Tham luận về công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh (10 mẫu) Bài tham luận củng cố và xây dựng Đảng

Bài tham luận về công tác xây dựng Đảng gồm 10 mẫu, ấn tượng giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo để xây dựng bài tham luận hay, ấn tượng nhất.

Tham luận công tác xây dựng và phát triển Đảng do cá nhân trình bày để nêu lên một quan điểm, luận chứng đưa ra các yêu cầu, kiến nghị, giải pháp để phát triển xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Vậy dưới đây là 10 bài tham tham luận về công tác xây dựng Đảng siêu hay, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

TOP 10 Bài tham luận về công tác xây dựng Đảng siêu hay

Tham luận về công tác xây dựng đảng ngắn gọn

Kính thưa các thầy cô giáo

Thưa toàn thể các đồng chí Đoàn viên tham dự đại hội.

Đại hội chúng ta vừa được thông qua bản dự thảo đề án phương hướng năm học 20... - 20..., trước hết tôi hoàn toàn đồng ý với mục tiêu mà bản dự thảo phương hướng đã đề ra, và để bản dự thảo được đầy đủ hơn tôi xin phép được đóng góp thêm một vài ý kiến tham luận về vai trò chơi của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng:

Kính thưa Đại hội.

............ năm qua với sự thay đổi kỳ diệu của đất nước, Đảng cộng sản VN đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, khẳng định vai trò quyết định không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, luôn đề ra đường lối đúng đắn, phù hợp đưa Cách mạng nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng cộng sản luôn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị nước ta, xứng đáng là người cầm lái vĩ đại trên con thuyền cách mạng đưa dân tộc Việt Nam đến vinh quang.

Là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên VN do Đảng cộng sản VN sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực chất là tổ chức cộng sản với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy công tác tham gia xây dựng Đảng cũng chính là xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên cũng như để làm tốt công tác xây dựng Đảng, nghị quyết TW lần 4 khóa VII đã chỉ rõ "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng với cộng đồng thế giới hay không, Việt Nam có vững bước trên con đường XHCN hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, với việc bồi dưỡng rèn luyện thê hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của CM". Do đó Toàn Đảng phải "chăm lo phát triển Đảng củng cố đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng".

Với chủ trương đó quan điểm của Đảng đã đánh giá rất cao vai trò chơi của thanh niên và tổ chức Đoàn đối với sự nghiệp $\mathrm{CM}$ của Đảng nói chung và công tác $\mathrm{xây}$ dựng Đảng nói riêng. Đảng coi xây dựng Đoàn TNCS HCM là quá trình xây dựng đội ngũ dự bị tin cậy, bổ sung lực lượng thường xuyên cho Đảng, là đào tạo để hình thành lực lượng chính trị của Đảng trong tương lai. Do vậy Đoàn cần phải tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, coi đó là tất yếu khách quan và là con đường giúp thanh niên thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó, nhiệm vụ đó thể hiện ở 3 mặt cơ bản sau :

1. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng. Tích cực tham gia chống lại những tư tưởng phản động, tư tưởng của giai cấp bóc lột, góp phần xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng.

2. Xung kích đi đầu trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng, tạo ra môi trường tiên tiến cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành Đoàn viên và Đảng viên Đảng CSVN, Đoàn là nguồn nhân lực trực tiếp tham gia công tác phát triển Đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú, rèn luyện và giáo viên dục Đảng viên tré, cung cấp cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng về tổ húc.

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đông thòi tham gia góp ý xây dựng đường lối, chính sách của Đảng góp ý phê bình Đảng viên và cấp ủy Đảng.

Với những nội dung đó, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều đó đòi hỏi lãnh đạo Đoàn cấp trên phải phát huy cao nhất tinh thần chủ động sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung hình thức, kịp thời tìm ra những giải pháp khả thi để không ngừng nâng cao hiệu quả trong các phong trào hoạt động của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Đảng CSVN thực sự là Đảng của giai cấp công nhân, Đảng của nhân dân lao động, giúp Đảng lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước tiến tới xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, ổn định với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".

Trên đây là một số ý kiến của cá nhân tôi về vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác xây dựng Đảng, rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng chí để bản tham luận được đầy đủ hơn. Cuối cùng $xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo viên mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các đ/c Đoàn viên mạnh khỏe đạt nhiều thành tích trong học tập và trong các hoạt động phong trào của Đoàn. chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân thành cảm ơn.

Bài tham luận về công tác xây dựng Đảng

Bài làm mẫu 1

Bác đã nói: Các chú ạ, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng ví như các cơ quan của một Nhà nước, như các nhiệm vụ của cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, đều cần phải làm. Người căn dặn: Đối với chi bộ, đảng bộ hay tất cả các cơ quan, đơn vị cũng vậy, mỗi phòng, ban là một bộ phận không thể thiếu. Tất cả đều có một nhiệm vụ riêng, dù việc lớn việc nhỏ nhưng đó đều là một phần quan trọng trong một tập thể, mỗi nhiệm vụ như một mắc xích nối lại với nhau để tạo thành một khối vững chắc, thì mỗi chúng ta phải thật sự đoàn kết, nổ lực, cố gắng phát huy khả năng của mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Qua đó cho thấy chủ tịch Hồ Chí Minh rất xem trọng đoàn kết và Xây dựng đoàn kết nội bộ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công.

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam quy định “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Theo đó, chi bộ cơ sở là trung tâm đoàn kết quy tụ, tập hợp mọi lực lượng ở cơ sở thành một khối thống nhất ý chí và hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Chính vì vậy, việc xây dựng một tập thể đoàn kết thống nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Dựa trên cơ sở đó, Tôi xin đưa ra các ý kiến để xây dựng chi bộ đoàn kết hướng tới trong sạch vững mạnh như sau:

Một là: mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tương thân, tương ái, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, về ý chí và hành động. Đây là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Hai là: xây dựng khối đại đoàn kết trên cơ sở phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm, có tinh thần xây dựng, không né tránh khuyết điểm, không đoàn kết một chiều, không đoàn kết hình thức.

Ba là: khối đại đoàn kết muốn bền chặt, lâu dài, Chi bộ cần có môi trường sống và làm việc với tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, có sự bao dung, rộng lượng, luôn tạo cơ hội cho mọi cán bộ, đảng viên có điều kiện phát triển. Đồng thời, Chi bộ cũng quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho đảng viên; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, chăm lo củng cố tình đồng chí trong Đảng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Bốn là: Xây dựng đội ngũ đảng viên ở chi bộ cần chú trọng cả số lượng và chất lượng, trong đó lấy chất lượng làm chính. Nâng cao chất lượng đảng viên còn là yêu cầu của việc xây dựng chi bộ Đảng. Muốn nâng cao chất lượng đảng viên, ngoài việc quản lý, giáo dục của tổ chức đảng, còn phải có sự tự phấn đấu, rèn luyện của đảng viên. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đảng viên là phải không ngừng kiện toàn đội ngũ cấp ủy, chi bộ, để không ngừng xây dựng, củng cố chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng.

Sinh hoạt chi bộ có vị trí quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn, thường xuyên có chất lượng sẽ làm cho đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, thực hiện nghiêm túc; trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, kỷ luật của Đảng được tăng cường, quan hệ giữa Đảng với quần chúng được củng cố, phát triển; nội bộ chi bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thường xuyên cải tiến và đổi mới nội dung sinh hoạt. Chi bộ phải tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. Trong chi bộ phải chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiêu căng, thiếu khiêm tốn hoặc e dè nê nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Sáu là: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Hồ Chí Minh dạy rằng, khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ, và do nơi kiểm tra; muốn hoàn thành tốt mọi việc, thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy đảng phải tăng cường công tác kiểm tra.

Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ, giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thực tiễn cho thấy, một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết. Một tập thể đoàn kết là điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và là tiền đề đem lại hiệu quả công việc cao nhất. Nhờ đoàn kết mà tập hợp được lực lượng và sức mạnh. Sức mạnh ấy là sự tổng hợp tài năng, trí tuệ từ mỗi cá nhân.

Trên đây là một số ý kiến về xây dựng đoàn kết trong Chi bộ hướng tới trong sạch vững mạnh. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khoẻ, thành công và hạnh phúc!

Bài làm mẫu 2

“Ở bất cứ một quốc gia nào cũng có đảng chính trị cầm quyền. Đảng này có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội, tới sự phát triển của cả một dân tộc”. (GS.TS. Trần Phúc Thăng – Học viện chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh). Vì vậy, xây dựng, củng cố Đảng là một vấn đề có ý nghĩa lớn lao - ở bất kì phạm vi, tầng cấp nào và thời đại nào.

Chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam 90 năm nay chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vai trò to lớn của Đảng ta trong những bước đường cách mạng không chỉ nhân dân Việt Nam mà cả loài người tiến bộ đều nhìn rõ. Tuy nhiên, trong mỗi bước chuyển của lịch sử lại có tác động phức tạp của những điều kiện mới. Những điều kiện này tác động tới từng cán bộ, đảng viên, tới từng tổ chức Đảng; do đó, dẫn tới những đòi hỏi mới về sự lãnh đạo của Đảng nói chung cũng như công tác xây dựng Đảng nói riêng. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã xác định: Xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Ở đây, trên cơ sở hiểu biết hạn hẹp của một người giáo viên, chúng tôi xin phép không mạn đàm nhiều những thuyết lí khái quát về Đảng – đó là những điều bản thân chúng tôi cũng chưa có sự tiếp cận kĩ càng, thấu đáo. Chỉ xin mượn một vài triết lí chung làm cơ sở để chia sẻ những băn khoăn từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong trường học hiện nay, trên 2 vấn đề chính sau:

1) Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trong trường học

2) Về vấn đề tạo dựng niềm tin, củng cố sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay

I. Về mục tiêu, cách thức phát triển Đảng viên trong trường học

1. Thực trạng và nguyên nhân

a. Thực trạng

Cách đây khoảng .... năm, Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị 34 về việc “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, Đoàn thể và công tác phát triển Đảng viên trong các trường học”. Thực hiện Chỉ thị đó, các trường học nói chung và Chi bộ trường THPT ........ nói riêng đã có sự quan tâm đúng mực đến công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong đội ngũ giáo viên và cả học sinh. Cụ thể, trong nhiệm kì trước, đã có 15 giáo viên và 16 học sinh được kết nạp Đảng tại Chi bộ trường THPT ........... Chi bộ trường ta liên tục nhiều năm được tặng bằng khen là Chi bộ vững mạnh với số lượng Đảng viên đông đảo (hiện nay có tổng số là 63 Đảng viên, trong dó 60 Đảng viên chính thức và 3 Đảng viên dự bị). Nhiều vai trò cốt cán, nhiều trọng trách lớn lao của nhà trường đã được những cán bộ, giáo viên là Đảng viên trong nhà trường đảm nhận và thực hiện thành công, đem lại những thành tích lớn lao cho nhà trường trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Trình tự giới thiệu đối tượng vào Đảng nhiều khi còn chưa hợp lí. Một số thành phần tích cực, có nhiều đóng góp lại chưa được quan tâm và ưu tiên đúng mực, đứng vào hàng ngũ Đảng muộn hơn so với những đồng chí khác.

- Một số ít đối tượng Đảng viên là giáo viên và học sinh sau khi được giới thiệu và đứng vào hàng ngũ của Đảng lại có những biểu hiện hoặc thoái hóa hoặc “an phận thủ thường”, thiếu chí tiến thủ trong rèn luyện và cống hiến.

- Có Đảng viên đã tự rời bỏ (do sức khỏe hoặc do môi trường làm việc, không thể tham gia sinh hoạt Đảng) hoặc bị kỉ luật (khi tham gia sinh hoạt ở môi trường khác).

b. Nguyên nhân:

Nguyên nhân trước hết, phải chăng do chúng ta nhận thức chưa đúng mực về mục tiêu vào Đảng và xây dựng Đảng?

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy” (Hồ Chí Minh toàn tập, T2 – dẫn theo Trần Phúc Thăng). Muốn thế, Đảng phải gồm “những đại biểu tiền phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”, họ phải hiểu rõ “những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào cộng sản” (V.I. Lê Nin). “Một Đảng chỉ thực sự vững mạnh khi có đội ngũ cán bộ đảng viên có đủ phẩm chất và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo quản lý để đảm trách các công việc của xã hội” (GS.TS. Trần Phúc Thăng). Đó trước hết phải là những con người chí công vô tư, “dĩ công vi thượng” (làm việc không thiên vì tư lợi hay lợi ích nhóm).

Từ ý đó mà suy: muốn sự nghiệp giáo dục ở mỗi trường học đi tới thắng lợi, nhất là trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay, Chi bộ phải thực sự vững mạnh, phải hội tụ đúng những thành viên năng nổ, tích cực, có đủ năng lực và phẩm chất để chèo lái con thuyền giáo dục của nhà trường; biết nỗ lực không ngừng trong rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

Hiện nay, mục tiêu vào Đảng và xây dựng Đảng của chúng ta có một số xu hướng sau:

1. Nhằm chọn “những đại biểu tiền phong có đầy đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào”, có năng lực và phẩm chất xứng tầm để bổ sung cho tổ chức Đảng, củng cố sự vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

2. Kết nạp Đảng là động lực để bản thân người vào Đảng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến.

3. Kết nạp để gia tăng số lượng Đảng viên (vì quan niệm có phần ấu trĩ: đồng nhất sự vững mạnh của tổ chức Đảng với số lượng đông đảo Đảng viên)

4. Kết nạp Đảng chỉ như là một phần thưởng cho sự phấn đấu trong học tập, rèn luyện và cống hiến của các Đoàn viên.

5. Là động cơ tiến thân trên con đường chính trị hoặc nhằm “kiếm” thêm một tiêu chí thuận lợi cho vấn đề xin việc sau này của Đoàn viên.

Sẽ thật tuyệt vời nếu coi trọng mục tiêu thứ nhất và thứ hai ở trên. Tuy nhiên, hiện nay, không chỉ ở nhà trường mà còn ở nhiều nơi, nhiều khi chúng ta còn thiên về mục tiêu thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Hệ quả của thực trạng này là:

- Người giới thiệu, bầu chọn đối tượng vào Đảng đã tự hạ thấp hoặc giảm bớt các tiêu chuẩn, yêu cầu đối với các đối tượng cảm tình Đảng; chú trọng số lượng hơn chất lượng; chưa thực sự chú trọng tới lập trường tư tưởng, động cơ chính trị và chưa đánh giá đúng mực về năng lực và phẩm chất – cái Tài và cái Tâm – của người vào Đảng.

- Do đó, một số người được bầu chọn khi đã đứng vào hàng ngũ của Đảng cứ điềm nhiên yên vị một chỗ - giống như một người xem phim điềm nhiên an tọa trên chiếc ghế của mình khi đã vào rạp bằng chiếc vé chính thống – họ không còn nỗ lực phấn đấu và cống hiến vì tập thể, hoặc ít nhất vì lòng tự trọng của chính bản thân mình.

- Một bộ phận Đảng viên thoái hóa, biến chất hoặc tự rời bỏ hàng ngũ Đảng.

Điều này diễn ra không chỉ ở trường học mà còn ở các tổ chức, Đoàn thể khác trong xã hội. Thực tế, công tác xây dựng, phát triển Đảng ở các trường học nhìn chung đang còn nghiêm túc hơn với các điều kiện khắt khe hơn mà vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Vậy ở những môi trường khác như thế nào? Điều này, chúng tôi có thể chứng nghiệm khi tham gia các lớp bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đối tượng cảm tình Đảng.

Nguyên nhân thứ hai, do cách thức giới thiệu đối tượng cảm tình Đảng và bình xét vào Đảng còn tồn tại một số bất cập

2. Một vài kiến nghị về công tác xây dựng, phát triển Đảng

- Sự vững mạnh của các tổ chức Đảng nói chung và Chi bộ nói riêng không đơn thuần phụ thuộc vào số lượng. Đông chưa hẳn đã mạnh. Vì vậy, giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tinh lọc, cần chú trọng về chất lượng hơn số lượng, cần hướng tới những tiêu chí như “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” . Đó cũng là đáp ứng mục tiêu “nâng cao chất lượng Đảng viên” trong công tác xây dựng Đảng hiện nay nói chung.

- Người xưa nói: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Ấy là luận về giá trị của con người nói chung. Hồ Chí Minh cũng đồng nhất với quan điểm: coi trọng nhân cách, tâm đức con người hơn tài trí (“Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng”). Đảng viên tất yếu cũng là con người cụ thể, vậy, tất yếu cũng phải tôn trọng chuẩn mực giá trị ấy. Người được giới thiệu vào Đảng phải là những con người ưu tú - hội đủ năng lực, phẩm chất xứng đáng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có lý tưởng, chí hướng phấn đấu và cống hiến tích cực... Trong đó, chúng ta cần chú trọng nhiều hơn tới tiêu chí về tâm đức, lập trường quan điểm, phẩm chất chính trị. Xét trong mối quan hệ với tập thể, cộng đồng mà tâm không trong, đức không sáng, có vấn đề về phẩm cách, chủ nghĩa cơ hội, làm việc chỉ vì tư lợi hay vì lợi ích nhóm,... thì tài trí mấy cũng thành vô dụng, thậm chí trở thành kẻ phá hoại. (Trên tinh thần quan điểm đó và rút kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển Đảng trong những năm qua, Chi bộ trường THPT ............ có thể tự hào vì: dù rất trăn trở khi xem xét kết nạp Đảng nhưng chúng ta đã kiên quyết loại bỏ được một số đối tượng còn hạn chế về nhân đức và phẩm cách, thái độ chính trị. Tuy nhiên, khi thực hiện được điều này, chúng ta lại vướng phải điều trăn trở khác. Đó là: nguyên tắc trên không chỉ cần vận dụng trong phạm vi phát triển Đảng ở trường học mà cần phải vận dụng trong toàn thể xã hội, ở mọi tổ chức, đoàn thể khác. Có như thế mới tạo được niềm tin, niềm tự hào khi vào Đảng và như thế mới tạo được động lực tích cực phấn đấu vào Đảng cho mọi người nói chung và giáo viên, học sinh nói riêng.)

- Ngoài ra, từ thực tiễn cho thấy, chúng ta còn cần phải cân nhắc đúng giữa những người có đóng góp nhiều mà sai phạm ít với những người không sai phạm bao giờ nhưng đóng góp không đáng kể, thậm chí không có đóng góp.

- Giới thiệu đối tượng vào Đảng cần tôn trọng tính dân chủ. Tuy nhiên cũng cần xét đến thực tiễn tâm lí, thái độ, ý thức của mọi người trong từng tập thể, từng tổ chức,... khi bình bầu, giới thiệu. Không thể bầu chọn đúng và kịp thời những người tiêu biểu, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng nếu đa số người trong tổ chức, tập thể ấy lại là những người mang thái độ “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”; bình bầu mang tính chiếu lệ hoặc giới thiệu thiên về cảm tính, hoặc tệ hơn là mang tính bè phái. Vì vậy, cần có tiêu chí cụ thể khi bình bầu, lựa chọn; vừa tôn trọng ý kiến tập thể đồng thời cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người điều hành, chủ trì của tổ chức, đoàn thể, tập thể đó. Cụ thể, khi giới thiệu, bình bầu, Chi ủy, Ban chấp hành không áp đặt nhưng phải có sự định hướng rõ ràng trên cơ sở đánh giá khách quan về các đoàn viên. Muốn vậy, Chi ủy, Ban chấp hành phải thực sự là những người công tâm; phải nắm bắt và đánh giá đúng đắn, công minh về tình hình hoạt động, năng lực, phẩm chất của các đoàn viên để giới thiệu, đề xuất với tổ chức. Như vậy mới động viên, khích lệ được kịp thời chí hướng rèn luyện, phấn đấu của mọi người. Về điều này, Chi đoàn giáo viên cũng như các Chi đoàn học sinh của chúng ta có khi còn e ngại sẽ mất dân chủ nên chưa thực hiện tốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm việc công tâm, khoa học thì không có điều gì đáng lo ngại.

- Hiện nay, có một điều khó khăn nhưng cần thực hiện đó là: Cần giao nhiệm vụ, tạo điều kiện sao cho mỗi Đảng viên đều có cơ hội để phát huy năng lực của mình khi họ đã đứng vào hàng ngũ Đảng. Tránh hiện tượng đổ dồn nhiệm vụ, công tác về một số người có năng lực hoặc có trách nhiệm. Cơ hội gánh vác trách nhiệm và khám phá năng lực bản thân cần chia đều cho tất cả Đoàn viên và Đảng viên. Như vậy, để người có trách nhiệm và có năng lực tiềm ẩn có cơ hội để khám phá, khẳng định mình đồng thời đóng góp, cống hiến cho tập thể (thực tế, có những người có năng lực, trách nhiệm nhưng chúng ta chưa giao nhiệm vụ nên chưa khai thác được); mặt khác, với những người còn lơ là, chểnh mảng, khi được giao nhiệm vụ họ sẽ ý thức rõ hơn về ý thức, thái độ và trách nhiệm của bản thân, từ đó họ biết nhìn nhận, đánh giá tích cực hơn về đóng góp, cống hiến của người khác cũng như về công việc tập thể.

II. Về vấn đề tạo dựng, củng cố niềm tin và sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay

Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Tuy nhiên, để có thể vững mạnh trong công cuộc đổi mới và trong tình hình thế giới đầy biến động bất lợi đối với Đảng ta như hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như mỗi Đảng viên chúng ta, cần nâng cao tinh thần phê và tự phê, cần nhìn thẳng và nói thật.

Đây tưởng chừng là một vấn đề tồn tại độc lập nhưng thực ra lại liên quan mật thiết đến công tác xây dựng, phát triển Đảng. Thực tế, trong xã hội hiện nay, có những người thực sự có năng lực và trọn vẹn tâm đức nhưng vì nhiều lí do khác nhau, họ vẫn chưa hoặc không chịu đứng vào hàng ngũ của Đảng; hoặc đã đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng còn dao động, phân tâm. Một trong những nguyên nhân đó là: họ còn khuyết thiếu nhận thức và thiếu niềm tin vào Đảng. Vậy làm thế nào để thu hút được nhiều hơn những người có tài trí, tâm đức vào Đảng? cần làm gì để củng cố niềm tin và tạo dựng sự kiên định lập trường tư tưởng cho Đảng viên hiện nay? Không thể tuyên truyền, kêu gọi theo lối máy móc giáo điều, xa rời thực tiễn hoặc tô hồng thực tiễn.

Điều này và cách làm ấy càng gặp nhiều khó khăn, bất lợi khi những góc nhìn đa chiều, thậm chí trái chiều về Đảng ta hiện nay (cũng như Đảng ta trong quá khứ) càng ngày càng có sức lan truyền nhanh, rộng và mạnh như vũ bão – dưới sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội – gây nhiễu loạn nhận thức, không tránh khỏi sự phân tâm và lung lay niềm tin trong mỗi người công dân cũng như đối với cả cán bộ, đảng viên. Trong khi công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị nhiều khi “đi chưa đến nơi, về chưa đến đích”, còn lạc hậu, phiến diện, nặng về hình thức, chưa đủ sức thuyết phục,... Bản thân Đảng viên, nhiều người còn chưa quan tâm đúng mực tới đường lối, lý tưởng chính trị của Đảng. Với tinh thần thành thực, thẳng thắn, chúng tôi có thể thừa nhận về điều đó – chúng tôi là những người giáo viên mải mê, chuyên chú vào chuyên môn, nhiều khi còn chưa thực sự quan tâm đúng mực tới cả những vấn đề thời sự, chính trị,...

Vậy, ai là người chịu trách nhiệm chính khi mỗi người Đảng viên còn chưa thực sự hiểu về Đảng, chưa thấu suốt về đường lối, tư tưởng chính trị, chưa kiên định về lập trường tư tưởng, chưa trọn vẹn niềm tin vào Đảng? Khi mỗi Đảng viên tự nâng cao nhận thức, tự củng cố niềm tin cho mình trước sự nhiễu loạn thông tin như hiện nay, liệu có thể đem lại hiệu quả thực sự, có đem lại được chuyển biến mạnh mẽ hay không? Vấn đề trên phụ thuộc vào cả yếu tố khách quan và chủ quan, chúng tôi xin phép không mạn đàm ở đây, bởi vấn đề vượt quá chức trách, quyền hạn bản thân và vượt tầm nhận thức của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ các cấp có thẩm quyền cao hơn!

Trong khả năng và quyền hạn của mình, những người Đảng viên là giáo viên chúng tôi xin mượn ý thơ của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại (Báo Nhân Dân), rằng:

“Người vá trời, lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh”

Như những chiếc lá, chúng tôi sẽ gắng thực hiện đúng và tốt nhất “việc của mình”, trong khả năng có thể và trong chức trách, phận sự của mình ở tư cách một công dân là giáo viên. Ngoài ra, chúng tôi phấn đấu luôn giữ vững lập trường quan điểm của mình khi giới thiệu, lựa chọn Đảng viên mới, đó là: chọn đúng và kịp thời những người có đủ năng lực, phẩm chất; có động cơ trong sáng, tích cực; có bản lĩnh sống ưu việt, dám nghĩ dám làm và dám nhận trách nhiệm về mình; chí công vô tư, biết ứng xử hài hòa, hợp lí giữa quyền lợi riêng tư với quyền lợi tập thể, biết tôn trọng quyền lợi chung của tập thể, cộng đồng...

Chúc cho công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước nói chung và công cuộc đổi mới nền giáo dục nói riêng - dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đóng góp, cống hiến của chúng ta - sẽ giành được những thắng lợi rực rỡ!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Bài làm mẫu 3

Kính thưa các đồng chí:

Kính thưa quý đại biểu! Kính thưa toàn thể hội nghị!

Lời đầu tiên, thay mặt Chi ủy chi bộ ........., xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí dự hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc, sang năm mới lập được nhiều thành tích mới.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Qua nghe báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đảng viên năm 20..... của Đảng bộ........... do đồng chí ........................... - Phó bí thư Đảng ủy vừa thông qua, tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung báo cáo.

Tại Hội nghị hôm nay, được sự cho phép của Ban tổ chức Hội nghị, tôi xin phép được phát biểu một số ý kiến về công tác lãnh đạo xây dựng Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị; nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng Đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xác định rõ vai trò to lớn của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chi bộ 1 đã quyết tâm xây dựng chi bộ đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không ngừng phát triển cả số lượng và chất lượng. Hiện tại chi bộ 1 chúng tôi có 18 đảng viên (đều là đảng viên chính thức). 95% đảng viên có trình độ đại học, gần 40% đảng viên có trình độ cử nhân và cao cấp lý luận chính trị.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, chi bộ đã tập trung lãnh đạo 2 phòng trực thuộc chi bộ quản lý đạt được những thành tích đáng khích lệ. Riêng trong năm 20......., chi bộ đạt thành tích chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Viện kiểm sát khen thưởng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 20.....; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có 04 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đảng viên đạt thành tích 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 06 cán bộ, công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 bằng khen của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và có 01 tập thể cấp phòng thuộc chi bộ quản lý đạt danh hiệu: Cờ thi đua tập thể đơn vị dẫn đầu khối.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, của Ngành, chi bộ đã xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu, của các đồng chí Chi ủy viên, Bí thư chi bộ.

Công tác xây dựng đảng được coi trọng, chi bộ đã triển khai kịp thời các nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết và chỉ thị khác của Đảng, Nhà nước và cấp trên. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng Chương trình công tác phù hợp với tình hình nhiệm vụ của chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi ủy, đảng viên chi bộ luôn có phẩm chất đạo đức tốt, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Để có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ chúng tôi luôn quan tâm đặc biệt và chú trọng đúng mức cho công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó, đã quan tâm phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

Một là, mỗi đảng viên luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Hai là, luôn xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy, luôn làm tốt vai trò của người đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Ba là, ra sức phấn đấu xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, mỗi đảng viên trong chi bộ là một thực thể không thể tách rời, trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Bốn là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình các đồng chí chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm theo mục tiêu của Ngành là xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Vì mục tiêu đó, mỗi đảng viên luôn không ngừng học tập nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

Năm là, trong lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy luôn đề ra giải pháp là gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan.

Tóm lại để phấn đấu xây dựng chi bộ “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 20...., hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi đảng viên chúng ta ra sức phấn đấu thực hiện tốt năm vấn đề như đã nêu trên, chi bộ đảng nhất định đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thưa toàn thể hội nghị!

Trên đây là một số ý kiến trong công tác lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước khi dứt lời, tôi chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các đồng chí, một lần nữa xin kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trước thềm năm mới 20... - Xuân ...... tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí đảng viên dự Hội nghị lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

Chúc hội nghị thành công! Xin trân trọng cảm ơn!

Bài làm mẫu 4

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa đại hội!

Tôi xin được tham luận với chủ đề xây dựng Đảng “Trong sạch- vững mạnh”

Kính thưa đại hội Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.

Trong tình hình thực tế của Chi bộ trường ……………… hiện nay đã có …. đảng viên. Tất cả đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ đã đề ra.Tất cả các Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường. Vì vậy, Trong năm qua các đ/c Đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để có được kết quả đó, Đặc biệt nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ tiến tới xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Theo tôi cần phải phấn đấu tốt những mặt sau:

Một là: Muốn xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trước hết người lãnh đạo phải trong không tham ô, tham nhũng (vì chỉ có người lãnh đạo mới có cơ hội tham ô, tham nhũng) như vậy cơ sở đảng sẽ sạch; Người lãnh đạo đúng mực, đảm bảo sự công bằng trong tập thể, mọi sự lãnh đạo không mệnh lệnh, áp đặt, cửa quyền, được tập thể tâm phục, khẩu phục; tập thể sẽ đồng lòng cùng tham gia học tập, phấn đấu.

Hai là: Đối với đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân.

Ba là: Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Bốn là: Cần xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt. Mỗi đảng viên trong chi bộ như chân với tay không thể tách rời, không thể làm đau, góp ý phải thẳng thắn chân thành, cởi mở không mang tính tính cá nhân, không trì triết. Tục ngữ có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đó cũng là truyền thống quý báu răn dạy chúng ta trong cách cư xử, giao tiếp hàng ngày, đồng thời cần nêu cao tinh thần phê và tự phê.

Năm là: Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Xác định vào đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng, tăng thêm bè phái thì chỉ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần phấn đấu của quần chúng tích cực. Có như vậy thì quần chúng mới yêu Đảng, mới phấn đấu để trở thành người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tóm lại muốn cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh” Đảng viên chúng ta cần thực hiện tốt năm vấn đề tôi đã tham luận ở trên chi bộ đảng ắt “Trong sạch vững mạnh”.

Kính thưa hội nghị!

Trên đây là một số ý kiến của tôi về công tác xây dựng đảng trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong chi bộ; góp phần xây dựng chi bộ “Trong sạch vững mạnh”. Trước khi ngừng lời, trước thềm năm mới 20...- năm …. tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên về dự đại hội lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng!

Chúc hội nghị thành công rực rỡ ! Xin trân trọng cảm ơn!

Bài làm mẫu 4

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa đại hội!

Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ................và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ............do đồng chí Bí thư chi bộ vừa trình bày trước Đại hội. Trong không khí long trọng này, tôi rất vinh dự được thay mặt các đ/c Đảng viên trong chi bộ phát biểu tham luận của mình về công tác xây dựng chi bộ đảng đoàn kết trong sạch vững mạnh

Kính thưa đại hội!

Sinh thời HCM từng nói: "Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công thành công đại thành công". Như vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm làm cho Đảng thành một khối vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc, là hạt nhân, cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết toàn dân tộc.

Người nhấn mạnh: "Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó cho chúng ta". Vì vậy tôi xin có một số ý kiến tham luận trong công tác xây dựng chi bộ đoàn kết trong sạch vững mạnh như sau:

Một là: Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên.Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự hiểu biết và giác ngộ chính trị của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo sự đoàn kết thống nhất cao. "Đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng"đây là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Hai là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên.

Chi bộ phải tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. Trong chi bộ phải chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, truy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiêu căng, thiếu khiêm tốn hoặc e dè, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Ba là: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Công tác kiểm tra giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Bốn là: Đoàn kết, thống nhất trong Đảng là mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, "đoàn kết không phải ngoài miệng mà phải đoàn kết trong công tác, trong tự phê bình và phê bình giúp nhau tiến bộ. Ta thành công chính vì ta đoàn kết

Năm là: Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng,. Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân

Sáu là: Chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết chi bộ. Chi ủy giữ vai trò quy tụ trong đoàn kết chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ.

Kính thưa đại hội!

Trên đây là một số ý kiến của tôi về công tác xây dựng đảng đoàn kết trong sạch vững mạnh trong nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong chi bộ góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đồng chí đảng viên trong chi bộ lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc!

Chúc đại hội thành công rực rỡ! Xin trân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu tham luận về công tác xây dựng đảng

Bài làm mẫu 1

“Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Qua nghiên cứu tài liệu và nghe các ý kiến phát biểu, thay mặt Đoàn Đại biểu Đảng bộ huyện ......................., tôi bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 20..... - 20..... và các ý kiến góp ý, bổ sung của các đại biểu.

Để góp phần làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, tôi xin có một số ý kiến đóng góp như sau:

Trước hết, Báo cáo chính trị và Chương trình hành động do Ban Chấp hành khóa XVI xây dựng, đã nhất quán quan điểm xác định vị trí, vai trò “then chốt” của công tác xây dựng đảng trong toàn bộ quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy và trong toàn Đảng bộ tỉnh. Điều này được thể hiện rất rõ khi vấn đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, … nâng cao năng lực lãnh đạo, … sức chiến đấu của Đảng” được đặt lên vị trí đầu tiên trong bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 20....-20....., cũng như hệ thống các quan điểm phát triển của tỉnh và mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 20.....-20......

Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20....-20..... đã đạt được những kết quả quan trọng cả về đổi mới phương thức lãnh đạo, nhận thức và hành động trong trong công tác chính trị, tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Nhận thức rõ tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò tiên quyết đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tỉnh ủy đã căn cứ yêu cầu từ thực tiễn để có giải pháp phù hợp về đội ngũ cán bộ, về phương pháp công tác, hay về chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo, quản lý; quan tâm sâu sắc đến đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu với sự ổn định, phát triển của cơ sở; không chỉ cấp huyện trực tiếp nắm đến địa bàn thôn, tổ dân phố, mà các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cũng nghiêm túc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở, đi dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn, để nắm chắc tình hình, từ đó có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Là đơn vị cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 20....-20....., dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự tạo điều kiện, quan tâm phối hợp của các ban, ngành đoàn thể tỉnh, Đảng bộ huyện ....................... đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn, trở thành đơn vị trong tốp đầu của tỉnh về một số lĩnh vực, nổi bật là hoàn thành xây dựng Nông thôn mới ở 20 xã còn lại; thực hiện dồn thửa đổi ruộng với gần 1.300 ha ở 8 xã; giải phóng mặt bằng 209 dự án, công trình với hơn 330 ha; thực hiện tốt an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt việc sắp sếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án 01 của Tỉnh ủy, trong đó có sáp nhập hai xã .......... và ........... thành xã ........... Đảng bộ huyện 2 năm liên tục (20....., 20....) được xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

Để có được những kết quả nói trên, một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng ở các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Nhận thức sâu sắc nhân tố này, bên cạnh phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn; từ năm 20....., huyện đã thành lập các Tổ công tác của Huyện ủy định kỳ hằng quý dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; một mặt, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới; mặt khác, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, không thiết tha đứng trong hàng ngũ Đảng. Thực tiễn triển khai các công việc khó như dồn thửa đổi ruộng, giải phóng mặt bằng ở ....................... cho thấy, nơi nào đảng bộ, chi bộ đoàn kết, sức chiến đấu tốt, kiên định mục tiêu, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu, nơi đấy khó khăn đến mấy cũng sẽ giải quyết được; trái lại, nơi nào chi bộ yếu kém, công việc sẽ trì trệ, nút thắt dù dễ cởi vẫn khó tháo gỡ.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Về những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 20....-20....., trong Báo cáo chính trị cũng đã thẳng thắn chỉ ra. Chúng tôi xin được bổ sung rõ thêm là:

Chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay nhìn chung chưa cao, chưa chú trọng nhiều đến nội dung chính trị, tư tưởng. Trong khi công tác phát triển đảng viên khó khăn về nguồn kết nạp, thì số đảng viên phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên, đảng viên xin ra khỏi đảng có chiều hướng tăng lên. Vai trò nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở không ít cán bộ, đảng viên chưa trở thành hành động tự giác, thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống, rất cần thiết phải tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi ủy, đảng ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng thời, phải xác định đúng và trúng nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức cơ sở đảng, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa bàn dân cư.

Hai là, Nâng cao chất lượng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Tự phê bình và phê bình cần đi đôi với nhau và phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, một mặt phải là người nêu gương trong tự phê bình và phê bình, mạnh dạn thừa nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục; mặt khác, biết gợi mở vấn đề để cán bộ, đảng viên mạnh dạn tự phê bình và phê bình.

Ba là, chú trọng kiện toàn chi bộ về mặt tổ chức và các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý chặt chẽ chất lượng đảng viên, trong đó cần coi trọng quản lý về mặt tư tưởng, động cơ, thái độ thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò, gắn trách nhiệm các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tạo nguồn kết nạp Đảng; phân công cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác, phân công đảng viên thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng. Hằng tháng, thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ bảo đảm nghiêm túc, thực chất theo Hướng dẫn số 13 của Tỉnh ủy.

Bốn là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy, của chi bộ; kiểm tra, giám sát đảng viên, nhằm gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Năm là, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân; thực hiện tốt quy định tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng chăm lo đời sống nhân dân.

Trên đây là ý kiến tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện ......................., với mong muốn góp phần bổ sung, làm sâu sắc thêm Báo cáo chính trị của Đại hội. Trước khi ngừng lời, xin được kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.”

Bài làm mẫu 2

Kính thưa đoàn chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý

Kính thưa đại hội

Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết Chi bộ nhiệm kỳ 20....-20.... và phương hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 20........-20..... do đồng chí Bùi Kim Ngân- Bí thư chi bộ vừa trình bày trước Đại hội. Sau đây tôi xin trình bày một số ý kiến tham luận về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Kính thưa các đồng chí! Thưa Đại hội!

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.

Trong tình hình thực tế của Chi bộ trường TH ............ đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thấu suốt các quan điểm, các Nghị quyết của Đảng và đã xác định: Phát triển Đảng viên mới là một trong các nhiệm vụ cơ bản của Chi bộ. Do vậy trong nhiệm kì vừa qua, trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Nghị quyết Chi bộ hàng quý, hàng tháng đều có những nội dung về công tác phát triển Đảng viên mới. Tất cả các Đảng viên của Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn khá tốt, thể hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy hoạt động của nhà trường. Vì vậy Trong nhiệm kì vừa qua, chi bộ trường TH ............ luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của người đảng viên giáo viên, theo tôi cần phải phấn đấu để đạt được bẩy cái “tốt” sau đây. Cụ thể là:

Một là: Chi bộ cần coi trọng tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của các đồng chí đảng viên giáo viên.

Hai là: Chi bộ cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong nhà trường. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải thường xuyên chăm lo xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chi bộ cũng xác định đội ngũ cán bộ đảng viên giáo viên có vai trò quyết định trong việc thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường. Bản thân việc bổ sung một lực lượng Đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn và có sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái đã làm thay đổi cơ cấu, chất lượng đội ngũ Đảng viên trong Chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng Chi bộ vững mạnh – trong sạch. Việc kết nạp được Đảng viên mới là những quần chúng ưu tú của các đoàn thể, có tác dụng tích cực đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, của Hội đồng sư phạm nhà trường.

Ba là: Cần xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên tốt cho cả nhiệm kì và từng năm. Kết nạp đảng viên phai được coi trọng cả về số lượng và chất lượng ; Gắn công tác phát triển đảng viên mới với công tác xây dựng củng cố chỉ đạo chi đoàn thanh niên để làm tiền đề cho sự phát triển.

Bốn là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, trước hết Chi ủy và Chi bộ phải nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chi bộ và công tác xây dựng Đảng. Coi phát triển Đảng viên mới là một yêu cầu đòi hỏi hết sức quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của Chi ủy và của mỗi Đảng viên. Chi ủy phải có kế hoạch cụ thể, hàng năm và theo từng học kỳ, từng tháng.

Năm là: Chi ủy và Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của các đoàn thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng tích cực. Từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời góp ý kiến, biểu dương những cố gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.

Sáu là: Trong công tác phát triển Đảng phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chặt chẽ về nguyên tắc, thủ tục, nếu chỉ chạy theo số lượng thì sẽ làm phương hại đến Đảng, làm nội bộ thiếu thống nhất, quần chúng thiếu tin tưởng, hạ thấp vai trò của đảng viên và tinh thần.

Bảy là: Để làm tốt công tác phát triển Đảng, yếu tố hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định và phải chú trọng xây dựng năng lực lãnh đạo của Chi bộ như trên nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi bộ, nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên: có như vậy quần chúng mới tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.

Trên đây là ý kiến tham luận của ........., với mong muốn góp phần bổ sung, làm sâu sắc thêm Báo cáo chính trị của Đại hội. Trước khi ngừng lời, xin được kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.”

Bài làm mẫu 3

Như chúng ta đã biết: “Đảng mạnh là do có nhiều đảng viên tốt” Chính vì vậy mà lãnh đạo công tác xây dựng Đảng là một trong các lĩnh vực được các chi bộ thường xuyên quan tâm. Xác định công tác xây dựng Đảng trong trường học có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp phát triển GD&ĐT, chi bộ nhà trường đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ cơ sở để vừa xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh thân thiện, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không những thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn vận động quần chúng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sinh hoạt chi bộ được tiến hành thường xuyên với nội dung phong phú, có hiệu quả.

Hiện nay Chi bộ trường TH..... có .......đảng viên. Đa số các đồng chí đều được phân công giữ các vị trí quan trọng trong nhà trường như Chủ tịch công đoàn; Tổ trưởng, tổ phó CM; BCH công đoàn, Bí thư, phó bí thư chi đoàn,…Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường và đoàn thể, là những nhân tố tích cực thúc đẩy mọi hoạt động của nhà trường. Vì vậy, trong những năm qua, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ nhà trường liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và TSVM tiêu biểu. . Điều này khẳng định vai trò quan trọng mang tính quyết định của chi bộ (mà nòng cốt là các đồng chí đảng viên) trong việc lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên trong chi bộ, chúng tôi xác định cần phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất: Ban chi ủy chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phải thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ Đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm, đảm bảo sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong Đảng.

Thứ hai: Mỗi đảng viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tăng cường học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng trước tình hình chính trị trong nước cũng như quốc tế nhiều biến động như hiện nay.

Thứ ba: Đảng viên trẻ - là đội ngũ kế cận, trong tương lai sẽ tiếp bước những truyền thống, giá trị cao đẹp của người đảng viên. Chi bộ đã chú trọng công tác bồi dưỡng rèn luyện đảng viên trẻ, nhằm nâng cao giác ngộ cách mạng, nhận thức sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Song, chi bộ cần quan tâm giáo dục để các đồng chí nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi được vinh dự đứng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đảng viên trẻ cần thể hiện trình độ tri thức, tính tiên phong gương mẫu, phong cách sống trong sạch lành mạnh, phương pháp làm việc khoa học hiệu quả và trách nhiệm chính trị cao. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cán bộ, đảng viên phải nhận thức rằng phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và bền bỉ như: “Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Thứ tư: Chi bộ quan tâm đến công tác xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Mỗi đảng viên trong chi bộ phải gắn kết với tinh thần “Đoàn kết là sức mạnh”. Đây là nhân tố quan trọng nhất đảm bảo cho Đảng thực sự vững mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó cần phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong tập thể để mỗi đảng viên trong chi bộ xác định rõ nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong nhà trường, tạo niềm tin đối với phụ huynh, với nhân dân, với Đảng; phấn đấu trở thành một trong những trường đạt chất lượng cao của ngành giáo dục TP ................. và cũng là góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Trên đây là ý kiến tham luận của ........., với mong muốn góp phần bổ sung, làm sâu sắc thêm Báo cáo chính trị của Đại hội. Trước khi ngừng lời, xin được kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.”

Bài làm mẫu 4

Kính thưa đoàn chủ tịch

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý

Kính thưa Đại hội

Trước hết cho phép tôi bày tỏ sự thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 20...... – 20....và phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu 5 năm mà dự thảo báo cáo chính trị đã trình bày trước đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 20....–20.....

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin thay mặt chi bộ Trường ...................; trình bày tham luận về nội dung “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với tạo nguồn phát triển đảng trong giáo viên” mà Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Thưa đại hội.

Hoạt động dạy và học chính là một hoạt động đặc thù của nhà trường bởi nó diễn ra suốt năm học; chiếm hầu hết thời gian, khối lượng công việc của thầy và trò. Hoạt động dạy và học giữ vị trí trung tâm và chi phối các hoạt động giáo dục khác.

Chính vì vậy, NQ đại hội Đảng bộ ................... lần thứ VII, nhiệm kì 20......-2020 về lĩnh vực giáo dục cần tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; đổi mới toàn bộ giáo dục, coi việc phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo là một chỉ tiêu phấn đấu xây dựng chi bộ trường học trong sạch vững mạnh.

Thưa các đồng chí: Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật; các đồng chí trong chi bộ đã thẳng thắn góp ý về thực trạng công tác dạy và học của Trường ...................trong các năm qua; đây cũng chính là cơ sở để tập thể chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với phát triển đảng trong giáo viên” trong thời gian đến.

Về thực trạng giáo dục của nhà trường: Các năm qua, trong điều kiện đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, nhưng nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục; trong đó, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt tỷ lệ 99,8% trở lên, duy trì và giữ vững số lượng học sinh đến cuối năm luôn đạt 100%, hiệu quả đào tạo sau 5 năm bình quân trên 97% trở lên. Nhà trường đã tổ chức dạy đủ các môn học theo quy định, dạy thêm 02 môn tự chọn Anh văn và ngữ văn cho học sinh khối 3, 4 & 5; tổ chức dạy 2 buổi /ngày cho toàn bộ các khối lớp. Rèn luyện học sinh giỏi, học sinh năng khiếu hàng năm luôn có giải ở cấp huyện năm 20....-20.... trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện. Ngoài ra nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa với nhiều nội dung ..................., phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, góp phần giáo dục toàn diện và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

Từ trường đến tổ chuyên môn và giáo viên, đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Có nhiều biện pháp, giải pháp để phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp dạy học, thực hiện đổi mới dạy học theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

Trình độ giáo viên đạt chuẩn 100%, giáo viên vượt chuẩn (có trình độ cao đẳng, đại học) tỷ lệ 72,4%,

Phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” và “xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” có nhiều khởi sắc và ngày một phát triển.

Tham gia đầy đủ các phong trào do cấp trên phát động như:Thi giải toán, thi tiếng anh trên mạng, thi nghi thức cấp huyện, thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp…luôn được giải

Trong 5 năm qua, với phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, năm học 20....-20.... nhà trường được công nhận Tập thể lao động tiên tiến, hàng năm có trên 10% CBGV trở lên được công nhận CSTĐCS, 24% GV được công nhận danh hiệu GV dạy giỏi cấp huyện và 3,4% giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Bên cạnh những mặt ưu điểm đạt được nhà trường vẫn còn một số mặt tồn tại yếu kém trong công tác dạy và học đó là:

Giáo viên nhà trường trong những năm qua đã có nhiều cố gắng phát triển năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tuy nhiên, bên cạnh vẫn có giáo viên còn chậm trong đổi mới phương pháp dạy học, còn nặng thuyết trình, thiếu tính sáng tạo.

Trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu, nhất là một số thiết bị hiện đại phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

Năng lực chuyên môn trong đội ngũ không đồng đều; tuổi đời bình quân trong đội ngũ tương đối cao; một vài GV lớn tuổi có phần chững lại về năng lực chuyên môn và GV trẻ có người chưa bắt kịp với trình độ chuyên môn chung của nhà trường

Thời lượng và điều kiện học tập của học sinh tuy có phần hổ trợ của nhiều chương trình nhưng vẫn còn thiếu thốn, điều đó cũng ảnh hưởng đến quá trình lĩnh hội của học sinh. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học hành của con em, còn khoán trắng việc học của con em họ cho nhà trường.

Trong công tác chủ nhiệm vẫn có giáo viên chưa phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác giáo dục.

Việc tiếp cận các văn bản pháp quy, pháp luật, thông tư, nội quy quy chế đôi khi còn chậm.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Trong 5 năm tới (20......-2020), nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà NQ Đại hội đề ra đối với giáo dục ...................trong nhiệm vụ Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với phát triển đảng trong giáo viên; Chi bộ Trường Tiểu học ................... A đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp tổ chức thực hiện cho 5 năm tới nhất là chất lượng giáo dục cụ thể như sau:

- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu (bình quân trong 5 năm tới):

 • Sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trong quản lí
 • Các tổ chức đoàn thể đạt TSVM và vững mạnh xuất sắc. Tập thể nhà trường được công nhận TTLĐXS.
 • Phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt hiệu quả; phong trào thi đua “dạy tốt-học tốt” được giữ vững
 • GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường trên 70%; trong đó có trên 20% GV đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện; 10% cấp tỉnh.
 • Danh hiệu thi đua: CSTĐCS, giữ vững từ 20% trở lên.
 • GV xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm: loại xuất sắc trên 70% (không có giáo viên xếp loại yếu kém).
 • Nâng cấp 05 phòng lên kiên cố đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh điểm Phố
 • Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và huy động các nguồn lực đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học và các hoạt động giáo dục khác bình quân hàng năm trên 30.000.000đ.
 • Phấn đấu đến năm20.... trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 • Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt trên 98% và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.
 • Danh hiệu HSG, HSTT: đạt trên 70% (trong đó: HSG trên 30%)
 • Hạnh kiểm: 100% xếp loại đạt yêu cầu;
 • Phong trào đội TNTPHCM, HS năng khiếu: giữ vững và luôn có giải cao cấp huyện.

Thưa các đồng chí!

- Ngoài thành quả đạt được Chi bộ nhà trường còn làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên là việc làm thường xuyên, hàng năm Chi bộ đã có kế hoạch cho công đoàn giới thiệu những đồng chí công đoàn viên ưu tú từ 1-2 người để Chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng - tạo nguồn phát triển Đảng.

+ Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã ................... Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho toàn thể viên chức. Tổ chức cho quần chúng học tập, nghiên cứu chủ trương chính sách, đường lối của Đảng, Pháp luật nhà nước bồi dưỡng quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay đang hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Xác định trách nhiệm của chi ủy Đảng tổ chức cho các đoàn thể phát động phong trào thi đua qua đó giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng.

+ Xây dựng kế hoạch – xây dựng Đảng, giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú để thử thách, phân công Đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ để gửi lên Đảng bộ theo học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

+ Luôn gắn kết công tác kết nạp Đảng viên với công tác củng cố và nâng cao chất lượng Đảng viên.

+ Kết quả trong nhiệm kì đại hội 20......-20....vừa qua đã kết nạp được 6 quần chúng vào Đảng. Sau khi kết nạp đã phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày, 100% đảng viên cuối năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Mục tiêu đề ra trong nhiệm kì tới.

Một là: Chi bộ thường xuyên lãnh đạo công tác tư tưởng cho toàn thể Đảng viên, công nhân viên chức, ý nghĩa vai trò lãnh đạo của Đảng, pháp luật nhà nước. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động giáo dục quần chúng tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Hai là: Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng - kết nạp Đảng viên cả nhiệm kì và từng năm nhằm tăng cường về số lượng và mạnh về chất lượng.

Ba là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng để củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Vận động, giáo dục quần chúng rèn luyện động cơ đúng đắn vào Đảng.

Bốn là: Chỉ đạo tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua để lựa chọn quần chúng ưu tú với Đảng.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trên đây là tham luận về nội dung “Nâng cao chất lượng dạy và học, gắn với tạo nguồn phát triển Đảng trong đội ngũ giáo viên”của Chi bộ Trường ....................

Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý đại biểu.

Xin chúc quý đại biểu nhiều sức khỏe!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng kính chào!

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 1.821
 • Lượt xem: 53.645
 • Dung lượng: 445,4 KB
Sắp xếp theo