Phiếu lấy ý kiến về các khoản thu năm 2020 - 2021 Phiếu khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh

Phiếu lấy ý kiến về các khoản thu năm 2020 - 2021 được lập ra để khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về các khoản thu trong năm học. Từ đó, sẽ nắm bắt được sự hài lòng của các phụ huynh khi gửi con em đến trường học tập, từ đó điều chỉnh, cải thiện cho phù hợp.

Còn những trường hợp học sinh nào được miễn, giảm học phí, các bậc phụ huynh tham khảo mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí để điền vào, rồi nộp lên nhà trường.

Mẫu phiếu lấy ý kiến phụ huynh các khoản thu

TRƯỜNG.................................

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÁC KHOẢN THU
NĂM HỌC ........

(Đối với Trưởng Ban đại diện CMHS trường, lớp)

I. Các khoản thu thỏa thuận

1. Tiền ăn ................/ngày/HS

2. Tiền phục vụ bán trú .............../tháng/HS

3. Tiền nước uống tinh khiết .............../tháng/HS

4. Tiền học môn Tin học cấp tiểu học .............../tháng/HS

5. Tiền học môn Tiếng Anh lớp 1,2 .............../tháng/HS

6. Tiền học Tiếng Anh với GV nước ngoài .............../tháng/HS

... ...

II. Các khoản thu hộ

1. Quỹ khuyến học .............../năm/HS

2. Quỹ Đoàn, Đội .............../năm/HS

3. Bảo hiểm thân thể .............../năm/HS

III. Các khoản thu hộ chi hộ

1. Tiền học liệu .............../năm/HS

2. Tiền giấy thi, giấy kiểm tra .............../năm/HS

3. Tiền sổ liên lạc điện tử ............../tháng/HS

4. Hoạt động trải nghiệm tham quan .................................

5. Câu lạc bộ...... ..........................

6. ... ...

* Lưu ý: Cha mẹ học sinh đánh dấu (x) vào ô nhất trí hoặc không nhất trí.

TTNội dung các khoản thu Mức thu Ý kiến CMHS
Nhất tríKhông nhất trí

Trưởng Ban ĐD CMHS lớp..................

Ngày ....... tháng.......năm ......
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu lấy ý kiến các khoản tự nguyện

TRƯỜNG.................................

LỚP......

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÁC KHOẢN TỰ NGUYỆN
NĂM HỌC ..............

(Đối với CMHS toàn trường)

*Lưu ý: Cha mẹ học sinh đánh dấu (x) vào ô nhất trí hoặc không nhất trí và điền số tiền đóng góp tự nguyện vào ô tương ứng.

TTNội dung công việc Ý kiến CMHS
Nếu cha mẹ HS nhất trí đóng góp đề nghị ghi số tiền ủng hộ
Nhất tríKhông nhất trí

1. Lát gạch sân trường

2. Sửa chữa bếp ăn

3. Xây tường rào

4 ...

Chia sẻ bởi: 👨 Download.vn
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 134.042
  • Lượt xem: 136.057
  • Dung lượng: 168,5 KB
Sắp xếp theo