Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 22 Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22 - Có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm là:

A. 20 cm²

B. 40 cm²

C. 48 cm²

D. 96 cm²

Câu 2: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3 dm và chiều rộng 7 cm là:

A. 510 cm²

B. 210 cm²

C. 51 dm²

D. 210 dm²

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36 cm, chiều rộng bằng \frac{1}{4}chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 90 cm²

B. 162 cm²

C. 324 cm²

D. 162 cm

Câu 4: Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 5 viên gạch hình vuông, mỗi viên có độ dài 12cm. Diện tích mảng tường được ốp thêm là:

A. 710 cm²

B. 160 cm²

C. 720 cm²

D. 700 cm²

Câu 5: Một hình vuông có diện tích bằng 16cm². Chu vi của hình vuông đó là:

A.10 cm

B.18 cm

C. 14 cm

D. 16 cm

Câu 6: Diện tích của hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 10cm là:

A. 150 cm²

B. 140 cm²

C.120 cm²

D. 100 cm²

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Hoàn thành bảng (theo mẫu)

Chiều dài

Chiều rộng

Diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

9cm

3cm

9 x 3 = 27 (cm2)

(9 + 3) x 2 = 24 (cm)

27cm

10cm

35cm

9cm

1dm

5cm

Bài 2: Một miếng vải hình chữ nhật trong bộ đồ kĩ thuật có chiều dài 1 dm và chiều rộng là 7 cm. Tính diện tích miếng vải hình chữ nhật đó.

Bài 3: Tính diện tích của hình chữ nhật có các số đo sau:

a, Hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm

b, Hình chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm

c, Hình chữ nhật có chiều rộng 10 cm, chiều dài 3 dm

Bài 4: Tính diện tích hình H, biết hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng là 3 cm, hình vuông có cạnh là 3 cm.

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 8 cm là:

D. 96 cm²

Câu 2: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3 dm và chiều rộng 7 cm là:

B. 210 cm²

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36 cm, chiều rộng bằng \frac{1}{4}chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật là:

C. 324 cm²

Câu 4: Để ốp thêm một mảng tường người ta dùng hết 5 viên gạch hình vuông, mỗi viên có độ dài 12cm. Diện tích mảng tường được ốp thêm là:

C. 720 cm²

Câu 5: Một hình vuông có diện tích bằng 16cm². Chu vi của hình vuông đó là:

D. 16 cm

Câu 6: Diện tích của hình vuông có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 10cm là:

A. 150 cm²

II/ TỰ LUẬN

Bài 1. Hoàn thành bảng (theo mẫu)

Chiều dài

Chiều rộng

Diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật

9cm

3cm

9 x 3 = 27 (cm2)

(9 + 3) x 2 = 24 (cm)

27cm

10cm

27 x 10 = 270 (cm2)

(27 + 10) x 2 = 74 (cm)

35cm

9cm

35 x 9 = 315 (cm2)

(35 + 9) x 2 = 88 (cm)

1dm

5cm

10 x 5 = 50 (cm2)

(10 + 5) x 2 = 30 (cm)

Bài 2: Một miếng vải hình chữ nhật trong bộ đồ kĩ thuật có chiều dài 1 dm và chiều rộng là 7 cm. Tính diện tích miếng vải hình chữ nhật đó.

Đổi: 1dm = 10 cm

Diện tích miếng vải là

10 x 7 = 70 (cm2)

Đáp số: 70 cm2

Bài 3: Tính diện tích của hình chữ nhật có các số đo sau:

a, Hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm

Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 5 = 60 (cm2)

b, Hình chữ nhật có chiều dài 2 dm, chiều rộng 13 cm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích hình chữ nhật là: 20 x 13 = 260 (cm2)

c, Hình chữ nhật có chiều rộng 10 cm, chiều dài 3 dm

Đổi 3dm = 30cm

Diện tích hình chữ nhật là: 10 x 30 = 300 (cm2)

Bài 4: Tính diện tích hình H, biết hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng là 3 cm, hình vuông có cạnh là 3 cm.

Diện tích hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm2)

Diện tích hình vuông là

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình H là:

24 + 9 = 33 (cm2)

Đáp số: 33 cm2

73
  • Lượt xem: 6.856
Sắp xếp theo