Toán lớp 5 Bài 55: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất Giải Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 116

Giải Toán lớp 5 trang 116 sách Chân trời sáng tạo tập 1 giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 55: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất của Chủ đề 4: Ôn tập học kì 1.

Giải SGK Toán 5 trang 116 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Toán 5 Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất Chân trời sáng tạo

Giải Toán 5 Chân trời sáng tạo Tập 1 trang 116 - Luyện tập

Bài 1

Tìm hiểu về khối lượng cặp sách của một bạn học sinh trong 5 ngày học.

 Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

a) Đọc khối lượng cặp sách của bạn học sinh theo các ngày trong tuần.

b) Dựa vào biểu đồ, cho biết ngày nào cặp sách của bạn học sinh có khối lượng nặng nhất, ngày nào nhẹ nhất.

c) Trung bình mỗi ngày cặp sách của bạn học sinh cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

d) Nếu bạn học sinh cân nặng 37,5 kg thì vào những ngày nào, khối lượng cặp sách vượt quá 0,1 khối lượng cơ thể của bạn đó?

Hướng dẫn giải:

a) Thứ Hai: Ba phẩy hai lăm ki-lô-gam

Thứ Ba: Bốn phẩy năm ki-lô-gam.

Thứ Tư: Bốn ki-lô-gam.

Thứ Năm: Ba phẩy bảy lăm ki-lô-gam.

Thứ Sáu: Ba ki-lô-gam.

b) Ngày thứ Ba cặp sách của bạn học sinh có khối lượng nặng nhất

Ngày thứ Sáu cặp sách của bạn học sinh có khối lượng nhẹ nhất.

c) Trung bình mỗi ngày cặp sách của bạn học sinh cân nặng số ki-lô-gam là:

(3,25 + 4,5 + 4 + 3,75 + 3) : 5 = 3,7 (kg)

d) Khối lượng cặp sách tối đa cho bạn đó là:

0,1 × 37,5 = 3,75 (kg)

Vậy ngày thứ Ba và thứ Tư khối lượng cặp sách vượt quá 0,1 khối lượng cơ thể của bạn đó.

Bài 2

Ngọc ném bóng liên tiếp nhiều lần về phía rồ. Dưới đây là bảng kết quả kiểm đếm và ghi chép số lần Ngọc ném bóng vào rổ và không vào rổ.

 Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

a) Ngọc đã ném bóng tất cả bao nhiêu lần?

b) Viết tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và tổng số lần ném.

c) Viết tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và không vào rổ.

Hướng dẫn giải:

a) Ngọc đã ném bóng tất cả 20 lần.

b) Tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và tổng số lần ném là: \frac{6}{20}

c) Viết tỉ số của số lần ném bóng vào rổ và không vào rổ. \frac{6}{14}

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
71
  • Lượt tải: 27
  • Lượt xem: 12.614
  • Dung lượng: 125,8 KB
Sắp xếp theo