Call Of Duty Mobile VN: Tổng hợp 18 khu vực trong chế độ Sinh tồn

  • 4 Đánh giá

Trong chế độ sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN bản đồ tổng quát sẽ được chia thành 18 khu vực tổng hợp từ bản đồ con. Nếu bạn đã từng chơi Call Of Duty chắc hẳn sẽ nhận ra các địa điểm này có chút quen thuộc bởi nó mang một chút đặc trưng lấy cảm hứng từ COD. Đây là 18 địa điểm trên bản đồ hoàn toàn mới của chế độ Battle Royale trong Call Of Duty Mobile VN.

18 địa điểm trên bản đồ Sinh tồn trong Call Of Duty Mobile VN

1. Countdown:

Khu vực Countdown trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Countdown trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

2. Practice Range:

Khu vực Practice Range trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Practice Range trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

3. Forest:

Khu vực Forest trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Forest trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

4. Estate:

Khu vực Estate trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Estate trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

5. Circus:

Khu vực Circus trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Circus trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

6. Nuketown:

Khu vực Nuketown trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Nuketown trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

7. Pier:

Khu vực Dock trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Dock trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

8. Dock:

Khu vực Dock trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Dock trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

9. Standoff:

Khu vực Standoff trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Standoff trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

10. Nuclear Plant:

Khu vực Nuclear Plant trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Nuclear Plant trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

11. Overgrown:

Khu vực Overgrown trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Overgrown trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

12. Sakura:

Khu vực Sakura trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Sakura trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

13. Killhouse:

Khu vực Killhouse trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Killhouse trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

14. Diner:

Khu vực Diner trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Diner trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

15. Crash:

Khu vực Crash trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Crashtrên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

16. Launch Base:

Khu vực Launch Base trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Launch Base trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

17. Farm:

Khu vực Farm trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Farm trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN

18. Bus Station:

Khu vực Bus Station trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
Khu vực Bus Station trên bản đồ Sinh tồn của Call Of Duty Mobile VN
  • 221 lượt xem
Cập nhật: 08/05/2020