Mẫu giấy biên nhận tiền Giấy nhận tiền mặt

Giới thiệu Tải về
  • 37 Đánh giá

Giấy biên nhận tiền là biểu mẫu được sử dụng khi giao tiền trong các giao dịch dân sự, kinh doanh, mua bán đất đai. Giấy nhận tiền viết tay vẫn đảm bảo giá trị pháp lý và là căn cứ chứng minh, xác định việc giao dịch tiền giữa các bên khi phát sinh tranh chấp nếu có.

Giấy biên nhận tiền thường đi kèm với một giao dịch chính, hợp đồng chính như: Giấy nhận tiền đặt cọc, giấy nhận tiền vay nợ, giấy nhận tiền trong mua bán kinh doanh, giấy nhận tiền mua bán đất đai, giấy nhận hộ tiền theo ủy quyền. Sau đây là mẫu giấy biên nhận tiền mới nhất được Download.vn cập nhật và gửi đến người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Giấy biên nhận tiền - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm...... tại , Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:...................

Số chứng minh thư: ..........Ngày cấp:....... Nơi cấp:............

Địa chỉ:................................................................................

Hộ khẩu thường trú:............................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):...............

Số chứng minh thư: ...........Ngày cấp:.......... Nơi cấp:..........

Đại chỉ:.................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số: được lập ngày…..tháng…..năm 20.... tại Ông/Bà:

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:.............. VNĐ (viết bằng chữ: ).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ........., ngày...tháng...năm...
BÊN GIAO TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:............................................................................................

Số chứng minh thư: ....................Ngày cấp: .......Nơi cấp:..................

Địa chỉ:................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................

Chỗ ở hiện tại:........................................................................................

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền: (Viết bằng chữ: ) theo thỏa thuận .

 

..........., ngày...tháng...năm...

Người nhận tiền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy biên nhận tiền - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Tên tôi là: ........................................................................

Đơn vị công tác: ............................................................

Có nhận của ông bà:......................................................

Số CMND: ......................................................................

Số tiền: ..........................................................................

Bằng chữ: ....................................................................

Về việc: ........................................................................

 

..........., ngày...tháng...năm...

Người nhận tiền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy biên nhận tiền

Mẫu giấy biên nhận tiền mặt được sử dụng rất nhiều trong công việc nhưng không phải ai cũng có thể soạn được một mẫu giấy biên nhận tiền chuẩn chỉnh cả về nội dung và hình thức.

  • Mở đầu không thể thiếu chính là phần quốc hiệu và tiêu ngữ được viết theo đúng quy định soạn thảo văn bản hành chính: Phần này được tô đậm và căn giữa văn bản.
  • Tên mẫu đơn được ghi rõ là giấy biên nhận tiền: Các chữ cái đều phải được in hoa có dấu và căn lề giữa. Tiếp đến là phần ngày tháng, địa điểm thành lập biên bản cần được ghi rõ ràng.
  • Phần thông tin về bên giao tiền và bên nhận tiền phải chú trọng và không được bỏ sót những thông tin sau: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại,.... Các thông tin này là căn cứ áp dụng cho cả hai bên nên cần ghi thật chính xác và đầy đủ.
  • Phần quan trọng tiếp theo là số tiền giao nhận phải được ghi cụ thể cả bằng số và bằng chữ để tránh trường hợp thêm bớt số vào số tiền viết bằng số.
  • Thỏa thuận của hai bên: Thỏa thuận sau khi nhận tiền đầy đủ thì người giao tiền sẽ được sở hữu tài sản hay số hàng hóa, phần này các bạn phải ghi cụ thể về thông tin tài sản.
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 99.642
  • Lượt xem: 281.825
  • Dung lượng: 29,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: