Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất hiện nay được sử dụng theo mẫu CT01 ban hành kèm Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú của Bộ Công an.

Mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú 2022 được sử dụng trong các trường hợp như: đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú.  Mẫu CT01 được in trên khổ giấy A4 (210 mm x 297), in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Mẫu CT01, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Mẫu CT01 ban hành
theo TT số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(1):………………..………………… ……..………………………..…………………

1. Họ, chữ đệm và tên:............................. ..................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:......../......../............. 3. Giới tính:.........................................

4. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐

5. Số điện thoại liên hệ:........................... .6. Email:....................................................

7. Nơi thường trú:..................................... ..................................................................

8. Nơi tạm trú:........................................... ..................................................................

9. Nơi ở hiện tại:....................................... ..................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:................. ..................................................................

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:............... ..................................................................

12. Quan hệ với chủ hộ:…………............ ..................................................................

13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐

14. Nội dung đề nghị (2):

.................................................................. ..................................................................

.................................................................. ..................................................................

15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

TTHọ,
chữ đệm
và tên
Ngày, tháng, năm sinhGiới tínhSố định danh cá nhân/CMNDNghề nghiệp, nơi làm việcQuan hệ với người có thay đổiQuan hệ với chủ hộ

…..,ngày…....tháng....năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.,ngày…..tháng....năm

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..,ngày…...tháng...năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ
HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày....tháng...năm

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú dùng để làm gì?

Căn cứ theo Thông tư 56/2021/TT-BCA, Tờ khai thay đổi thông tin cư trú ký hiệu là CT01 được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Đăng ký thường trú;
 • Xóa đăng ký thường trú;- Tách hộ;
 • Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;
 • Đăng ký tạm trú;
 • Xóa đăng ký tạm trú;
 • Gia hạn tạm trú;
 • Khai báo thông tin về cư trú;
 • Xác nhận thông tin về cư trú.

Như vậy, mẫu  CT01: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú được dùng để thông báo khi có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu gia hạn tạm trú… ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 16.729
 • Lượt xem: 23.681
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 37 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo