Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 03-TNDN Biểu mẫu kế toán

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu mẫu Tờ khai quyết toán thế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03 /TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

----------***--------

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

[01] Kỳ tính thuế:………..từ.............đến.................

Người nộp thuế: .............................................................................................................................

Mã số thuế: .................. ..................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................

[05]Quận/Huyện: ....................................................................... [06] Tỉnh/Thành phố: ...................

[07] Điện thoại:……........…..… …. [08] Fax: ………..........….. [09] E-mail: ……………………........

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Mẫu số 03-TNDN

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi: 👨 Thu Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 8.634
  • Lượt xem: 9.600
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 114,5 KB