Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn (2 Mẫu) Mẫu khảo sát đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên mônbiểu mẫu thông dụng được dùng trong các cơ sở giáo dục công lập các cấp học từ Mầm non đến Đại học.

Mẫu phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn được lập ra nhằm khảo sát lấy ý kiến của đồng nghiệp, từ đó đưa ra ý kiến tốt nhất cũng như giải đáp lý do phù hợp khi chọn ý kiến đó. Thông qua mẫu phiếu lấy ý kiến này giúp các bạn có thể tự đánh giá được bản thân trong quá trình dạy học, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, nâng cao quá trình giảng dạy tốt hơn.

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn Mầm non

Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): ..................................................................

Trường:.................................................... ..................................................................

Tổ/nhóm chuyên môn:............................. ..................................................................

Quận/Huyện/Tp,Tx.................................. Tỉnh/Thành phố.........................................

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:

Tiêu chuẩn, tiêu chíKết quả đánh giá của tiêu chíGhi chú
GVGVGV
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo
Tiêu chí 2. Phong cách làm việc
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em
Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em
Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em
Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em
Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp
Tiêu chun 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
Tiêu chuẩn 4: Phát triển mi quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Tiêu chuẩn 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em
Tiêu chun 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em
Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Xếp loại kết quả đánh giá2:

……, ngày ... tháng... năm ....
Người tham gia đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): ..........................................................................

Trường: …………………………………………………………………………………..

Bộ môn giảng dạy: …………………………………………………………………….

Tổ/nhóm chuyên môn:………….......................................................................................

Quận/Huyện/Tp,Tx ………..……………. Tỉnh/Thành phố ………………..…………..

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá đồng nghiệp trong tổ bằng cách điền vào kết quả đạt được các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) vào bảng dưới đây:

Tiêu chí

Kết quả đánh giá

GV…

GV…

GV…

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo

Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Xếp loại kết quả đánh giá2

….., ngày … tháng… năm ….

Người tham gia đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.812
  • Lượt xem: 10.587
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 136,3 KB
Sắp xếp theo