Bài tham luận xây dựng công đoàn vững mạnh trong nhà trường Tham luận nâng cao chất lượng công tác công đoàn

Bài tham luận xây dựng công đoàn vững mạnh trong nhà trường mang đến cho các bạn mẫu tham luận siêu hay, ấn tượng nhất. Thông qua bản tham luận về xây dựng công đoàn vững mạnh các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, nhanh chóng biết cách viết tham luận cho riêng mình.

Tham luận xây dựng công đoàn vững mạnh trong trường học dưới đây sẽ giúp các bạn biết cách xây dựng bài tham luận hay hoàn chỉnh bố cục và nội dung, để lại ấn tượng sâu sắc đối với các bạn trong Đại hội. Bài tham luận cần trình bày những quan điểm, những luận chứng của cá nhân người viết về phương pháp phát triển công đoàn. Ngoài ra các bạn xem thêm Bài tham luận về công tác phát triển Đảng trong trường học.

Tham luận xây dựng công đoàn vững mạnh trong trường học

Kính thưa.....................….

Lời đầu tiên….......................

Tôi xin tham luận về việc phối hợp giữa công đoàn và tổ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ nhà trường

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không thể có một cá nhân, một tập thể, một cơ quan nào có thể giải quyết công việc một cách độc lập, tách rời mà phải luôn cần có sự phối hợp, trao đổi thông tin hay nói cách khác ở đâu có quản lý thì ở đó có nhu cầu phối hợp. Mục tiêu cuối cùng của phối hợp là tạo ra sự thống nhất, đồng thuận, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong công tác. Thông qua phối hợp, các bộ phận và cá nhân trong tổ chuyên môn nói riêng và tập thể nhà trường nói chung được trao đổi hoạt động và thông tin với nhau, hỗ trợ cho nhau trong việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, từ đó hiệu quả công việc được nâng cao.

Để phát huy vai trò của Công đoàn cũng như để làm tốt hơn nữa trong hoạt động phối hợp giữa Công đoàn và tổ chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, theo tôi:

+ BCH Công đoàn cần xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của từng tổ, từng cá nhân, trong hoạt động cần phân công trách nhiệm rõ ràng, coi trọng dân chủ, tôn trọng tiếp thu ý kiến đoàn viên; đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên.

+ Trong những buổi họp ban chấp hành công đoàn cần tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, trung thực, công khai; xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đở nhau, tránh các biểu hiện bất hòa trong nội bộ Công đoàn.

+ Trong công tác thi đua luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc, thúc đẩy công tác chuyên môn, không đánh giá cảm tính mang bệnh thành tích, cần Tham mưu với Nhà trường khen thưởng thỏa đáng, phát hiện động viên kịp thời những điển hình gương người tốt việc tốt, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm.

+ BCH công đoàn cần linh hoạt trong cách giải quyết, tham mưu; không rập khuôn, máy móc và phải có sự phối hợp giữa mọi thành viên trong ban với nhau, phối hợp chỉ đạo tới các tổ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất.

+ Với cá nhân công đoàn viên: Nên lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp trước khi khéo léo bày tỏ sự đồng tình hay phản bác, nêu ý kiến một cách xây dựng để tập thể ngày càng đoàn kết, có sự liên kết, hỗ trợ nhau chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường. Nêu cao tinh thần hợp tác; thường xuyên chia sẻ những đề nghị, ý kiến, thông tin của mình với mọi người trong tổ, trong trường để mọi người có dịp gần gũi và hiểu về cách làm việc của nhau.

Trên đây là một số ý kiến cá nhân tôi trong việc phối hợp giữa tổ chuyên môn và tổ chức công đoàn để thực hiện ngày càng tốt hợn nhiệm vụ của nhà trường. Xin Đại hội đóng góp ý kiến để bản tham luận được hoàn chỉnh hơn.

Xin trân trọng cảm ơn quí vị đã lắng nghe.

Bài tham luận xây dựng công đoàn vững mạnh trong nhà trường

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 02
  • Lượt xem: 28
  • Dung lượng: 75,9 KB
Sắp xếp theo