Mẫu đơn xin vào Đội Mẫu đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong HCM

Giới thiệu Tải về
  • 45 Đánh giá

Mẫu đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là mẫu đơn dành cho các em học sinh muốn được tham gia vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mời các em cùng tham khảo một số mẫu đơn xin vào đội dưới đây.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi ở khu vực và thế giới vì những quyền của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Mẫu đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Mẫu số 1

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH..........
LIÊN ĐỘI: T.H..................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

........, ngày ... tháng ... năm ......

Kính gửi: - Ban Phụ trách Đội trường Tiểu học.............
- Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: ............................................... ....................................................................

Sinh ngày: .............................................. ...................................................................

Học sinh lớp: ................................. Trường: ................................................................

Sau khi được học Điều lệ và lịch sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước.

Em làm đơn này xin được vào Đội và xin hứa:

- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

- Tuân theo Điều lệ Đội.

- Giữ gìn danh dự Đội.

Người làm đơn

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------

Hồ Chí Minh, ngày …tháng … năm 20...

Kính gửi:

- Ban Phụ trách Đội trường Tiểu học …...
- Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: .....................…..

Sinh ngày: …tháng … năm 20...

Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học …...

Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong HCM, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội, hiểu được Đội là tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, nay em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng của mình.

Được vào Đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ Đội, cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

(ký tên)

...........................…

Mẫu số 3

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH..........
LIÊN ĐỘI: T.H ....................
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

........, ngày ... tháng ... năm ......

Kính gửi: - Ban Phụ trách Đội trường Tiểu học ....................
- Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: .....................

Sinh ngày: 27 tháng 3 năm .........

Học sinh lớp 3A Trường Tiểu học ................

Là một sao nhi đồng siêng năng, chăm chỉ, lễ phép và học giỏi, đối chiếu với Điều lệ Đội mà em đã được học, em thấy mình xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đội. Vì vậy, em viết, đơn này gửi đến Ban Phụ trách Đội, Ban Chỉ huy Liên đội xét, kết nạp em vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Được vào Đội em xin hứa:

- Ra sức thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đội.

- Quyết tâm phấn đấu để xứng đáng là một đội viên tốt.

Người làm đơn

Lê ....................

Mẫu số 4

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH.........
LIÊN ĐỘI: T.H............
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

........, ngày ... tháng ... năm ......

Kính gửi: - Ban Phụ trách Đội trường ...................
- Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: ................

Sinh ngày: 12 tháng 10 năm ...........

Học sinh lớp 3B trường Tiểu học...............

Ao ước lớn nhất của em hiện nay là được vào Đội, được mang chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai tung tăng đến trường, được sinh hoạt vui chơi trong tổ chức Đội như các anh các chị lớp Bốn lớp Năm và coi đó là niềm vinh dự tự hào của tuổi thơ. Sau khi được học Điều lệ Đội, em biết Đội là một tổ chức tốt nhất, tập hợp những thiếu niên độ tuổi từ chín đến mười bốn trong tổ chức của mình, để rèn luyện giáo dục tuổi thơ trở thành những con ngoan trò giỏi sau này lớn lên giúp ích cho đất nước. Vì vậy, em viết đơn này xin được vào Đội và bày tỏ quyết tâm của mình. Được vào Đội, em xin hứa:

- Hăng hái thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Luôn luôn thực hiện nghiêm túc Điều lệ đội.

- Không ngừng rèn luyện, phấn đấu để trở thành là một đội viên gương mẫu của Đội.

Người làm đơn

.......................

Mẫu số 5

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH..........
LIÊN ĐỘI: T.H THỊ TRẤN...........
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

........, ngày ... tháng ... năm ......

Kính gửi: - Ban Phụ trách Đội trường Tiểu học Thị ............
- Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: ...................

Sinh ngày: 16 tháng 09 năm ..............

Học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Thị trấn ............

Sau khi học Điều lệ và lịch sử Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những con người có ít cho đất nước.

Em làm đơn này xin được vào đội và xin hứa:

- Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

- Tuân theo Điều lệ Đội.

- Giữ gìn danh dự Đội.

Phụ huynh đồng ý Người làm đơn
(ký tên,họ tên)

..................

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.150
  • Lượt xem: 8.729
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 360,4 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức: