Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên Quyết định thi hành kỷ luật đảng viên

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên là mẫu quyết định của ban chấp hành Đảng ủy về việc quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nội quy, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và không làm tròn trách nhiệm của mình. Nội dung trong mẫu quyết định nêu rõ thông tin của đảng viên bị kỷ luật, thời gian thi hành quyết định xử lý, hình thức kỷ luật...Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu quyết định kỷ luật đảng viên tại đây.

ĐẢNG UỶ …….....ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: ............ - QĐ/..................., ngày....tháng....năm..

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành kỷ luật đối với đồng chí...............................

(chức vụ đảng, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí .......................... (họ và tên của đảng viên); báo cáo số ............. ngày .......... của ......... (tên tổ chức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra;

Đảng ủy ........................................ nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ........................................... )

ĐẢNG ỦY .....................................

QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành kỷ luật đồng chí ............................. (họ tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức ...........

2. (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí ....................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBKT (cấp trên)...;

- Ban TVĐU (cấp trên)......;

- Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)

- Như Điều 2;

- Lưu HSĐU.

T/M ĐẢNG UỶ

............................

(Ký tên đóng dấu)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.085
  • Lượt xem: 15.978
  • Dung lượng: 297 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo