Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu ghi chép so sánh doanh thu bán hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn mà Download.vn sưu tầm để các bạn tham khảo để làm so sánh doanh thu bán hàng giữa các tháng cho công ty mình. Nội dung về mẫu đơn như sau:

Month-to-Month Sales Comparison Log

For Year ...............

Tháng Taxable Sales Nontaxable Sales Total Sales

Tháng 1 ........................ ........................... ........................

Tháng 2 ........................ ........................... ........................

Tháng 3 ........................ ........................... ........................

Tháng 4 ........................ ........................... ........................

Tháng 5 ........................ ........................... ........................

Tháng 6 ........................ ........................... ........................

Tháng 7 ........................ ........................... ........................

Tháng 8 ........................ ........................... ........................

Tháng 9 ........................ ........................... ........................

Tháng 10 ........................ ........................... ........................

Tháng 11 ........................ ........................... ........................

Tháng 12 ........................ ........................... ........................

Chia sẻ bởi: 👨 Vũ Thị Chang
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 80
  • Lượt xem: 136
  • Dung lượng: 15 KB
Liên kết tải về