Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII Bìa bài thu hoạch Nghị quyết TW12 khóa 12

Sau khi làm xong bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII, các Đảng viên cần chuẩn bị mẫu bìa bài thu hoạch, rồi đóng quyển nộp. Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết TW12 khóa XII được thiết kế sẵn, chỉ cần điền thông tin cá nhân, rồi in ra là xong.

Nghị quyết Trung ương 12 khóa XII bàn về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số vấn đề quan trọng khác. Vậy mời các bạn cùng tham khảo mẫu bìa Nghị quyết TW12 khóa 12 trong bài viết dưới đây:

Mẫu bìa bài thu hoạch nghị quyết trung ương 12 khóa 12

Mẫu bìa bài thu hoạch nghị quyết trung ương 12 khóa 12

Mẫu bìa thu hoạch này hoàn toàn tương thích với cả Word 2003/2007/2010/2013/2016. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các bài Thu hoạch nghị quyết dưới đây:

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 16.200
  • Lượt xem: 62.143
  • Dung lượng: 72,8 KB
Sắp xếp theo