Đề thi học kì 2 lớp 4 là tổng hợp các bộ đề kiểm tra, đề thi giữa học kì 2, đề thi cuối năm tất cả các môn dành cho học sinh lớp 4.

Đề thi học kì II lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Đề cương ôn thi học kì 2

 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4
 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 4
 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn Địa lý lớp 4
 • Đề cương ôn thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Đề thi học kì 2 lớp 4

 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 4
 • Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
 • Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 (có đáp án và file nghe)
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 4
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4
Đề thi học kì 2 Lớp 4 mới