Gợi ý đáp án Mô đun 4 môn Tiếng Việt Tiểu học Đáp án Module 4 môn Tiếng Việt

Đáp án Mô đun 4 môn Tiếng Việt Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tương tác, câu hỏi trắc nghiệm môn Tiếng Việt để đạt kết quả cao trong bài tập cuối khóa Mô đun 4 của mình.

Qua đó, thầy cô cũng nắm được các phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn Mô đun 4 một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đáp án môn Toán, Tự nhiên và xã hội, Công nghệ để đạt kết quả như mong muốn. Mời thầy cô cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây:

Câu hỏi tương tác Module 4 môn Tiếng Việt

Vai trò, tầm quan trọng của kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Câu hỏi: Từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, Thầy/ Cô hãy chia sẻ về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt. Có thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều nhiều khối lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được không?

Trả lời:

- Xây dựng KHDH môn Tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm cho việc thực hiện thành công mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt trong trường tiểu học. KHDH môn Tiếng Việt giúp cho GV có phương hướng phấn đấu, có kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho cả năm học nhằm đạt mục tiêu GD môn Tiếng Việt trong điều kiện cụ thể của nhà trường. KHDH môn Tiếng Việt càng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá CT phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nhà trường, nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mà CT đặt ra.

- Không thể sử dụng chung một kế hoạch dạy học cho nhiều nhiều khối lớp, nhiều năm, nhiều giáo viên được. Vì mỗi khối lớp, mỗi năm học có điều kiện thực hiện, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục cũng như giải pháp và cách tổ chức thực hiện là không giống nhau.

Nguyên tắc xây dựng KHDH môn học

Câu hỏi. Chọn các đáp án đúng

Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn trong xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt bao gồm những nội dung nào?

Các đáp án đúng:

Nguyên tắc xây dựng KHDH môn học

Phù hợp môi trường giáo dục; đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

Đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, đồng bộ, giữa Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và giáo viên

Tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng...

Phù hợp với trình độ, đặc điểm HS

Các chủ đề, nội dung được sử dụng để đạt chuẩn

Câu hỏi. Trả lời câu hỏi

Dựa vào những hiểu biết về cấu trúc của KHDH môn Tiếng Việt, Thầy/Cô hãy tự xây dựng KHDH môn Tiếng Việt theo cấu trúc đó.

Trả lời:

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (CT môn Tiếng Việt, SGK Tiếng Việt được sử dụng tại nhà trường, các SGK Tiếng Việt khác có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện CT môn Tiếng Việt của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện môn học của các cấp có thẩm quyền,...)

II. Điều kiện thực hiện môn học (đội ngũ GV, đặc điểm đối tượng HS, nguồn học liệu, thiết bị DH, phòng học (nếu có), các nội dung về: GD địa phương, an toàn giao thông, chủ đề hoạt động GD tập thể, nội dung thực hiện GV liên môn,...)

III. Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Dưới đây là một trong những cách trình bày KHDH môn Tiếng Việt:

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Chủ đề/mạch nội dung

Tên bài học

Tiết/thời lượng

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên phụ trách

2. Tổ trưởng (khối trưởng)

Tổ trưởng Hiệu trưởng

Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn học

Câu hỏi: Trả lời câu hỏi

Hãy cùng nhìn lại quy trình xây dựng KHDH dưới đây, Thầy/ Cô đã thực hiện những bước nào sau đây?

A. Phân tích các văn bản pháp quy, hướng dẫn

B. Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS

C. Xây dựng tổng thể KHDH môn Tiếng Việt

D. Hoàn thiện và phê duyệt văn bản KHDH môn Tiếng Việt

Thầy/Cô hãy liệt kê những đáp án bản thân đã thực hiện.

Trả lời:

(1): Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện:

- Nghiên cứu CT môn Tiếng Việt; nghiên cứu SGK môn Tiếng Việt sử dụng tại trường, các SGK Tiếng Việt khác có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt để chọn các nội dung phù hợp, thực hiện tích hợp, bổ sung, xây dựng chủ đề dạy học đưa vào KHDH môn Tiếng Việt; nghiên cứu kế hoạch thời gian thực hiện CT các môn học, hoạt động GD của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học, hoạt động GD của các cấp có thẩm quyền và các quy định khác có liên quan của Hiệu trưởng nhà trường (nếu có).

- Nghiên cứu điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Việt, gồm: đội ngũ GV, nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng bộ môn (nếu có); nội dung GD địa phương,... chủ đề hoạt động GD tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn và các điều kiện đảm bảo khác có liên quan để tổ chức hoạt động dạy học môn Tiếng Việt trong năm học tại nhà trường.

Việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cần đảm bảo phát huy vai trò từng cá nhân, tính tương tác, hợp tác các thành viên trong tổ để đảm bảo tính liên thông giữ môn Tiếng Việt và các môn học, HĐGD khác.

(2): Tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho GV trong tổ xây dựng dự thảo KHDH môn Tiếng Việt; tổng hợp xây dựng dự thảo KHDH môn Tiếng Việt theo khối lớp; tổ chức trao đổi, thảo luận giữa các thành viên tổ chuyên môn về dự thảo kế hoạch; hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt theo khối lớp.

(3): GV chủ động nghiên cứu CT, SGK và các nội dung liên quan khác; tìm hiểu về đặc điểm đối tượng HS gồm: các đặc điểm về vùng miền; hoàn cảnh gia đình HS; chất lượng học tập lớp dưới (dựa vào hồ sơ bàn giao chất lượng GD)...; lập KHDH môn Tiếng Việt ở khối lớp mình được phân công, phù hợp điều kiện thực tiễn

(4): Tổ chuyên môn xác định những bài học/ chủ đề có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung (nếu có); tổ chức xây dựng KHDH môn Tiếng Việt; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho GV tổ chức thực hiện các HDDH môn Tiếng Việt theo kế hoạch; giám sát, kiểm tra, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung KHDH.

Quy trình xây dựng Kế hoạch bài dạy

Câu hỏi: Trả lời câu hỏi

Dựa vào kinh nghiệm thực tế, Thầy/Cô hãy thử đề xuất một quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt áp dụng tại đơn vị mình đang công tác.

Trả lời:

1. Phân tích bài học Tiếng Việt sẽ được thiết kế kế hoạch

2. Tiến hành xây dựng KHBD Tiếng Việt

 • Xác định yêu cầu cần đạt và viết mục tiêu bài học
 • Xác định nội dung dạy học trọng tâm, sắp xếp nội dung hướng vào phát triển năng lực

3. Thiết kế các hoạt động học tập nhằm chuyển tải nội dung bài học và hướng vào phát triển được các năng lực

 • Khởi động
 • Khám phá
 • Luyện tập
 • Vận dụng

4. Thiết kế những câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ cho từng hoạt động; thiết kế công cụ đánh giá kết quả học tập theo quá trình

5. Điều chỉnh KHBD sau khi dạy học

Phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học môn Tiếng Việt

Câu hỏi: Trả lời câu hỏi

Dựa vào việc tự xây dựng KHDH và theo dõi ví dụ minh họa, Thầy/ cô rút ra kinh nghiệm gì về việc xây dựng KHDH môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Trả lời:

Một số kinh nghiệm về xây dựng KHD:

1 .Viết mục tiêu: Căn cứ vào yêu cầu cần đạt, bài học hoặc chủ đề học tập xác định học sinh hình thành được những năng lực chuyên môn gì về đọc, viết, nói và nghe; kiến thức văn học; kiến thức tiếng Việt. Thông qua bài học, dựa vào ngữ liệu hình thành cho học sinh phẩm chất gì một cách tường minh. Thông qua các hoạt động dạy học được triển khai học sinh hình thành những năng lực chung nào.

2. Tùy tình hình thực tế học sinh, GV xây dựng các hoạt động học tập cho học sinh (khởi động, khám phá, luyện tập, vận dụng) Tùy theo bài, có thể vừa luyện tập vừa khám phá. Hoạt động phải hướng đến hoạt động của học sinh. Tổ chức cho học sinh tích cực, chủ động chiếm lĩnh kiến thức thông qua làm việc. Từ hoạt động học học sinh hình thành năng lực cho bản thân.

3. Đánh giá lại KHBD là hoạt động cần thiết. Nghiêm túc nhìn nhận lại những thất bại với vai trò của một “đạo diễn” thì lần tổ chức sau sẽ hiệu quả hơn.

Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong quá trình giảng dạy và học tập. Sau đây là một số ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt:

 • Giúp giáo viên có kế hoạch cụ thể, chi tiết và chặt chẽ trong việc giảng dạy Tiếng Việt, từ đó giúp tăng tính hiệu quả và chất lượng của quá trình dạy và học.
 • Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có thể chuẩn bị tốt hơn cho các bài học tiếp theo. Kế hoạch dạy học sẽ giúp các bên liên kết được các nội dung, kiến thức liên quan đến môn Tiếng Việt và lập ra kế hoạch hợp lý cho các hoạt động dạy học.
 • Đảm bảo tính liên tục và phát triển của quá trình dạy và học môn Tiếng Việt. Kế hoạch dạy học sẽ giúp giáo viên phối hợp tốt các nội dung, kỹ năng và phương pháp dạy học để đạt được sự tiến bộ của học sinh.
 • Giúp giáo viên đánh giá được kết quả học tập của học sinh và đưa ra các phương pháp giảng dạy phù hợp hơn. Bằng cách theo dõi kế hoạch dạy học, giáo viên có thể xem xét lại các phương pháp giảng dạy và điều chỉnh lại các hoạt động dạy học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
 • Giúp cho việc đánh giá kết quả học tập được chính xác hơn. Kế hoạch dạy học sẽ giúp giáo viên có thể so sánh giữa kế hoạch và các hoạt động dạy học thực tế để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tóm lại, việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt rất quan trọng và cần thiết để đảm bảo tính liên tục, phát triển và hiệu quả trong quá trình dạy và học môn Tiếng Việt.

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Mô đun 4 môn Tiếng Việt

Câu 1: Chọn đáp án đúng

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và một cấp học

Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không phụ thuộc vào chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không có quan hệ gì với chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không có gì khác nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006

Câu 3: Đối tượng đánh giá trong môn Tiếng Việt là gì?

Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học sinh

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau khi học Tiếng Việt

Các kiến thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

Sự tiến bộ của học sinh qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe

Câu 4: Để đánh giá năng lực đặc thù của học sinh trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất

Các hành vi, việc làm, cách ứng xử của học sinh trong thực tế

Những biểu hiện về thái độ, tình cảm của học sinh khi sử dụng lời nói

Sự tiến bộ về nhận thức của học sinh trong đánh giá về các hiện tượng đời sống

Sự tiến bộ của học sinh thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe

Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch

Là người chỉ đạo xây dựng kế hoạch

Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước " phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh" vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào?

Dạy học trải nghiệm

Dạy học phân hóa

Dạy học tích hợp

Dạy học tích cực

Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để đánh giá một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn

Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt

Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt

Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể

Câu 8: Khi đánh giá kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

Phù hợp với điều kiện của địa phương

Phù hợp với điều kiện của nhà trường

Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học

Phù hợp với đặc điểm nhu cầu của học sinh

Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng

Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt chi tiết nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của giáo viên và học sinh trong giờ học Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học

Tất cả các giáo viên phải thực hiện cùng một kế hoạch dạy học cụ thể

Câu 10: Phần mục tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những năng lực đặc thù nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển, phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng

Khởi động - Luyện tập - Khám phá - Vận dụng

Khởi động - Khám phá - Vận dụng - Luyện tập

Vận dụng - Khởi động - Khám phá - Luyện tập

Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây

Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy

Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học này

Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo?

Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học

Câu 13: Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những kiến thức, kĩ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài mới

Những kiến thức, kĩ năng học sinh cần hình thành, củng cố bài học mới

Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan

Những kiến thức, kỹ năng học sinh đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như nhu cầu hình thành củng cố khi học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quan

Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

Bài học giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực đặc thù nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực chung nào?

Bài học góp phần giúp học sinh hình thành và phát triển những năng lực phẩm chất nào?

Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức các hoạt động học tập của học sinh?

Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đúng và đủ vai trò của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt

Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

Giúp việc kiểm tra bài cũ diễn ra nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực cho học sinh

Giúp kết nối kiến thức, kĩ năng học sinh đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh.

Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học sinh

Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây

Tạo tình huống để học sinh chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học mới, có tâm thế học tập tích cực

Đặt học sinh vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành

Giúp học sinh vận dụng những điều đã học để nhận thức, giải quyết những tình huống có thực trong đời sống.

Đưa học sinh vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

Câu 17: Theo các thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của giáo viên, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ đạo chuyên môn học cách căn bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

Đúng.

Sai

Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt.

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh

Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận lợi, khó khăn, thách thức, cơ hội trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất của học sinh.

Câu 20. Theo các thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên không cần phải xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

Đúng

Sai.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.108
 • Lượt xem: 56.484
 • Dung lượng: 205 KB
Sắp xếp theo