Genshin Impact: Cách có chìa khóa mở đền thờ và phần thưởng

Bên trong đền thờ ở Genshin Impact có thể cung cấp cho người chơi rất nhiều kho báu. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách có chìa khóa mở cửa vào đền thờ và lấy kho báu bên trong.

Các địa điểm tìm khóa mở đền thờ trong Genshin Impact
Các địa điểm tìm khóa mở đền thờ trong Genshin Impact

Tại sao cần khóa mở đền thờ trong Genshin Impact

Bên trong đền thờ - Shrine of Depth luôn có Luxurious Chest đang chờ bạn mở khóa. Chúng cho bạn Adventure Rank XP, trang bị, nguyên thạch và các vật phẩm nâng cấp. Bạn cần thu thập chúng nếu muốn tương tác với tất cả các kiến trúc ở Teyvat. Tìm được chìa khóa cũng là công việc thú vị dù không quá khó.

Bạn có một số cách để kiếm chìa khóa mở đền thờ trong Genshin Impact, bao gồm: chinh phục các domain, hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể. Đền thờ nằm rải rác ở tất cả các vùng trong Genshin Impact. Bạn dễ dàng bắt gặp một Shrine of Depth trên đường đi.

Chìa khóa mở đền thờ ở Mondstadt
Chìa khóa mở đền thờ ở Mondstadt

Chinh phục các domain để kiếm chìa khóa mở Shrine of Depth trong Genshin Impact

 • Đền sói: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 15.
 • Đền Falcon: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 12.
 • Eagle's Gate: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 21.
 • Đền sư tử: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 18.
 • Domain of Forsaken Ruin: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 24.
 • Domain of the Wayward Path: Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 27.
 • Hidden Palace of Guizang Formula (Voyage to the Sanguine Sky): Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 30.
 • Hidden Palace of Guizang Formula (Travels of the Moonlit Venturer): Người chơi ít nhất phải đạt hạng mạo hiểm 35.

Hoàn thành nhiệm vụ để kiếm chìa khóa mở Shrine of Depth trong Genshin Impact

 • New Horizons of Adventure
 • Adventure Rank Ascension 1
 • Adventure Rank Ascension 2
 • The Chi of Yore (Chi of Gyun)
 • The Tree Who Stands Alone
 • Treasure Lost, Treasure Found
Chìa khóa mở đền thờ trong Genshin Impact
Chìa khóa mở đền thờ trong Genshin Impact

Sau khi bạn đã thu thập được chìa khóa, hãy tới đền thờ, đi sâu vào bên trong và kiếm phần thưởng. Bạn cũng có thể mời bạn bè cùng tham gia để chinh phục các domain nhanh hơn.

 • 10.844 lượt xem
👨 Hàn Vũ Cập nhật: 23/02/2023
Xem thêm: Genshin Impact
Sắp xếp theo