Kế hoạch công tác Đội năm học 2023 - 2024 (10 Mẫu) Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi

TOP 10 Kế hoạch sinh hoạt Đội theo tháng năm 2023 - 2024 là tài liệu cực kì hữu ích, giúp giáo viên tham khảo, nắm bắt thông tin và hoàn thành kế hoạch sinh hoạt Đội đúng chuẩn, chuyên nghiệp nhất.

Mẫu kế hoạch sinh hoạt Đội được lập ra vào dịp đầu năm học, nhằm lên kế hoạch chi tiết các hoạt động, các phong trào của Đội theo từng tuần, từng tháng. Việc sinh hoạt Đội là môi trường tốt giúp học sinh hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện. Vậy dưới đây là 10 mẫu kế hoạch sinh hoạt Đội chi tiết nhất mời các bạn tham khảo. Ngoài ra, các chi đội có thể tham khảo thêm mẫu kịch bản Đại hội Chi đội, phương hướng, nghị quyết để tổ chức buổi Đại hội Chi đội thành công tốt đẹp.

Kế hoạch sinh hoạt Đội theo chủ điểm - Mẫu 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS/TH.......

Ngày.... tháng... năm 20.....

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
NĂM HỌC 20..... – 20.....

- Căn cứ chương trình số: …..-CT/HĐĐ chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 20..... – 20..... ngày 07 tháng 09 năm 20..... của Hội đồng đội thị xã.....................

- Thực hiện kế hoạch hoạt động của trường THCS..................... Liên đội trường THCS.................... xây dựng kế hoạch hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 20..... – 20..... cụ thể như sau:

I – SỐ LIỆU ĐẦU NĂM:

TTKhốiSố chi độiSố đội viênSố sao đỏSố cờ đỏ
NamNữ
1
2
4
4

Tổng:

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

· 02/ 09/ 1945 – 02/ 09/ 20..... Kỷ niệm …. năm ngày Quốc Khánh nước Việt Nam

· 20/ 11/ 1982 – 20/ 11/ 20..... Kỷ niệm … năm ngày Nhà Giáo Việt Nam

· 22/ 12/ 1944 – 22/ 12/ 20..... Kỷ niệm … năm ngày Quân Đội ND Việt Nam.

· 26/ 03/ 1931 – 26/ 03/ 20..... Kỷ niệm … năm ngày Thành lập ĐTNCSHCM

· 30/ 04 /1975 – 30/ 04/ 20..... Kỷ niệm … năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước.

· 15/ 05/ 1941 – 15/ 05/ 20..... Kỷ niệm … năm ngày Thành lập Đội TNTPHCM

· 19/ 05/ 1890 – 19/ 05/ 20..... Kỷ niệm … năm ngày sinh nhật Bác kính yêu

III – KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Tháng

Nội dung công việc

Thực hiện

9

- Luyện tập Nghi thức đội toàn trường

- Tồng kiểm tra các điều kiện cho khai giảng

- Phát động thi đua đợt 1

- Phát động phong trào “Nghìn việc tốt

- Tổ chức khai giảng năm học mới

- Giáo dục truyền thống nhà trường

- Phổ biến kinh nghiệm học tốt

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên Đội.

- Họp đội: Cờ đỏ, sao đỏ, Chi đội trưởng định kỳ tháng 9

- Luyện Nghi thức cho khối 6, 7

- Cho đội viên ký cam kết phòng chống ma túy

- Đại hội Chi đội trong toàn Liên đội.

- Thu hồ sơ Đại hội Chi đội

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học đường

- Chuẩn bị và tổ chức trung thu.

- Gửi báo cáo hoạt động tháng 9 cho HĐĐ

- Đại hội Liên đội

- Tập nghi thức cho BCH Liên đội

- Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ Chi đội

- TPT

- TPT

- TPT

- Nhà trường

- TPT

- LĐ

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT, GVTD

- TPT

- Chi đội 8/8

- TPT

- TPT, Cờ đỏ

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

10

- Phân công nhiệm vụ cho BCH LĐ nhiệm kỳ mới

- Xây dựng hồ sơ sổ sách đội

- Họp đội: Cờ đỏ, sao đỏ định kỳ tháng 10

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 10

- Luyện Nghi thức cho khối 8, 9

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học đường.

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Làm vệ sinh khu trồng cây,

- Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- BCH LĐ

- TPT

- TPT

- TPT, Cờ đỏ

- TPT

11

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 20-11 và triển khai

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 11

- Cập nhật hồ sơ sổ sách đội

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp đội: Cờ đỏ, sao đỏ, Chi đội trưởng định kỳ tháng 11

- Luyện Nghi thức cho khối 6,7

- Triển khai thi chuyên hiệu AN TOÀN GIAO THÔNG

- Rà soát lại các điều kiện cho tổ chức 20-11

- Tổ chức văn nghệ nhân 20-11

- Thu bài thi chuyên hiệu An toàn giao thông

- Sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2

- Gửi báo cáo tháng lên HĐĐ

- Công bố kết quả bài thi chuyên hiệu

- TPT

- BCH LĐ

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

12

- Xây dựng kế hoạch 22-12

- Tập huấn BCH Liên đội lần thứ 2

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp đội: Cờ đỏ, sao đỏ, chi đội trưởng định kỳ tháng 12

- Triển khai thi chuyên hiệu “NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI

- Thu bài thi chuyên hiệu và chấm

- Luyện Nghi thức cho khối 8, 9

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 12

- Làm vệ sinh khu trồng cây

- Quán triệt các nội dung cho đợt kiểm tra HK1

- Trả bài thi chuyên hiệu

- Kiểm tra hồ sơ các Chi đội

- Cập nhật hồ sơ đội

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- BCH, TPT

- TPT

- HS, GV

- TPT

- BCH

- TPT

- TPT

1

- Cho học sinh ký cam kết không vi phạm quy chế thi cử

- Chuẩn bị sơ kết thi đua đợt 2 phát động thi đua đợt 3

- Chuẩn bị phần thưởng cho các Chi đội.

- Họp đội: Cờ đỏ, sao đỏ, chi đội trưởng định kỳ

- Quán triệt học sinh trước khi về nghỉ tết

- Cập nhật hồ sơ đội

- Sơ kết thi đua học kỳ I

- Báo cáo sơ kết học kỳ I HĐĐ thị xã

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

-TPT

2

- Nghỉ tết.

- Nắm tình hình chuyên cần của học sinh

- Họp đội: Cờ đỏ, sao đỏ, chi đội trưởn định kỳ

- Củng cố lại nề nếp chung toàn Liên đội sau tết, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh vi phạm trước và sau tết, chú trọng đến những học sinh bỏ học nhiều ngày sau tết để huy động lại.

- Cập nhật hồ sơ Liên đội.

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội.

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 2

- Kiểm tra học tập nhà học sinh.

- Tập huấn cho BCH Liên đội đợt 3.

- Cập nhật hồ sơ đội.

- TPT, CĐ

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT, BCH

- GV

- TPT

3

- Triển khai chuyên hiệu “THẦY THUỐC NHỎ TUỔI”

- Triển khai kế hoạch 26-3 đến các Chi đội

- Ra quân làm vệ sinh khu trồng cây

- Tập huấn cho BCH Liên đội lần thứ 4

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 3

- Hoàn thành phong trào “Kế hoạch nhỏ

- Thu và chấm chuyên hiệu “Thầy thuốc nhỏ tuổi”

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sân chơi 26-3

- Công bố kết quả bài thi chuyên hiệu

- Xây dựng báo cáo tháng 3 gửi HĐĐ thị xã

- Tổng kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4.

- Cập nhật hồ sơ đội

- TPT

- TPT

- GV, HS

- TPT

- TPT, BCH

- TPT, BCH

- 12 Chi đội

- TPT

- BCH

- TPT, BCH

- TPT

- TPT, GV

- TPT

4

- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách Đội cho đoàn kiểm tra của HĐĐ huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp

- Triển khai tập huấn Nghi thức Đội đón đoàn kiểm tra

- Thi chuyên hiệu CHĂM HỌC

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp đội: BCH Liên đội định kỳ tháng 4

- Triển khai Hội thi đố vui đến học sinh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra học tập ở nhà học sinh.

- Họp BCH Liên đội tháng 4

- Trả bài thi chuyên hiệu CHĂM HỌC

- Chuẩn bị danh sách đội viên về hè gửi cho HĐĐ xã

- TPT

- TPT, Cờ đỏ

- TPT

- 12 Chi đội

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- BCH

- TPT

5

- Lập danh sách bàn giao đội viên về hè HĐĐ xã

- Sơ kết thi đua đợt 4.

- Chuẩn bị khen thưởng cho các Chi đội.

- Quyết toán Quỹ đội, năm học 20.....-20.....

- Họp BCH Liên đội định kỳ tháng 5.

- Họp đội: Cờ đỏ, sao đỏ định kỳ tháng 5

- Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng cho HĐĐ thị xã

- Tuyên dương anh chị Phụ trách đội, Chi đội trưởng và Ban chỉ huy Liên đội.

- Bàn giao SHH hè về địa phương

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

TPT

Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường THCS.....................

XÁC NHẬN CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

TPT ĐỘI

Kế hoạch sinh hoạt Đội theo tháng - Mẫu 2

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS/TH.......

KẾ HOẠCH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi
Năm học 20....– 20....

I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Năm học 20.... - 20.... là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI ; chào mừng kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh,

-Thực hiện chủ đề năm học: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục.

-Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh giai đoạn 20....- 20.....

- Căn cứ đặc điểm tình hình, thuận lợi và khó khăn của liên đội, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của HĐĐ huyện ....................., căn cứ vào nhiệm vụ năm học Trường THCS ....................., Liên Đội THCS .....................đề ra kế hoạch Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20....- 20...., với những nội dung cụ thể sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thiếu nhi Thăng Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới các hình thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho các em được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn.

2. Tham mưu tổng kết các chương trình, đề án, kết luận của Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.Triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 20....-2027.

3.Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông quachương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Sao Nhi đồng tự quản và công tác đội viên lớn, vai trò tự quản của Ban Chỉ huy Liên đội. Ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng.

5. Tiếp tục kiên trì, thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Luật Trẻ em; tăng cường các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em.

B. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC:

Năm học 20....-20.... Liên đội có 13 chi đội với đội viên, trong đó:

- Khối lớp 6 có 03 chi đội.

- Khối lớp 7 có 03 chi đội.

- Khối lớp 8 có 04 chi đội.

- Khối lớp 9 có 03 chi đội.

C. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA LIÊN ĐỘI

1. Thuận lợi:

- Liên đội nhiều năm liền là liên đội mạnh cấp Tỉnh, đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, nhiệt tình và hăng say trong các hoạt động đoàn thể. Đa số học sinh ngoan, nề nếp, nhiều em có năng khiếu và hoạt động phong trào tương đối khá.

- Liên đội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường, HĐĐ các cấp;được tạo mọi điều kiện về vật chất, và tinh thần để liên đội phát huy hết khả năng và đạt được hiệu quả cao trong các hoạt động đội. Bên cạnh đó nhà trường chỉ học một ca nên có nhiều thuận lợi cho tất cả các hoạt động của liên Đội.

2. Khó khăn:

-Học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế trong toàn liên đội nhiều nên các em thường xuyên phải phụ giúp cho gia đình.

-Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covit 19 nên phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động tập thể.

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

“Thiếu nhi Việt Nam

Học tốt, chăm ngoan

Vui vẻ, an toàn”

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU THI ĐUA CẤP LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 20.... - 20....

- Chỉ tiêu 1: Liên đội và 100% chi đội tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu về chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20....-20.... đến đội viên, thiếu niên nhi đồng trong tháng 9 và tháng 10/20.....

- Chỉ tiêu 2: 100% chi đội có hoạt động, phần việc tuyên truyền chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

- Chỉ tiêu 3: Liên đội tổ chức sinh hoạt chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

- Chỉ tiêu 4: Liên đội tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần.

- Chỉ tiêu 5: Liên đội tổ chứcngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên đoàn” trong tháng 3/20.....

- Chỉ tiêu 6: 100% đội viên tham gia tích cực mô hình “Vé số hoa điểm tốt”

- Chỉ tiêu 7: Liên đội tổ chức triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo”, hoạt động“Trải nghiệm hướng nghiệp” bình đẳng giới dành cho đội viên lớp 8 và lớp 9.

- Chỉ tiêu 8:Liên đội có mô hình hoạt động giáo dục bình đẳng giới dành cho đội viên lớp 8 và lớp 9.

- Chỉ tiêu 9:Liên đội tổ chức tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Chỉ tiêu10: Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, di tích lịch sử.

- Chỉ tiêu 11: : 100% chi đội có mô hình, hoạt động tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em.

- Chỉ tiêu 12: Liên đội tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

- Chỉ tiêu 13: 100% chi đội tham gia cuộc thi vẽ tranh Ngày hội sắc màu” .

- Chỉ tiêu14: 100% chi đội triển khai phong trào kế hoạch nhỏ năm học 20....-20.... gắn với xây dựng công trình măng non về mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội.

- Chỉ tiêu 15: Liên đội tổ chức chăm sóc, vui chơi giải trí, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật nhân ngày tết Trung thu, tết Nguyên đán.

- Chỉ tiêu 16: Liên đội tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy Đội, phụ trách sao Nhi đồng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Thực hiện phong trào“ Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy „

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đội viên về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm: Tổ chức 02 buổi đến thăm và trao quà cho gia đình người có công với cách mạng.

- Thực hiện nghiêm túc tiết Sinh hoạt dưới cờ, hát Quốc ca và Đội ca nhằm nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt dưới cờ của Liên đội. Góp phần giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt...

- Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đoàn: Tổ chức thi tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua cuộc thi Chỉ huy đội giỏi, Rung chuông vàng, Hoa đất Tổ.

- Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn với các hoạt động: Hội chợ tuổi thơ, Trò chơi dân gian, Múa hát tập thể.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh thông qua nội dung viết thư với chủ đề: Những cánh thư vượt sóng hay giáo dục học sinh về tình yêu quê hương đát nước thông qua cuộc thi vẽ tranh Việt Nam – đất nước con người.

- Tích cực động viên học sinh giúp tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: Nuôi lợn khuyến học ủng hộ những đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội, tặng trăn ấm cho các bạn học sinh nghèo của tỉnh Quảng Nam.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Xây dựng và duy trì mô hình giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo nhằm phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của đội viên. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”,“Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Duy trì và thực hiện tốt mô hình Tủ sách măng non, Thư viện góc lớp tăng cường văn hóa đọc cho đội viên trong toàn Liên đội.… nhằm hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu niên, thực hiện chương trình Đọc sách cho tương laivà ủng hộ sách cho các Liên đội vùng sâu, vùng xa.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu niên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu niên vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu.

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử.. Phát động phong trào thi đua Hoa điểm tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phong trào Hành quân bằng điểm số chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Tổ chức quay Xổ số học tập chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động, sinh hoạt văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí cho học sinh: Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, vào dịp 26/3. Thi Văn nghệ nhân dịp chào mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tết Trung thu tổ chức thi Trưng bày mâm ngũ quả và Làm đèn ông sao tại chi đội....

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết trong đội viên. Giáo dục thiếu niên biết quan tâm, yêu thương, và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Tuyên truyền, giáo dục cho đội viên thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học. Tăng cường các hoạt động truyền thông cho đội viên về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong toàn Liên đội.

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm phong trào Kế hoạch nhỏ: Vận động mỗi học sinh 3kg giấy vụn để ủng hộ phong trào Kế hoạch nhỏ gắn với chương trình Nâng bước em đến trường. Qua đó giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè.

- Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường đặc biệt là chấp hành đúng luật An toàn giao thông:Giáo dục học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông…

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, hướng dẫn đội viên rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn đội viên tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân cho học sinh thông qua lớp tập huấn về 5 bước rửa tay với Lifebuoy.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường học gắn với hoạt đông chăm sóc công trình măng non: Mỗi Chi đội 01 vườn hoa.

- Đội Tuyên truyền măng non tích cực tuyên truyền các kỹ năng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,...cho các bạn đội viên vào giờ chào cờ và giờ hoạt động tập thể, mỗi tuần 01 lần.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho đội viên rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho các em đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Chủ động thiết kế và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Chi đội theo các chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”, “Nói lời hay, làm việc tốt” để giúp đội viên, học sinh nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt. Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”. Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp và tuyên dương, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập ( Học sinh giỏi cấp trường và học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh).

2. Công tác xây dựng Đội

- Kiện toàn bộ máy hoạt động Đội, thành lập đội Sao đỏ, đội Tuyên truyền măng non, đội Khăn hồng tình nguyện ngay từ đầu năm học.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Tổ chức Ngày hội công nhận chương trình Rèn luyện đội viên vào ngày sinh nhật Đội 15/5.

- Tổ chức Đại hội Chi đội, đại hội Liên đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu vận dụng mô hình cuộc vận động xây dựng Liên đội 3 tốt (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt)

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

- Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội: Thành lập và sinh hoạt định kì vào tiết cuối sáng thứ 7 hàng tuần cho đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội. Tổng kết thi đua tuần… phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của “Đội Nghi lễ”; hình thành nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục các em tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

3. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động Vì đàn em thân yêu giai đoạn 2019 - 20....;trong đó triển khai toàn diện và có hiệu quả các công trình, phần việc gắn với các hoạt động tình nguyện chăm lo, giúp đỡ trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí như: Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…

- Tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ emthông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến; sinh hoạt Đội...

- Thành lập Câu lạc bộ quyền trẻ em , Đội tuyên truyền măng non …

- Thực hiện bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học sau dịp hè.

V. ĐĂNG KÍ DANH HIỆU THI ĐUA

1.Tập thể: Tặng cờ thi đua của huyện đoàn

2 .Cá nhân: Tổng phụ trách, Liên đội trưởng-chỉ huy đội giỏi được tặng giấy khen của huyện đoàn.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ THEO TỪNG TUẦN

Tháng

Nội dung

9/20....

Chủ đề: Truyền thống nhà trường

- Ổn định nề nếp đầu năm học

- Tập luyện nghi thức Đội

- Thành lập đội Sao đỏ

- Phân công trực tuần, phân công khu vực vệ sinh.

- Thành lập đội Tuyên truyền măng non

- Tổ chức Khai giảng năm học mới trong điều kiện thực tế tại đơn vị

- Tổ chức cho học sinh khối 6 thăm quan phòng truyền thống.

- Tăng cường công tác Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- Triển khai lịch hoạt động giữa giờ, xây dựng bài thể dục và múa hát tập thể.

- Tổ chức cho học sinh vui đón Tết Trung thu

- Triển khai về công tác đảm bảo An ninh trật tự, An toàn giao thông

- Duy trì và phát triển các Câu lạc bộ

- Xây dựng phong trào Đôi bạn cùng tiến

- Tổ chức Sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: Tìm hiểu ngôi trường mới của em

- Phát động phong trào “Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn” gắn với phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

1

- Sinh hoạt dưới cờ: Lễ khai giảng năm học mới

- Duy trì nề nếp đầu năm học: Truy bài, HĐGG, thể dục…

- Hướng dẫn học nội quy nhà trường.

- Triển khai công tác An ninh trật tự và An toàn giao thông trường học

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- TPT, GVCN

- TPT, GVCN

- TPT

- Đội TTMN

- Triển khai An toàn giao thông dưới hình thức phát thanh măng non.

2

- Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu truyền thống nhà trường

- Tổ chức cho học sinh khối 6 thăm quan phòng truyền thống.

- Phát động phong trào“Hành động nhỏ ý nghĩa lớn” gắn với phong trào “Kế hoạch nhỏ”

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- GVCN, TPT

- TPT

- Đội TTMN

- Đội TTMN phát động các nội dung thi đua

3

- Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia xây dựng văn hóa trường học

- Nhận xét thi đua và triển khai kế hoạch tuần 4

- Xây dựng bài TDGG, MHTT

- Xây dựng đôi bạn cùng tiến

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- GVCN, TPT

- Lớp TT

- TPT

- Chi đội

- Đội TTMN

- HS học bài thể dục và múa hát tập thể vào giờ HDGG

- Đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt

4

- Sinh hoạt dưới cờ: Ca ngợi trường em

- Tổ chức Tết Trung thu

- Trồng cây và hoa vào công trình măng non

- Kiểm tra đồ dùng học tập

- Sơ kết thi đua tháng 9

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- TPT, HS

- GVCN

- TPT, sao đỏ

- Đội TTMN

- Thi làm đèn ông sao, phá cỗ.

- Mua hoa và cây cảnh

- Kiểm tra 15 phút đầu giờ

Tháng

Nội dung

10/20....

Chủ đề: Chăm ngoan, học giỏi

- Củng cố, duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ

- Phát động phong trào thi đua chào mừng này phụ nữ Việt Nam

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Hoa điểm tốt để quay xổ số học tập.

- Tổ chức triển khai bài múa hát sân trường.

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Hát chầu văn- tín ngưỡng thờ mẫu.

- Thi vẽ tranh Việt Nam - Đất nước con người.

- Thực hiện chương trình RLĐV

- Đại hội Chi đội

- Đại hội Liên đội

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

5

- Sinh hoạt dưới cờ: tìm hiểu phương pháp học tập tốt

- Phát động phong trào thi đua chào mừng này phụ nữ Việt Nam

- Xây dựng phong trào Nuôi lợn nhựa khuyến học.

- Đại hội Chi đội mẫu ( 9B)

- Đại hội Chi đội đại trà

- TPT, GVCN

- Đội TTMN

- GVCN

- GVCN-HS 9B

- GVCN - HS

- Mỗi lớp 10 em tham gia thi Rung chuông vàng

- Đội tuyên truyền măng non phát thanh nội dung thi đua

6

- Sinh hoạt dưới cờ: Lan tỏa tình yêu thương.

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

- Đăng kí thực hiện các chương trình RLĐV.

- Đại hội Liên đội.

- Tổ chức triển khai bài múa tập thể qua Zalo nhóm lớp.

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- HS khối 6,7,8,9

- Toàn Liên đội

- Mỗi chi đội 01 câu chuyện

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- HS đăng kí thực hiện các chương trình RLĐV

7

- Sinh hoạt dưới cờ: Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam

- Tiếp tục phát huy ý thức tự quản trong toàn Liên đội

- Phát động phong trào: Nuôi lợn nhựa khuyến học.

- Tuyên truyền và tìm hiểu về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội

- Giao ban BCH Liên đội.

- TPT - GVCN

- Lớp trưởng các Chi đội

- Đội tuyên truyền măng non

- BCH

- TPT lên kế hoạch tổ chức các cuộc thi.

8

- Sinh hoạt dưới cờ: An toàn trường học

- Phong trào Hoa điểm tốt, quay xổ số học tập.

- Thi vẽ tranh Việt Nam – Đất nước con người

- Duy trì tốt phong trào: Đọc và làm theo báo Đội

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: hát chầu văn và tín ngưỡng thờ mẫu.

- TPT - GVCN

- TPT -HS

- GVCN - HS

- Đội tuyên truyền măng non

- TPT triển khai các cuộc thi tới toàn thể học sinh vào giờ hoạt động tập thể

- Tìm kiếm tài liệu về di sản

Tháng

Nội dung

11/20....

Chủ đề: Tôn sư trọng đạo

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ

- Tập huấn công tác Đội

- Xây dựng tủ sách Đội

- Tổ chức sân chơi “Liên hoan các trò chơi dân gian”…

- Phát động phong trào thi đua học tốt Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức thi văn nghệ.

- Tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức Mít tinh kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục thực hiện chương trình RLĐV.

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

9

- Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào dạy tốt, học tốt

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Các chi đội tập luyện văn nghệ

- Tập màn truyền thống phục vụ ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- TPT -GVCN

- Đội tuyên truyền măng non

- HS

- HS lớp 8,9

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- TPT chọn học sinh có năng khiếu để tập màn truyền thống

10

- Sinh hoạt dưới cờ: Tôn vinh nghề dạy học

- Duy trì nề nếp, hoạt động Đội

- Tiếp tục thi đua chào mừng ngày 20/11.

- Tổ chức thi văn nghệ.

- Đội Nghi lễ và đội văn nghệ tập dượt các tiết mục văn nghệ

- TPT - GVCN

- HS

- 13 Chi đội

- TPT- GVCN

- Đội văn nghệ

- Mỗi lớp thi 1 tiết mục văn nghệ

- TPT lựa chọn những cá nhân xuất sắc tham gia đội văn nghệ nhà trường.

11

- Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

- Tiếp tục hưởng ứng tháng thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức sân chơi Liên hoan các trò chơi dân gian

- TPT - GVCN

- HS

- TPT - HS - GV

- Kết hợp cùng nhà trường tổ chức lễ mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

- Chọn những trò chơi dân gian phù hợp: Kéo co, đá cầu, nhảy bao bố...

12

- Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào “Dạy tốt, học tốt”

- Tiếp tục duy trì ý thức tự quản trong toàn Liên đội.

- Tập huấn công tác Đội

- Vận động HS quyên góp sách cho thư viện nhà trường.

- Thực hiện chương trình RLĐV

- Đánh giá tháng thi đua học tốt

- BGH-TPT - GVCN

- Lớp trưởng

- TPT

- TPT - HS

- TPT - HS

- TPT, Sao đỏ

- TPT lên kế hoạch và nội dung và thời gian, địa điểm tập huấn công tác Đội cho BCH Liên đội và đội Nghi lễ

Tháng

Nội dung

12/20....

Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn

- Củng cố và duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ

- Phát động phong trào thi đua Mỗi điểm 10 là một chiến công.

- Thi đua làm nghìn việc tốt, rèn lối sống, phẩm chất Anh bộ đội cụ Hồ

- Mít tinh kỉ niệm ngày 22/12.

- Xây dựng Phong trào đôi bạn cùng tiến

- Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo Đội

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ.

- Tổ chức tuyên truyền, phòng tránh căn bệnh HIV/AIDS

- Xây dựng quỹ vì bạn nghèo, nghiệm thu phong trào Kế hoạch nhỏ

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

13

- Sinh hoạt dưới cờ: Giáo dục về truyền thống gia đình

- Phát động phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt

- Các lớp lập bảng theo dõi thi đua

- Tổ chức hoạt động chăm sóc, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- 13 Chi đội

- TPT- GVCN

- Đội tuyên truyền măng non phát động phong trào thi đua

- Phân công học sinh mang các dụng cụ lao động.

14

- Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ chủ quyền biển đảo

- Thi đua học tập tác phong anh bội đội Cụ Hồ qua các hoạt động: Xếp hàng ra vào lớp, hoạt động giữa giờ nhanh, thẳng, đều.

- Duy trì hoạt động vệ sinh trường lớp sạch đẹp

- TPT - GVCN

- HS

- HS

- Mỗi lớp 02 học sinh tham gia thi vẻ đẹp đội viên

15

- Sinh hoạt dưới cờ: Giữ gìn truyền thống văn hóa địa phương

- Thi đua chào mừng ngày 22/12

- Tuyên truyền tháng phòng chống HIV/AIDS tới toàn thể học sinh

- Nghiệm thu phong trào Kế hoạch nhỏ.

- Tổ chức mít tinh chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- TPT, ĐTN

- Liên đội

- Đội TTMN măng non tuyên truyền về HIV/AIDS

- Các môn thi: Chạy, nhả cao, nhay xa, ném bóng…

- Mời đại biểu đến nói chuyện truyền thống: 2 đại biểu

16

- Sinh hoạt dưới cờ: Tự hào quân đội nhân dân VN

- Các Chi đội thực hiện tốt lịch Đọc báo Đội.

- Tuyên truyền trong học sinh tinh thần tương thân tương ái: Xây dựng quỹ vì bạn nghèo

- Đánh giá, xếp loại phong trào thi đua lập chiến công tháng 12

- Lớp trưởng

- HS

- TPT

- Học sinh đọc báo tại phòng thư viên

- Học sinh ủng hộ xây dựng qũy Vì bạn nghèo.

Tháng

Nội dung

1/20....

Chủ đề: Mừng Đảng mừng xuân

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Sinh hoạt dưới cờ

- Sưu tầm truyện Kim Đồng nộp tủ sách đội

- Phát động học sinh Kí cam kết 4 không: Không đốt pháo và mua pháo, không cờ bạc, ma túy, không vi phạm trật tự An toàn giao thông

- Tổ chức các hoạt động lao động toàn trường nhằm xanh hóa trường học

- Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, giữ gìn biển đảo quê hương

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

17

- Sinh hoạt dưới cờ: Vui xuân ấm no

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đảng quang vinh, mừng xuân.

- Tổ chức và hướng dẫn học sinh sưu tầm truyện Kim đồng nộp tủ sách của đội

- TPT - GVCN

- Đội tuyên truyền măng non

- TPT - GVCN

- Đội tuyên truyền măng non phát thanh nội dung thi đua vào giờ hoạt động tập thể

18

- Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu trang phục ngày tết

- Các chi đội chuẩn bị thi chuyên hiệu RLĐV.

- Sưu tầm truyện Kim Đồng

- Tổ chức các hoạt động lao động toàn trường nhằm xanh hóa trường học

- Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, giữ gìn biển đảo quê hương.

- TPT - GVCN

- HS

- HS

- TPT,GVCN

- TPT,GVCN

- Các chi đội thi 2 chuyên hiệu.

- TPT thu sách truyện nộp về tủ sách thư viện

- Phân công học sinh mang các dụng cụ lao động.

19

- Sinh hoạt dưới cờ: Giữ gìn truyền thống ngày tết

- Thi chuyên hiệu RLĐV

- Triển khai kí cam kết 4 không

- Sơ kết hoạt động Đội

- T PT - GVCN

- HS

- TPT - GVCN

- TPT

- TPT cho học sinh kí cam kết 4 không

- HS thi 2 chuyên hiệu chiều thứ 6

20

- Sinh hoạt dưới cờ: Chung tay xây dựng ý thức xã hội

- Trao học bổng quỹ vì bạn nghèo

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng (3/2)

- TPT - GVCN

- TPT

- Đội TTMN

- Trao 02 xuất quà và chăn ấm

- Đội TTMN phát động cuộc thi

Tháng

Nội dung

2/20....

Chủ đề: Mừng Đảng mừng xuân

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Phát động thi ngày thành lập Đảng (3/2).

- Sinh hoạt dưới cờ

- Học tập nề nếp thông qua phong trào Vượt khó học tập, Đôi bạn cùng tiến.

- Tổ chức Mít tinh ngày thành lập Đảng 3/2

- Giáo dục kĩ năng sống

- Phát động trồng cây đầu xuân

- Thực hiện An toàn giao thông mừng xuân mới đón tết an toàn, lành mạnh

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

21

- Sinh hoạt dưới cờ: Mừng Đảng, mừng xuân

- Tổ chức Mít tinh ngày thành lập Đảng - Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng ngày 3/2 với chủ đề: “Ngàn hoa việc tốt- dâng Đảng quang vinh

- Phát động trồng cây đầu xuân

- TPT - GVCN

- BGH, TPT

- TPT

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đáng trang trọng

- Mỗi lớp 5 cây.

22

- Sinh hoạt dưới cờ: Thực hiện tuần lễ xanh- sạch- đẹp

- Triển khai trong học sinh thực hiện An toàn giao thông, mừng xuân mới đón tết an toàn, lành mạnh.

- Học tập nề nếp thông qua phong trào: Vượt khó học tập,Đôi bạn cùng tiến

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- Đội TTMN

- Đội TTMN phát thanh những nội dung về nề nếp và tổ chức các cuộc thi

23+ 24

- Sinh hoạt dưới cờ: Vui tết an toàn, phát triển nghề truyền thống trong hội nhập quốc tế.

- Tổ chức nhổ cỏ, tưới cây ở các bồn hoa, cây cảnh

- Tiếp tục học tập nề nếp thông qua các phong trào: “Vượt khó học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”

- TPT - GVCN

- GVCN, HS

- Đội TTMN

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- GVCN tổ chức cho học sinh lao động ở khu vực công trình măng non

Tháng

Nội dung

3/20....

Chủ đề: Tiến bước lên Đoàn

- Củng cố và duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ

- Duy trì mọi hoạt động giữa giờ và đầu giờ

- Phát động thi đua chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3.

- Thi đua học tốt, rèn luyện tốt giành nhiều điểm tốt dâng tặng bà, mẹ, cô giáo để chúc mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Duy trì phong trào đọc và làm theo báo Đội

- Chuyên đề sinh hoạt dưới cờ chủ điểm 26/3.

- Mít tinh kỉ niệm ngày 8/3và ngày 26/3.

- Thi công nhận chuyên hiệu RLĐV

- Sinh hoạt Đội tuyên truyền măng non

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh

- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

25

- Sinh hoạt dưới cờ: Tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ

- Tiếp tục thi đua Học tốt , làm nhiều việc tốt

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh

- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”

- TPT - GVCN

- HS 8 chi đội

- TPT

- Trải nghiệm Di sản thế giới tại Liên đội. Mỗi lớp 01 HS giới thiệu

26

- Sinh hoạt dưới cờ: Hợp tác và phát triển nghề truyền thống.

- Mít tinh kỉ niệm ngày 8/3

- Duy trì tốt phong trào đọc và làm theo báo đội

- TPT - GVCN

- TPT,HS

- Toàn trường

- GVCN, HS

- Kết hợp với nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm ngày 8/3 .

27

- Sinh hoạt dưới cờ: Tiến bước lên Đoàn

- Tiếp tục duy trì ý thức tự quản trong toàn Liên đội

- Thi đua học tốt, rèn luyện tốt giành nhiều điểm tốt dâng tặng bà, mẹ, cô giáo để chúc mừng ngày 8/3 và 26/3.

- TPT - GVCN

- Lớp trưởng

- HS

- Tập huấn cho lớp trưởng về cách duy trì ý thức cho các thành viên trong lớp

28

- Sinh hoạt dưới cờ: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày 26/3: Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”

- Tổng kết tháng thi đua

- TPT

- Toàn trường

- TPT - Sao đỏ

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày 26/3

Tháng

Nội dung

4/20....

Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Phát động thi đua học tốt giành nhiều điểm 9, điểm 10 chào mừng giải phóng Miền Nam 30/4

- Sinh hoạt dưới cờ

- HS tìm hiểu các chiến công của quân và dân VN trong thời kì kháng chiến.

- Quay sổ số học tập

- Phát động phong trào kế họach nhỏ, các chi đội và lớp nhi đồng thực hiện công trình măng non thu gom giấy vụn làm cho môi trường sách đẹp và tiết kiệm giấy bỏ

- Kiểm tra đánh giá cấp chuyên hiệu: Vận động viên nhỏ tuổi

- Liên hoan Câu lạc bộ tuyên truyền măng non với chủ đề: Vì màu xanh quê hương.

- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ lần 2.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa Hành trình về nguồn chào mừng ngày 30/4

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

29

- Sinh hoạt dưới cờ: Bảo vệ môi trường và giảm thiểu biến đổi khí hậu

- Phát động thi đua học chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4

- Phát hành vé số học tập

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- TPT

- Các chi đội

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- TPT phát vé số học tập

30

- Sinh hoạt dưới cờ: Hưởn ứng văn hóa đọc vì sự phát triển bền vững.

- Học sinh tìm hiểu các chiến công oanh liệt của quân và dân Việt Nam

- Tiếp tục đôn đốc phong trào Kế hoạch nhỏ lần 2

- Tiếp tục phát hành vé số học tập

- TPT - GVCN

- HS

- TPT

- Đội TTMN tổ chức phát thanh các nội dung vào giờ hoạt động tập thể

31

- Sinh hoạt dưới cờ: Phát triển bền vững.

- Các lớp lập bảng theo dõi thi đua học tốt

- Liên hoan Câu lạc bộ tuyên truyền măng non với chủ đề: Vì màu xanh quê hương

- TPT - GVCN

- Lớp trưởng

- Toàn Liên đội

- Nhà đa năng

- Mỗi lớp 01 CLB

32

- Sinh hoạt dưới cờ: Mừng ngày thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

- Tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu, rèn luyện của đội viên

- Tổng kết đợt thi đua (30/4)

- Quay xổ số học tập

- Tổng kết phong trào Kế họach nhỏ

- TPT - GVCN

- TPT - GVCN

- TPT kiểm tra và cấp chuyên hiệu

- TPT kết hợp với GVCN tổng kết phong trào Kế hoạch nhỏ

Tháng

Nội dung

5/20....

Chủ đề: Bác Hồ kính yêu

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội

- Sinh hoạt dưới cờ

- Tổng kết các đôi bạn cùng tiến, trao phần thưởng

- Chuẩn bị phiếu sinh hoạt hè và Bàn giao sinh hoạt hè cho khu dân cư

- Mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đội (15/5) và ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

- Các chi đội và lớp nhi đồng bình xét thi đua cá nhân, tập thể và đề nghị khen thưởng

- Họp Ban chỉ huy Liên đội xếp loại thi đua lớp

- Tổng kết báo cáo Liên đội, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc nộp lên HĐĐ

- Tổng kết phát thưởng học sinh.

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

33

- Sinh hoạt dưới cờ: Noi gương đội viên, đoàn viên tiêu biểu

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Tổng kết đôi bạn cùng tiến, trao phần thưởng.

- TPT - GVCN

- 08 Chi đội

- TPT - GVCN

- Mỗi Chi đội ít nhất 02 đôi bạn

34

- Sinh hoạt dưới cờ: Nhớ về Bác

- Các chi đội bình xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

- Họp BCH Liên Đội xếp lọai thi đua các lớp

- Mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đội (15/5) và ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

- TPT – GVCN

- HS

- TPT, BCH Liên đội

- Toàn trường

- Kết hợp với nhà trường, TPT tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đội vào ngày 15/5

35

- Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết năm học

- Viết báo cáo thành tích, báo cáo tổng kết Công tác đội năm học: 20....-20....

- Làm đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc nộp lên Hội đồng đội thành phố.

- Phát phiếu sinh hoạt hè và bàn giao sinh hoạt hè về khu dân cư

- TPT - GVCN

- TPT, BTĐ

- TPT

- TPT cùng với nhà trường tổ chức tổng kết năm học và phát thưởng cho học sinh

- Làm hồ sơ thi đua và viết giấy SHH

Trên đây là kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20....- 20.... của Liên đội THCS ..............., xin được trình lên cấp trên xem xét, phê duyệt. Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

TPT ĐỘI

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 3

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS/TH.......

........, ngày 1 tháng 9 năm 20......

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
NĂM HỌC 20......-20....

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 20...... - 20.... của Hội đồng Đội thành phố Việt Trì và Phòng GD&ĐT....... Thực hiện chủ đề năm học 20...... - 20....:

“Thiếu nhi Đất Tổ

Học tốt, chăm ngoan

Vui vẻ, an toàn”

Liên đội trường THCS/ TH xây dựng Kế hoạch hoạt động Đội như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận lợi:

- Liên đội trường THCS/TH ....luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Hội đồng Đội thành phố Việt Trì và Phòng GD&ĐT Việt Trì. Đồng thời, nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, BGH nhà trường, được sự đầu tư về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

- Các anh chị phụ trách Chi đội nhiệt tình, học sinh hăng say tham gia các hoạt động do Liên đội phát động và tổ chức.

2. Khó khăn:

- Đa số học sinh thuộc gia đình nông nghiêp nên còn nhiều khó khăn, không có nhiều thời gian tham gia các hoạt động Đội.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG NĂM HỌC 20...... - 20....

1. Tổ chức 01 buổi cho đội viên thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phượng Lâu và tặng 02 xuất quà cho gia đình có công với cách mạng nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

2. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”. Tổ chức giúp đỡ 12 đội viên chậm tiến theo mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”. Trao học bổng cho 05 đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

3. Tổ chức 01 hoạt động trải nghiệm, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước và thái độ trân trọng di sản văn hóa phi vật thể của địa phương cho đội viên tại khu di tích lịch sử đình An Thái.

4. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi” nhằm tuyên dương, nhận rộng gương đội viên vượt khó học giỏi, đội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập và rèn luyện.

5. Tổ chức 02 hoạt động cho các em đội viên đến với địa chỉ đỏ gắn với sinh hoạt chủ điểm nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

6. Xây dựng 01 công trình măng non chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

7. Xây dựng 01 mô hình để tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Thiếu nhi Đất Tổ thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đội viên về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm: Tổ chức 02 buổi đến thăm và trao quà cho gia đình người có công với cách mạng.

- Thực hiện nghiêm túc tiết Sinh hoạt dưới cờ, hát Quốc ca và Đội ca nhằm nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt dưới cờ của Liên đội. Góp phần giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt...

- Tổ chức cho thiếu nhi tham gia cuộc thi tìm hiểu, viết cảm nhận về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đoàn: Tổ chức thi tìm hiểu về Đội TNTP Hồ Chí Minh thông qua cuộc thi Chỉ huy đội giỏi, Rung chuông vàng, Hoa đất Tổ.

- Tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn với các hoạt động: Hội chợ tuổi thơ, Trò chơi dân gian, Múa hát tập thể.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho học sinh thông qua nội dung viết thư với chủ đề: Những cánh thư vượt sóng hay giáo dục học sinh về tình yêu quê hương đát nước thông qua cuộc thi vẽ tranh Việt Nam – đất nước con người.

- Tích cực động viên học sinh giúp tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: Nuôi lợn khuyến học ủng hộ những đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội, tặng trăn ấm cho các bạn học sinh nghèo của tỉnh Phú Thọ.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Xây dựng và duy trì mô hình giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo nhằm phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của đội viên. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”,“Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Duy trì và thực hiện tốt mô hình Tủ sách măng non, Thư viện góc lớp tăng cường văn hóa đọc cho đội viên trong toàn Liên đội.… nhằm hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu niên, thực hiện chương trình Đọc sách cho tương lai và ủng hộ sách cho các Liên đội vùng sâu, vùng xa.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu niên có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu niên vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đất Tổ” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu.

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử.. Phát động phong trào thi đua Hoa điểm tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phong trào Hành quân bằng điểm số chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Tổ chức quay Xổ số học tập chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động, sinh hoạt văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí cho học sinh: Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, vào dịp 26/3. Thi Văn nghệ nhân dịp chào mừng kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tết Trung thu tổ chức thi Trưng bày mâm ngũ quả và Làm đèn ông sao....

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết trong đội viên. Giáo dục thiếu niên biết quan tâm, yêu thương, và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Tuyên truyền, giáo dục cho đội viên thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học. Tăng cường các hoạt động truyền thông cho đội viên về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong toàn Liên đội.

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm phong trào Kế hoạch nhỏ: Vận động mỗi học sinh 3kg giấy vụn để ủng hộ phong trào Kế hoạch nhỏ gắn với chương trình Nâng bước em đến trường. Qua đó giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè.

- Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường đặc biệt là chấp hành đúng luật An toàn giao thông: Giáo dục học sinh đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông…Thi Giao thông học đường và An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, hướng dẫn đội viên rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn đội viên tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân cho học sinh thông qua lớp tập huấn về 5 bước rửa tay với Lifebuoy. Bên cạnh đó mời cán bộ y tế xã Phượng Lâu đến nói chuyện và hướng dẫn những kiến thức sơ cấp cứu cơ bản trong nhà trường.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong trường học gắn với hoạt đông chăm sóc công trình măng non: Mỗi Chi đội 01 vườn hoa.

- Đội Tuyên truyền măng non tích cực tuyên truyền các kỹ năng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,...cho các bạn đội viên vào giờ chào cờ và giờ hoạt động tập thể, mỗi tuần 01 lần.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho đội viên rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho các em đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Chủ động thiết kế và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Chi đội theo các chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”, “Nói lời hay, làm việc tốt” để giúp đội viên, học sinh nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt. Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”. Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp và tuyên dương, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập ( Học sinh giỏi cấp trường và học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh).

- Tổ chức các hoạt động thắp sáng ước mơ giáo dục truyền thống văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa thông qua hoạt động dạy học hát Xoan, tổ chức buổi ngoại khóa Trường học gắn với di sản hát Xoan, chăm sóc vệ sinh khu di tích lịch sử Đình An Thái.

2. Công tác xây dựng Đội

- Kiện toàn bộ máy hoạt động Đội, thành lập đội Sao đỏ, đội Tuyên truyền măng non, đội Khăn hồng tình nguyện ngay từ đầu năm học.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên. Tổ chức Ngày hội công nhận chương trình Rèn luyện đội viên vào ngày sinh nhật Đội 15/5.

- Tổ chức Đại hội Chi đội, đại hội Liên đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu vận dụng mô hình cuộc vận động xây dựng Liên đội 3 tốt (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt)

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

- Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội: Thành lập và sinh hoạt định kì vào tiết cuối sáng thứ 7 hàng tuần cho đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội. Tổng kết thi đua tuần… phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của “Đội Nghi lễ”; hình thành nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục các em tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

3. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động Vì đàn em thân yêu giai đoạn 2019 - 20....; trong đó triển khai toàn diện và có hiệu quả các công trình, phần việc gắn với các hoạt động tình nguyện chăm lo, giúp đỡ trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí như: Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán…

- Tăng cường tuyên truyền Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến; sinh hoạt Đội...

- Thành lập Câu lạc bộ quyền trẻ em ,Đội tuyên truyền măng non …

- Thực hiện bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương và tiếp nhận học sinh trở lại trường học sau dịp hè.

IV. Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mới các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn dân cư.

- Tham mưu với BGH nhà trường tổ chức các buổi ngoại khóa cho học sinh, đặc biệt là ngoại khóa: Trường học gắn với di sản hát Xoan

2. Công tác phối hợp với các ban ngành, tổ chức trong thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian nhân các ngày lễ lớn của dân tộc.

- Phối hợp với đoàn xã Phượng Lâu trao học bổng Nâng bước em đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ THEO TỪNG TUẦN

Tháng Nội dung

9/20......

Chủ đề: Truyền thống nhà trường

- Ổn định nề nếp đầu năm học

- Tập luyện nghi thức Đội

- Thành lập đội Sao đỏ

- Phân công trực tuần, phân công khu vực vệ sinh.

- Thành lập đội Tuyên truyền măng non

- Tổ chức Khai giảng năm học mới trong điều kiện thực tế tại đơn vị

- Tổ chức cho học sinh khối 6 thăm quan phòng truyền thống.

- Tăng cường công tác Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- Triển khai lịch hoạt động giữa giờ, xây dựng bài thể dục và múa hát tập thể.

- Tổ chức cho học sinh vui đón Tết Trung thu

- Triển khai về công tác đảm bảo An ninh trật tự, An toàn giao thông

- Duy trì và phát triển Câu lạc bộ hát Xoan

- Xây dựng đôi bạn cùng tiến

- Tổ chức Sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: Em với nhà trường

- Phát động phong trào “Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn” gắn với phong trào “Kế hoạch nhỏ

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

1

- Sinh hoạt dưới cờ: Lễ khai giảng năm học mới

- Duy trì nề nếp đầu năm học: Truy bài, xếp hàng, HĐGG, thể dục…

- Hướng dẫn học nội quy nhà trường.

- Triển khai công tác An ninh trật tự và An toàn giao thông trường học

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- TPT, GVCN

- TPT, GVCN

- TPT

- Đội TTMN

- Triển khai An toàn giao thông dưới hình thức phát thanh măng non.

2

- Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu truyền thống nhà trường

- Tổ chức cho học sinh khối 6 thăm quan phòng truyền thống.

- Phát động phong trào“Hành động nhỏ ý nghĩa lớn” gắn với phong trào “Kế hoạch nhỏ”

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- GVCN, TPT

- TPT

- Đội TTMN

- Đội TTMN phát động các nội dung thi đua

3

- Sinh hoạt dưới cờ: Đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt

- Nhận xét thi đua và triển khai kế hoạch tuần 4

- Xây dựng bài TDGG, MHTT

- Xây dựng đôi bạn cùng tiến

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- GVCN, TPT

- Lớp TT

- TPT

- Chi đội

- Đội TTMN

- HS học bài thể dục và múa hát tập thể vào giờ HDGG

- Đăng kí tuần học tốt, tháng học tốt

4

- Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia giao thông an toàn

- Tổ chức Tết Trung thu

- Trồng cây và hoa vào công trình măng non

- Kiểm tra đồ dùng học tập

- Sơ kết thi đua tháng 9

- Tuyên truyền phòng dịch Covi 19

- TPT, HS

- GVCN

- TPT, sao đỏ

- Đội TTMN

- Thi làm đèn ông sao, phá cỗ.

- Mua hoa và cây cảnh

- Kiểm tra 15 phút đầu giờ

Tháng

Nội dung

10/20......

Chủ đề: Chăm ngoan, học giỏi

- Củng cố, duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Khám phá bản thân

- Xây dựng phong trào Nuôi lợn nhựa khuyến học.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng này phụ nữ Việt Nam

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Hoa điểm tốt để quay xổ số học tập.

- Tổ chức chương trình tình nguyện Ấm áp mùa đông .

- Tổ chức triển khai bài múa hát sân trường.

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

- Thi Rung chuông vàng khối 6, 7

- Thi vẽ tranh Việt Nam - Đất nước con người.

- Thực hiện chương trình RLĐV

- Đại hội Chi đội

- Đại hội Liên đội

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

5

- Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn Cham ngoan, học giỏi

- Phát động phong trào thi đua chào mừng này phụ nữ Việt Nam và phong trào tình nguyện Ấm áp mùa đông

- Xây dựng phong trào Nuôi lợn nhựa khuyến học.

- Đại hội Chi đội mẫu ( 8B)

- Đại hội Chi đội đại trà

- TPT, GVCN

- Đội TTMN

- GVCN

- GVCN-HS 8B

- GVCN - HS

- Mỗi lớp 10 em tham gia thi Rung chuông vàng

- Đội tuyên truyền măng non phát thanh nội dung thi đua

6

- Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM

- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

- Đăng kí thực hiện các chương trình RLĐV.

- Đại hội Liên đội.

- Tổ chức triển khai bài múa Xoan tập thể

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- HS khối 6,7,8,9

- Toàn Liên đội

- Mỗi chi đội 01 câu chuyện

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- HS đăng kí thực hiện các chương trình RLĐV

7

- Sinh hoạt dưới cờ: Chúng ta cùng tài giỏi

- Tiếp tục phát huy ý thức tự quản trong toàn Liên đội

- Thi Rung chuông vàng khối 6

- Phát động phong trào: Nuôi lợn nhựa khuyến học.

- Tuyên truyền và tìm hiểu về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội

- Giao ban BCH Liên đội.

- TPT - GVCN

- Lớp trưởng các Chi đội

- HS khối 6

- Đội tuyên truyền măng non

- BCH

- TPT lên kế hoạch tổ chức các cuộc thi.

- Mỗi lớp 10 em tham gia thi Rung chuông vàng

8

- Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn Tình bạn

- Phong trào Hoa điểm tốt, quay xổ số học tập.

- Thi vẽ tranh Việt Nam – Đất nước con người

- Duy trì tốt phong trào: Đọc và làm theo báo Đội

- Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại: Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

- TPT - GVCN

- TPT -HS

- GVCN - HS

- Đội tuyên truyền măng non

- TPT triển khai các cuộc thi tới toàn thể học sinh vào giờ hoạt động tập thể

- Tìm kiếm tài liệu về 2 di sản

Tháng

Nội dung

11/20......

Chủ đề: Tôn sư trọng đạo

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Trách nhiệm với bản thân

- Tập huấn công tác Đội

- Xây dựng tủ sách Đội

- Tổ chức sân chơi “Liên hoan các trò chơi dân gian”…

- Phát động phong trào thi đua học tốt Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức thi văn nghệ.

- Tổ chức tập luyện các tiết mục văn nghệ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức Mít tinh kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục thực hiện chương trình RLĐV.

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

9

- Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu khoẻ đẹp

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà gaiViệt Nam 20/11

- Các chi đội tập luyện văn nghệ

- Tập màn truyền thống phục vụ ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- TPT -GVCN

- Đội tuyên truyền măng non

- HS

- HS lớp 8,9

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- TPT chọn học sinh có năng khiếu để tập màn truyền thống

10

- Sinh hoạt dưới cờ: Rèn luyện sức khoẻ học đường.

- Duy trì nề nếp, hoạt động Đội

- Tiếp tục thi đua chào mừng ngày 20/11.

- Tổ chức thi văn nghệ.

- Đội Nghi lễ và đội văn nghệ tập dượt các tiết mục văn nghệ

- TPT - GVCN

- HS

- 8 Chi đội

- TPT- GVCN

- Đội văn nghệ

- Mỗi lớp thi 2 tiết mục văn nghệ

- TPT lựa chọn những cá nhân xuất sắc tham gia đội văn nghệ nhà trường.

11

- Sinh hoạt dưới cờ: Phòng chống bạo lực học đường

- Tiếp tục hưởng ứng tháng thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức sân chơi Liên hoan các trò chơi dân gian

- TPT - GVCN

- HS

- TPT - HS - GV

- Kết hợp cùng nhà trường tổ chức lễ mít tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

- Chọn những trò chơi dân gian phù hợp: Kéo co, đá cầu, nhảy bao bố...

12

- Sinh hoạt dưới cờ: Tọa đàm về cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm

- Tiếp tục duy trì ý thức tự quản trong toàn Liên đội.

- Tập huấn công tác Đội

- Vận động HS quyên góp sách cho thư viện nhà trường.

- Thực hiện chương trình RLĐV

- Đánh giá tháng thi đua học tốt

- TPT - GVCN

- Lớp trưởng

- TPT

- TPT - HS

- TPT - HS

- TPT, Sao

- TPT lên kế hoạch và nội dung và thời gian, địa điểm tập huấn công tác Đội cho BCH Liên đội và đội Nghi lễ

Tháng

Nội dung

12/20......

Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn

- Củng cố và duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Rèn luyện bản thân

- Phát động phong trào thi đua Mỗi điểm 10 là một chiến công.

- Thi đua làm nghìn việc tốt, rèn lối sống, phẩm chất Anh bộ đội cụ Hồ

- Mít tinh kỉ niệm ngày 22/12.

- Xây dựng Phong trào đôi bạn cùng tiến

- Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo Đội

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ Bát Nàn đại tướng quân và đình An Thái

- Thi viết thư: Những cánh thư vượt sóng.

- Tổ chức tuyên truyền, phòng tránh căn bệnh HIV/AIDS

- Xây dựng quỹ vì bạn nghèo, nghiệm thu phong trào Kế hoạch nhỏ

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

13

- Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn Nhiệm vụ đội viên

- Phát động phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt

- Các lớp lập bảng theo dõi thi đua

- Tổ chức hoạt động chăm sóc, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ Bát Nàn đại tướng quân và đình An Thái

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- 8 Chi đội

- TPT- GVCN

- Đội tuyên truyền măng non phát động phong trào thi đua

- Phân công học sinh mang các dụng cụ lao động.

14

- Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu vẻ đẹp Đội viên

- Thi đua học tập tác phong anh bội đội Cụ Hồ qua các hoạt động: Xếp hàng ra vào lớp, hoạt động giữa giờ nhanh, thẳng, đều.

- Duy trì hoạt động vệ sinh trường lớp sạch đẹp

- TPT - GVCN

- HS

- HS

- Mỗi lớp 02 học sinh tham gia thi vẻ đẹp đội viên

15

- Sinh hoạt dưới cờ: Giao tiếp trên mạng xã hội

- Thi đua chào mừng ngày 22/12

- Tuyên truyền tháng phòng chống HIV/AIDS tới toàn thể học sinh

- Nghiệm thu phong trào Kế hoạch nhỏ.

- Tổ chức mít tinh chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân VN.

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- TPT, ĐTN

- Liên đội

- Đội TTMN măng non tuyên truyền về HIV/AIDS

- Các môn thi: Chạy, nhả cao, nhay xa, ném bóng…

- Mời đại biểu đến nói chuyện truyền thống: 2 đại biểu

16

- Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn người tiêu dùng thông minh

- Các Chi đội thực hiện tốt lịch Đọc báo Đội.

- Tuyên truyền trong học sinh tinh thần tương thân tương ái: Xây dựng quỹ vì bạn nghèo

- Đánh giá, xếp loại phong trào thi đua lập chiến công tháng 12

- Lớp trưởng

- HS

- TPT

- Học sinh đọc báo tại phòng thư viên

- Mỗi học sinh ủng hộ 5.000đ xây dựng qũy Vì bạn nghèo.

Tháng

Nội dung

1/20....

Chủ đề: Mừng Đảng mừng xuân

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Phát động thi đua mừng Đảng, mừng xuân

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Em với gia đình

- Sưu tầm truyện Kim Đồng nộp tủ sách đội

- Trao học bổng: quỹ vì bạn nghèo

- Phát động học sinh Kí cam kết 4 không: Không đốt pháo và mua pháo, không cờ bạc, ma túy, không vi phạm trật tự An toàn giao thông

- Tổ chức dạy hát Xoan tập thể

- Tổ chức các hoạt động lao động toàn trường nhằm xanh hóa trường học

- Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, giữ gìn biển đảo quê hương

Tuần

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

17

- Sinh hoạt dưới cờ: Triển lãm tranh, ảnh về chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”

- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đảng quang vinh, mừng xuân.

- Tổ chức và hướng dẫn học sinh sưu tầm truyện Kim đồng nộp tủ sách của đội

- TPT - GVCN

- Đội tuyên truyền măng non

- TPT - GVCN

- Đội tuyên truyền măng non phát thanh nội dung thi đua vào giờ hoạt động tập thể

18

- Sinh hoạt dưới cờ: Giải quyết một số vấn đề thường gặp trong gia đình

- Các chi đội chuẩn bị thi chuyên hiệu RLĐV.

- Sưu tầm truyện Kim Đồng

- Tổ chức các hoạt động lao động toàn trường nhằm xanh hóa trường học

- Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, giữ gìn biển đảo quê hương.

- TPT - GVCN

- HS

- HS

- TPT,GVCN

- TPT,GVCN

- Các chi đội thi 2 chuyên hiệu.

- TPT thu sách truyện nộp về tủ sách thư viện

- Phân công học sinh mang các dụng cụ lao động.

19

- Sinh hoạt dưới cờ: Hội chợ quê

- Thi chuyên hiệu RLĐV

- Triển khai kí cam kết 4 không

- Sơ kết hoạt động Đội

- T PT - GVCN

- HS

- TPT - GVCN

- TPT

- TPT cho học sinh kí cam kết 4 không

- HS thi 2 chuyên hiệu chiều thứ 6

20

- Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội khéo tay hay làm

- Trao học bổng quỹ vì bạn nghèo

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng (3/2)

- TPT - GVCN

- TPT

- Đội TTMN

- Trao 02 xuất quà và chăn ấm

- Đội TTMN phát động cuộc thi

Tháng

Nội dung

2/20....

Chủ đề: Mừng Đảng mừng xuân

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Phát động thi ngày thành lập Đảng (3/2).

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Em với cộng đồng

- Học tập nề nếp thông qua phong trào Vượt khó học tập, Đôi bạn cùng tiến.

- Tổ chức Mít tinh ngày thành lập Đảng 3/2

- Giáo dục kĩ năng sống

- Phát động trồng cây đầu xuân

- Thực hiện An toàn giao thông mừng xuân mới đón tết an toàn, lành mạnh

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

21

- Sinh hoạt dưới cờ: Mừng Đảng, mừng xuân

- Tổ chức Mít tinh ngày thành lập Đảng - Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng ngày 3/2 với chủ đề: “Ngàn hoa việc tốt- dâng Đảng quang vinh

- Phát động trồng cây đầu xuân

- TPT - GVCN

- BGH, TPT

- TPT

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đáng trang trọng

- Mỗi lớp 5 cây.

22

- Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng chương trình nhân đạo Lá lành đùm lá rách

- Triển khai trong học sinh thực hiện An toàn giao thông, mừng xuân mới đón tết an toàn, lành mạnh.

- Học tập nề nếp thông qua phong trào: Vượt khó học tập,Đôi bạn cùng tiến

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- Đội TTMN

- Đội TTMN phát thanh những nội dung về nề nếp và tổ chức các cuộc thi

23+ 24

- Sinh hoạt dưới cờ: Vẽ tranh tuyên truyền: Vì một cộng đồng văn minh, sạch đẹp

- Tổ chức nhổ cỏ, tưới cây ở các bồn hoa, cây cảnh

- Tiếp tục học tập nề nếp thông qua các phong trào: “Vượt khó học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”

- TPT - GVCN

- GVCN, HS

- Đội TTMN

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- GVCN tổ chức cho học sinh lao động ở khu vực công trình măng non

Tháng

Nội dung

3/20....

Chủ đề: Tiến bước lên Đoàn

- Củng cố và duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Em với thiên nhiên và môi trường

- Duy trì mọi hoạt động giữa giờ và đầu giờ

- Phát động thi đua chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3.

- Thi đua học tốt, rèn luyện tốt giành nhiều điểm tốt dâng tặng bà, mẹ, cô giáo để chúc mừng ngày 8/3 và 26/3.

- Duy trì phong trào đọc và làm theo báo Đội

- Chuyên đề sinh hoạt dưới cờ chủ điểm 26/3.

- Mít tinh kỉ niệm ngày 8/3và ngày 26/3.

- Thi công nhận chuyên hiệu RLĐV

- Sinh hoạt Đội tuyên truyền măng non

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh

- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

25

- Sinh hoạt dưới cờ: Giới thiệu di sản thế giới tại Việt nam

- Tiếp tục thi đua Học tốt , làm nhiều việc tốt

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh

- Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”

- TPT - GVCN

- HS 8 chi đội

- TPT

- Trải nghiệm Di sản thế giới tại Liên đội. Mỗi lớp 01 HS giới thiệu

26

- Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội Stem: Làm sản phẩm sáng tạo từ vật liệu tái chế

- Mít tinh kỉ niệm ngày 8/3

- Duy trì tốt phong trào đọc và làm theo báo đội

- TPT - GVCN

- TPT,HS

- Toàn trường

- GVCN, HS

- Kết hợp với nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm ngày 8/3 .

27

- Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn tuyên truyền “Chung tay giảm thiểu biến đổi khí hậu”

- Tiếp tục duy trì ý thức tự quản trong toàn Liên đội

- Thi đua học tốt, rèn luyện tốt giành nhiều điểm tốt dâng tặng bà, mẹ, cô giáo để chúc mừng ngày 8/3 và 26/3.

- TPT - GVCN

- Lớp trưởng

- HS

- Tập huấn cho lớp trưởng về cách duy trì ý thức cho các thành viên trong lớp

28

- Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn chung tay bảo vệ động vật quý hiếm

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày 26/3: Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi”

- Tổng kết tháng thi đua

- TPT

- Toàn trường

- TPT - Sao đỏ

- Tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày 26/3

Tháng

Nội dung

4/20....

Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Phát động thi đua học tốt giành nhiều điểm 9, điểm 10 chào mừng giải phóng Miền Nam 30/4

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Khám phá thế giới nghề nghiệp

- HS tìm hiểu các chiến công của quân và dân VN trong thời kì kháng chiến.

- Quay sổ số học tập

- Phát động phong trào kế họach nhỏ, các chi đội và lớp nhi đồng thực hiện công trình măng non thu gom giấy vụn làm cho môi trường sách đẹp và tiết kiệm giấy bỏ

- Kiểm tra đánh giá cấp chuyên hiệu: Vận động viên nhỏ tuổi

- Tiến hành mổ lợn nhựa khuyến học

- Liên hoan Câu lạc bộ tuyên truyền măng non với chủ đề: Vì màu xanh quê hương.

- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ lần 2.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa Hành trình về nguồn chào mừng ngày 30/4

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

29

- Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu thế giới nghề nghiệp

- Phát động thi đua học chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4

- Phát hành vé số học tập

- Mổ lợn nhựa khuyến học

- TPT - GVCN

- Đội TTMN

- TPT

- Các chi đội

- Đội TTMN phát thanh nội dung thi đua

- TPT phát vé số học tập

30

- Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống

- Học sinh tìm hiểu các chiến công oanh liệt của quân và dân Việt Nam

- Tiếp tục đôn đốc phong trào Kế hoạch nhỏ lần 2

- Tiếp tục phát hành vé số học tập

- TPT - GVCN

- HS

- TPT

- Đội TTMN tổ chức phát thanh các nội dung vào giờ hoạt động tập thể

31

- Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội trải nghệm hướng nghiệp

- Các lớp lập bảng theo dõi thi đua học tốt

- Liên hoan Câu lạc bộ tuyên truyền măng non với chủ đề: Vì màu xanh quê hương

- TPT - GVCN

- Lớp trưởng

- Toàn Liên đội

- Nhà đa năng

- Mỗi lớp 01 CLB

32

- Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội tư vấn hướng nghiệp

- Tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu, rèn luyện của đội viên

- Tổng kết đợt thi đua (30/4)

- Quay xổ số học tập

- Tổng kết phong trào Kế họach nhỏ

- TPT - GVCN

- TPT - GVCN

- TPT kiểm tra và cấp chuyên hiệu

- TPT kết hợp với GVCN tổng kết phong trào Kế hoạch nhỏ

Tháng

Nội dung

5/20....

Chủ đề: Bác Hồ kính yêu

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội

- Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Hiểu bản thân - Chọn đúng nghề

- Tổng kết các đôi bạn cùng tiến, trao phần thưởng

- Chuẩn bị phiếu sinh hoạt hè và Bàn giao sinh hoạt hè cho khu dân cư

- Mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đội (15/5) và ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

- Các chi đội và lớp nhi đồng bình xét thi đua cá nhân, tập thể và đề nghị khen thưởng

- Họp Ban chỉ huy Liên đội xếp loại thi đua lớp

- Tổng kết báo cáo Liên đội, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc nộp lên HĐĐ

- Tổng kết phát thưởng học sinh.

Tuần

Nội dung

Người thực hiện

Biện pháp thực hiện

33

- Sinh hoạt dưới cờ: Hùng biện “Hiểu bản thân - chọn đúng nghề”

- Củng cố duy trì mọi nề nếp của Đội.

- Tổng kết đôi bạn cùng tiến, trao phần thưởng.

- TPT - GVCN

- 08 Chi đội

- TPT - GVCN

- Mỗi Chi đội ít nhất 02 đôi bạn

34

- Sinh hoạt dưới cờ: Diễn đàn “Hành trang vì ngày mai lập nghiệp”

- Các chi đội bình xét danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng

- Họp BCH Liên Đội xếp lọai thi đua các lớp

- Mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đội (15/5) và ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5

- TPT – GVCN

- HS

- TPT, BCH Liên đội

- Toàn trường

- Kết hợp với nhà trường, TPT tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Đội vào ngày 15/5

35

- Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết năm học

- Viết báo cáo thành tích, báo cáo tổng kết Công tác đội năm học: 20......-20....

- Làm đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc nộp lên Hội đồng đội thành phố.

- Phát phiếu sinh hoạt hè và bàn giao sinh hoạt hè về khu dân cư

- TPT - GVCN

- TPT, BTĐ

- TPT

- TPT cùng với nhà trường tổ chức tổng kết năm học và phát thưởng cho học sinh

- Làm hồ sơ thi đua và viết giấy SHH

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 4

UBND THÀNH PHỐ……
TRƯỜNGTHCS…..

Số: .... /KH-THCSKB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ….. năm….

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC ĐỘI NĂM HỌC 20...... - 20....

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20...... - 20...., Liên đội THCS ....... xây dựng kế hoạch hoạt động Đội năm học 20...... - 20.... như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Thiếu nhi …….
Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường. Phát động và tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 20......-2026; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/20......); Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/20......); Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/20......).

2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 02-CT/TWĐTN-CTTN ngày 16/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 20..... Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các công trình, phần việc, hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ trẻ em, chú trọng tới trẻ em là con em gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Tiếp tục triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú và đa dạng gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em năm 2016, trong đó, tập trung đồng bộ các giải pháp tuyên truyền để thiếu nhi, phụ huynh, người thân của các em nắm và hiểu được các quy định của Luật Trẻ em. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp duy trì và phát huy tốt vai trò thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 20...... - 20....

- Chỉ tiêu 1: 100% Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

- Chỉ tiêu 2: 100% các Liên đội có ít nhất 01 hoạt động, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 01 công trình măng non mới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

- Chỉ tiêu 3: 100% đội viên tham gia sinh hoạt chủ điểm nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Chỉ tiêu 4: 100% Liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị.

- Chỉ tiêu 5: Hội đồng Đội Thành phố xây dựng ít nhất 02 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- Chỉ tiêu 6: 100% Liên đội có ít nhất 02 mô hình trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

- Chỉ tiêu 7: 100% Liên đội triển khai có hiệu quả chương trình Rèn luyện Đội viên.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm.

- Tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: infographic, phim ngắn, clip, phim hoạt hình...

- Các Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca theo phong cách học sinh Bắc Ninh – Kinh Bắc và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; đẩy mạnh hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt...

- Tổ chức sinh hoạt Liên đội theo chủ đề, chủ điểm “Em là mầm non của Đảng” hướng tới Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 9/2020 - tháng 2/20......); chủ đề, chủ điểm “Tiến bước lên Đoàn” kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 3/20......); chủ đề, chủ điểm “Tự hào truyền thống Đội ta” kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (từ tháng 4 - tháng 5/20......). Các cấp bộ Đội triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đoàn. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm giới thiệu về tổ chức Đoàn, Đội trong các cấp bộ Đội nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/20......), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1942 – 15/5/20......)

- Hội đồng Đội Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho thiếu nhi tham gia; kết nạp lớp đội viên chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội và lựa chọn lớp đội viên “Sẵn sàng” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn.

- Các Liên đội thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo.

- Các cấp bộ Đội hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và gìn giữ, phát huy dân ca quan họ.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Các Liên đội tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

- Hội đồng Đội thành phố xây dựng và duy trì 01 mô hình hiệu quả về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong các liên đội nhằm tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi. Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi. Vận động nguồn lực trang bị tủ sách măng non cho các liên đội. Tổ chức các ngày hội đọc sách cho thiếu nhi; xây dựng thư viện di động, chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi... Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” thông qua việc tuyên truyền và đưa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tiếp cận tới đội viên, học sinh. Hướng dẫn đội viên, học sinh tham gia viết tin, bài, tác phẩm thơ, văn gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Tích cực hưởng ứng tham gia Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò "Cây bút tuổi hồng". Thí điểm triển khai mô hình CLB “Sách và hành động” trong khối TH, THCS.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai mô hình “Thiếu nhi thành phố Bắc Ninh phân loại rác”, “Tường hoa măng non” hưởng ứng Nghị quyết 06 của BTV Thành ủy.

- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”... Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Duy trì, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở đô thị với các liên đội vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về độ tuổi điều khiển phương tiện giao thông; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi ... thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khoẻ, phát triển năng khiếu.

Huy động nguồn lực xã hội xây dựng các công trình khu vui chơi miễn phí cho thiếu nhi.

- Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh. Phấn đấu trong năm học, tổ chức được ít nhất 01 lớp dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi và trại hè thiếu nhi các cấp.

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở nơi sinh sống; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành ý thức, thói quen không xả rác trong đội viên, học sinh.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết liên tịch tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đội viên, học sinh; tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh, vẽ vườn cây ước mơ… gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Nói lời hay, làm việc tốt“ để giúp đội viên, học sinh nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm nhận ra những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những việc làm chưa tốt… Tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng

- Củng cố và thành lập các Sao nhi đồng ngay từ đầu năm học; Đổi mới, đa dạng, linh hoạt các hình thức, nội dung chương trình sinh hoạt Sao nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác đỡ đầu giữa đội viên khối Trung học cơ sở với các Sao nhi đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của Sao nhi đồng tự quản. Thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên”.

- Quan tâm đầu tư lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Sao thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác nhi đồng, liên hoan “Phụ trách Sao giỏi”…

2.2. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; trong tổ chức lễ kết nạp Đội, lễ trưởng thành Đội cần tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên. Khuyến khích tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 20..... Tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng đội viên lớn, quan tâm giúp đỡ, giới thiệu đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

2.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“,“Lãnh đạo trẻ tương lai”, ... tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.4. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Hướng dẫn các Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở các cơ sở Đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

- Nhân rộng mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi và thành lập phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập, các trường có yếu tố nước ngoài.

2.5. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong dịp hè và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trẻ em trong hè. Hội đồng Đội cấp phường có hình thức tổ chức trại hè cho thiếu nhi.

- Tổ chức tập huấn, hỗ trợ, phát huy vai trò của cán bộ làm công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em… Củng cố, nâng cao chất lượng Hội đồng Đội cấp phường và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các hình thức sinh hoạt: Câu lạc bộ sở thích, Lớp học tình thương, Đội tuyên truyền măng non… nhằm tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

- Chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sử dụng hiệu quả các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các sân chơi cho thiếu nhi ở cơ sở.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt thực tiễn và kiến nghị để ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo để thực hiện nghiêm túc việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các cơ sở. Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

- Tích cực tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư. Chú trọng tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội các nội dung giáo dục kỹ năng mềm, đạo đức, lối sống cho học sinh, thiếu nhi. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Hội đồng Đội các cấp tập trung nguồn lực, thời gian cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tham mưu Ban Thường vụ Đoàn các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Hè, Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật.

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng kế hoạch tuyền truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ thiếu nhi đến trường.

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến; sinh hoạt Đội... Chủ động cập nhật các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Nâng cao trách nhiệm của Đoàn, Hội, Đội các cấp và cán bộ Đoàn, Đội trong nắm bắt tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến bộ phận thường trực nắm bắt tình hình trẻ em, Hội đồng Đội cấp trên khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn.

- Triển khai các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Tham mưu để đại biểu Hội đồng nhân dân, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi. Định kỳ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các em, báo cáo Hội đồng Đội Thành phố; đồng thời chuyển ý kiến của trẻ em tới các ngành có liên quan đề nghị xem xét giải quyết; theo dõi quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị và thông tin phản hồi với trẻ em. Tổ chức giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến nguyện vọng của trẻ em.

5. Công tác phối hợp; kiểm tra, giám sát

- Hội đồng Đội Thành phố chủ động trong công tác phối hợp với phòng Lao động, thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục & đào tạo và các ngành có liên quan đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình năm học.

- Hội đồng Đội các cấp tiếp tục chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, Đội liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; tham mưu cho tổ chức Đoàn tiến hành giám sát các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em. Hội đồng Đội các cấp tham mưu tổ chức Đoàn thường xuyên kiểm tra việc triển khai chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi”; các đề án, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Thành phố

- Ban hành chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20...... - 20.... (tháng 9/2020).

- Ban hành các kế hoạch: Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (tháng 10/2020);

- Tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm”; các hoạt động thăm, tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Trung thu 2020 (tháng 9/2020).

- Tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội – Chỉ huy Đội giỏi” năm học 20...... - 20.... (tháng 12/20......).

-Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Bắc Ninh lần thứ XIII năm 20...... (tháng 5/20......).

- Hội thi Tin học trẻ thành phố Bắc Ninh lần thứ XIV năm 20...... (tháng 5/20......).

- Tổ chức lớp tập huấn Giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đội trên địa bàn dân cư thành phố Bắc Ninh năm 20...... (tháng 6/20......).

- Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20...... - 20....; triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20...... - 20.... (cuối tháng 8/20......).

- Triển khai các chương trình, cuộc thi do Hội đồng Đội tỉnh phát động (trong năm học).

2. Hoạt động triển khai tại cơ sở

Hội đồng Đội cấp phường, các Liên đội ban hành các kế hoạch, chương trình cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Hội đồng Đội thành phố tập trung vào một số nội dung sau:

- Tổ chức các hoạt động thi đua trong tổ chức Đội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui, khỏe" trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" trong các Liên đội Trung học cơ sở và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động, thực hiện các công trình, phần việc kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Xây dựng công trình măng non chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

- Tổ chức chương trình "Đêm hội Trăng rằm", tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

- Triển khai tham gia các chương trình, cuộc thi do Hội đồng Đội thành phố phát động.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG

THÁNG

CHỦ ĐIỂM

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

8, 9/20......

Truyền thống

nhà trường

- Ổn dịnh tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp

- Học tập truyền thống nhà trường

- Học tập nội quy học sinh, nghiên cứu biểu điểm chấm thi đua

- Học tập nhiệm vụ của người học sinh

- Chuẩn bị khai giảng năm học 20...... - 20....

- Tập huấn đội nghi lễ, đội kỹ năng, đội sao đỏ

- Khai giảng năm học mới

- Phát động tháng ATGT, thành lập ban an toàn giao thông nhà trường, ký cam kết ATGT

- Kiểm tra đồ dùng học tập

- Tập múa bài múa tập thế, ổn định thể dục giữa giờ

- Tiến hành đại hội Chi đội, đăng kí thi đua các lớp, công trình măng non

- Triển khai mô hình “Đội viên tự quản”

- Kiểm tra công nhận chuyên hiệu ATGT

- Phát động thi đua chào mừng 15/10 và 20/10

10/20......

Chăm ngoan, học giỏi

- Tiếp tục duy trì nề nếp học sinh

- Triển khai múa hát tập thể, tiếp tục triển khai phong trào ATGT

- Tổ chức học tập thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường (1945) và ngành giáo dục (1968), chuyên đề Lời dạy Bác Hồ”

- Tiến hành Đại hội Liên đội (T.10)

- Triển khai phong trào Đôi bạn cùng tiến”

- Triển khai mô hình “Giúp bạn đến trường”

- Học tập công ước quốc tế Quyền trẻ em

- Cá nhân, tổ, lớp cam kết thi đua

- Tu bổ, chăm sóc công trình măng non

- Kiểm tra trật tự nội vụ các lớp => đánh giá, xếp loại

- Tổ chức chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10)

- Triển khai “Sổ theo dõi rèn luyện đội viên”

11/20......

Tôn sư trọng đạo

- Tổ chức hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn GT”

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Làm bảng hoa điểm tốt, tập luyện văn nghệ, trang trí bồn hoa.

- Tiếp tục duy trì nề nếp thi đua giữa các cá nhân, tổ, lớp.

- Tuyên truyền về sự biết ơn, kính trọng công lao của các thày, cô, cách giao tiếp.

- Khuyến khích, động viên kịp thời những đội viên có thành tích, nhắc nhở những việc làm chưa tốt (phê bình trước lớp, trường)

- Đội văn nghệ các lớp luyện tập các tiết mục văn nghệ, chọn lọc những tiết mục hay biểu diễn vào các giờ chào cờ và HĐNGLL.

- Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Thi biểu diễn văn nghệ "Hát dưới mái trường”

- Sơ kết đợt thi đua đợt 20/11 và trao thưởng cho các chi đội và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày 20/11.

- Triển khai cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50

12/20......

Uống nước nhớ nguồn

- Phát động thi đua đợt II.

- Tiếp tục triển khai cuộc thi viết thư UPU lần thứ 50

- Phát động học tập tác phong “Noi gương anh bộ đội cụ Hồ”, thi đua học tốt chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12, mời cựu chiến binh nói chuyện truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam

- Chăm sóc “Công trình Măng non”, bồn hoa cây cảnh, lớp sạch đẹp.

- Mua tăm tre ủng hộ người mù

- Phát động phong trào: Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực

- Tiếp tục duy trì nề nếp học sinh tự quản.

- Duy trì và thực hiện tốt: Luật lệ ATGT, chăm sóc bồn hoa cây cảnh.

- Kiểm tra sổ sách liên, chi đội.

- Kiểm tra đồ dùng học tập.

- Phát động hi đua học tốt chuẩn bị thi học kì chủ đề: Học thực chất thi nghiêm túc

- Tổ chức ôn tập học kì và thực hiện kì thi nghiêm túc.

- Sơ kết đợt 22/12.

- Sơ kết học kì 1

01/20....

Mừng Đảng, mừng xuân

- Tiếp tục duy trì nề nếp tốt ATGT, đi học chuyên cần, lễ phép, chăm sóc công trình măng non, bồn hoa cây cảnh...

- Học các bài hát, múa thông qua các tiết học NGLL, tiết học nhạc, CLB ca múa hát.

- Tìm hiểu gương Đảng viên quê em

- Tổ chức chuyên đề: “Giáo dục kỹ năng sống”

- Rèn luyện nề nếp, đồ dùng học tập, kiểm tra vệ sinh học đường.

- Phát động đợt thi đua: “Mừng Đảng, mừng xuân”.

- Tham gia các hoạt động từ thiện.

02/20....

Mừng Đảng, mừng xuân

- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và tuyên truyền về Đảng, Bác.

- Xây dựng kế hoạch “Trường xanh, sạch; đẹp”.

- Thi tìm hiểu về Đảng, tham gia diễn đàn: “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.

- Tổ chức tặng quà cho hs nghèo vượt khó nhân dịp Tết Nguyên Đán.

- Hoàn thành và nộp bài dự thi viết thư UPU lần thứ 50.

- Quán triệt, nhắc nhở HS thực hiện nghiêm túc ATGT, AT vệ sinh thực phẩm; phòng chống tệ nạn XH, không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển pháo trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán.

- Phát động ký cam kết: “Không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, đốt các loại pháo và thả đèn trời”.

- Ổn định nề nếp sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán.

- Duy trì và thực hiện tốt luật lệ an toàn giao thông.

03/20....

Tiến bước lên đoàn

- Phát động phong trào trồng cây đầu năm

- Phát động và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “26/03/1930 - 26/03/20......”.

- Phát động thi đua học tốt chào mừng ngày QT phụ nữ 8/3

- Tổ chức chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tổ chức thi bài múa tập thể và TD giữa giờ vào ngày 26/3.

- Tiếp tục duy trì nề nếp tốt: ATGT, tổ chức tốt việc đi lại trong sân trường theo mô hình ATGT của Liên đội.

- Duy trì nề nếp đi học đều đúng giờ, chăm sóc công trình măng non, bồn hoa cây cảnh.

- Tiếp tục học các bài hát, múa thông qua các tiết học NGLL, tiết học nhạc, CLB ca múa hát.

- Rèn luyện nề nếp, kiểm tra vệ sinh học đường.

- Triển khai nội dung “Tháng thanh niên”, định hướng vươn lên Đoàn trong mỗi đội viên.

- Thi đua trồng và chăm sóc cây xanh.

- Rèn luyện theo gương sáng đoàn viên.

- Mở lớp cảm tình Đoàn (học sinh lớp 9).

- Tổ chức kết nạp Đoàn cho hs (chi Đoàn trường).

- Tổ chức cho học sinh các HĐNGLL

- Sơ kết thi đua, trao thưởng.

- Phát động thi đua tháng 4: Thi đua học tốt, chào mừng ngày lễ lớn 30/4; 1/5.

04/20....

Hòa bình và hữu nghị

- Tiếp tục duy trì nề nếp thi đua. Tổ chức tốt hoạt động NGLL.

- Đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt trật tự xã hội, an toàn giao thông, thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tìm hiểu về game và ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

- Tuyên truyền về phòng bệnh mùa hè, phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Phát động phong trào học tập, tổ chức hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Thực hiện phát động mùa thi nghiêm túc.

- Tuyên tuyền giáo dục cho thiếu nhi về truyền thống lịch sử chiến thắng 30/4.

05/20....

Bác Hồ kính yêu

- Duy trì nề nếp học sinh.

- Chăm sóc công trình măng non, bồn hoa

- Thực hiện phong trào học tập, ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

- Khối 6,7,8 thực hiện mùa thi nghiêm túc.

- Đôn đốc, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt trật tự xã hội, an toàn giao thông nghiêm chỉnh chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông..

- Kỉ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các chi đội (19/05/1890 – 19/05/20......).

- Tổ chức đại hội cháu ngoan Bác Hồ

- Lao động tổng vệ sinh trường ,lớp, sắp xếp quét dọn phòng học, bàn ghế, làm cỏ chăm sóc bồn cây.

- Hoàn thành sổ đội viên chuẩn bị bàn giao hs về địa phương sinh hoạt hè.

Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội của Liên đội Trường THCS…… năm học 20...... - 20.....

XÁC NHẬN CỦA BGH

HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

TPT ĐỘI

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 5

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……..

**

….…, ngày…..tháng ….. năm 2020

KẾ HOẠCH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20....-20....

Căn cứ kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 20....-20.... của Ban thường vụ Huyện Đoàn - Phòng PGD&ĐT Huyện .............. ;

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học và tình hình thực tế công tác Đội của Liên Đội trường THCS ............... Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ-BGH nhà trường GV TPT Đội xây dựng kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20....-20.... cụ thể như sau:

I-MỤC TIÊU GIÁO DỤC

1. Xây dựng Đội thiếu niên tiền phong của liên đội từng bước vững mạnh thực sự là lực lượng lòng cốt thúc đẩy tạo môi trường thuận lợi để mỗi đội viên học tập và rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

2.Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi góp phần cùng tuổi trẻ Thành phố thực hiện tốt lời dạy của Bác.

3.Tích cực tăng cường công tác tập hợp, thu hút đông đảo Thiếu niên tham gia từ đó nâng cao chất lượng đổi mới nội dung phương thức hoạt động Đội. Xây dựng các CLB sở thích, CLB môn học, CLB Tuyên truyền măng non, CLB TDTT.

Giáo dục cho Thiếu nhi về lịch sử, văn hoá truyền thống cách mạng của quê hương đất nước của Đảng - Đoàn- Hội - Đội. Đẩy mạnh công tác Trần Quốc Toản, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”…

4.Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, phát huy tính tích cực chủ động của thiếu nhi. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi tại cơ sở.

5.Duy trì và thực hiện có hiệu quả các phong trào các cuộc vận động của Đội, tiếp tục duy trì và thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” ; “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi ..............”...

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi ..............

Đoàn kết, chăm ngoan”

III. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động“Vì đàn em thân yêu”giai đoạn 20....-20.....

2. Tập trung cụ thể hoá, tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử đất nước, truyền thống Đoàn - Đội; tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, nhất là tình yêu quê hương, đất nước, ý thức chấp hành pháp luật. Tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/20....).

3. Đổi mới phương thức thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, rèn luyện tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em; thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước cho thiếu nhi. Đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền,xâm hại,bạo lực trẻ em

5. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 20....; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Tích cực phối hợp khai thác nguồn lực, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà Văn hóa thiếu nhi xã.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Liên Đội trường THCS .............. căn cứ vào Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20....-20.... của Huyện Đoàn-PGD&ĐT huyện .............. để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả chương trình hoạt động lớn của Ban Thường Vụ Huyện Đoàn- PGD&ĐT .............. đề ra.

Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế công tác Đội của Liên Đội được cụ thể hoá như sau:

Tháng 9-20.... : Chủ đề “ Truyền thống nhà trường”

A-Mục tiêu giáo dục:

- Giáo dục học sinh có thói quen thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội quy, nề nếp kỷ luật của nhà trường, liên đội đề ra.

- Nắm được nhiệm vụ cơ bản của năm học từ đó có ý thức động cơ, thái độ học tập của mình cho tốt hơn.

- Bồi dưỡng tình cảm yêu mến mái trường, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy phấn đấu là con ngoan trò giỏi, người bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

B- Nội dung thực hiện:

Tuần 1: - Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo kế hoạch.

- Họp BCH liên đội triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội.

- Ôn định tổ chức các chi đội trong liên đội nhất là các chi đội lớp 6 giúp các em làm quen với môi trường học tập mới.

- Kiện toàn ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên, phân công trực ban sao đỏ, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các chi đội còn chậm trễ.

- Phát động các chi đội đăng ký thi đua học tập “Đọc và làm theo Báo Đội”. Tổ chức các hoạt động, hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi; triển khai chương trình “Đọc sách cho tương lai”.

Tuần 2: - Triển khai học tập, ký cam kết thực hiện tốt nội quy, nề nếp HS khi đến trường. Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn các em thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

- Thành lập và tổ chức các hoạt động của CLB phát thanh măng non; tuyên truyền măng non. Tổ chức các hoạt động giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè; khuyến khích thiếu nhi nhận giúp đỡ bạn nghèo; nâng cao chất lượng phong trào Đôi bạn cùng tiến; Quyên góp ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phát thanh măng non về an toàn giao thông theo quy định. Triển khai chuyên hiệu “An toàn giao thông” tới các chi đội. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm Luật ATGT khi đến trường cũng như khi ra về.

- Kết hợp với Hội đồng đội Xã tổ chức chương trình“ Đêm hội trăng rằm” trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tuần 3: - Tổ chức đa dạng hoá mô hình học tập nhằm khuyến khích HS xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo với phong trào: “Vượt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 9-10.”

- Phát động thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng Đại hội liên đội- Hội nghị cán bộ công chức, viên chức nhà trường.

- Tổ chức Đại hội chi đội điểm kiện toàn BCH chi đội tiến tới Đại hội Liên Đội. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bạn trong BCH liên đội chuẩn bị cho Đại hội. Tổ chức Đại hội liên đội dự kiến vào Thứ năm ngày tháng 10 năm 20.....

Tuần 4: - CLB phát thanh măng non; tuyên truyền măng non tích cực sưu tầm bài viết tuyên truyền cho các bạn đội viên không vi phạm Luật ATGT khi đến trường cũng như khi ra về.

- Hoàn thành báo cáo Kế hoạch chương trình công tác Đội; Đăng ký thi đua năm học 20....-20.... nộp về Huyện Đoàn theo đúng kế hoạch.

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 9 các chi đội và triển khai kế hoạch tháng 10 năm 20....

Tháng 10- 20....: Chủ đề “ Chăm ngoan học giỏi.”

A-Mục tiêu giáo dục:

- Giáo dục học sinh có thói quen thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội quy, nề nếp của nhà trường, liên đội đề ra.

- Nắm được nhiệm vụ cơ bản của năm học từ đó có ý thức động cơ, thái độ học tập của mình cho tốt hơn.

- Bồi dưỡng tình cảm yêu mến mái trường, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy phấn đấu là con ngoan trò giỏi, người bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

B- Nội dung thực hiện:

Tuần 1: - Tổ chức lễ chào cờ theo nghi thức Đội triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội, đội viên.

- Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh

hoạt Đội cho phù hợp. Thúc đẩy hoạt động tự quản của BCH liên đội và đội viên.

- Triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt”; xây dựng tiêu chí cụ thể của nội hàm học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt. Tổ chức biểu dương, tôn vinh các chi đội, các cá nhân đạt danh hiệu “3 tốt”.

- Thành lập các CLB - Đội chuyên theo sở thích như : CLB phát thanh măng non 10-12 em; CLB chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi 12 em; Đội văn nghệ xung kích 20 em; Đội nghi lễ - Đội cờ - Đội trống 15 em.

- Xây dựng kế hoạch xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện tổ chức Chuyên đề công tác Đội : Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam đến các bạn đội viên trong toàn liên đội.

Tuần 2: - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS lần 2, phê bình HS còn thiếu đồ dùng học tập .

- Tích cực thực hiện phong trào “ Thiếu nhi Việt Nam vâng lời Bác dạy”; “Nói lời hay, làm việc tốt ” . Tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua học tốt; hướng dẫn các em phát huy khả năng sáng tạo trong các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm; tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong các liên đội, cuộc thi “Em yêu khoa học”, cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”, “Hành trình khoa học”; định hướng cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

Tuần 3: - Phát động các chi đội đăng ký thi đua tuần học tốt với chủ đề “Bông hoa tặng Mẹ, tặng Cô” nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

- Tổ chức Chuyên đề công tác Đội : Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tuần 4: - Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm trong tháng.

Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa giao thông cho các em.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đội. Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện tốt nội quy nề nếp nghi thức Đội. Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng sống cho thiếu nhi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng thoát hiểm, kĩ năng bảo vệ phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản…

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 10 các chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 11 năm 20.....

Tháng 11-20....: Chủ đề “Tôn sư trọng đạo.”

A.Mục tiêu giáo dục:

- Giáo dục cho học sinh hiểu được công lao to lớn của Thầy giáo- Cô giáo, từ đó các em phải có thái độ kính trọng biết ơn các thầy cô giáo.Tự giác tích cực học tập đạt kết quả tốt nhất để đền đáp công ơn các thầy cô.

- Giáo dục các em biết tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá, văn nghệ chào mừng các thầy cô nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.”

B.Nội dung hoạt động:

Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội, đội viên.

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức của Đội, tích cực tổ chức ôn luyện tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đội .

- Phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường. Tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện sức khoẻ, phát triển năng khiếu. Lồng ghép nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào trong các hoạt động, sinh hoạt của Đội. Khuyến khích các em tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân ca của địa phương, hướng dẫn các em tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi bổ ích, an toàn.

- Phát động thi đua đăng ký tuần học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với phong trào “Hoa điểm tốt kính dâng thầy cô.”

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; Xây dựng kế hoạch làm báo tường; trang thiết bị luyện tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

Tuần 2:- Tiếp tục phát động phong trào thi đua đăng ký tuần học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 với chủ điểm “Hoa điểm tốt kính dâng thầy cô”. CLB tuyên truyền phát thanh măng non thông qua việc tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền bài viết. Tổ chức các hoạt động, chương trình diễn đàn “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường”.

Tuần 3:- Tổ chức chuyên đề Hội diễn Văn nghệ- Báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Giới thiệu và tìm hiểu một vài tấm gương các Thầy- Cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của các em thiếu nhi nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp. Đa dạng hoá các hình thức động viên, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu.

Tuần 4:- Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Đội các câu lạc bộ theo sở thích từ đó nâng cao chất lượng trong học tập.

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 11 các chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 12 năm 20.....

Tháng 12- 20....: Chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”

A.Mục tiêu giáo dục :

- Giáo dục cho các em thiếu nhi hiểu được ý nghĩa của ngày thành lập QĐND Việt Nam( 22-12-1944 – 22-12- 20....) các em thấy được vẻ đẹp của anh bộ đội cụ Hồ. Thiếu nhi học tập đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến.

- Hiểu được truyền thống cách mạng và các sự kiện lịch sử vẻ vang của quê hương đất nước. Biết được công lao to lớn của các thế hệ cha anh.Từ đó ra sức phấn đấu trong học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức trở thành con ngoan trò giỏi đền đáp công ơn các thế hệ cha anh.

B. Nội dung thực hiện.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội, đội viên. Đa dạng hoá các hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh truyền thông, thông tin, qua sách báo và các tác phẩm văn học nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để cổ vũ cái tốt, giúp thiếu nhi tránh xa cái xấu, giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; hòa nhã, thân ái với bạn bè…

- Phát động các chi Đội thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam với phong trào“Hành quân bằng điểm số”.

- Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Tổ chức tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

- GV TPT Đội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bạn BCH liên đội chuẩn bị tốt các phần việc khi tổ chức chuyên đề.

+ Tuần 2 : - Tiếp tục phát động thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam với phong trào “Hành quân bằng điểm số .”

- Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ TDTT lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam. Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa “Đi tìm địa chỉ đỏ” giúp các gia đình thương binh liệt sĩ bắng việc làm cụ thể. Giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn các em thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội “Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi” gắn với việc xây dựng mô hình “Hòm thư giúp bạn”, “Trường lớp không ma tuý”, mở các hòm thư phát giác tại trường học, nhằm tuyên truyền, phát hiện, tố giác hành vi và người xâm hại trẻ em, phát hiện trẻ em mắc tệ nạn xã hội để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn.

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.

+ Tuần 3: - Tích cực đôn đốc nhắc nhở các chi đội làm tốt việc quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử của địa phương nơi cư trú.

- Kiểm tra đánh giá lần 1 việc thực hiện chương trình Rèn luyện đội viên các hạng Trưởng thành và Sẵn sàng

+ Tuần 4: - Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Đội các câu lạc bộ theo sở thích, đôi bạn cùng tiến... từ đó nâng cao chất lượng trong học tập.

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 12 các chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 1 năm 20.....

Tháng 1 -20....- Chủ điểm: “Mừng Đảng – Mừng xuân.”

A. Mục tiêu giáo dục.

- Giáo dục học sinh hiểu được những nét đẹp của nền văn hoá dân tộc Việt

Nam từ đó các em biết giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của quê hương

- Tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước.

B. Nội dung hoạt động.

Tháng 1 – 20....: Chủ điểm: “Mừng Đảng – Mừng xuân.”

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội, đội viên.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng.

- Duy trì hoạt động của các “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ” trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.

+ Tuần 2:- Phát động đăng ký thi đua học tốt chào mừng Năm mới với nhiều thành tích mới.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kì II, nộp báo cáo sơ kết về Huyện Đoàn theo đúng kế hoạch đề ra.

- Tổ chức thăm hỏi động viên các bạn học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp Tết đến Xuân về. Xin kinh phí hỗ trợ của Hội phụ huynh học sinh làm quà tặng.

+ Tuần 3: - Đẩy mạnh cuộc vận động “Giúp bạn đến trường - Hướng tới tương lai”. Duy trì mô hình hoạt động câu lạc bộ “Toán học”, “Ngoại ngữ”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà khoa học tương lai”... Phát huy hiệu quả các mô hình: “Bạn giúp bạn”, “Nhóm học tập”, “Đôi bạn cùng tiến”... Phát động trong thiếu nhi phong trào quyên góp, ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn thiếu nhi nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

- Đẩy mạnh các hoạt động lao động vệ sinh, chăm sóc tu sửa bồn hoa cây cảnh, quét dọn đường làng ngõ xóm, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường thêm xanh - sạch- đẹp trước khi về nghỉ Tết.

- Tổ chức cho học sinh các khối lớp viết cam kết không tham gia tàng trữ, vận chuyển buôn bán và đốt pháo nổ, chất kích thích trước khi về nghỉ Tết nguyên đán.

+ Tuần 4: -Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma túy, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi. Phối hợp định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại; khai thác hiệu quả mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục cảm hóa thiếu niên chậm tiến.

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 1- 20.... các chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 2 năm 20.....

Tháng 2- 20....: Chủ điểm: “Mừng Đảng – Mừng xuân.”

A. Mục tiêu giáo dục.

- Giáo dục học sinh hiểu được những nét đẹp của nền văn hoá dân tộc Việt Nam từ đó các em biết giữ gìn và phát huy các truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước .

- Tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của quê hương đất nước.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội, đội viên. Các chi đội đăng ký xây dựng công trình măng non.

- Tổ chức các chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi ..............”. Tiếp tục tổ chức thăm hỏi động viên các bạn học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp Tết đến Xuân về. Xin kinh phí hỗ trợ của các đoàn thể làm quà tặng.

- Lập kế hoạch thực hiện phong trào “Khăn hồng tình nguyện” tổ chức chương trình giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bạn.

- CLB văn nghệ tích cực ôn luyện và tham gia hội thi “Sơn ca” cấp Huyện theo kế hoạch đề ra.

+ Tuần 2:- Phát động phong trào “Sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu”. Định hướng cho thiếu nhi ý thức “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất - Kiểm tra và thi nghiêm túc”.

- Duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

+ Tuần 3+4: - Lập kế hoạch thực hiện phong trào “Khăn hồng tình nguyện” tổ chức chương trình giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bạn.

- CLB văn nghệ tích cực ôn luyện và tham gia hội thi “Sơn ca” cấp Huyện theo kế hoạch đề ra.

- Đẩy mạnh và phát huy mô hình câu lạc bộ môn học, câu lạc bộ sở thích đôi bạn cùng tiến…Tích cực ôn luyện chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi HS giỏi các môn còn lại.

- Triển khai chuyên hiệu “Nhà sử học nhỏ tuổi”, “Nhà sinh học nhỏ tuổi”.

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 2- 20.... các chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 3 năm 20.....

Tháng 3- 20.... - Chủ điểm: “Tiến bước lên Đoàn”.

A. Mục tiêu giáo dục:

- Giáo dục học sinh những hiểu biết cơ bản về truyền thống của tổ chức cơ sở Đoàn qua các giai đoạn lịch sử.

- Thực hiện tốt tác phong người Đội viên, thực hiện nghiêm túc chương trình RLĐV tích cực phấn đấu tu dưỡng cùng “Tiến bước lên Đoàn”.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội.

- Triển khai thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 20..... Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy quyền tham gia trong các hoạt động Đội gắn với các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng đội viên. Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

- Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

- Phát động thi đua đăng ký tuần học tốt chào mừng ngày 8-3.Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 với nhiều hoạt động vui chơi bổ ích như: Thi nấu ăn cắm tỉa hoa, sáng tác thơ văn chào mừng ngày 8-3.

+ Tuần 2:- Câu lạc bộ phát thanh măng non đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

- Đội văn nghệ xung kích tích cực luyện tập chon ra những tiết mục hay đặc sắc tham gia chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3.

+ Tuần 3:- Tổ chức chuyên đề “Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn”

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên.

- Tổ chức “Lễ trưởng thành Đội” cho các em đội viên lớn gắn với việc triển khai chương trình “ Dự bị Đoàn viên”.

- Kiểm tra chương trình RLĐV lần hai các hạng: Trưởng thành và sẵn sàng.

+ Tuần 4: - Tích cực tuyên truyền phòng chống Ma tuý học đường và các tệ nạn xã hội khác. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; Vận dụng mô hình cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt”( học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với tình hình thực tế.

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 3- 20.... các chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 4 năm 20.....

Tháng 4 – 20.... - Chủ điểm: “Hoà bình và hữu nghị”

A. Mục tiêu giáo dục:

- Rèn luyện kỹ năng ứng sử và các hoạt động văn hoá, văn nghệ vui chơi trong sinh hoạt hàng ngày. Các em biết trân trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc cũng như của nhân loại.

- Tích cực sẵn sàng tham gia các hoạt động “Hoà bình- hữu nghị ” từ thiện tại địa phương mở rộng vòng tay giao lưu kết nghĩa với đơn vị bạn.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1: -Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội.

- Tích cực vận động ủng hộ xây dựng quỹ “ Vòng tay bè bạn” ; “ Xe đạp giúp ban đến trường”…Nhất là các bạn con gia đình chính sách, gia đình thương binh.

+ Tuần 2: - CLB phát thanh măng non tổ chức các hoạt động giáo dục tuyên truyền. Phát động thi đua đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước .

+ Tuần 3+ 4: Tích cực đôn đốc nhắc nhở các chi Đội thi đua học tập tốt lập thành tích chào mừng ngày 30- 4 -1975 – 30-4-20.....

- Họp BCH liên đội xếp loại thi đua tháng 4- 20.... các chi đội theo thứ tự. Triển khai kế hoạch tháng 5 năm 20.....

Tháng 5 - 20.... Chủ điểm: “Đội TNTP và Bác Hồ của chúng em”.

A. Mục tiêu giáo dục:

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lịch sử truyền thống giáo dục đạo đức lối sống, khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam sự dìu dắt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu.

B. Nội dung hoạt động.

+ Tuần1:- Tổ chức chào cờ triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới các chi đội. Tổ chức các hoạt động diễn đàn“Thiếu nhi Việt Nam - Vâng lời Bác dạy” gắn với các hoạt động kỷ niệm 51 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

- Đẩy mạnh hoạt động các CLB môn học, đôi bạn cùng tiến chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi cuối năm .

+ Tuần 2:- Tổ chức tuyên truyền cổ động đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức “ Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ ” theo kế hoạch.

- Tham mưu với BCH Đoàn Xã tổ chức Liên hoan cháu ngoan Bác Hồ và kỷ niệm “ 79 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước.”

- Tổ chức “Ngày hội công nhận chương trình RLĐV” cho các em đạt yêu cầu trở lên, tổ chức thi lại cho những em chưa đạt yêu cầu.

+ Tuần 3:- Họp BCH liên đội, đánh giá tổng kết phong trào thi đua bình bầu tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc khen thưởng ; Xếp loại thi đua tháng – Năm học.

+ Tuần 4: - Hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cơ sở vật chất đón đoàn kiểm tra công tác Đội theo kế hoạch.

- Lập danh sách giới thiệu và chuyển sinh hoạt cho các Đội viên về sinh hoạt hè tại địa phương.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1.Giáo viên- TPT căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20....- 20.... của Huyện đoàn, Phòng GD&ĐT huyện, xin ý kiến chỉ đạo của BGH nhà trường để xây dựng kế hoạch hoạt động theo chủ điểm: Tuần, tháng báo cáo thống nhất thực hiện.

2.Liên Đội tích cực chủ động trong công tác tham mưu, phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường học xây dựng kế hoạch hoạt động cho cụ thể thiết thực với hoạt động thực tế của liên đội.

3.Liên Đội làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ BCH liên - chi đội.

4.BCH Liên Đội họp và giao ban định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần, bình bầu xếp loại thi đua và triển khai kế hoạch tháng tới.

5.Giáo viên TPT Đội tiến hành ghi chép theo dõi, kiểm tra các hoạt động Đội của Liên- Chi đội. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về kết quả hoạt động Đội của liên đội với Cấp Ủy- BGH nhà trường; Với Ban Thường Vụ Huyện Đoàn theo kế hoạch.

VI. HOẠT ĐỘNG LỚN DỰ KIẾN SẼ LÀM TRONG NĂM HỌC.

1. Tổ chức Đại hội Liên Đội, thành lập các đội chuyên, các CLB môn học, CLB sở thích; CLB TDTT... để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học.

2. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong học tập, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước theo kế hoạch cấp trên.

3. Tổ chức sinh hoạt Đội tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho BCH Liên -Chi đội, các đội chuyên mỗi tháng 1 lần theo kế hoạch đề ra.

4.Tổ chức triển khai các hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch của cấp trên.

5.Tổ chức chuyên đề công tác Đội: Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

6. Tổ chức chuyên đề “Ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn” tháng 3 năm 20.....

7. Tổ chức“Ngày hội công nhận chuyên hiệu Chương trình rèn luyện Đội viên”; Tham mưu với Ban thường vụ Đoàn xã .............. tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ và Lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh trong tháng 5 năm 20.... theo kế hoạch.

8. Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên phát động, hưởng ứng các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

9. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên, đột xuất theo quy định của cấp trên.

VII. CÁC CHỈ TIÊU LỚN :

- Xếp loại hạnh kiểm : Tốt, khá : 95 % ; TB: 4 % ; Yếu 1 %

- Xếp loại học lực: Giỏi 21 % ; Khá 42 % ; TB 32 % ; Yếu, kém: 5 %

- Học sinh giỏi cấp TP : 9- 10 giải ; HSG cấp Huyện: 80- 90 giải.

- Tỉ lệ lên lớp: 97,5 % trở lên; Tốt nghiệp lớp 9: 95,6% trở lên .

- Kết quả thi vào10: Tỉ lệ hai môn Toán- Ngữ văn đạt trên TBC của huyện.

- Duy trì sĩ số học sinh giảm tỷ lệ bỏ học dưới 1%

- Học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ 325 em.

- Chi đội đạt danh hiệu vững mạnh 13( có 4 chi đội vững mạnh xuất sắc).

- Phấn đấu đạt 80% đội viên được cấp chuyên hiệu loại Tốt; 20% loại Khá.

- Liên Đội phấn đấu đạt danh hiệu Liên Đội vững mạnh cấp Thành Phố.

- GV TPT Đội đạt danh hiệu GV TPT giỏi cấp Huyện.

Trên đây là toàn văn báo cáo chương trình công tác Đội năm học 20....- 20.... Liên đội rất mong được các cấp lãnh đạo; Các thầy cô giáo phụ trách quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ; Các bạn đội viên hưởng ứng nhiệt tình để hoạt động Đội của liên đội đạt kết quả tốt hơn./.

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 6

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……..

**

….…, ngày…..tháng ….. năm 2020

KẾ HOẠCH
Hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tổng thể
Năm học 20...... - 20....
-------------

Căn cứ vào chương trình hoạt động của Hội đồng Đội huyện…….. về hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi 20...... - 20.....

Kế hoạch…………………… ngày ………….trường tiểu học……….

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học: 20...... - 20.... của Liên Đội trường tiểu học ……….

Liên Đội trường tiểu học…….. xây dựng Chương trình kế hoạch hoạt động trọng tâm các tháng trong năm học 20...... - 20.... với những nội dung cụ thể như sau:

CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

........................................................................................”

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI:

THÁNGNỘI DUNG

8 -9

- Ổn định nề nếp học sinh, phổ biến nội qui nhà trường.

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày CMT8 ( 19/8) và Quốc khánh 2/9.

- Lập danh sách Đội viên, Sao nhi đồng năm học 2020- 20.......

- Lên lịch Sao nhi đồng khối 1,2,3.

- Phát động chủ đề năm học 2020- 20...... “ .................................”.

- Phối hợp với các bộ phận tổ chức Lễ khai giảng.

- Tổ chức hoạt động Tết Trung thu tại trường.

- Phát động phong trào đọc và làm theo báo Đội,

- Thành lập đội Sao đỏ khối 4 + 5.

- Tham dự lớp tập huấn BCH Liên đội năm học 2020- 20......

- Phát động phong trào Nụ cười hồng “ Cùng bạn đến trường”.

- Tham dự tổng kết công tác Đội năm học 2019- 2020 và triển khai chương trình công tác Đội năm học 2020- 20......

- Tổ chức Đại hội chi đội lớp 4 + 5.

- Kỹ năng sống: Nói lời hay, làm việc tốt

10

- Phát động phong trào Kế hoạch nhỏ đợt 1.

- Tổ chức Đại hội Liên đội.

- Tiếp tục xây dựng nề nếp trường, lớp; xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, phong tránh tai nạn học đường.

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục và ngày mất của anh Nguyễn Văn Trỗi ( 15/10).

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam ( 20/10).

- Thành lập các CLB học đường: Đội tuyên truyền Măng non, Trống kèn, Nghi thức Đội, Văn nghệ TDTT

- Họp Sao đỏ định kì.

- Kỹ năng sống: Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ

11

- Phát động phong trào “ Hoa điểm 10” tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức các hội thi chào mừng ngày Nhà giáo Viêt Nam 20/11.

- Phối hợp với các bộ phận tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Họp Sao đỏ định kì.

- Sinh hoạt các CLB năng khiếu.

- Tập nghi thức cho học sinh khối 4+ 5.

- Ngoại khóa: ....................................................?

- Kỹ năng sống: Các nút dây ứng dụng

12

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Hội thu Kế hoạch nhỏ đợt 1.

- Họp Sao đỏ định kì.

- Sinh hoạt các CLB năng khiếu.

- Tập nghi thức cho học sinh khối 4+ 5.

- Thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ. Viếng nghĩa trang

- Ngoại khóa chủ đề: Uống nước nhớ nguồn

- Kỹ năng sống: Kỹ năng thoát hiểm

1 + 2

- Phát động phong trào Nụ cười hồng 2 “ Cùng bạn vui xuân”.

- Kết nạp đội viên mới

- Tập Nghi thức cho đội nghi thức.

- Họp Sao đỏ định kì.

- Sinh hoạt các CLB năng khiếu.

- Tập trống.

- Phát động phong trào Kế hoạch nhỏ đợt 2.

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2.

- Kỹ năng sống: Kỹ năng tự bảo vệ bản thân

3

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Tập trống cho học sinh khối 3.

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3.

- Họp Sao đỏ định kì.

- Sinh hoạt các CLB năng khiếu.

- Kết nạp Đội đợt 2

- Kỹ năng sống: Băng bó cứu thương

4

- Tập trống cho học sinh khối 3.

- Họp Sao đỏ định kì.

- Sinh hoạt các CLB năng khiếu.

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5.

- Hội thu Kế hoạch nhỏ đợt 2.

- Tham dự hội thi liên hoan các CLB, đội nhóm tuyên truyền phát thanh Măng non gắn với chủ đề tháng 3, 4/20.......

- Kỹ năng sống: Một số cây thuốc chữa bệnh quanh em

5

- Sinh hoạt ý nghĩa ngày thành lập Đội 15/5.

- Sinh hoạt kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Hồ (1890-20......)

- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ nhiệm kỳ năm học: 2020-20......

- Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình dự bị Đội viên

- Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn Đội viên hạng măng non

- Phối hợp cùng các bộ phận tổ chức lễ Tổng kết năm học.

- Bàn giao Đội viên, nhi đồng sinh hoạt hè cho Đoàn xã

- Nộp báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học: 2020-20.......

- Quyết toán quỹ Đội.

II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:

- 100% học sinh khối 1, 2, 3 sinh hoạt Sao nhi đồng.

- 100% học sinh khối 3 được kết nạp Đội.

- 98% Đội viên lên lớp, xếp loại đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh.

- 60% học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

- 100% học sinh tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ.

- 100% Đội viên thực hiện các phong trào do Liên Đội phát động

- Tham gia đầy đủ các hoạt động và hội thi cấp trường

- Phấn đấu đạt Liên đội Xuất sắc cấp Huyện

Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi Liên đội Trường tiểu học…….. năm học: 20...... - 20.....

DUYỆT BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

T.M LIÊN ĐỘI
Tổng phụ trách Đội

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 7

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG……..

**

….…, ngày…..tháng ….. năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20...... - 20....

Căn cứ Chương trình số .......... của Hội đồng Đội......... về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 20......;

Liên đội ................... xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu năm học 20...... - 20.... với các nội dung cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Thiếu nhi .....
Đoàn kết, chăm ngoan

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2020 - 20.....

2. Tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử đất nước, truyền thống Đoàn - Đội; tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi toàn tỉnh, nhất là tình yêu quê hương, đất nước, ý thức chấp hành pháp luật. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/20......).

3. Tiếp tục thực hiện phong trào “Thiếu nhi ........ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chương trình giáo dục mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, rèn luyện tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Triển khai hiệu quả việc thực hiện Luật Trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước cho thanh thiếu niên, nhi đồng.

5. Triển khai đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2020 - 20....; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 20...... - 20....

- Chỉ tiêu 1: Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

- Chỉ tiêu 2: Liên đội hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

- Chỉ tiêu 3: Liên đội tham mưu tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng cho đội viên.

- Chỉ tiêu 4: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ Chỉ huy Đội và thiếu nhi nòng cốt.

- Chỉ tiêu 5: Liên đội có mô hình, hoạt động hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em.

- Chỉ tiêu 6: Liên đội tổ chức tập huấn hoặc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội.

- Chỉ tiêu 7: Thực hiện Công trình măng non.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Thực hiện phong trào "Thiếu nhi.......... thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi ................ thực hiện tốt lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm.

Tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: infographic, phim ngắn, clip, phim hoạt hình chibi...

Thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hằng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt, sinh hoạt chuyên đề mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương tốt, một cuốn sách hay; sinh hoạt chuyên đề hàng tháng theo chủ đề các đức tính tốt; thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt...

Tổ chức sinh hoạt Liên đội chuyên đề “Em là mầm non của Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác” năm 2020; Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 131 năm ngày sinh nhật Bác.

Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo.

- Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân ca, trò chơi dân gian của địa phương, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

1.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi ................ thực hiện tốt lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

Tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua học tốt, tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.
Tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo trong các liên đội; tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.
Hướng dẫn cho thiếu nhi thói quen thường xuyên đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, tổ chức các hoạt động ngày hội thiếu nhi vui đọc sách, tuần đọc sách cho trẻ em; Tiếp tục thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” gắn với xây dựng thói quen đọc sách cho đội viên, học sinh.

Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm thông qua phong trào Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

Đẩy mạnh hoạt động các câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đội tuyên truyền măng non.

Kịp thời động viên, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu.

1.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi ................ thực hiện tốt lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại trường, lớp, xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng.

- Đẩy mạnh thực hiện Công trình Măng non “Nâng bước em đến trường” tặng giày dép, quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, đồ chơi cho học sinh miền núi, vùng khó khăn, hải đảo.

- Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm, yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”,“Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”...

- Duy trì, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa liên đội với liên đội miền núi, vùng sâu, hải đảo.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học. Nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

Tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh.

Tổ chức các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi thông qua các mô hình hoạt động trải nghiệm.

Triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 20...... - 20.....

1.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi ................ thực hiện tốt lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc sức khỏe bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh - sạch - đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng; trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi ... thông qua việc phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ“, “Đội tuyên truyền măng non”, “Đội sao đỏ”...

1.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi ................ thực hiện tốt lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Tổ chức hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”,“Nói lời hay, làm việc tốt“ để cổ vũ cái tốt, giúp đội viên, học sinh cổ vũ cái tốt và tránh xa cái xấu.

- Giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã, thân ái với bạn bè; dũng cảm trong nhìn nhận những khuyết điểm thiếu sót của mình và trong đấu tranh với những cái xấu…

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống cho các em thiếu nhi thông qua giao lưu với các điển hình tiên tiến, các tấm gương sáng nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp.

- Tuyên truyền, định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh xa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng đội viên; chú trọng đổi mới, lễ trưởng thành Đội, tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên, từ đó tạo được không khí thi đua trong học tập và rèn luyện.

- Triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2020 - 20...., tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, quan tâm giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

2.2. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“... tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2.3. Công tác xây dựng Liên đội, Chi đội

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm để tạo mẫu, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt ở các Chi Đội.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy Liên đội, Chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.

2.4. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong dịp hè và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trẻ em trong hè.

3. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Duy trì tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, phụ trách chi đội.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; triển khai thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”;

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Hè, Tháng Hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… quan tâm thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu nhi miền núi, hải đảo, vùng khó khăn, thiếu nhi yếu thế.

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, sinh hoạt Đội... Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đội ở cơ sở về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Tham mưu cho Đoàn Thanh niên cùng cấp: có biện pháp hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ, bảo vệ kịp thời các em và gia đình các em là nạn nhân của các vụ việc xâm hại, tai nạn, thương tích; Nâng cao trách nhiệm của Đoàn, Hội, Đội các cấp và cán bộ Đoàn, Đội trong nắm bắt tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến bộ phận thường trực nắm bắt tình hình trẻ em, Hội đồng Đội cấp trên khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn.

- Tiếp tục tổ chức các diễn đàn trẻ em, tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa trẻ em với lãnh đạo các cấp chính quyền.

- Tích cực phối hợp với các ngành liên quan khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

- Tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp.

- Tổ chức Ngày hội "Tiến bước lên Đoàn" nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức "Đêm hội Trăng rằm - Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" nhân dịp Tết Trung thu.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về: Luật trẻ em, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực học đường...

Nơi nhận:

- Hội đồng Đội thành phố (b/c);
- BCH Đoàn phường CPN (b/c);
- BGH;
- Các Chi đội;
- Lưu: Hồ sơ đội.

TM. BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI
TRƯỞNG BAN

...............................

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 8

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỘI
Năm học …... – …..

Năm học ….. – ….. là năm thiếu nhi chào mừng kỉ niệm … năm cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; … năm ngày Toàn quốc kháng chiến; … năm ngày thành lập Đoàn ; … năm ngày thành lập Đội.

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học ..... - ..... của Hội đồng Đội ....................

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố giai đoạn ..... - ..... ;căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

Nay Ban phụ trách Đội trường ......................... xây dựng kế hoạch hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi năm học ..... - ..... như sau:

SỐ LIỆU ĐẦU NĂM:

Tổng số HS

Nữ

Nam

Tổng số lớp
Tổng số đội viên
Tổng số nhi đồng
Số số chi đội
Số đội viên nòng cốt
Số ủy viên BCH LĐ
Số phụ trách sao
Số HS đội cờ đỏ
Số HS đội TTMN

A. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Kết hợp với công đoàn, chi đoàn tổ chức tốt các buổi ngoại khóa, các ngày lễ lớn của đất nước như:

 • 02/ 09/ 1945 – 02/ 09/ 20...: Kỷ niệm ... năm ngày Quốc Khánh nước Việt Nam .
 • Kỷ niệm ... năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/20...).
 • 20/ 11/ 1982 – 20/ 11/ 20...: Kỷ niệm ... năm ngày Nhà Giáo Việt Nam
 • 22/ 12/ 1944 – 22/ 12/ 20...: Kỷ niệm ... năm ngày Quân Đội ND Việt Nam.
 • 26/ 03/ 1931 – 26/ 03/ 20...: Kỷ niệm ... năm ngày Thành lập ĐTNCSHCM
 • 30/ 04 /1975 – 30/ 04/ 20...: Kỷ niệm ... năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
 • 15/ 05/ 1941 – 15/ 05/ 20...: Kỷ niệm ... năm ngày Thành lập Đội TNTPHCM
 • 19/ 05/ 1890 – 19/ 05/ 20...: Kỷ niệm ... năm ngày sinh nhật Bác kính yêu

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng Trung thu 2020

3. Tổ chức văn nghệ, TDTT chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3, ngày 20-11.

4. Tổ chức và tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động vui chơi cho HS theo chủ đề, chủ điểm.

5. Tổ chức cho 100% HS tham gia chương trình Rèn luyện và Dự bị đội viên.

6. Tổ chức và thực hiện 100% các hoạt động, phong trào cấp trên phát động.

7. Tổ chức tốt cho HS trong công tác sinh hoạt Sao.

8. Tổ chức lớp cảm tình Đội và kết nạp 100% HS khối 3 vào Đội.

9. Tổ chức HKPĐ cấp trường chọn HS tham gia HKPĐ cấp huyện với tất cả các môn.

NỘI DUNG CHỦ YẾU

ThángNội dung công việcThực hiện

8

- Tập huấn đội cốt cán của các lớp về NTĐ, VN, TDTT (3 em/lớp), chuẩn bị cho tập NTĐ toàn trường.

- Phân công luyện tập Văn nghệ chuẩn bị khai giảng

- Xây dựng phần Hội cho khai giảng

- Xây dựng giáo án tập Nghi thức Đội

- Phân công khu vực để xe và vị trí vệ sinh phần khoán.

- Triển khai lịch hoạt động 15 phút đầu giờ.

- Kiện toàn các Đội trong Liên đội: Cờ đỏ, TTMN

- Duyệt các chương trình văn nghệ khai giảng

- Đặt tên các Chi đội

- TPT

- HS 1-5

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

9

- Luyện tập Nghi thức đội toàn trường

- Tồng kiểm tra các điều kiện cho khai giảng

- Phát động thi đua đợt 1

- Phát động phong trào “Nghìn việc tốt

- Tổ chức khai giảng năm học mới

- Giáo dục truyền thống nhà trường

- Phổ biến kinh nghiệm học tốt

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên Đội.

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 9

- Triển khai chương trình “Dự bị đội viên

- Luyện Nghi thức cho khối 4,5

- Cho đội viên ký cam kết không vi phạm luật ATGT

- Đại hội Chi đội trong toàn Liên đội.

- Thu hồ sơ Đại hội Chi đội

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học đường

- Chuẩn bị và tổ chức trung thu.

- Gửi báo cáo hoạt động tháng 9 cho HĐĐ

- Xây dựng kế hoạch Đại hội Liên đội

- Tập nghi thức cho BCH Liên đội lần 2

- Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ Chi đội

- TPT

- TPT

- TPT

- Nhà trường

- TPT

- LĐ

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- Chi đội 8/8

- TPT

- TPT, Cờ đỏ

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

10

- Đại hội Liên đội

- Phân công nhiệm vụ cho BCH LĐ nhiệm kỳ mới

- Xây dựng hồ sơ sổ sách đội

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 10

- Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 10

- Tập huấn BCH Liên đội lần 1

- Luyện Nghi thức cho khối 4,5

- Tăng cường kiểm tra nề nếp học đường.

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Làm vệ sinh khu trồng cây,

- Gửi báo cáo tháng lên cấp trên, xây dựng Thư viện xanh

- Triển khai phong trào “ Kế hoạch nhỏ”

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- Khối 4,5

- BCH LĐ

- TPT

- TPT

- TPT, Cờ đỏ

-BCHLĐ, TPT

- GV, HS

- TPT

11

- Xây dựng kế hoạch tổ chức 20-11 và triển khai

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 11

- Cập nhật hồ sơ sổ sách đội

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 11

- Luyện Nghi thức cho khối 4,5

- Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

- Triển khai thi chuyên hiệu AN TOÀN GIAO THÔNG

- Rà soát lại các điều kiện cho tổ chức 20-11

- Tổ chức sân chơi nhân 20-11

- Thu bài thi chuyên hiệu An toàn giao thông

- Sơ kết thi đua đợt 1 và phát động thi đua đợt 2

- Gửi báo cáo tháng lên HĐĐ

- Công bố kết quả bài thi chuyên hiệu

- Làm báo tường hướng đến ngày 20-11

- Xây dựng quỹ vì bạn nghèo

- TPT

- BCH LĐ

- TPT

- TPT,BCH

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- 7 CĐ

- TPT.

12

- Xây dựng kế hoạch 22-12

- Tập huấn BCH Liên đội lần thứ 2

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 12

- Triển khai thi chuyên hiệu “NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI

- Thu bài thi chuyên hiệu và chấm

- Luyện Nghi thức cho khối 4,5

- Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 12

- Nộp báo cáo tháng cho cấp trên.

- Làm vệ sinh khu trồng cây

- Quán triệt các nội dung cho đợt kiểm tra HK1

- Trả bài thi chuyên hiệu

- Kiểm tra hồ sơ các Chi đội

- Cập nhật hồ sơ đội

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- BCH, GV

- BCH, TPT

- TPT

- HS, GV

- TPT

- BCH

- TPT

- TPT

1

- Cho học sinh ký cam kết không vi phạm quy chế thi cử

- Chuẩn bị sơ kết thi đua đợt 2 phát động thi đua đợt 3

- Chuẩn bị phần thưởng cho các Chi đội.

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 1

- Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 1

- Quán triệt học sinh trước khi về nghỉ tết

- Cập nhật hồ sơ đội

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

2

- Nghỉ tết.

- Nắm tình hình chuyên cần của học sinh

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 2

- Củng cố lại nề nếp chung toàn Liên đội sau tết, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh vi phạm trước và sau tết, chú trọng đến những học sinh bỏ học nhiều ngày sau tết để huy động lại.

- Cập nhật hồ sơ Liên đội.

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội.

- Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 2

- Kiểm tra học tập nhà học sinh.

- Tập huấn cho BCH Liên đội đợt 3.

- Cập nhật hồ sơ đội.

- TPT, CĐ

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- TPT, BCH

- GV

- TPT

3

- Triển khai chuyên hiệu “THẦY THUỐC NHỎ TUỔI”

- Triển khai kế hoạch 26-3 đến các Chi đội

- Ra quân làm vệ sinh khu trồng cây

- Tập huấn cho BCH Liên đội lần thứ 4

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp Ban chỉ huy liên đội định kỳ tháng 3

- Hoàn thành phong trào “Kế hoạch nhỏ

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 3

- Đánh giá xếp loại chương trình “Dự bị đội viên

- Thu và chấm chuyên hiệu “Thầy thuốc nhỏ tuổi”

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sân chơi 26-3

- Tổ chức hoạt động tình nguyện về với các địa phương.

- Công bố kết quả bài thi chuyên hiệu

- Tổ chức kết nạp Đội cho đoàn viên khối 3

- Xây dựng báo cáo tháng 3 gửi HĐĐ huyện

- Tổng kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4.

- Cập nhật hồ sơ đội

- TPT

- TPT

- GV, HS

- TPT

- TPT, BCH

- TPT, BCH

- 6 Chi đội

- TPT

- TPT

- BCH

- TPT

- TPT, BCH

- TPT

- CĐ, TPT, GV

- TPT

- TPT

- TPT

4

- Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách Đội cho đoàn kiểm tra của HĐĐ huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp

- Triển khai tập huấn Nghi thức Đội đón đoàn kiểm tra

- Thi chuyên hiệu CHĂM HỌC

- Kiểm tra toàn diện nề nếp, sinh hoạt của 2 Chi đội

- Họp đội: Cờ đỏ, Tình báo, TTMN định kỳ tháng 4

- Triển khai Hội thi đố vui đến học sinh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra học tập ở nhà học sinh.

- Hoàn thành báo cáo Tổng kết gửi HĐĐ

- Họp BCH Liên đội tháng 4

- Trả bài thi chuyên hiệu CHĂM HỌC

- Chuẩn bị danh sách đội viên về hè gửi cho HĐĐ

- TPT

- TPT, Cờ đỏ

- TPT

- 9 Chi đội

- TPT, BCH

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT, BCH

- BCH

- TPT

5

- Lập danh sách bàn giao đội viên về hè cho thị đoàn.

- Sơ kết thi đua đợt 4.

- Chuẩn bị khen thưởng cho các Chi đội.

- Quyết toán Quỹ đội, năm học 2016-2017

- Họp BCH Liên đội định kỳ tháng 5.

- Họp đội: Cờ đỏ, TTMN định kỳ tháng 5

- Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng cho HĐĐ huyện

- Tuyên dương anh chị Phụ trách đội, Chi đội trưởng và Ban chỉ huy Liên đội.

- Bàn giao SHH hè về địa phương

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

- TPT

TPT

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 9

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
--------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

….., ngày …tháng...năm 20…

KẾ HOẠCH
Công tác Đội năm học ........ - ........

Căn cứ kế hoạch số ………… giữa Huyện Đoàn - Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện ………. về Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20...... - 20...., Liên đội THCS ……….. xây dựng kế hoạch hoạt động Đội năm học ........ - ....... như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi ..........

Hiếu học, chăm ngoan

Làm nghìn việc tốt

Tiến bước lên Đoàn”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tăng cường các hoạt động giáo dục Đội viên về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Đoàn - Hội - Đội nhân các ngày lễ lớn. Tổ chức tốt các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.

2. Tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện tốt các hoạt động lớn của Đội. Tổ chức các hoạt động cho Đội viên tham gia hướng về biển, hải đảo thân yêu của Tổ Quốc; tập trung triển khai cuộc vận động "Giúp bạn đến trường", cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy" .

3. Thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy vào các phong trào khác của Đội phù hợp với điều kiện của Liên đội và phù hợp với nhu cầu, tâm lý của Đội viên.

4. Thực hiện có hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi thành phố Hải Phòng”, hỗ trợ cho Đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vững bước tới trường.

5. Tổ chức cho Đội viên đăng ký, thi và công nhận hoàn thành Chương trình “Rèn luyện đội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đội. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

6. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy Liên, Chi đội; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nâng cao hiệu quả, tăng tính hấp dẫn của các buổi sinh hoạt liên đội dưới cờ.

7. Tham gia đầy đủ các hoạt động, các phong trào do cấp trên phát động.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Chương trình 1: “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”

- Thực hiện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho Đội viên về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế; gắn với các tiêu chí rèn luyện của thiếu nhi theo Chương trình “Rèn luyện đội viên”... Duy trì tổ chức tốt phong trào“Kế hoạch nhỏ” theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các em thông qua các hoạt động nêu gương, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thiếu nhi; tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt liên đội dưới cờ hàng tuần theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi.

- Tiếp tục triển khai tốt phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” nhằm đẩy mạnh các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong thiếu nhi thông qua các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền đất nước, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu; vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo.

- Đẩy mạnh phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” trong thiếu nhi. Phát huy vai trò hệ thống báo chí của tổ chức Đoàn, Đội; tuyên truyền rộng rãi về các gương người tốt, việc tốt. Tổ chức, hướng dẫn cho thiếu nhi tại các chi đội viết “Nhật ký măng non làm theo lời Bác”.

- Duy trì và đẩy mạnh công tác "Trần Quốc Toản", các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", “Áo lụa tặng Bà” , “Đi tìm địa chỉ đỏ”. Tổ chức cho đội viên các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, thanh niên xung phong, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ.

- Tiếp tục triển khai các công trình, phần việc măng non "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố, của tổ chức Đoàn - Đội.

Tiếp tục triển khai phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Tăng cường việc giáo dục Đội viên thông qua hình thức nêu gương, tuyên truyền những tấm gương “Người tốt - Việc tốt”...

- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật cho Đội viên, đặc biệt luật giao thông. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em…

- Từng bước hiện đại hóa, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục của Đội. Tận dụng truyền thông đa phương tiện, internet phục vụ cho công tác giáo dục Đội viên.

2. Chương trình 2: “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho Đội viên thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Phát huy tính chủ động sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên. Định hướng cho Đội viên "Học đi đôi với hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc". Tổ chức các mô hình hoạt động của các CLB học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học định hướng cho Đội viên sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Hướng dẫn Đội viên xây dựng phương pháp học tập tốt, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt, duy trì và nhân rộng các mô hình: "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến".

- Triển khai có hiệu quả các phong trào “Hoa điểm tốt”, “Hoa điểm 10”( “Vở sạch chữ đẹp”, “Vượt khó học tốt”. Duy trì mô hình hoạt động Câu lạc bộ “Toán học”, “Tin học”, “Ngoại ngữ”, “Nhà sử học nhỏ tuổi”, …

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc; định hướng cho thiếu nhi lựa chọn các tác phẩm văn học lành mạnh, bổ ích gắn với giáo dục đạo đức, lối sống.

- Tiếp tục thực hiện “Nề nếp nghi thức hóa trong trường học” gắn với tổ chức thực hiện chuyên đề “Rèn luyện đạo đức trong học sinh” nhằm giáo dục thiếu nhi thực hiện nề nếp học đường, không nghỉ học tùy tiện, không đi học muộn, không nói chuyện riêng trong giờ học.

- Hướng dẫn cho Đội viên biết lao động giúp đỡ gia đình theo khả năng của mình, tham gia các hoạt động xã hội phù hợp, cung cấp cho Đội viên kỹ năng sống và bước đầu định hướng nghề nghiệp cho Đội viên trong tương lai.

3. Chương trình 3: “Vui khỏe an toàn - học ngàn điều hay”

- Thực hiện đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình mới trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho Đội viên; tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như kỹ năng bảo vệ phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống bạo lực xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản… Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, văn hóa giao thông, tổ chức “Ngày hội thiếu nhi với văn hóa giao thông”, phổ biến quy định đội viên, học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; hướng dẫn thiếu nhi tham gia giao thông an toàn …

- Tổ chức các hoạt động gắn với phong trào "Thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp", “Giờ vàng vì môi trường”, từ đó hình thành cho Đội viên ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp, nơi công cộng. Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên Đội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.

- Xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường trong Đội viên thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định; tổ chức các hoạt động dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục về văn hóa dân gian, trò chơi dân gian dưới hình thức Chuyên đề, hội thi ...

- Phát triển, nhân rộng các mô hình CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, CLB sở thích, sân chơi cuối tuần, tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu, ươm mầm tài năng...Duy trì tốt hoạt động của CLB “Đội tuyên truyền măng non”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hải Phòng”, xây dựng quỹ Đội, Chương trình “Đồng hành cùng bạn đến trường”. Vận động Đội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa: “Áo ấm tặng bạn”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”,... Tổ chức các hoạt động giao lưu, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ Đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

- Vận động thiếu nhi tham gia các lớp học kỹ năng do Thành đoàn và các đơn vị trực thuộc Thành đoàn tổ chức như “Học kỳ quân đội”, hành trình “Đi để biết - Học để sống”, trại kỹ năng“Trải nghiệm để trưởng thành”, “Trải nghiệm sáng tạo khoa học”.

4. Chương trình 4: “Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn”

- Triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi. Chú trọng đến việc lựa chọn, tập huấn đội ngũ cán bộ Đội. Nâng cao chất lượng thực hành nghi thức Đội cho Đội viên. Đổi mới phương thức sinh hoạt chi đội, phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia trong các hoạt động Đội. Nâng cao chất lượng Đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Huyện, Thành phố và đất nước.

- Tổ chức trưởng thành Đội cho Đội viên gắn với việc triển khai chương trình "Dự bị Đoàn viên". Làm tốt công tác thống kê, phân loại, bàn giao Đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng phát triển Đoàn viên.

* Công tác xây dựng Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội:

- Quan tâm lựa chọn lực lượng cán bộ chỉ huy liên, chi đội; Duy trì hoạt động của Câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ chỉ huy Đội, giúp Đội viên làm quen với tổ chức các hoạt động lớn. Phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi.

5. Chương trình 5: “Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương.”

- Chủ động tham mưu với Ban giám hiệu Nhà trường, các lực lượng xã hội tổ chức có hiệu quả các hoạt động đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư đổi mới về hình thức, nội dung, cách làm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả.

- Tham gia “Chương trình rèn luyện Phụ trách Đội”, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao, quan tâm, chăm sóc đội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tích cực học tập thông qua các hình thức: Tự học, qua các chuyên đề, các lớp tập huấn, các kỳ sinh hoạt câu lạc bộ phụ trách Đội.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động, các phong trào.

6. Các hoạt động lớn tập trung:

- Tham gia tổ chức Lễ Khai Giảng.

- Tổ chức Đại hội Liên đội.

- Thi văn nghệ, thi báo tường 20.11.

- Lễ kỉ niệm ngày 20/11

- Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng 22.12 gắn với Hội thi nghi thức Đội

- Nghe kể chuyện truyền thống.

- Thi văn nghệ: Mừng Đảng, Mừng Xuân.

- Tổ chức Tết trồng cây.

- Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Lễ trưởng thành Đội, ngày hội công nhận chương trình RLĐV

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỉ niệm các ngày lễ lớn

- Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do cấp trên tổ chức.

- Tổ chức chuyên đề cấp thành phố

IV. CÁC CHỈ TIÊU LỚN CỦA LIÊN ĐỘI

1, Về Học lực:

 • Học lực Giỏi: ....% trở lên;
 • Học lực Khá: ....% trở lên;
 • Học lực Yếu và Kém: Dưới ...%.

2, Về Hạnh kiểm:

 • Hạnh kiểm Tốt: ....% trở lên;
 • Hạnh kiểm Yếu: Không.

3, Các chỉ tiêu khác

- Cháu ngoan Bác Hồ: ....% trở lên;

- Lên lớp thẳng: .....%, chuyển lớp: .....% trở lên;

- Tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp THCS: 100%;

- Kết quả thi vào lớp 10 THPT: Phấn đấu xếp thứ hạng cao hơn năm học trước, lọt vào tốp 100 trường THCS toàn thành phố;

- Kết quả học sinh giỏi:

+ Học sinh giỏi cấp Huyện: Phấn đấu .... giải trở lên

+ Cấp thành phố: .... giải trở lên.

+ Lên lớp thẳng: .....%

+ Chi đội mạnh: 12/12. Chi đội xuất sắc: 6/12.

+ Liên đội: đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp Thành phố.

+ Tổ chức tốt các hoạt động, các buổi lễ lớn trong năm.

+ Tham gia đầy đủ các hoạt động, các cuộc thi, các phong trào do cấp trên phát động, tổ chức.

+ 100% Đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

+ 100% chi đội có mô hình giúp nhau học tập tốt và có việc làm cụ thể giúp bạn đến trường.

+ 100% các chi đội tổ chức tốt các phong trào thi đua học tập.

+ 100% các chi đội tham gia phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”.

+ 100% các chi đội tham gia phong trào xây dựng trường em “xanh - sạch - đẹp”.

+ 100% HS tham gia tốt ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh.

+ 100% BCH các chi đội được tập huấn nghiệp vụ công tác Đội.

+ Thực hiện tốt chương trình RLĐV sửa đổi theo đúng hướng dẫn và quy định của cấp trên (85% đạt loại khá, giỏi).

+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, giao ban, chuyên đề.

THÁNG CHỦ ĐIỂM NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

9

Truyền

Thống

Nhà

Trường

1. Ổn định và kiện toàn các tổ chức Đội: thành lập và tập huấn Đội cờ đỏ, Đội nghi lễ, Đội tuyên truyền Măng non, tổ chức Đại hội các Chi đội.

2. Tổ chức Lễ trao quà cho Học sinh nghèo, Học sinh thuộc diện chính sách.

3. Tham gia tổ chức Lễ Khai Giảng.

4. Tổ chức thăm viếng, quét dọn nghĩa trang.

5. Triển khai bài TDGG.

6, Phát động phong trào: Đọc- làm theo báo Đội.

7. Kiểm tra nội vụ tháng 9.

8. Thực hiện nghiêm túc nội quy trường lớp.

9. Tổ chức Lễ kí cam kết về thực hiện an toàn giao thông.

10. Tìm hiểu về truyền thống nhà trường.

11. HĐNGLL

12. Phát thanh măng non.

13. Thực hiện tốt các phong trào của Đội và Liên đội.

Hoạt động tập trung:

- Tổ chức Lễ trao quà cho Học sinh nghèo , con thương binh liệt sĩ, gia đình thuộc diện chính sách.

- Lễ Khai Giảng

10

Chăm

Ngoan

Học

Giỏi

1. Duy trì thực hiện tốt nội quy, nề nếp.

2. Tiếp tục hưởng ứng phong trào : “Đọc - làm theo báo Đội”

3. Tổ chức Đại hội Liên đội, phân công nhiệm vụ chức danh.

4. Kiểm tra nội vụ tháng 10.

5. Tổ chức truyền thông phòng chống Ma tuý, tội phạm.

6. Tuyên truyền bảo vệ môi trường và giáo dục tình yêu biển đảo, Tổ quốc.

7. Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho BCH Liên, chi đội.

8. Tổ chức Hội vui học tập và kí kết giao ước thi đua cấp chi đội.

9. HĐNGLL

10. Phát thanh măng non.

11. Thực hiện tốt các phong trào của Đội và Liên đội.

Hoạt động tập trung : Đại hội Liên đội

11

Tôn

Trọng

Đạo

1. Phát động cuộc thi: “ Em viết về mái trường thân yêu”.

2. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.

3. Tiếp tục hưởng ứng phong trào: “Đọc - làm theo Báo Đội”

4. Thực hiện tốt các phong trào của Đội

5. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

6. Kiểm tra nội vụ tháng 11.

7. Thông qua nội dung, chương trình “Hội khoẻ phù đổng”.

8. Đăng kí: “ Tuần học tốt” với chủ đề: Hoa điểm tốt dâng thầy cô.

9. Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày 20-11.

10. HĐNGLL

11. Phát thanh măng non.

12. Thực hiện tốt các phong trào của Đội và Liên đội.

Hoạt động tập trung:

- Lễ kỉ niệm ngày 20/11

12

Uống

Nước

Nhớ

Nguồn

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng phong trào: “Đọc - làm theo Báo Đội”

3. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

4. Tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng công tác Đội cho cán bộ Đội.

5. Kiểm tra nội vụ tháng 12.

6. Chuẩn bị cho ngày Hội khoẻ phù đổng 22/12.

7. Đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 22/12.

8. HĐNGLL

9. Phát thanh măng non.

10. Thực hiện tốt các phong trào của Đội và Liên đội.

Hoạt động tập trung :

- Tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng.

1 - 2
Mừng

Đảng

Mừng

Xuân

1. Phát động thi đua Mừng Đảng Mừng Xuân.

2. Kiểm tra nội vụ tháng 1, 2.

3. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

4. Tiếp tục hưởng ứng phong trào: “Đọc - làm theo Báo Đội”

5. Nhắc nhở, kí cam kết việc thực hiện các quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

6. Các hoạt động vui chơi, đón Tết lành mạnh.

7. Chuẩn bị tập luyện, tham gia Hội thi Sơn ca cấp Huyện

8. HĐNGLL

9. Tổ chức Tết trồng cây nhân dịp đầu xuân.

10. Phát động phong trào xây dựng trường: “Xanh - sạch- đẹp”

11. Phát thanh măng non.

12. Thực hiện tốt các phong trào của Đội và Liên đội.

Hoạt động tập trung: Tết Trồng cây

3

Tiến

Bước

Lên

Đoàn

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường, lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng phong trào: “Đọc - làm theo Báo Đội”

3. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng trường “Xanh - sạch - đẹp”.

5. Kiểm tra nội vụ tháng 3.

6. Tổ chức thi tìm hiểu truyền thống về Đoàn..

7. Đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

8. HĐNGLL

9. Phát thanh măng non

10. Thực hiện tốt các phong trào của Đội và Liên đội.

Hoạt động tập trung:

- Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

4

Hoà

Bình

Hữu

Nghị

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng phong trào: “ Đọc - làm theo Báo Đội”

3. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Đất nước 30/4.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Trường Xanh- Sạch- Đẹp.

5. Kiểm tra nội vụ tháng 4.

6. Đăng kí tuần học tốt chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4.

7. HĐNGLL

8. Phát thanh măng non.

9. Thực hiện tốt các phong trào của Đội.

10. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức chuyên đề Đội cấp Thành phố.

Hoạt động tập trung:

- Tổ chức Chuyên đề cấp Thành phố

5

Bác

Hồ

Kính

Yêu

1. Tiếp tục duy trì ổn định tốt nề nếp, nội quy quy định trường lớp.

2. Tiếp tục hưởng ứng phong trào: “ Đọc - làm theo Báo Đội”

3. Thi đua lập thành tích chào mừng, kỉ niệm ngày thành lập Đội và sinh nhật Bác Hồ.

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Trường Xanh- Sạch- Đẹp.

5. Kiểm tra nội vụ tháng 5.

6. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh ( 15/5).

7. HĐNGLL

8. Phát thanh măng non.

9. Thực hiện tốt các phong trào của Đội và Liên đội.

Hoạt động tập trung:

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

6, 7, 8

Hè - Vui - Khoẻ - Bổ ích

- Bàn giao Học sinh về sinh hoạt tại địa phương.

- Tổ chức tham quan, cắm trại.

- Các hoạt động chuẩn bị năm học mới.

Trên đây là kế hoạch hoạt động Đội của Liên đội Trường THCS........., năm học ...... - ......

XÁC NHẬN CỦA BGH
HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
GV- TPT ĐỘI

Kế hoạch công tác Đội - Mẫu 10

PHÒNG GD&ĐT…
Trường….
--------

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o---------

….., ngày …tháng...năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20.....-20.....

Căn cứ chương trình số 12 CTLT/ĐTN-PGD&ĐT ngày … tháng …. năm 20..... của huyện Đoàn-phòng GD&ĐT .......................... về chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 20.....-20......

Căn cứ tình hình thực tế của Trường THCS ...........................

Nay Liên Đội THCS .......................... đề ra kế hoạch hoạt động Công tác Đội và phong trào thiếu nhi và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 20..... – 20..... cụ thể như sau

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

“Thiếu nhi Việt Nam,
Học tập tốt, rèn luyện chăm”

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

1. Triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện .......................... lần thứ VII, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII. Thúc đẩy việc lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền và xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong đó tập trung các giải pháp tạo môi trường để thiếu nhi thi đua trong học tập và rèn luyện.

3. Phát huy và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng sống, các chương trình trải nghiệm cho thiếu nhi. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

4. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 20..... - 20....., tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

5. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong toàn liên Đội.

6. Tích cực ham mưu, phối hợp huy động nguồn lực để chăm lo thiếu nhi khó khăn trong toàn liên Đội.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 20..... – 20.....:

- Tổ chức Đại hội liên đội ngày 15/10/20......

- Sữa chửa công trình măng non “ Vườn thuốc nam” chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/20......

- Thực hiện đạt chỉ tiêu phong trào "Kế hoạch nhỏ”.

- Phát động đội viên hưởng ứng cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”

- Tổ chức lồng ghép chương trình “Ngày truyền thống Nhà Giáo Việt Nam” và “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” vào 20/11/20......

- Tổ chức thi “Chỉ huy Đội giỏi” và “Ngày hội đọc sách” và tổ chức trò chơi dân gian vào tháng 03/20......

- Hoàn thành các chuyên hiệu “An toàn giao thông” tháng 9/20....., “Nghi thức” tháng 11/20....., “Chăm học” tháng 12/20....., “Nhà Sử học nhỏ tuổi” tháng 2/20......"Nghệ sỹ nhỏ tuổi" tháng 4/20......

- Xây dựng 01 đội tuyên truyền măng non.

- Phát động phong trào làm theo lời Bác với chương trình“Chúng em là Dũng sĩ diệt rác-bảo vệ môi trường” tạo nguồn quỹ “Giúp bạn vượt khó”.

- Mỗi chi đội có 01 phần việc tốt làm theo lời Bác, 01 phần việc bảo vệ môi trường. Tất cả có tiến hành sơ kết theo HK và năm học.

- Có kế hoạch tổ chức đội viên tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng.

- Tổ chức lễ trưởng thành Đội gắn với triển khai chương trình “Dự bị Đoàn viên”

- Thực hiện 03 phong trào thi đua học tập tốt: Hoa điểm 10, tiết học tốt và đôi bạn cùng tiến.

- Tổ chức quyên góp giúp đỡ bạn nghèo với tổng trị giá thấp nhất 5.000.000đ.

- Tổ chức hội “Ngày hội đọc, ngày hội học tốt và sinh hoạt các trò chơi dân gian trong dịp kỷ niệm 26/3/20......

- Liên đội phát động cuộc thi thiếu nhi thi đua đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, có bình xét tuyên dương cấp trường

- Tham gia đủ các cuộc thi có liên quan do Hội đồng Đội cấp trên tổ chức.

- Duy trì phong trào "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"

- Đạt tối thiểu 98% tổng số điểm của bảng điểm; số điểm của từng tiêu chí trong chương trình phải đạt từ 95% trở lên và số điểm từng nội dung trong chương trình phải đạt từ 95% trở lên.

- Ít nhất 90% Chi đội đạt Chi đội mạnh.

- Ít nhất 85% Đội viên đạt danh hiệu Cháu Ngoan Bác Hồ.

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch theo chủ điểm, học kỳ và năm học.

- Tham gia tốt các hội thi do cấp trên phát động.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1.1. Thiếu nhi Việt Nam – Yêu tổ quốc, yêu đồng bào

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động “Hành trình đến các địa chỉ đỏ” trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm. Giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trên kênh thông tin của Đoàn, Đội, tập trung các nội dung:

+ Tuyên truyền về Biển, Đảo: thông qua chiếu phim tư liệu Hoàng Sa-Trường Sa, tham gia thi “Biển đảo trong em”, viết thư gửi chiến sỹ nơi biên giới, thực hiện phát thanh măng non “Tự hào biển đảo Việt Nam”, .

+ Tiếp tục hướng dẫn thiếu nhi thực hiện có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, tạo môi trường cho thiếu nhi được rèn luyện sức khỏe, đạo đức, lối sống, thi đua học tập và bồi dưỡng kỹ năng.

+ Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” thông qua phong trào: “Trần Quốc Toản”, “Đi tìm địa chỉ đỏ”: chăm sóc, giúp đỡ, vận động quyên góp ủng hộ gia đình chính sách neo đơn, thương binh..

+ Tiếp tục thực hiện phong trào “Vì điểm tựa tiền tiêu”: làm bưu thiếp gửi chú bộ đội nơi biên giới.

+ Tuyên truyền, giới thiệu, tìm hiểu về tổ chức Đội, Đoàn; hình ảnh đẹp của người đội viên, đoàn viên qua sinh hoạt dưới cờ, phát thanh măng non. Tổ chức ngày hội“Tiến bước lên Đoàn” chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền về Luật Trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em.

- Liên đội triển khai cuộc thi xây dựng MV hát quốc ca tại các địa chỉ đỏ với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Tổ chức diễn đàn “Thiếu nhi Việt Nam – Vâng lời Bác dạy” gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đức Thanh.

- Liên đội thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ hằng tuần theo Nghi thức Đội, sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục đội viên, định hướng cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

1.2. Thiếu nhi Việt Nam – Học tập tốt, lao động tốt

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Học đều, học đủ, học chăm", "Học thực chất - Thi nghiêm túc", "Vượt khó học tốt"; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội. Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện và tham gia cấp tỉnh.

- Liên đội tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua học tốt; hướng dẫn các em phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong các liên đội. Tổ chức cho các em tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần XIV”.

- Liên đội tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, vận động thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đến trường; phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các Liên đội, "Bạn giúp bạn", “Đôi bạn cùng tiến"...

- Liên đội tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng, xu hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi. Tham gia tốt phong trào “Đọc sách cho tương lai”; tổ chức “Ngày hội học tốt”, “Ngày hội Đọc”, diễn đàn thiếu nhi theo chủ đề học tập, thư viện lưu động…

- Liên đội tiếp tục tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" gắn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc trung học cơ sở, góp phần khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang cần thiết để chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân.

- Liên đội đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại Liên đội trong năm học và tại địa phương trong các dịp hè. Phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần… Lồng ghép đưa nội dung giáo dục văn hóa dân gian vào trong các hoạt động, sinh hoạt của Đội. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

- Liên đội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước cho trẻ em”. Phát triển, nhân rộng các kỹ năng phòng chống xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục; kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước và cứu đuối; kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản...

1.3. Thiếu nhi Việt Nam – Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt

- Liên đội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “Kế hoạch nhỏ”; Phát động phong trào “chúng em là Dũng sĩ diệt rác-bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục đội viên về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần sẻ chia với bạn bè. Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu phong trào “Kế hoạch nhỏ” bằng nhiều hình thức, cách làm để tiếp tục thực hiện công trình măng non, ủng hộ, hỗ trợ cho đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

- Liên đội giáo dục cho đội viên ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy định của trường, lớp; phòng chống các tệ nạn xã hội, hướng dẫn các em thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

1.4. Thiếu nhi Việt Nam – Giữ gìn vệ sinh thật tốt

- Liên đội tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đội viên rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân. Hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở, làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định; xây dựng cảnh quan môi trường học đường xanh, sạch, đẹp; bảo vệ, trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng.

Liên đội duy trì tốt hoạt động “Đội tuyên truyền măng non”... trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu vực cổng trường vào giờ tan học.

1.5. Thiếu nhi Việt Nam – Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

- Liên đội tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện” để giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho đội viên . Đa dạng hoá các hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh truyền thông, thông tin, qua sách báo và các tác phẩm văn học; đẩy mạnh phong trào mua, đọc và viết tin, bài cho các ấn phẩm của Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá, giúp đội viên hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

- Liên đội giáo dục đội viên đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ .

- Liên đội tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia rượu và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa.

2. Công tác xây dựng Đội

2.1. Công tác nhi đồng

- Liên đội THCS .......................... kết hợp tổ chức sinh hoạt Sao 1 lần/học kỳ cho các đơn vị tiểu học trên địa bàn xã ...........................

2.2. Công tác đội viên

-Thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 20..... – 20....., lồng ghép các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và ngoại khóa của chương trình Teafor.

- Liên đội bồi dưỡng đội viên; tiến hành trưởng thành Đội đúng Điều lệ và hướng dẫn.

- Bàn giao học sinh về tham gia sinh hoạt hè tại địa phương vào dịp tổng kết năm học.

2.3. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Liên đội hướng dẫn các chi đội tổ chức Đại hội chi Đội đúng quy định.

- Duy trì sinh hoạt Đội, đảm bảo 1 lần/1 tuần, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các chi đội và của chính đội viên.

2.4. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư

- Thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm sinh hoạt theo sở thích như: nhóm văn nghệ, thể thao: bóng chuyền, bóng đá, võ thuật cổ truyền,võ taykondow.

2.5. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Liên đội tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho BCH liên đội, chi đội, đội chuyên đầu năm học.

- Tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng. Tổ chức và tham gia các cuộc thi “Chỉ huy Đội giỏi”, “Thủ lĩnh trẻ tương lai”, “Lãnh đạo trẻ tương lai”…qua đó bồi dưỡng kỹ năng, tạo động lực giúp các em tích cực tham gia công tác Đội. Giới thiệu những chỉ huy Đội xuất sắc làm nguồn cán bộ cho Đoàn khi trưởng thành Đội.

3. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai Luật Trẻ em và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em; nắm bắt tình hình trẻ em và phối hợp xử lý thông tin được phản ánh từ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; định kỳ hằng quý báo cáo tình hình trẻ em với Đoàn cấp trên và báo cáo đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn. Kịp thời lên tiếng bảo vệ trẻ em và kiến nghị xử lý các hành vi xâm hại quyền trẻ em.

- Liên đội tổ chức ít nhất 01 lần/1hk hoạt động lấy ý kiến tham gia của trẻ em đối với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị; các chương trình, kế hoạch công tác lớn của Đoàn, Đội các cấp có liên quan đến các em. Phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của thiếu nhi. Tổ chức, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ, diễn đàn phát huy quyền tham gia của trẻ em.

- Liên đội tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, nhất là trong Tháng hành động vì trẻ em, trung thu, Tết nguyên đán. Huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Trên đây là kế hoạch hoạt động công tác Đội, phong trào thiếu nhi và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 20.....-20..... của Liên đội THCS ...........................

DUYỆT BGH NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

T.M LIÊN ĐỘI
Tổng phụ trách Đội

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 7.628
 • Lượt xem: 85.235
 • Dung lượng: 1.020 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Công tác đội
Sắp xếp theo