Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh...
Phòng đăng ký kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số .................................................

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)..........................................................

Tên giao dịch: ...........................................................................................

Tên viết tắt:............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:.............. Email: ...............................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ....................................................................

4. Vốn điều lệ: ..............................................................................................................

5. Danh sách thành viên góp vốn:.................................................

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: .............................................................................................

Họ và tên: ........................................................... Nam/Nữ.......................

Sinh ngày ...... ..../ ........../ .......... Dân tộc: ............Quốc tịch:..................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.................................................

Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ............................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................

Chữ ký: .....................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ...................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..................................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo