Vật Lí 9 Bài 15: Thực hành Xác định công suất của các dụng cụ điện Soạn Lý 9 trang 42

Vật lí 9 Bài 15 giúp các em học sinh lớp 9 có thể xác định công suất của một dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế như thế nào.

Việc giải bài tập Vật lí 9 bài 15 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Xác định công suất của các dụng cụ điện

Công suất định mức của các dụng cụ điện

- Công suất điện của dụng cụ khi hoạt động bình thường được gọi là công suất định mức của dụng cụ đó.

Trên mỗi dụng cụ thường ghi: Hiệu điện thế định mức và công suất định mức

- Ý nghĩa của công suất:

+ Công suất định mức cho biết giới hạn khi sử dụng dụng cụ đó

+ Công suất càng lớn dụng cụ điện hoạt động càng mạnh

Ví dụ: Một bóng đèn có ghi 220V – 40W có nghĩa là: Bóng đèn sáng bình thường khi sử dụng nguồn điện 220V và công suất điện qua bóng đèn là 40W

- Công thức công suất: P=U.I

+ P là công suất (W)

+ U là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

+ I là cường độ dòng điện giữa hai đầu đoạn mạch

- Từ công thức công suất, khi đề bài cho điện trở ta có thể tính công suất theo công thức:

P=\frac{{{U}^{2}}}{R}={{I}^{2}}.R=\frac{A}{t}

- Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì công suất tỉ lệ thuận với điện trở:

\dfrac{{{P}_{1}}}{{{P}_{2}}}=\dfrac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}

Báo cáo Xác định công suất của các dụng cụ điện

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

Họ và tên: .................... Lớp: ..............................

1. Trả lời câu hỏi

a. Công suất P của một dụng cụ điện hoặc một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I bằng hệ thức nào?

Hướng dẫn trả lời

Công suất P của một dụng cụ điện hoặc một đoạn mạch liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I bằng hệ thức

P=U.I

b. Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ này như thế nào vào đoạn mạch cần đo?

Hướng dẫn trả lời

  • Đo bằng hiệu điện thế
  • Cách mắc vôn kế trong mạch: Mắc vôn kế song song với đoạn mạch cần đo hiệu điện thế sao cho chiều dương của vôn kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện, chiều âm của vôn kế được mắc về phía cực âm của nguồn điện

c. Đo cường độ dòng điện bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ này như thế nào vào đoạn mạch cần đo?

Hướng dẫn trả lời

  • Đo bằng cường độ dòng điện bằng ampe kế
  • Cách mắc vampe kế trong mạch: Mắc ampe kế nối tiếp với đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện sao cho chiều dương của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện, chiều âm của ampe kế được mắc về phía cực âm của nguồn điện

2. Xác định công suất của bóng đèn pin

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ dòng điện

(A)

Công suất của bóng đèn (W)
1U_1=1I_1=0,55P_1=0,55
2U_2=1,5I_2=0,83P_2=1,275
3U_3=2I_3=1,11P_3=2,22

Nhận xét: Khi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn tăng thì công suất bóng đèn tăng và ngược lại khi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn giảm thì sông suất bóng đèn giảm.

3. Xác định công suất của quạt điện

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ dòng điện

(A)

Công suất của bóng đèn (W)
1U_1=2,5I_1=0,31P_1=0,775
2U_2=2,5I_2=0,32P_2=0,8
3U_3=2,5I_3=0,34P_3=2,22P_3=0,85

Công suất trung bình của quạt điện là:

P_{tb}=\dfrac{P_1+P_2+P_3}{3}=\dfrac{0,775+0,8+0,85}{3}=0,808(W)

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 103
  • Dung lượng: 150,8 KB
Tìm thêm: Vật lí 9
Sắp xếp theo