Hướng dẫn đánh giá môn tiếng Anh Tiểu học theo Thông tư 22 Đánh giá môn Tiếng Anh theo Thông tư số 22/2016/TT- BGDĐT

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT. Mời thầy cô tham khảo bài viết dưới đây để biết cách đánh giá môn tiếng Anh tiểu học theo thông tư 22:

Hướng dẫn đánh giá môn tiếng Anh tiểu học theo thông tư 22

Đánh giá định kỳ môn Tiếng Anh Tiểu học theo thông tư 22

Đánh giá định kỳ môn Tiếng Anh Tiểu học theo thông tư 22

Cách ghi nhận xét theo tháng môn Tiếng Anh

Trình bày thông tư 22 về môn tiếng anh tiểu học

Một số mẫu nhận xét theo Thông tư 22 dành cho giáo viên bậc Tiểu học

Chia sẻ bởi: 👨 Nguyen Minh Loc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.091
  • Lượt xem: 8.438
  • Dung lượng: 1,5 MB
Sắp xếp theo