Mức đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn

Kinh phí công đoàn là gì? Ai là người đóng kinh phí công đoàn? Mức đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn 2022 là bao nhiêu? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn đọc quan tâm.

Chính vì vậy mời các bạn hay cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây để biết được mức đóng các loại phí này trong năm 2022 là bao nhiêu nhé.

Kinh phí công đoàn là gì?

Kinh phí công đoàn chính là khoản tài chính công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng (không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở).

Đoàn phí công đoàn là gì?

Đoàn phí công đoàn là khoản tài chính công đoàn do người lao động tham gia tổ chức công đoàn cơ sở đóng.

Đối tượng đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn?

Căn cứ vào điều 26 Luật công đoàn nêu rõ:

1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

Đoàn phí, kinh phí công đoàn đều là những nguồn thu tài chính công đoàn được sử dụng để tổ chức các hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động như hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; thăm hỏi, trợ cấp người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn,…; khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác,…

Mức đóng đoàn phí công đoàn năm 2022

Theo Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ năm 2016, mức đóng đoàn phí công đoàn được thực hiện như sau:

- Đoàn viên ở công đoàn cơ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước quy định:

Mức đóng hàng tháng = 1% x Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là tiền lương cấp bậc, chức vụ, lương theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.

-Đoàn viên ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước (cả công đoàn Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối):

Mức đóng hàng tháng = 1% x Tiền lương thực lĩnh

Trong đó:

 • Tiền lương thực lĩnh: Tiền lương đã khấu trừ tiền đóng khấu trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của đoàn viên.
 • Mức đóng đoàn phí tối đa = 10% x Mức lương cơ sở = 149.000 đồng/tháng (Mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng).

- Đoàn viên ở công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước:

Mức đóng hàng tháng = 1% x Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Mức đóng đoàn phí tối đa = 10% x Mức lương cơ sở = 149.000 đồng/tháng.

- Trường hợp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí hoặc đoàn viên không phải đóng BHXH:

Mức đóng ấn định thấp nhất = 1 % x Mức lương cơ sở = 14.900 đồng/tháng

- Trường hợp không phải đóng đoàn phí:

 • Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên đang trong thời gian hưởng trợ cấp;
 • Đoàn viên công đoàn trong thời gian không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương.

Mức đóng kinh phí công đoàn 2022

(Do đơn vị sử dụng lao động đóng)

Căn cứ vào Nghị định 191/2013/NĐ-CP; Nghị định 88/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ có quy định đối tượng, mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn 2020 như sau:

- Đối tượng: Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không thành lập tổ chức công đoàn.

- Mức đóng: Đóng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động

- Phương thức đóng:

 • Đóng theo tháng, mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;
 • Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp: Đóng theo tháng hoặc theo quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;
 • Đóng tại tại Liên đoàn Lao động quận/huyện nơi đặt trụ sở

Mức phân bổ:

 • 69% tổng số thu kinh phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;
 • 31% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp công đoàn cấp trên.
 • Mức phạt khi không nộp: Phạt tiền từ 12% - dưới 15% tổng số tiền phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu.

Lưu ý:

 • Chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng không kết nạp vào tổ chức công đoàn do đó chủ doanh nghiệp không phải đóng đoàn phí công đoàn (theo hướng dẫn 238/HD-TLĐ ngày 04/03/2014 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam).
 • NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.
 • Doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn vẫn phải đóng kinh phí công đoàn nhưng NLĐ không phải đóng đoàn phí công đoàn.
 • Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiền lương trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.
 • 380 lượt xem
👨 Bảo Ngọc Cập nhật: 02/08/2022
Sắp xếp theo