Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn Mẫu khảo sát đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn là mẫu phiếu được lập ra nhằm đánh giá giáo viên của các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

Nội dung trong phiếu đánh giá bao gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí nghề nghiệp, kết quả đánh giá giáo viên. Mẫu phiếu đánh giá giáo viên mầm non được ban hành theo Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): ..................................................................

Trường:.................................................... ..................................................................

Tổ/nhóm chuyên môn:............................. ..................................................................

Quận/Huyện/Tp,Tx.................................. Tỉnh/Thành phố.........................................

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:

Tiêu chuẩn, tiêu chíKết quả đánh giá của tiêu chíGhi chú
GVGVGV
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2. Phong cách làm việc
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em
Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em
Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em
Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em
Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp
Tiêu chun 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
Tiêu chuẩn 4: Phát triển mi quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Tiêu chuẩn 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em
Tiêu chun 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em
Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Xếp loại kết quả đánh giá2:

……, ngày ... tháng... năm ....
Người tham gia đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.503
  • Lượt xem: 8.327
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 118,3 KB