Giấy đặt cọc mua bán nhà Hợp đồng mua bán

Giấy đặt cọc mua bán nhà là một trong những biểu mẫu rất cần thiết trong các giao dịch mua bán bất động sản. Giấy cọc mua bán nhà, đất sẽ đảm bảo việc thực hiện mua bán theo đúng cam kết của hai bên.

Mẫu giấy đặt cọc mua bán nhà đất các bên có thể đánh máy hoặc viết tay đều được. Tuy nhiên nội dung trong giấy đặt cọc vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

 • Thông tin của bên đặt cọc và bên nhận đặt cọc, nếu có người làm chứng thì ghi thông tin của người làm chứng;
 • Tài sản đặt cọc: ghi đầy đủ thông tin về tài sản đặt cọc, giá trị của tài sản đặt cọc;
 • Thời hạn đặt cọc: Ghi chính xác thời gian đặt cọc để tránh việc sau này xảy ra tranh chấp;
 • Mục đích đặt cọc: Ghi mục đích đặt cọc nhằm giao kết hợp đồng mua bán nhà, việc đặt cọc này thì sẽ quy định cụ thể các việc bên nhận đặt cọc cần phải thực hiện ví dụ cam kết sẽ tiến hành ký kết hợp đồng chính thức, cam kết làm thủ tục sang tên quyền sử dụng và các cam kết khác do các bên tự thỏa thuận.

Giấy đặt cọc mua bán nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

GIẤY ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, tại Số.....................

Thành phố ............... chúng tôi gồm:.................................

BÊN BÁN (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Bà:..........................................................................................

CMND số: ...........................cấp tại:.......................................

Và Ông:....................................................................................

CMND số: .................................cấp tại:..................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................

Đồng sở hữu ngôi nhà số:

Bà đã uỷ quyền toàn bộ cho Ông (có Giấy uỷ quyền kèm theo) trong việc bán ngôi nhà tại số:................

BÊN MUA (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông/Bà:..................................................................................

CMND số: ...................................cấp tại:................................

Hộ khẩu thường trú:...................................................................

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất thoả thuận những điều khoản sau:

Điều 1: Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là:…………... để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng mua/bán ngôi nhà tại số

Điều 2: Khi Hợp đồng mua/bán nhà được thực hiện, số tiền trên sẽ được trừ vào nghĩa vụ trả tiền của Bên B. Nếu Bên B từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì số tiền trên sẽ thuộc về Bên A. Nếu Bên A từ chối việc thực hiện Hợp đồng mua/bán nhà thì ngoài việc phải trả lại cho Bên B số tiền trên, Bên A còn phải trả cho Bên A số tiền là:

Điều 3: Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN A

BÊN B

NGƯỜI LÀM CHỨNG 1

NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

Một số lưu ý về hợp đồng đặt cọc đất

a. Thời hạn sử dụng và nguồn gốc thửa đất

Trường hợp đất có nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất, người mua nên tiến hành kiểm tra xem bên bán có đăng ký và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng hay không.

Trường hợp bên bán đất không có thì cần kiểm tra thực tế nhà và tài sản gắn liền với đất đó tình trạng hiện nay ra sao. Tránh việc nhà bị thế chấp ngân hàng hoặc đang bị tranh chấp, gây rắc rối về sau.

b. Về nghĩa vụ nộp thuế phí, các khoản lệ phí

Ngoài mẫu giấy đặt cọc mua đất, trong quá trình mua bán đất cần tìm hiểu rõ về nghĩa vụ nộp thuế phí. Các khoản phí cơ bản cần hoàn thành gồm có:

 • Thuế thu nhập cá nhân do bên bán (bên nhận đặt cọc) nộp
 • Tiền thuế sử dụng đất thường do bên bán nhận đặt cọc nộp (nếu có)
 • Các khoản phí, lệ phí khác do bên cọc nộp
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 23.483
 • Lượt xem: 29.023
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 74,9 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo