Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 2021

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn là mẫu báo cáo được lập ra nhằm tổng kết lại công tác công đoàn trong năm vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm mới. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo mẫu Báo cáo tổng kết công tác công đoàn để biết cách trình và soạn thảo báo cáo.

LIÊN ĐOÀN LĐH ……………

CÔNG ĐOÀN ………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Số: ….. BC-CĐ

…...ngày ….tháng …năm….

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC....... - ......

Năm học ........... - ............, Được sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ trường ......................và LĐLĐ huyện ....................... Công đoàn ...................... đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Căn cứ vào kết quả hoạt động của Công đoàn ...................... năm học ..........- ............. Ban chấp hành Công đoàn báo cáo đánh giá các hoạt công đoàn năm học năm học ..........- ............ với những nội dung chủ yếu sau:

I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (NG-NLĐ) TRONG NGÀNH

1. Tình hình chung

a. Thuận lợi:

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi bộ Đảng, của Công đoàn và phòng giáo dục, sự phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đời sống của CBGV khá ổn định.

- Đội ngũ cán bộ đoàn viên trong trường đều có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, đoàn viên của đơn vị nhiệt tình có trách nhiệm cao. Tập thể CBGV đoàn kết, thương yêu tôn trọng lẫn nhau, tâm huyết với mọi phong trào.

- Công đoàn luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Chi bộ trường, Liên đoàn Lao động Huyện.

b. Khó khăn:

- BCH Công đoàn là những người làm công tác kiêm nhiệm, vì thế trong quá trình hoạt động còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế về thời gian.

- Kinh phí hoạt động công đoàn ít nên phần nào ảnh hưởng tới việc động viên các phong trào.

2. Tình hình đội ngũ NG - NLĐ

a. Số lượng, chất lượng:

- Số cán bộ giáo viên 20 người. Trong đó nữ: 20 người- Đảng viên 18 người. (Trong năm có một đảng viên kết nạp: Đ/C Tình)

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ:

- Trình độ: Đại học: 10; Cao Đẳng: 7; Trung cấp: 3; Trên chuẩn: 17 người

- Trung cấp chính trị: 1 đ/c; 1 đ/c đang học TCCT.

- Ban chấp hành công đoàn gồm 3 đ/c:

- Chủ tịch: ………………………….

+ Nữ công: ………………………….

+ Kiểm tra công đoàn: ……………

Nhìn chung, đội ngũ NG- NLĐ đáp ứng đủ về số lượng và trình độ đạt chuẩn trên chuẩn, có ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn nhân cách, sống gương mẫu, lành mạnh, trong sáng; tích cực học tập nâng cao trình độ, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

b. Về đời sống, việc làm của Đoàn viên:

Đoàn viên trong đơn vị cơ bản ổn định việc làm; các chế độ chính sách của ngành, của địa phương tiếp tục được thực hiện đầy đủ, chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ bãi ngang được thực hiện góp phần động viên đội ngũ yên tâm công tác, và có ý chí phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC ..........- .............

1. Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống của NG-NLĐ trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

1.1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên.

Công đoàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành đến đoàn viên, thường xuyên tuyên truyền phổ biến các Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, tăng cường nhận thức, hiểu biết về trách nhiệm thực thi pháp luật. chủ động và phối hợp tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách tại đơn vị; tập trung vào các nội dung: tiền lương, tiền thưởng, chế độ ốm đau, BHXH, BHYT, hợp đồng lao động, công tác thu chi tài chính, quỹ công đoàn, quỹ phúc lợi xã hội, quản lý và sử dụng tài sản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Công đoàn cùng với chuyên môn đồng cấp tham mưu đề xuất các chế độ chính sách của đơn vị, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên như: chế độ thâm niên, chế độ bãi ngang còn lại (2 tháng của 2015), khen thưởng giáo viên có thành tích cao.

Công đoàn đã cùng với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện để đoàn viên tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Như tổ chức sinh hoạt các chuyên đề, giải các bài toán, TV khó; Công đoàn phối hợp với các tổ chức trong trường, tổ chức tốt các câu lạc bộ toán, tiếng Việt, TTKP, dân ca ví dặm, thể thao cho HS toàn trường. Công đoàn trong năm tổ chức được các câu lạc bộ đa dạng phong phú như câu lạc bộ thể thao (cầu lông, bóng bàn, dân ca ví dặm, nhảy dân vũ,...)

1.2. Chăm lo đời sống NG -NLĐ

Trong bối cảnh lạm phát và giá cả tăng cao, Công đoàn đã kiên trì vận động, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBGV trong đơn vị, cụ thể là tham mưu và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, tham mưu có quà cho đoàn viên như sau:

* Các ngày lễ trong năm

Nhân ngày 2/9 quà cho 20 đoàn viên tổng là: 4.000.000đ.

Nhân ngày 20/10 quà cho 20 đoàn viên tổng là: 4.000.000đ.

Nhân ngày 20/11 quà cho 20 đoàn viên tổng là: 26.000.000đ.

Công đòan có quà cho đoàn viên ngày 20/11: 100.000đ/người, tổng là: 2.000.000đ.

...........................................................

...........................................................

...........................................................

1.3. Công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục và trường học.

Công đoàn các đơn vị thường xuyên quan tâm công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động, đối với người lao động trong các nhà trường, giáo viên dạy giáo dục thể chất, phụ trách phòng thí nghiệm ...

Công tác an toàn, vệ sinh lao động được gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Xanh -Sạch -Đẹp”; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ; tổ chức tuyên truyền các ngày hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, ngày môi trường thế giới, gắn với tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia và tiêu chí an toàn học đường.

2. Tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

2.1 Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học.

Công đoàn đã triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành; Nghị quyết của Công đoàn các cấp và các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quyết định 33 của UBND tỉnh về: xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang”, gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Hai không”, “Dân chủ-kỷ cương- tình thương- trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Công đoàn các cấp thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, Đề án phát triển giáo dục Hà Tĩnh đến năm 2018 và những năm tiếp theo của UBND tỉnh.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền về ngày môi trường thế giới, năm an toàn giao thông; phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội...; tổ chức tập huấn về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Luật CBCC, Luật BHXH, BHYT, Luật phòng chống ma tuý, mại dâm, pháp luật về an toàn giao thông. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động CBGV- NLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

2.2.Công tác phát triẻn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt nam.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư và Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, Công đoàn đã vận động nhà giáo và cán bộ quản lý tích cực tham gia bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ như: tổ chức các chuyên đề, hội thảo về chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức và tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi. Bản thân cán bộ giáo viên đã tự giác học tập bồi dưỡng, tích cực sử dụng và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học, áp dụng và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu các đề tài khoa học. Trong năm học 2017- 2018, đã có 100% đoàn viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng, dự các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.
100% đoàn viên học An ninh quốc phòng, đối tượng 4 kết quả đạt 100% khá giỏi.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển GD-ĐT.

3.1 Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Công đoàn đã vận động đoàn viên và lao động trong ngành gương mẫu, tích cực thực hiện Nghị quyết X của BCH Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh khoá XVII. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện chữ viết, xây dựng tác phong nhà giáo mô phạm, mẫu mực. Phối hợp với chuyên môn tổ chức và tham gia các Hội thi tốt như: hội thi Giao lưu nhân viên thư viện giỏi khu vực phía Bắc, Thi tiếng hát dân ca học đường, thi giao lưu cầu lông tại cụm tổ chức, thi viết chữ Thư pháp. Phối hợp với Đội TNTP tổ chức các Hội thi Biển đảo quê em, Em yêu tổ quốc Việt Nam, giao lưu toán tuổi thơ, Nắng sân trường.... Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức nhiều hình thức thi đua, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, sử dụng hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát động phong trào viết và áp dụng SKKN, nghiên cứu đề tài khoa học. Trong năm có 8 đoàn viên tham gia viết SKKN, trong đó 7 bản dự thi cấp huyện, đạt cấp huyện 6 bản (2 bản xếp bậc 4; 4 bản bậc 3).

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt phong trào thao giảng, trong năm học đã tổ chức được 32 tiết kết quả xếp loại tốt 19 tiết, loại khá 13 tiết. Dạy thể nghiệm chuyên đề 12 tiết.

- Tham gia tốt phong trào giải toán, viết bài gửi báo có 11 em được đăng bài trên báo thiếu niên. Một đoàn viên được đăng bài trên báo thiếu niên (đ/c Hằng). 100% đoàn viên đăng bài trên diễn đàn, trang website của trường số lượng khá nhiều.
Tham gia các kỳ thi do nhà trường công đoàn và cấp trên tổ chức đầy đủ như kỳ thi giao lưu nhân viên thư viện giỏi khu vực phía Bắc 1 đồng chí (đ/c Sen) đạt giải Nhì; 1 đ/c thi giao lưu cầu lông cụm só 1 đạt giải Nhất (đ.c Hoài Thương); 1 đ/c chí thi viết chữ thư pháp đạt giải khuyến khích (đ/c Hoài Thương).

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCC, tổ chức ký cam kết và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", ký cam kết thực hiện nếp sống văn minh công sở, cam kết thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2014, thi đua thực hiện phong trào “Xây dựng nếp sống văn hoá giao thông” và phong trào “Ba không” cho tất cả đoàn viên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nên trong đơn vị không có đoàn viên nào vi phạm.

- Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các đoàn viên đã tham gia đăng ký và thực hiện nội dung việc học tập và làm theo lời Bác nghiêm túc và có hiệu quả. Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" công đoàn trường đã tiến hành tổng kết 5 năm và kịp thời tuyên dương khen thưởng những cá nhân điển hình tham gia thực hiện tốt phong trào, xây dựng tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", chương trình hành động thực hiện nghị quyết 05, chỉ thị 33 của ban thường vụ tỉnh ủy Hà tĩnh, quyết định 31 của UBND Tỉnh.

- Các hoạt động từ thiện đã được Công đoàn tuyên truyền vận động; 100% đoàn viên đều tham gia tích cực tự giác và thường xuyên: Tham gia tốt phong trào TDTT, công đoàn đã tham mưu với chuyên môn làm sân bóng chuyền, mua các dụng cụ thể thao cho đoàn viên luyện tập sau mỗi buổi học như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông.

- Công đoàn vận động đoàn viên cùng với địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới. Xây dựng bờ rào xanh trên địa bàn trường, trồng được 20 cây bóng mát và cây ăn quả, các đoàn viên tham gia nơi địa bàn mình cư trú với số tiền 10.000.000 đồng.

- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã có tác dụng toàn diện đến môi trường sư phạm, đến chất lượng giáo dục đào tạo. Công đoàn đã tích cực tham gia trong Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, tổ chức cho đoàn viên ký cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua này; hầu hết đoàn viên có ý thức cao để xây dựng trường học “Xanh- sạch -đẹp”, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Mối quan hệ thầy, trò ngày càng thân thiện, cởi mở hơn. Đăng kí thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép các cuộc vận động lớn của ngành như: cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được đoàn viên thực hiện nghiêm túc.

3.2. Cuộc vận động “Xã hội hóa, giáo dục”

Cùng với Phòng GD- ĐT, đã vận động đoàn viên và NLĐ đóng góp xây dựng quỹ khuyến học huyện; quỹ Mái ấm công đoàn; quỹ Bảo trợ trẻ em;...1 ngày lương/ 1đ/c. Vận động đóng góp của phụ huynh học sinh và CNVCLĐ trong ngành cùng chung tay xây dựng nông thôn mới và nhiều hoạt động khác nhằm động viên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, mua sắm trang thiết bị, phương tiện dạy và học, xây dựng cơ sở vật chất ở các trường học.

- Nhân ngày Quốc phòng toàn dân Công đoàn đã phối hợp với Đội Thiếu niên tổ chức quyên góp tiền ủng hộ cho các em học sinh là con thương, bệnh binh, các gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn được số tiền 2.400.000 đồng tặng 12 suất quà cho 2 HS và 10 gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân ngày tết Nguyên Đán công đoàn đã kêu gọi vận động quyên góp ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết. Tổ chức hội chợ Tuổi thơ, quyên góp tặng quà cho học sinh nghèo ăn tết 20 suất quà mỗi suất quà 400.000 đồng, tổng số tiền là 8.000.000 đồng.
Các hoạt động từ thiện đã được Công đoàn tuyên truyền vận động; 100% đoàn viên đều tham gia tích cực tự giác và thường xuyên:

- Hỗ trợ mua sách giáo khoa cho 5 cháu với tổng số tiền là 500.000 đồng.

- Vận động đoàn viên quyên góp ủng hộ học sinh con thương binh và gia đình thương binh liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2400.000đ, ủng hộ khuyến học 420.000đ, ngoài ra còn vận động học sinh góp áo quần 6 bộ với số tiền 580.000đ ủng hộ 6 em có hoàn cảnh khó khăn, sách giáo khoa cũ 10 bộ, bút giúp đỡ học sinh nghèo, vở học sinh 160 quyển để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Công đoàn phối hợp với Nhà trường tặng quà cho 4 gia đình học sinh bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra số tiền là: 4.000.000đ.

- Ủng hộ những trẻ khuyết tật đoàn về giao lưu với HS toàn trường là :1500.000đ. Ủng hộ em Phạm Hữu Long khuyết tận tại địa phương là 500.000đ .Mua tăm ủng hộ người mù 1.650.000đ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Được sự quan tâm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn GD tỉnh; LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của chuyên môn, các cấp Chính quyền, các ngành, đoàn thể; sự cống hiến nhiệt tình và đầy trách nhiệm của đội ngũ CBGV - NV trong trường; sự nỗ lực của BCH Công đoàn; hoạt động CĐ ...................... tiếp tục phát triển tốt, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kì mới, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Công đoàn đã năng động, đổi mới phương thức hoạt động, bám sát hoạt động của LĐLĐ huyện, tạo khí thế sôi nôi ở mỗi đoàn viên trong năm học, góp phần nhỏ cho hoạt động chung của Nhà trường. 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành được phát triển sâu rộng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

1. Về tập thể

- Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Liên đội vững mạnh xuất sắc.

2. Về cá nhân

..........................................

..........................................

..........................................

Ưu điểm:

..........................................

..........................................

..........................................

Hạn chế:

..........................................

..........................................

..........................................

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 - 2019

I. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU CHUNG

Năm học 2018 – 2019 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết luận 05 của BCH TW Đảng lần thứ VII khóa XI về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết đại hội Đảng; Là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ, Nghi quyết đại hội XXI của huyện Đảng bộ và đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ xã nhà. Học tập và quán triệt NQ đại hội công đoàn các cấp và điều lệ công đoàn Việt Nam. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”. Cuộc vận động “Xã hội hóa giáo dục”.

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục vận động nhà giáo và lao động trong ngành đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện chữ viết, xây dựng tác phong mẫu mực. Phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà. Vì vậy BCH công đoàn ......................đã đề ra các nội dung, chương trình hoạt động công đoàn đề ra một số nhiệm vụ như sau:

1. 100% CB, GV, NV chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành và của nhà trường đề ra. Học tập và quán triệt các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành, Công đoàn các cấp.

2. 100% CB, GV, NV tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và vượt chuẩn.

3. 100% CB- GV-NV tham gia đóng góp các loại quỹ hoạt động xã hội, quỹ “Tham quan, du lịch”, quỹ Mái ấn Công đoàn,....

4. Có 100% CB - GV - NV ốm đau được thăm hỏi kịp thời.

5. 100% CB, GV, NV không vi phạm pháp luật.

6. 100% CB, GV, NV tham gia TDTT, các hội thi văn nghệ do trường và ngành tổ chức.

7. 100% CB, GV, NV chấp hành đúng theo quy chế chuyên môn, thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà trường đề ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

8. Phấn đấu đạt 100 % hộ gia đình CB, GV, NV đạt gia đình văn hóa.

9. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” hàng năm đạt 95 % trở lên.

10. 100% ĐVCĐ đóng đoàn phí, kinh phí đầy đủ theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

11. 100% CB, GV, NV thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do cấp trên phát động.

12. 100% đoàn viên công đoàn tham gia các loại hình bảo hiểm như: BHYT, BHTT, BHXH, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp, các ngành, địa phương và Công đoàn phát động.

13. Phấn đấu sau mỗi năm học có: 90% trở lên CB, GV, NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

14. Phấn đấu hàng năm có 25% trở lên đạt danh hiệu ĐVCĐ xuất sắc.

15. Phấn đấu hàng năm đều có giáo viên giỏi cấp huyện: 10% đến 25 %.

16. Hàng năm tổ chức cho công đoàn viên đi tham quan học tập kinh nghiệm 1 lần trở lên.

17. 100% Cán bộ Công đoàn có kế hoạch tự bồi dưỡng và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn Công đoàn. Thực hiện tốt việc kiểm tra 2 lần / năm.

18. Hàng năm công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh Xuất sắc” đề nghị LĐLĐ huyện khen trở lên.

19. 100% ĐVCĐ phấn đấu xây dựng cơ quan đạt Cơ quan văn hoá.

20. 100% ĐVCĐ phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh.

21. Hàng năm phấn đấu 2 tổ công đoàn đạt: Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.

22. Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu cho Đảng: 1 đ/c đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng.

23. 100% ĐVCĐ được khám sức khỏe định kì 2 lần/ năm.

24. Tổ chức chúc mừng sinh nhật cho 100% ĐVCĐ.

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

- 100% đoàn viên có đạo đức tác phong tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành đúng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua …

- 100% đoàn viên đạt 4 tốt và 4 tốt xuất sắc.

- Tập thể đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc đề nghị công đoàn LĐLĐ huyện ...................... và LĐLĐ Hà tĩnh tặng bằng khen.

- Cá nhân: Có 6 đ/c được LĐLĐ huyện khen.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, chế độ chính sách đối với người lao động. Tiếp tục thực hiện giám sát và phản biện xã hội, Chỉ đạo CĐCS phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động năm 2018; triển khai thực hiện kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và CNVCLĐ trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; tăng cường các hoạt động xã hội và xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Công đoàn các cấp.

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng và Công đoàn các cấp; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ của huyện ngành, địa phương. Quan tâm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ, Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng nêu gương các điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến.

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, nhiệm vụ chính trị của huyện, ngành địa phương, cơ quan, đơn vị; thi đua nhân các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của quê hương đất nước, đặc biệt là thi đua chào mừng đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

4. Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS theo phương châm vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động; chuyển đổi phương thức từ chỉ đạo hành chính sang chỉ đạo hỗ trợ tư vấn, giúp đỡ CĐCS; quan tâm xây dựng mô hình công đoàn cơ sở điểm trong các loại hình.

Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin báo cáo và ứng dụng CNTT; tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh, bỗi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

5. Tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ, đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động nâng cao năng lực nữ công, thực hiện chính sách lao động nữ, triển khai thực hiện chương trình Giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; Nghị quyết 12b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

6. Quan tâm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn các cấp.

7. Thực hiện tốt công tác quản lý, thu chi tài chính công đoàn đảm bảo điều kiện cho hoạt động công đoàn các cấp.

PHẦN THỨ III
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với công đoàn trực thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước chủ yếu là kiêm nhiệm nên hồ sơ quy định như thế nào để tinh gọn hơn.
2. Có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho BCH CĐCS làm công tác kiêm nhiệm.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.287
  • Lượt xem: 21.169
  • Dung lượng: 279,4 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo