Tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất Thủ tục đăng ký kết hôn

Bạn đang tìm mẫu tờ khai đăng ký kết hôn? Không cần tìm nữa, trong bài viết dưới đây Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn Tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất.

Tờ khai đăng ký kết hôn là biểu mẫu được sử dụng trước khi hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Đây là mẫu tờ khai mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP về hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 28/05/2020. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o--------

 

(1)

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi(3):...............................................

 

 

(2)

 

 

Thông tin Bên nữ Bên nam
Họ, chữ đệm, tên    
Ngày, tháng, năm sinh    
Dân tộc    
Quốc tịch    
Nơi cư trú (4)

 
Giấy tờ tùy thân(5)

 
Kết hôn lần thứ mấy    

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

…., ngày ........tháng ....năm...........

Bên nữ
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Bên nam
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao(6): Có ,  Không

Số lượng:…….bản

 

Hướng dẫn cách lập tờ khai đăng ký kết hôn

(1) (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ.

(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.

(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10.518
  • Lượt xem: 12.828
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 95,3 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo