Tờ khai thay đổi thông tin cư trú Mẫu CT01 theo Thông tư 56/2021/TT-BCA

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01) được sử dụng khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, xác nhận thông tin về cư trú.

Đây là mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Vậy sau đây là mẫu CT01, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Mẫu CT01 ban hành theo
TT 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi (1):…………………...………………..………

1. Họ, chữ đệm và tên:.................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:……/………./ …. 3. Giới tính:.............

4. Số định danh cá nhân/CMND: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. Số điện thoại liên hệ: ………….6. Email:.................................

7. Nơi thường trú:........................................................................

8. Nơi tạm trú:...............................................................................

9. Nơi ở hiện tại:..........................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:.......................................................

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:......................................................

12. Quan hệ với chủ hộ:…………..............................................….

13. Số định danh cá nhân/CMND của chủ hộ: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

14. Nội dung đề nghị (2):

.......................................................... ..................................................

.......................................................... ..................................................

15. Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi:

TTHọ,
chữ đệm
và tên
Ngày, tháng, năm sinhGiới tínhSố định danh cá nhân/CMNDNghề nghiệp, nơi làm việcQuan hệ với người có thay đổiQuan hệ với chủ hộ

…..,ngày…....tháng....năm…….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.,ngày…..tháng....năm

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỖ Ở HỢP PHÁP(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..,ngày…...tháng...năm…

Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ
HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày....tháng...năm

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.400
  • Lượt xem: 2.304
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 131,1 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: