Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu ghi chép gọi điện bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do Download.vn sưu tầm để các bạn tham khảo dùng ghi chép nội dung các cuộc gọi điện bán hàng như mục đích của cuộc gọi, lợi ích cho khách hàng, nhận xét của khách hàng....

Sales Call Log

Number ....................................................................................................

Tên công ty ..............................................................................................

Contact ........................................ Điện thoại ...........................................

Type of Call: Customer Prospect

Comments

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Purpose of Call

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Opening Conversation

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Sales Story

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Benefits to Customer

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Objections or Resistance Response

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Closing Conversation

.................................................................................................................

.................................................................................................................

When to Follow Up

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Chia sẻ bởi: 👨 Vũ Thị Chang
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 45
  • Lượt xem: 78
  • Dung lượng: 20 KB
Liên kết tải về