Sổ tiếp nhận lưu trú Mẫu CT14 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu CT14: Sổ tiếp nhận lưu trú được sử dụng để theo dõi việc tiếp nhận các nội dung thông báo lưu trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú.

Đây là mẫu sổ tiếp nhận lưu trú mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Vậy sau đây là mẫu CT14, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

CÔNG AN TỈNH/TP………………………………

(1)……………………………………………………

Mẫu CT14 ban hành
theo TT số 56/2021/TT-BCA
ngày 15/5/2021

SỔ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ


XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN……………………………………

(2)…………………………….……………………...……………..

QUYỂN SỐ:………………………..

- Bắt đầu ngày: ……………………

- Kết thúc ngày: ………………………

TTHỌ, CHỮ ĐỆM VÀ TÊN NGƯỜI LƯU TRÚNGÀY, THÁNG, NĂM SINHGIỚI TÍNHSỐ ĐDCN/CMND HOẶC SỐ HỘ CHIẾUNGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆCDÂN TỘCQUỐC TỊCHNƠI THƯỜNG TRÚ HOẶC TẠM TRÚ (1)
123456789

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì ghi nơi tạm trú hoặc ghi tên, địa chỉ nơi làm việc.

LÝ DO LƯU TRÚ

THỜI GIAN LƯU TRÚ

ĐỊA CHỈ LƯU TRÚ (2)

(ghi rõ rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc)

HÌNH THỨC,

THỜI GIAN THÔNG BÁO

HỌ, CHỮ ĐỆM VÀ TÊN CÁN BỘ TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

Đến ngày

Đi ngày

10111213141516
Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 07
  • Lượt xem: 16
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 99,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: