Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng 2020 Đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng là biểu mẫu được cá nhân Đảng viên lập ra khi có nhu cầu xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam để gửi đến các cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Đảng nơi đảng viên đang công tác và sinh hoạt.

Nội dung trong mẫu đơn xin ra khỏi Đảng cần trình bày chi tiết thông tin đảng viên, ngày vào đảng, nêu rõ lý do xin ra khỏi Đảng. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Đơn xin ra khỏi Đảng 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

...., ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

Kính gửi:

- Chi bộ đảng :....................................

- Đảng bộ xã...........huyện.........tỉnh.....

Họ và tên đảng viên:...........................................................

Đơn vị công tác: ..................................................................

Là đảng viên của chi bộ.......................Đảng bộ xã..............

Ngày vào Đảng:......./....../...........; Ngày chính thức kết nạp Đảng:........./......./.......

Số thẻ đảng viên:..................................................................

Tôi xin trình bày với các cấp ủy Đảng nội dung như sau:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Tôi là đảng viên chi bộ........ trực thuộc Đảng bộ xã………huyện………tỉnh……….. Tôi đã tham gia sinh hoạt Đảng được ... năm, trong ... năm liền tôi luôn là Đảng viên hoàn thành tốt, xuất xắc nhiệm vụ và chưa vi phạm kỷ luật Đảng.

- Nêu lý do xin nghỉ sinh hoạt Đảng

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Chính vì thế tôi không thể thu xếp được thời gian tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ cũng như việc tham gia các công tác khác của chi bộ Đảng, Đảng bộ.

Do vậy, Tôi làm đơn này mong các cấp Đảng ủy xem xét, và cho tôi xin ra khỏi Đảng theo đúng quy định của điều lệ Đảng để tôi có thể ổn định cuộc sống và tư tưởng hoàn thành tốt công việc mà đơn vị công tác.

Tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các trường hợp đảng viên ra khỏi Đảng

Căn cứ Điều 8 Điều lệ Đảng chúng ta thấy có hai trường hợp là Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên đó là

+ Trường 1: Đảng viên vi phạm quy định về Điều lệ Đảng bị xem xét xóa tên trong danh sách Đảng viên;

+ Trường hợp 2: là Đảng viên không vị phạm tư cách Đảng viên và tự xin ra khỏi Đảng khi có nhu cầu, nguyện vọng.

Thủ tục xin ra khỏi Đảng

Thủ tục xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam được quy định như sau:

- Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

- Đảng viên xin ra khỏi Đảng cần phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng sau đó báo cáo lên chi bộ.

- Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên.

- Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

- Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó./.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 16
  • Lượt xem: 65
  • Dung lượng: 91,8 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo