Kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (3 mẫu) Mẫu kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam hay Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, được tổ chức hàng năm vào ngày 20/11. Để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp không thể thiếu kế hoạch tổ chức chuẩn bị thật chu đáo, vậy mời thầy cô cùng tham khảo 3 mẫu kế hoạch tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 trong bài viết dưới đây.

Kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngoài ra, các thầy cô có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản, lời dẫn cũng như bài phát biểu để buổi lễ diễn ra theo đúng tiến độ, lịch trình.

Kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Mẫu 1

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC……
CĐ Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Căn cứ vào Kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học…………. của trường và Công đoàn trường……………

Trường…………….. triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/…….. như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, khơi dậy đạo lí “Tôn sư trọng đạo” trong học sinh và xã hội, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học…………

- Thiết thực đẩy mạnh các phong trào hoạt động sổi nổi trong đội viên - học sinh, giữa các lớp, giữa các chi đội, giữa học sinh trong các giờ học, ngày học, tuần học để lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11. Qua đó giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”,“Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi học sinh. Tạo môi trường thi đua sôi nổi lập thành tích dâng tặng đến quý thầy cô vào dịp lễ tri ân các nhà giáo.

- Rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo, là dịp để các em được giao lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa đội viên với đội viên, giữa học sinh với thầy cô giáo.

- Đánh giá thi đua khách quan, công bằng. Bảo đảm ATGT, ANTT cho giáo viên và học sinh tất cả các hoạt động.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

+ Toàn thể cán bộ, GV, NV.

+ Tất cả học sinh hiện các khối của nhà trường.

+ Giáo viên chủ nhiệm, Ban phụ trách văn hóa - văn nghệ; Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội hướng dẫn, định hướng, gợi ý cho học sinh.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Phát động đợt thi đua trọng điểm trong học sinh, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trên tất cả các mặt công tác.

- Tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Tôn sư trọng đạo”.

2. Các phong trào học tập

2.1. Tổ chức đợt thi đuaHọc sinh chuyên cần học tập, tác phong mẫu mực

- Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh trong trường thi đua theo đơn vị lớp.

- Nội dung: Học sinh thực hiện nghiêm túc các mặt nội quy: đi học chuyên cần, đúng giờ, đồng phục đúng quy định, có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp, cư xử tế nhị, có văn hóa…

- Thời gian thực hiện đợt thi đua: 20/10/….. đến 18/11/……

- Tổng kết: 19/11/……

2.2. Thi đua hoa điểm tốt

  • Chủ đề: “Điểm mười dâng thầy cô”
  • Đối tượng tham gia: Toàn thể HS trong trường
  • Mỗi lớp sổ thi đua theo dõi hoa điểm tốt, chọn HS 02 có nhiều điểm 10 trong các môn học gửi về TPT (Mỗi lớp chọn: 5 em).

(Thời gian thực hiện từ ngày 20/10/…..đến 17/11/….. Các chi đội tổng hợp kết quả và nộp cho đ/c TPT Đội hạn nộp ngày 17/11/…..).

- Liên đội tổ chức trao thưởng cho HS đạt danh hiệu Hoa điểm 10.

2. Công tác tự quản, vệ sinh môi trường

- Tổ chức lao động, vệ sinh theo kế hoạch của nhà trường, đảm bảo môi trường Học tập xanh - sạch - đẹp.

- Các chi đội chăm sóc, bón phân cho bồn hoa được phân công.

- Duy trì vệ sinh, trang trí phòng học đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.

- Tăng cường công tác tự quản trong chi Đội.

3. Phát động phong trào thi đua “dạy tốt” trong giáo viên

- Tổ chức hoạt động Hội giảng chào mừng 20/11: Mỗi tổ 04 tiết

- GV nghiên cứu kỹ bài dạy, vận dụng tốt CNTT.

- Chuẩn bị tốt cho Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện.

4. Phát động phong trào thi đua trong Công đoàn

Công đoàn động viên đoàn viên, lao động tham gia tốt các hoạt động do trường, ngành tổ chức, tổ chức hoạt động văn nghệ, giao lưu TDTT nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

5. Công tác Đoàn - Đội

Sơ kết đợt thi đua, báo cáo về trường, phối hợp có kế hoạch khen thưởng cho cá nhân, tập thể.

IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM NGÀY 20/11

1.Thời gian:……………..

2. Địa điểm: Tại văn phòng nhà trường

3.Thành phần:

- Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Đại diện Hội khuyến học, Hội CGC, đại diện các Thôn, đại diện hội CMHS, các ban nghành cấp xã.

- Toàn thể 45 CB, GV, NV, bảo vệ.

4. Chương trình kỷ niệm 20/11

STT Nội dung Người phụ trách
1 Ổn định tổ chức, Văn nghệ,  
2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  
3 Diễn văn chào mừng ngày nhà giáo Việt nam  
4 Hình ảnh người Thầy trong thơ ca  
6 Phát biểu cảm tưởng của GV  
7 Phát biểu của Hội cha mẹ học sinh  
8 Phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương  
9 Tọa đàm của cán bộ GV  
10 Bế mạc  
11 Dự bữa cơm thân mật  

5. Phân công chuẩn bị

- Trang hoàng, sắp xếp Hội trường:………….

- Loa máy: …………………….

- Lễ tân: ……………

- Hậu cần: ……………

- Viết tin bài:………….

6. Thời gian cụ thể

- Các lớp nộp báo tường về văn phòng chậm nhất vào chiều ngày……….

- Thời gian chấm bài: Sáng …………

- Sơ kết thi đua và trao thưởng: Vào tiết chào cờ ngày…………..

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BGH họp với Ban đại diện CMHS và Công đoàn thống nhất nội dung tọa đàm, thành phần tham gia, kinh phí tổ chức và quà tặng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- GVCN làm tốt công tác tuyên truyền trong phụ huynh học sinh, quán triệt nội dung hoạt động đã đề ra và triển khai tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả lập thành tích cao nhất chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ban biên tập hướng dẫn đội ngũ viết tin, bài về hoạt động nhà trường gửi đăng Website trường và PGD theo lịch họp trong tháng.

- Các đồng chí được phân công trong các ban cần có biểu điểm đánh giá, chấm và xếp loại thi đua chính xác công bằng, khách quan

- Tổ chức sơ kết và trao thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày 20/11/……. Yêu cầu các tổ chức, phần hành, cán bộ GV-NV, GVCN triển khai tới tập thể lớp và thực hiện tốt kế hoạch trên để các hội thi chào mừng kỷ niệm ngày NGVN đạt hiệu quả cao nhất.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG

Kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Mẫu 2

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

– Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học ........ của trường .......

– Căn cứ vào kế hoạch, công tác Công đoàn trường................................

– Công đoàn Trường ........ xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm .... năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích:

– Giáo dục cho HS hiểu rõ truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo dục lòng biết ơn đối với thầy cô, truyền thống tôn sư trọng đạo, ý thức thi đua rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, có ý thức, có mục tiêu học tập rõ ràng, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là công dân có ích cho quê hương đất nước. Củng cố, tăng cường niềm tin yêu, niềm tự hào của các thế hệ CB, GV, NV, học sinh đối với nhà trường.

– Gặp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu tại nhà trường.

– Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi lành mạnh để xây dựng môi trường học tập thân thiện, tình đoàn kết, tính tập thể và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường..

Yêu cầu:

– Thể hiện được tình cảm trân trọng, biết ơn của CB, GV, NV và HS nhà trường với các thế hệ nhà giáo và học sinh đi trước đã có công xây dựng và phát triển nhà trường. Thế hệ hiện tại thấy được trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp để góp sức mình xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.

– Phương châm tổ chức: Chu đáo, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao, gắn với mục tiêu Tôn sư trọng đạo

– Việc chuẩn bị và tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm .... năm ngày Nhà giáo Việt Nam là quyền lợi và trách nhiệm của mọi CB, GV, NV, HS đã và đang công tác, học tập ở nhà trường. Vì vậy, cần phát huy mọi nguồn lực, huy động khả năng đóng góp về tinh thần, vật chất của các cá nhân, tập thể có lòng yêu quý nhà trường. Các tổ chức đoàn thể kết hợp với chuyên môn cần liên tục tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với những nội dung cụ thể theo chủ đề các năm học nhằm tạo động lực thúc đẩy CB, GV, NV và HS hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học và hoàn thành tốt những nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

Thành phần dự Lễ:

– Đại biểu mời dự: Sở GD và ĐT, Huyện và các xã khu vực trường đóng

– Cán bộ giáo viên đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu: ...người

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác và giáo sinh: .... người

– Ban đại diện CMHS nhà trường và của các lớp: ... người.

– Học sinh đang học tại Nhà trường: .....

Thời gian: 02 ngày: 18-19/11/20....

2.1. Ngày 18/11/20....

– Buổi chiều: Từ 14 giờ 00: Tổ chức các hoạt động thể thao: Giao lưu bóng chuyền Nam, Nữ.

– Từ 17h tổ chức liên hoan

– Buổi tối: Từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00: Chương trình giao lưu văn nghệ .

2.2. Ngày 19/11/20....: Tổ chức mít tinh kỷ niệm.... năm ngày Nhà giáo Việt Nam

– Từ 7h00 – 7h30: Đón tiếp đại biểu.

– Từ 7h30 – 8h00: Chương trình văn nghệ chào mừng.

– Từ 8h00 – 9h30: Chương trình buổi lễ, gồm:

+ Chào cờ, hát quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

+ Diễn văn kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

+ Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên, địa phương.

+ Đại diện giáo viên, học sinh nhà trường phát biểu.

+ Bế mạc.

– Từ 10h00: Liên hoan thân mật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.1. Thành lập ban tổ chức:

Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư đoàn TN, Tổ trưởng, Trưởng ban TTND; Ban đại diện CMHS trường..

1.2. Về trang trí, khánh tiết, giấy mời:

– Công đoàn lập danh sách khách mời và gửi giấy mời trước 15/11

– Đoàn Trường chuẩn bị các khẩu hiệu, bảng biểu, make

– Hội phụ huynh đặt ăn liên hoan

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm .... năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhà trường kính mong tiếp tục được đón nhận sự chỉ đạo, giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Mẫu 3

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI………………….

….……., Ngày……tháng……năm 2020

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020

- Thực hiện kế hoạch năm học số:………………..ngày…tháng……năm 2020 của trường………….………

- Thực hiện công văn hướng dẫn số:………………………..về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động của đội TNTP Hồ Chí Minh năm học .......

- Thực hiện chương trình hoạt động của Liên đội trường …………………….. năm học.......

- Căn cứ tình hình thực tế của trường………………... Liên đội trường……………….. lập kế hoạch Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

1. Ý nghĩa:

- Hội diễn văn nghệ là nơi trao đổi tâm tư tình cảm của một tập thể thiếu nhi, giúp các em hiểu nhau, gắn bó, sống hòa đồng và chan hòa.

- Văn nghệ giúp các em hội tụ hội tình cảm, ý nghĩa, nguyện vọng của trẻ em về những vấn đề các em quan tâm.

- Văn nghệ giúp các em thể hiện tình cảm của thiếu nhi dành cho các thầy giáo, cô giáo trong ngày nhà giáo Việt Nam.

2. Tác dụng:

- Qua hội diễn văn nghệ, giáo viên và người phụ trách có thể đánh giá được năng lực chung của tập thể chi đội và hiểu rõ cá tính, đặc điểm của từng em.

- Văn nghệ giúp các em có tinh thần hoạt động tập thể, giải tỏa tâm lý trong những ngày học tập.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

Tất cả Chi đội trường………………….

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian phát động:...........................

- Thời gian hội diễn (Dự kiến): ..........................

- Địa điểm: Sân khấu trường…………………………..

IV. NỘI DUNG - THỂ LOẠI

1. Nội dung:

- Ưu tiên những tiết mục biểu diễn về chủ đề mái trường, thầy cô, ca ngợi truyền thống về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Ca ngợi tình yêu đối với quê hương đất nước, Đảng và Bác Hồ, về chủ quyền biển, đảo.

2. Thể loại:

Mỗi chi đội bắt buộc đăng kí 1 tiết mục tham gia (những chi đội có sự đầu tư có thể đăng ký 2 tiết mục) với những thể loại:

- Đơn ca, song ca, tốp ca.

- Múa (từ 5 người trở lên) với các thể loại dân tộc, hiện đại trên nền nhạc không lời hoặc có lời.

Chú ý:

+ Các tiết mục đăng kí phải có ý kiến của giáo viên chủ nhiệm lớp.

+ Khuyến khích các tiết mục có múa phụ họa, thời gian mỗi tiết mục tối đa 5 phút.

+ Các tiết mục tự chuẩn bị nhạc.

+ Thứ tự biểu diễn của các lớp buổi bốc theo thứ tự đăng kí với BTC.

V. THANG ĐIỂM – GIÁM KHẢO – GIẢI THƯỞNG

1. Thang điểm:

a. Cách tính điểm

- Sẽ lấy điểm thành phần của từng giám khảo cộng lại và chia 3, sau đó sắp xếp theo thứ tự điểm trung bình (các tiết mục có điểm từ cao xuống thấp sẽ lần lượt đạt các giải nhất, nhì, ba).

- Các thành viên trong BGK chấm không được lệch nhau quá 2 điểm, nếu chấm lệch nhau hơn 2 điểm thì cần hội ý lại về tiết mục đó để thống nhất đảm bảo tính công bằng.

b. Tiêu chí chấm điểm: cụ thể như sau: Tổng 10 điểm

TT Thể loại Thang điểm Điểm Tổng điểm
1 Đơn ca - Đúng nhạc 3,0 10,0
- Giọng hát 2,0
- Phong cách biểu diễn 2,0
- Nội dung phù hợp 1,0
- Trang phục 2,0
2 Tốp ca - Đúng nhạc 2,0 10,0
- Giọng hát 2,0
- Phối hợp tốt 1,0
- Phong cách biểu diễn 2,0
- Trang phục 2,0
- Nội dung phù hợp 1,0
3 Múa hoặc Aerobic - Kỹ thuật 2,0 10,0
- Động tác khớp với nhạc 3,0
- Phong cách biểu diễn: Tự tin, vui vẻ, hồn nhiên, truyền cảm, sáng tạo 2,0
- Trang phục 2,0
- Nội dung phù hợp 1,0
4 Kịch - Lời dẫn 1,0 10,0
- Nhạc nền 1,0
- Trang phục 2,0
- Diễn xuất 3,0
- Ý tưởng sáng tạo, mang tính chất giáo dục cao 2,0
- Nội dung phù hợp chủ đề 1,0

Tải file để tham khảo nội dung chi tiết!

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 863
  • Lượt xem: 7.339
  • Dung lượng: 209,7 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo