Đơn xin vào lớp 1 năm 2024 - 2025 Đơn xin nhập học lớp 1

Đơn xin nhập học lớp 1 năm 2024 - 2025 gồm đơn xin vào lớp 1 đúng tuyến, trái tuyến, cùng hồ sơ dự tuyển vào lớp 1 cho các bậc phụ huynh nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho con mình vào lớp 1 năm học 2024 - 2025.

Mẫu đơn xin vào lớp 1 là một trong những giấy tờ quan trọng, bắt buộc, cần có trong bộ hồ sơ xin học lớp 1 năm 2024 - 2025, nhà trường sẽ căn cứ vào đó để xét duyệt xem học sinh đó có đủ điều kiện vào học hay không. Năm học 2024 - 2025 những trẻ sinh năm 2018 sẽ vào lớp 1. Vậy mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo mẫu đơn vào lớp 1 dưới đây:

Đơn xin nhập học lớp 1 đúng tuyến

UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............................
___________

Số đơn:......./TH...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o----------

..................., ngày ........tháng........năm ...........

ĐƠN XIN VÀO LỚP 1
Năm học ............ - ...............

Kính gửi: Ban giám hiệu trường......................................................

1. Họ và tên học sinh: .......NamĐơn xin vào lớp 1NữĐơn xin vào lớp 1

Ngày sinh:.......Nơi sinh (tỉnh, thành phố):...........................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................

Hiện đang cư trú tại:.............................................................

Số điện thoại nhà riêng:.......................................................

Khi cần báo tin cho ai?:........................................................

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:................................................

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):...

2. Họ tên bố: .................Điện thoại:.......................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:.....................................................

3. Họ tên mẹ: ..................Điện thoại:......................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:...................................................

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 1:

- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photocopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

- Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Đơn xin nhập học lớp 1 trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học .....................

Tôi tên: ...................................................................................

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ......., Phường (xã): ...thành phố (huyện) ........., tỉnh: ..........

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: ............. tôi

Họ và tên học sinh: ......... Nam Đơn xin vào lớp 1 Nữ Đơn xin vào lớp 1

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................

Nơi sinh: .................................................................................

Họ và tên cha:.... năm sinh:...... nghề nghiệp ..........................

Nơi công tác (nếu có): ..............................................................

Họ và tên mẹ:.... năm sinh:...... nghề nghiệp ..............................

Nơi công tác (nếu có): ................................................................

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: .......................................

Hiện cháu đang sống với: ...........................................................

Tại địa chỉ: khu vực (ấp)..........., phường (xã) .......thành phố (huyện) ..............

Tên chủ hộ: ...............................................................................

Số điện thoại liên lạc khi cần: ...................................................

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

- Hai buổi/ngày Đơn xin vào lớp 1 - Hai buổi/ngày có bán trú Đơn xin vào lớp 1

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- 01(một) đơn xin nhập học.
- 01(một) bản sao giấy khai sinh.
- 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
- Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

..........., ngày ...... tháng ...... năm 20.....

Người viết đơn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Đồng ý nhận em: ........................................

Vào học lớp 1 - Năm học 20..... - 20.....

..............., ngày...........tháng......năm 20.....
HIỆU TRƯỞNG

Đơn xin vào lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH VÀO LỚP 1

NĂM HỌC: ...............

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường..............

Chúng tôi gồm :

1. Họ tên cha: ………………….….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ………………...………….…., số điện thoại: ….………………

2. Họ tên mẹ: ………………..…….., năm sinh: …..…, nghề nghiệp: …………

Nơi làm việc: ……………….………….…., số điện thoại: ….………………......

Xin cho con chúng tôi là:……………………………………………......................

Sinh ngày ……tháng……năm 2013, nơi sinh:……………………………….....

Chỗ ở hiện nay: Số nhà ….., đường ……………………….., tổ …….., khóm (ấp) …, phường (xã) ..………………. TP.............

Số ĐT liên lạc nhanh: Bàn .........………….., Di động……………….......…..

Được xét tuyển vào lớp 1, năm học............................................................

Khi con chúng tôi được trúng tuyển vào học tại trường, tôi sẽ chấp hành sự phân lớp của nhà trường và quan tâm nhắc nhở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con học tập, rèn luyện, thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Trân trọng kính chào.

Ghi chú: Có thông báo, đăng ký ở trang sau

....., ngày … tháng … năm .....

Người làm đơn

Hồ sơ dự tuyển lớp 1 năm 2024 - 2025

Hiện nay, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học không quy định cụ thể hồ sơ nhập học cho trẻ vào lớp 01 mà tùy vào các cơ sở giáo dục tiểu học tại từng địa phương yêu cầu hồ sơ nhập học. Tuy nhiên, hồ sơ cơ bản khi thực hiện thủ tục xin nhập học vào lớp 01 cho con gồm những loại giấy tờ sau:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
 • Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ của trẻ;
 • Giấy xác nhận nơi cư trú (thay cho bản sao sổ hộ khẩu, bản sao Giấy chứng nhận Tạm trú hoặc bản sao Giấy chứng nhận Lưu trú trước đây) hoặc giấy hẹn hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc sổ tạm trú, giấy xác nhận cư trú tại địa phương.

Mặc dù vậy, nhiều địa phương hiện nay vẫn chưa áp dụng hình thức Giấy xác nhận nơi cư trú nên việc nộp hồ sơ liên quan đến thông tin cư trú sẽ do nhà trường, địa phương quyết định.

Năm 2024 - 2025, trẻ sinh năm bao nhiêu sẽ vào lớp 1?

Căn cứ theo Điều 33 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định tuổi của học sinh tiểu học như sau:

- Tuổi của học sinh vào học lớp một là 06 tuổi và được tính theo năm.

 • Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi.
 • Trường hợp trẻ em vào học lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại năm 2024 phụ huynh có con em sinh năm 2018 đồng nghĩa với việc trẻ 06 tuổi thì thể vào lớp 1 theo đúng quy định. Trẻ trên 06 tuổi vẫn có thể học lớp 1 Nhưng không được quá 03 tuổi đối với những trẻ thuộc các đối tượng sau đây:

 • Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ.
 • Trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.
 • Trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam.

Mặt khác, trường hợp trẻ em vào học lớp 1 vượt quá 03 tuổi so với độ tuổi học lớp 1 theo quy định sẽ do trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Thủ tục nhập học vào lớp 1 trái tuyến

Nhiều học sinh có điều kiện hoàn cảnh khác nhau nên không thể đi học trường đúng tuyến, việc lựa chọn một trường khác sẽ thuận lợi và phù hợp hơn cho các con. Vậy thủ tục nhập học vào lớp 1 trái tuyến cho học sinh cũng là câu hỏi được rất nhiều phụ huynh quan tâm.

Theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học, học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú hay còn gọi là nhập học trái tuyến, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Như vậy, khi xin nhập học trái tuyến nếu trường đó còn đủ chỉ tiêu thì con bạn sẽ được tiếp nhận hồ sơ và theo học tại đây. Cha mẹ học sinh nên theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên để biết được thời gian nộp hồ sơ và hướng dẫn thủ tục thực hiện do hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về thủ tục nhập học trái tuyến nên có thể mỗi trường sẽ có cách thức thực hiện khác nhau.

Thủ tục nhập học vào lớp 1 trái tuyến cho học sinh như sau:

Bước 1: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến bằng hình thức nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Bước 2: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Bước 3: Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh

Bước 4: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ cho nhà trường nơi chuyển đến.

Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp.

Chia sẻ bởi: 👨 Hàn Vũ
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 20.847
 • Lượt xem: 78.031
 • Dung lượng: 12,9 KB
Sắp xếp theo

  Tài liệu tham khảo khác