán:.................................................................................................

Hiện ở tại:................................................................................................

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

............., ngày....tháng....năm.....

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cách viết đơn xin vào Đoàn

*Lưu ý: Cũng giống như các loại biểu mẫu khác khi viết đơn xin vào Đoàn cần có những quy tắc nhất định khi viết như sau:

- Giọng văn chuẩn mực, nghiêm túc và chính xác trong câu từ.

- Tuyệt đối không được có lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc, súc tích

- Đơn xin vào Đoàn có thể viết tay hoặc đánh máy đều được (trừ khi BCH Đoàn đưa ra yêu cầu cụ thể)

- Phần Kính gửi: ghi tên nơi mà bạn nộp đơn để xin vào đoàn

- Tôi tên là: ghi đầy đủ họ và tên người làm đơn.

- Dân tộc: ghi rõ dân tộc người làm đơn.

- Trường: ghi tên lớp học của người làm đơn.

- Đang học lớp: ghi tên lớp học của người làm đơn.

- Sinh ngày: ghi ngày tháng năm sinh của người làm đơn.

- Quê quán: ghi rõ quên quán của người làm đơn theo giấy khai sinh.

- Hiện ở tại: ghi cụ thể địa chỉ nơi người làm đơn đang sinh sống và học tập.

- Cuối cùng người làm đơn đọc kĩ nội dung mẫu đơn và ghi ngày tháng năm sau đó kí và ghi rõ họ tên.

Điều kiện kết nạp Đoàn viên

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được học và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp Đoàn.

Thủ tục kết nạp Đoàn viên

Thanh niên vào Đoàn tự nguyện viết đơn xin vào Đoàn và báo cáo lý lịch của mình với Đoàn

 • Được nghiên cứu Điều lệ Đoàn và được trang bị các hiểu biết cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp
 • Được một đoàn viên cùng công tác ít nhất là 3 tháng giới thiệu.
 • Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì được tập thể chi đội giới thiệu.
 • Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam thì được tập thể chi hội giới thiệu.
 • Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý kết hợp với sự biểu quyết tán thành của hơn nửa (1/2) so với tổng số đoàn viên có mặt tại hội nghị, đồng thời được Đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.

Quy trình công tác phát triển Đoàn viên

Bước 1: Thường xuyên tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên thông qua các loại hình tổ chức và các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên

- Lập danh sách thanh niên và đội viên lớn tuổi.

- Phân loại thanh niên theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên để lựa chọn và bồi dưỡng đối tượng kết nạp.

- Phân công đoàn viên giúp đỡ thanh niên, dự kiến thời gian bồi dưỡng và tổ chức kết nạp.

Bước 3: Tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ đối tượng thanh niên vào Đoàn.

a- Bồi dưỡng giao nhiệm vụ thông qua các hoạt động thực tiễn như: Các hoạt động kinh tế, các phong trào thi đua, các cuộc thi, hội thi tay nghề, thi thanh lịch, thi tìm hiểu, thi cán bộ Đoàn giỏi…Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tham quan dã ngoại, hội trại văn hóa thể thao…để bồi dưỡng thanh niên lựa chọn những thanh niên nhiệt tình gương mẫu để xét kết nạp.

b- Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn cho thanh niên. (Ở những cơ sở không có điều kiện mở lớp tập trung thì có thể phát tài liệu để thanh niên tự nghiên cứu sau đó kiểm tra củng cố kiến thức bằng phưng pháp viết bản thu hoạch).

Bước 4: Hướng dẫn đối tượng hoàn thiện thủ tục và nguyên tắc trước khi kết nạp.

- Hướng dẫn thanh niên viết đơn và tự giới thiệu về bản thân với chi đoàn (Theo mẫu sổ đoàn viên)

- Hội nghị chi đoàn xét, quyết định và báo cáo lên Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Hồ sơ gồm có:

 • Sổ đoàn viên.
 • Giấy giới thiệu thanh niên vào Đoàn.
 • Đề nghị kết nạp đoàn viên của Ban chấp hành chi đoàn (Có phần trích biên bản họp chi đoàn)

- Ban chấp hành Đoàn cơ sở ra quyết định chuẩn y kết nạp.

- Chi đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới.

- Hoàn chỉnh hồ sơ để quản lý đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên mới rèn luyện, tiến bộ trưởng thành.

Chia sẻ bởi: 👨 Download.vn
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.367
 • Lượt xem: 14.928
 • Dung lượng: 23 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo