Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Đạo đức 3 sách Chân trời sáng tạo Tập huấn sách giáo khoa lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Đạo đức 3 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm tập huấn thay sách giáo khoa lớp 3 môn Đạo đức năm 2022 - 2023.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Công nghệ 3 sách Chân trời sáng tạo để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện khóa tập huấn thay sách giáo khoa mới của mình. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tập huấn SGK Đạo đức 3 Chân trời sáng tạo

Câu 1: Sách giáo khoa Đạo đức 3 của bộ sách Chân trời sáng tạo gồm có:

A. 8 chủ đề và 8 bài
B. 8 chủ đề và 14 bài học
C. 8 chủ đề và 15 bài học

Câu 2: Các bài học trong SGK Đạo đức 3 thuộc các mạch nội dung:

A. Giáo dục đạo đức và giáo dục kĩ năng sống
B. Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống và giáo dục pháp luật
C. Giáo dục kĩ năng sống và giáo dục pháp luật
D. Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật

Câu 3: Các giai đoạn trong SGK Đạo đức 3 của bộ sách Chân trời sáng tạo gồm có:

A. Khám phá, Kết nối, Thực hành, Vận dụng
B. Khởi động, Kiến tạo tri thức mới, Luyện tập, Vận dụng
C. Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng
D. Khởi động – Tạo cảm xúc, Tìm hiểu tri thức mới, Luyện tập, Vận dụng

Câu 4: Sự khác biệt lớn nhất của dạng bài giáo dục đạo đức và dạng bài giáo dục kĩ năng sống nằm ở những giai đoạn nào?

A. Khởi động – tạo cảm xúc và Kiến tạo tri thức mới
B. Luyện tập và Vận dụng
C. Kiến tạo tri thức mới và Vận dụng
D. Khởi động – tạo cảm xúc và Vận dụng

Câu 5: Nội dung được đóng khung sau mỗi bài học nhằm mục đích:

A. Giúp học sinh ghi nhớ chuẩn mực hành vi
B. Giúp học sinh ghi nhớ thao tác, kĩ năng trong bài học
C. Giúp học sinh ghi nhớ chuẩn mực hành vi và thao tác, kĩ năng trong bài học
D. Giúp học sinh ghi nhớ kiến thức được dạy trong bài học

Câu 6: Khi phân tích bài dạy minh hoạ môn Đạo đức cần làm rõ các vấn đề:

A. Xác định được các hoạt động trong tiết học và cách tổ chức hoạt động của giáo viên
B. Xác định được các hoạt động trong tiết học, cách tổ chức hoạt động của giáo viên và cách đánh giá của giáo viên
C. Xác định được các hoạt động trong tiết học, mục tiêu của từng hoạt động, cách tổ chức, đánh giá của giáo viên và sự tham gia của học sinh vào hoạt động.
D. Xác định được các hoạt động trong tiết học, cách tổ chức hoạt động, cách đánh giá của giáo viên và sự tham gia của học sinh.

Câu 7: Khi phân tích cách tổ chức hoạt động của giáo viên cần làm rõ các vấn đề:

A. Mối liên hệ giữa mục tiêu của từng hoạt đông với mục tiêu chung của bài
B. Các phương pháp, hình thức mà giáo viên sử dụng, cách giao nhiệm vụ, cách động viên, khuyến khích và hỗ trợ học sinh khi cần thiết
C. Các phương pháp, hình thức mà giáo viên sử dụng cũng như cách giáo viên hỗ trợ học sinh
D. Mối liên hệ giữa mục tiêu của từng hoạt động với mục tiêu chung của bài; các phương pháp, hình thức mà giáo viên sử dụng, cách giao nhiệm vụ, cách động viên, khuyến khích và hỗ trợ học sinh khi cần thiết

Câu 8: Để dạy học môn Đạo đức lớp 3 hiệu quả, giáo viên cần lưu ý:

A. Phân bổ thời gian của các hoạt động trong bài và hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước tiết học; giao nhiệm vụ cho học sinh ngắn gọn, rõ ràng
B. Linh hoạt trong việc phân phối thời lượng dạy học của các bài trong sách
C. Phân bổ thời gian của các hoạt động; hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước tiết học; sử dụng phương pháp dạy học một cách hợp lí
D. Linh hoạt trong việc phân phối thời lượng dạy học của các bài, đồng thời phân bổ thời gian của các hoạt động trong từng bài học; hướng dẫn học sinh chuẩn bị trước tiết học; sử dụng phương pháp dạy học một cách hợp lí

Câu 9: Khi hướng dẫn học sinh quan sát tranh hoặc phân tích tình huống, giáo viên cần lưu ý:

A. Hướng dẫn học sinh phân tích lời nói, việc làm của các nhân vật trong tranh.
B. Hướng dẫn học sinh phân tích hoàn cảnh xảy ra sự việc, phân tích lời nói, việc làm kết hợp với thái độ của các nhân vật trong tranh.
C. Hướng dẫn học sinh phân tích hoàn cảnh xảy ra sự việc và lời nói, việc làm của các nhân vật trong tranh.
D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Các lực lượng tham gia đánh giá kết quả giáo dục Đạo đức gồm:

A. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách, phụ huynh học sinh.
B. Giáo viên tổng phụ trách, giáo viên chuyên biệt, phụ huynh học sinh.
C. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách, giáo viên chuyên biệt, Ban Giám hiệu, phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội có liên quan.
D. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tổng phụ trách, Ban Giám hiệu.

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 24
  • Dung lượng: 113,9 KB
Sắp xếp theo