Mẫu sổ ghi chép bán hàng - Sales Follow-Up

Giới thiệu Tải về
  • 2 Đánh giá

Sales Follow-Up

Client Information

Tên công ty:

Type of Business:

Địa chỉ công ty:

City: State: ZIP:

Điện thoại: Fax:

Contact:

Title:

Proposal:

Sales Tracking Sheet

Ngày

Ghi chú

Date to Follow-Up

Initial

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 656
  • Lượt xem: 870
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 40 KB
Liên kết tải về