Điều chỉnh nội dung môn Lịch sử năm 2021 - 2022 cấp THPT Tinh giản chương trình Sử lớp 10, 11, 12 theo Công văn 4040

Ngày 16/09/202, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Theo đó, một số tiết sẽ được chuyển thành bài tự đọc, tự tìm hiểu, không dạy.

Theo đó, điều chỉnh nội dung môn Lịch sử năm 2021 - 2022 cấp THPT theo Công văn 4040. Qua tài liệu này giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Điều chỉnh nội dung môn Lịch sử cấp THPT theo Công văn 4040

1
Phụ lục III
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP THPT
MÔN LỊCH SỬ
(Kèm theo Công văn số .....BGDĐT-GDTrH ngày ....tháng ..... năm 2021. của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
Hướng dẫn y dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ o ớng dẫn, các sgiáo dục trung
học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện,
phù hợp với tình hình thực tế.
1. LỚP 10
TT
(1)
Bài
(2)
Nội dung điều chỉnh
(3)
Hướng dẫn thực hiện
(4)
1
Bài 1. S xut hin loài
ngưi Bầy người
nguyên thy
Bài 2. Xã hi nguyên
thy
Bài 13. Vit Nam thi
nguyên thy
Tích hp thành ch đề
- Tích hp thành ch đề: hi nguyên thy. tng
mc nhng ni dung nào trùng gia Vit Nam thế
gii cn tinh gin, ni dung nào riêng ca Vit Nam s
b sung thêm. Có th cu trúc thành nhng mc sau:
1.S xut hiện loài người đi sng bầy ngưi nguyên
thy
2. Người tinh khôn
3. Th tc và b lc
4. Buổi đầu của thời đại kim khí
5. Xã hội nguyên thủy tan rã.
2
Bài 3. Các quốc gia cổ
đại phương Đông
Mục 1. Điều kin t nhiên s phát
trin kinh tế
Mc 2. S hình thành các quc gia c
đại
- Tích hp mc 1,2 thành mc 1. S hình thành các
quc gia c đại. Tập trung làm : điu kin hình
thành và khong thi gian hình thành các quc gia
c đại phương Đông.
Mc 3. Xã hi c đại phương Đông
Mục 4. Chế độ chuyên chế cổ đại
- Tích hợp mục 3,4 thành mục 2. Chế độ chuyên chế
cổ đại. Tập trung làm rõ: thể chế chính trị cấu
xã hội của xã hội cổ đại phương Đông.
4040/
9
2
3
Bài 4. Các quốc gia cổ
đại phương Tây Hy
Lạp và Rô-Ma
Mục 1. Thiên nhiên đi sng con
ngưi
Mục 2. Thị quốc Địa Trung Hải
- Tích hp mc 1,2 thành mc 1. Th quốc Địa
Trung Hi. Tập trung làm rõ: điều kin hình thành
th quc và những đặc trưng ca th quc.
4
Bài 5. Trung Quốc thời
phong kiến
Mục 1. Trung Quốc thời Tần - Hán
- Tập trung làm rõ: Sự xác lập chế độ phong kiến
dưới thời Tần – Hán về chính trị, kinh tế, xã hội.
Mục 2: Sự phát triển chế đ phong
kiến dưới thời Đường
Mục 3. Trung Quốc thời Minh,
Thanh
- Tập trung vào các nội dung về: Chính trị là tổ chức
bộ máy, chọn người tài qua thi cử. Kinh tế chú ý chế
độ quân điền. Đối ngoại về mở rộng lãnh thổ. Nhấn
mạnh cả thời Đường.
- Chỉ nêu khái quát nét chính về chính trị thời Minh,
Thanh ( thể hướng dẫn HS xây dựng trục thời
gian: Hán-Tùy-Đường-Tống-Nguyên-Minh-Thanh;
thời Minh, Thanh chú ý đến về phát triển kinh tế).
5
Bài 6. Các quốc gia Ấn
văn hóa truyền
thống Ấn Độ
Mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên
- Học sinh tự học
6
Bài 7. Sự phát triển
lịch sử nền văn hóa
truyền thống Ấn Đ
Mục 1. Sự phát triển của lịch sử và
văn hóa truyền thống trên toàn lãnh
thổ Ấn Độ
- Hc sinh t hc
7
Bài 6 và Bài 7
Cả 2 bài
- Tích hp, cu trúc nhng ni dung còn li ca 2
Bài 6 và Bài 7 thành ch đề: S phát trin lch s
nền văn hóa truyền thng Ấn Độ vi các ni dung
như sau:
1. Ấn Độ t Gúp- ta đến Mô-gôn, tp trung vào tóm
tt nhng ni dung chính ca các vương triu
2. Văn hóa Ấn Độ thi phong kiến, tp trung vào tôn
giáo (Hinđu, Pht giáo, Hi giáo), kiến trúc, văn hóa
8
Bài 8. Sự hình thành và
Mục 1. Sự ra đời của các vương quốc
- Chỉ khái quát sở hình thành giới thiệu một
3
phát triển các vương
quốc chính Đông
Nam Á
cổ ở Đông Nam Á
vài quốc gia cổ tiêu biểu ở Đông Nam Á.
9
Bài 9. Vương quốc
Campuchia Vương
quốc Lào
Cả bài
- Tp trung nhng s kin chính v s hình thành và
phát trin của Vương quốc Campuchia Vương
quc Lào
10
Bài 10. Thời hình
thành và phát triển của
chế độ phong kiến
Tây Âu (Từ thế kỉ V
đến thế kỉ XIV)
Mục 1. Sự hình thành các vương
quốc phong kiến ở Tây Âu
- Chỉ khái quát những việc làm của người Giéc-man
đã tác động đến sự hình thành quan hệ sản xuất
phong kiến ở châu Âu.
11
Bài 11. Tây Âu thời
trung đại
Mục 3. Phong trào Văn hóa Phục
hưng
Mục 4. Cải cách tôn giáo chiến
tranh nông dân
- Học sinh tự học
12
Bài 12. Ôn tập lịch s
thế giới nguyên thủy,
cổ đại và trung đại
Mục 2. Xã hội cổ đại
- Hc sinh t hc
13
Bài 15. Thời Bắc thuộc
các cuộc đấu tranh
giành độc lập dân tộc
(Từ thế kỉ II TCN đến
đầu thế kỉ X)
Mục I. 2. Những chuyển biến về kinh
tế, văn hóa và xã hội
- Hc sinh t hc
14
Bài 16. Thời Bắc thuộc
các cuộc đấu tranh
giành độc lập dân tộc
(Tiếp theo)
Mục II. 1. Khái quát phong trào đấu
tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X
- Hc sinh t hc
15
Bài 15 và Bài 16
Cả 2 bài
- Tích hp, cu trúc nhng ni dung còn li ca 2
bài, Bài 15 Bài 16 thành ch đề: Thi Bc thuc
các cuộc đấu tranh giành đc lp dân tc vi các
ni dung:
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 10.619
 • Lượt xem: 60.114
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 1,1 MB
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lan Anh Trần
  Lan Anh Trần

  đây là của năm nay ạ? có chính xác k thế ạ tại sao có phần lại khác với em học trên lớp nhỉ


  Thích Phản hồi 20:02 13/03