Hướng dẫn nhận mặt nạ Cracks trong Type Soul

Bạn đang muốn có được Mask Cracks trong Type Soul? Trong trò chơi Roblox Type Soul, việc đạt được trạng thái Vasto Lorde là một bước tiến quan trọng và việc đạt được Mask Cracks là điều cần thiết cho quá trình chuyển đổi này. Dưới đây là cách nhận được Mask Cracks và các địa điểm canh tác tốt nhất để tìm Adjuchas ở Hueco Mundo và Thị trấn Karakura. Bạn cần những thứ này để tiến tới quá trình trở thành Vasto Lorde.

Mask Cracks trong Type Soul
Mask Cracks trong Type Soul

Cách nhận Mask Cracks trong Type Soul

Để có được Mask Cracks trong Type Soul bạn cần tìm và đánh bại Adjuchas. Khi làm như vậy, bạn có thể nhận được từ một đến năm Mask Cracks. Tuy nhiên, nếu bạn chết trước chúng, chúng sẽ lấy đi từ bạn từ một đến năm Mask Cracks. Chúng có thể được tìm thấy ở cả Hueco Mundo và Karakura Town.

Địa điểm sinh sản của Adjuchas ở Hueco Mundo

Một địa điểm nổi tiếng của Adjuchas ở Hueco Mundo là gần một hồ bơi cụ thể. Tôi không thể cho bạn biết đường đi đến đó vì bạn có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở Hueco Mundo, nhưng hãy nhìn vào hình ảnh bên dưới để biết nó trông như thế nào.

  • Khu vực miền núi ở Hueco Mundo có vị trí thuận lợi rộng rãi, lý tưởng để khám phá Adjuchas.
  • Khám phá xung quanh khu vực ngai vàng ở Hueco Mundo cũng được khuyến khích để tìm Adjuchas.

Địa điểm sinh sản ở thị trấn Adjuchas Karakura

Tại Karakura Town, một số tòa nhà chọn lọc mang lại tầm nhìn chiến lược cho việc định vị Adjuchas. Khu vực xung quanh Karakura Town được biết đến với sự xuất hiện của Adjucha. Cảnh giác và nhảy máy chủ trong khu vực này có thể có lợi.

Chiến lược canh tác Adjuchas

  • Tận dụng vùng đất cao ở Hueco Mundo mang lại tầm nhìn bao quát để phát hiện Adjuchas.
  • Đổi máy chủ là một chiến lược hiệu quả để làm mới các điểm xuất hiện và tối đa hóa cơ hội tìm thấy Adjucha. Đi cho các máy chủ có mật độ thấp hơn.
  • Khi Hueco Mundo có mật độ dân cư đông đúc hoặc các tùy chọn máy chủ bị hạn chế, Thị trấn Karakura sẽ là một địa điểm canh tác thay thế.
  • 92 lượt xem
👨 Hàn Vũ Cập nhật: 15/04/2024
Xem thêm: Type Soul
Sắp xếp theo