Phân phối chương trình môn Lịch sử năm 2020 - 2021 cấp THPT Kế hoạch dạy học chương trình Lịch sử lớp 10 theo Công văn 3280

Giới thiệu Tải về
  • 20 Đánh giá

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Theo đó, một số tiết sẽ được chuyển thành bài tự đọc, tự tìm hiểu, không dạy.

Trong bài viết dưới đây, Download.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô Phân phối chương trình môn Lịch sử năm 2020 - 2021 cấp THPT. Hy vọng với tài liệu bổ ích này quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo, nhanh chóng xây dựng cho mình kế hoạch dạy học để nộp lên Ban giám hiệu. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 10

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ……
TRƯỜNG THPT……
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC N HỌC - NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: LỊCH SỬ
KHỐI: 10
I. Thông tin:
   
     
II. Kế hoạch cụ thể:
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
- HỌC K I: 1 tiết - T tuần 1 ến tuần 1 (thc hc)
THỜI GIAN
TIẾT
CHỦ ĐỀ/BÀI
HỌC
MẠCH NỘI DUNG
KIẾN THỨC
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
HNH
THỨC
DẠY
HỌC
CHƯƠNG 1: HỘI NGUYÊN THỦY
Tuần 01:
07-12/9/2020
1
Bài 1:   
  
  
 
     
    
 
     
 
    
 
(GV tích hợp lồng ghép
kiến thức bản của bài
13)
1. Năng lực
1.1. Năng lực lịch sử:
        
         
 
        
   
        
  
          
          

         
1.2. Năng lực chung:    
2. Phẩm chất:       
        
 
Tuần 02:
14-19/9/2020
2
Bài 2: 
 
    
     
1. Năng lực
1.1. Năng lực lịch sử:
 
 
      
   
(GV tích hợp lồng ghép
kiến thức cơ bản của bài
13)
         

         
 
        
           
           
        
1.2. Năng lực chung:    
2. Phẩm chất:       
   
CHƯƠNG 2: HỘI C ĐẠI
Tuần 03:
21-26/9/2020
Tuần 04:
28/9-3/10/2020
3, 4
Bài 3:  
   

     
    
  
     
  
      

    

     

1. Năng lực
1.1 Năng lực lịch sử:
        
         
         
          
           
 
         

         
      
1.2. Năng lực chung:      
2. Phẩm chất:
  
         
   
         
   
          
     
 
Tuần 05:
5-10/10/2020
Tuần 06:
12-17/10/2020
5,6
Bài 4:  
   

    
   
    

      
 
1. Năng lực
1.1. Năng lực lịch sử:
         
         
        

           
         
          
         
      
          
           

        
            
         
          
         
          
           
   
1.2. Năng lực chung
          
      
        
         
      
         
   
        
       
 
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương