Đơn xin vào lớp 1 năm 2022 - 2023 Đơn xin nhập học lớp 1

Đơn xin nhập học lớp 1 năm 2022 - 2023 là biểu mẫu được phụ huynh lập ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường về việc xin được vào học lớp 1 cho con em mình. Đây là mẫu đơn dành cho học sinh có đủ độ tuổi vào học lớp 1 bậc tiểu học.

Đơn xin học lớp 1 là một trong những giấy tờ văn bản quan trọng bắt buộc cần có trong hồ sơ xin học lớp 1, được áp dụng trong tất cả các trường tiểu học. Và đây cũng là căn cứ để nhà trường xét tuyển và lựa chọn những học sinh phù hợp nhất vào học. Vậy dưới đây là mẫu đơn xin nhập học lớp 1 và hồ sơ dự tuyển, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến

UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............................
___________

Số đơn:......./TH...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o----------

..................., ngày ........tháng........năm ...........

ĐƠN XIN VÀO LỚP 1
Năm học ............ - ...............

Kính gửi: Ban giám hiệu trường......................................................

1. Họ và tên học sinh: .......NamĐơn xin vào lớp 1NữĐơn xin vào lớp 1

Ngày sinh:.......Nơi sinh (tỉnh, thành phố):...........................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................

Hiện đang cư trú tại:.............................................................

Số điện thoại nhà riêng:.......................................................

Khi cần báo tin cho ai?:........................................................

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:................................................

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):...

2. Họ tên bố: .................Điện thoại:.......................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:.....................................................

3. Họ tên mẹ: ..................Điện thoại:......................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:...................................................

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 1:

- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

- Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học .....................

Tôi tên: ...................................................................................

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ......., Phường (xã): ...thành phố (huyện) ........., tỉnh: ..........

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: ............. tôi

Họ và tên học sinh: ......... Nam Đơn xin vào lớp 1 Nữ Đơn xin vào lớp 1

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................

Nơi sinh: .................................................................................

Họ và tên cha:.... năm sinh:...... nghề nghiệp ..........................

Nơi công tác (nếu có): ..............................................................

Họ và tên mẹ:.... năm sinh:...... nghề nghiệp ..............................

Nơi công tác (nếu có): ................................................................

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: .......................................

Hiện cháu đang sống với: ...........................................................

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)..........., phường (xã) .......thành phố (huyện) ..............

Tên chủ hộ: ...............................................................................

Số điện thoại liên lạc khi cần: ...................................................

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

- Hai buổi/ngày Đơn xin vào lớp 1 - Hai buổi/ngày có bán trú Đơn xin vào lớp 1

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- 01(một) đơn xin nhập học.
- 01(một) bản sao giấy khai sinh.
- 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
- Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

..........., ngày ...... tháng ...... năm 20.....

Người viết đơn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Đồng ý nhận em: ........................................

Vào học lớp 1 - Năm học 20..... - 20.....

..............., ngày...........tháng......năm 20.....
HIỆU TRƯỞNG

Đơn xin vào lớp 1 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ...............

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường..............

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ………………...………….…., số điện thoại: ….………………

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………......

Xin cho con chúng tôi là:……………………………………………......................

Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….....

Chổ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) …, phường (xã) ..………………. TP.............

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn .........………….., Di động……………….......…..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học............................................................

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

....., ngày … tháng … năm .....

Người làm đơn

Hồ sơ dự tuyển lớp 1 năm 2022 - 2023

Hồ sơ xin học gồm:

  • 01 đơn (theo mẫu)
  • 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ
  • 01 bản hộ khẩu photocopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photo từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 16.322
  • Lượt xem: 53.098
  • Dung lượng: 12,9 KB
Sắp xếp theo