Mẫu phiếu đặt in Phiếu đặt in mới nhất

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu đặt in được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu phiếu đặt in được ban hành kèm theo Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Mẫu được dùng để đặt chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

........., ngày…… tháng ..... năm …….

PHIẾU ĐẶT IN 1

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt in:.............................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................................

- Số ngày ...... tháng ...... năm ..........nơi cấp,................................................. CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân2

Đặt chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm:

Tên ấn phẩm:.......................................................................................................................

Khuôn khổ:............................................................................................................................

Số trang hoặc số tờ:..............................................................................................................

Số lượng hoặc khối lượng:...................................................................................................

- Tên cơ sở nhận in:..............................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................ ngày…… tháng ..... năm ……..

do cấp.................................................................................................................................

Giấy phép hoạt động in hoặc giấy đăng ký hoạt động in số: ngày ...... tháng ...... năm ..........do .........................................cấp.

Phiếu đặt in lập thành 02 bản, cơ sở in giữ 01 bản để lưu hồ sơ, 01 bản gửi người đặt in./.

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NHẬN IN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT IN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

1 Phiếu đặt in chỉ dùng để áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

2 Nội dung này chỉ ghi khi đối tượng đặt in là cá nhân.

3 Đối với ấn phẩm của cơ quan, tổ chức thì phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh kèm phiếu đặt in.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 61
  • Lượt xem: 132
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 130,4 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan: