Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

Phiếu kê khai thông tin học sinh được giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh đầu năm học, để phụ huynh điền thông tin, rồi ký xác nhận. Phiếu kê khai thông tin học sinh có 2 bản cho lớp 1 và lớp 6.

Khi kê khai phiếu, cần điền thật chính xác thông tin theo hộ khẩu, tránh tình trạng thông tin tuyển sinh không đúng, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, khi vào đầu năm học mới các em còn phải làm thêm Phiếu điều tra thông tin, lý lịch học sinh để thầy cô dùng làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh mầm non

SỞ GD&ĐT............................

PHÒNG GD&ĐT .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o------------

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: ....................................................................... Lớp: ........................

1) Họ và tên học sinh (VIẾT CHỮ IN HOA): ......................... 2) Giới tính (Nam/Nữ): ........

3) Dân tộc: ................................ 4) Đối tượng chính sách: .................................................

5) Ngày sinh: ....../......../................... 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): .....................................

7) Học sinh khuyết tật: ........................................................................................................

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ....................... 8b) Quận/huyện: ...................

8c) Phường/xã/thị trấn: ..................... 8d) Phố/thôn: ....................... 8đ) Tổ/xóm: ..............

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: ……....….. 9b) Quận/huyện: ……………………....

9c) Phường/xã/thị trấn: ….…… 9d) Phố/thôn: ………./ 9đ) Tổ/xóm (khu chung cư): ….…

10) Tên trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết bổ trợ, làm quen trong nhà trường: ....................................................................................

11) Họ tên cha:................................................ 12) Ngày sinh:...........................................

13) Số chứng minh thư cha:............................ Số điện thoại cha:......................................

14) Họ tên mẹ :................................................ 15) Ngày sinh:...........................................

16) Số chứng minh thư mẹ:............................ Số điện thoại cha:......................................

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh
Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu ...)

..................................................

Số ĐT người kê khai: .................................

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

..................................................

Lưu ý: Các trường hướng dẫn cẩn thận và yêu cầu cha mẹ học sinh kê khai chính xác các thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em mình khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Nếu không chính xác sau này tuyển sinh thông tin không đúng, học sinh không được vào trường theo phân tuyến phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm. (đối với các học sinh nếu ở khu chung cư cần ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần phát đầy đủ cho CMHS tự kê khai, không được kê khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú và nơi ở nhất thiết phải kê khai đủ tên 4 đơn vị hành chính:Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã; Thôn/tổ.
_________________________________________________________________________

Hướng dẫn kê khai: Đề nghị CMHS ghi bằng bút mực MÀU XANH

1) Họ và tên học sinh: Viết đầy đủ Họ, đệm và tên học sinh bằng chữ IN HOA.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo/GĐ liệt sĩ/GĐ có công với cách mạng/GĐ có người là lão thành cách mạng/GĐ tham gia kháng chiến.... Bỏ trống nếu không thuộc diện đối tượng chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: KT nhìn/KT vận động/KT nghe/... Bỏ trống nếu không thuộc diện khuyết tật.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ thông tin theo đúng hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện nay: Kê khai đầy đủ thông tin chỗ ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên của trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang được học chương trình tiếng Anh liên kết trong nhà trường; Bỏ trống nếu hiện tại học sinh không theo học chương trình tiếng Anh liên kết.

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh lớp 1

Phiếu này dành cho các em học sinh khi làm thủ tục nhập học.

SỞ GD&ĐT............................

PHÒNG GD&ĐT .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o------------

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH LỚP 1

Năm học ............


1. Họ tên học sinh: ……………………………………………………………. Nam: Nữ:

2. Sinh ngày ……………… tháng ……………… năm ………………….

3. Nơi sinh: Quận (huyện) …………………………… Tỉnh (Thành phố): …………….…….…

4. Tôn giáo: ………………… Dân tộc (ghi theo khai sinh): …………………………….…...

5. Quê quán:………………………………………………………………….............................

6. Địa chỉ:

+ Hộ khẩu thường trú: Số nhà: …………………Đường:…………………..……………

Tổ: ……………KP: ………… Phường: …………………… Quận: ……………TP: ….…………

+ Sổ tạm trú: Số nhà : ………………Đường :…………………..…………………………

Tổ: ……………KP: ………… Phường: ……………… Quận: …………………TP: ………..…..

7. Họ tên cha: ………………………………...Năm sinh:……… Nghề nghiệp: ………….....…

Nơi công tác: ……………………………………………Số điện thoại: ………………………….

8. Họ tên mẹ: …………………………………Năm sinh:……… Nghề nghiệp: …………..…....

Nơi công tác: …………………………………Số điện thoại: ……………………….…

9. Họ và tên anh chị em ruột đang học tại trường (nếu có):

- ………………………………………………… Lớp: ……………………….

- ………………………………………………… Lớp: ……………………….

10. Con liệt sĩ Con thương binh hạng ….. Con giáo viên Diện XĐGN

11. Hoàn cảnh đặc biệt: Mồ côi cha và mẹ Mồ côi cha Mồ côi mẹ

Họ tên người trực tiếp nuôi dưỡng :………..……….......Năm sinh:…………………...........

Nghề nghiệp :……………Quan hệ với học sinh :…………… Nơi công tác:………………........

Nơi cư ngụ :……………………………………………………Điện thoại:………………..........

12. Khuyết tật (nếu có, ghi rõ bệnh lý):……………………………………………………………

13. Có bệnh mãn tính: Tim Suyễn Động kinh Khác: ……………………………......

14. Có dị ứng với thực phẩm: ............................................................................................

15. Có năng khiếu: Âm nhạc Mỹ thuật   Thể dục Tiếng Anh  Tin học Khác: ………

16. Số điện thoại khi cần liên hệ gấp: ………………………………………………………………

Ngày ….. tháng …… năm 202….

NGƯỜI KHAI

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh chuẩn bị vào lớp 6

SỞ GD&ĐT............................

PHÒNG GD&ĐT .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o------------

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường: ....................................................................... Lớp: ........................

1) Họ và tên học sinh (VIẾT CHỮ IN HOA): ......................... 2) Giới tính (Nam/Nữ): ........

3) Dân tộc: ................................ 4) Đối tượng chính sách: .................................................

5) Ngày sinh: ....../......../................... 6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): .....................................

7) Học sinh khuyết tật: ........................................................................................................

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh/thành phố: ....................... 8b) Quận/huyện: ...................

8c) Phường/xã/thị trấn: ..................... 8d) Phố/thôn: ....................... 8đ) Tổ/xóm: ..............

9) Nơi ở hiện nay: 9a) Tỉnh/thành phố: ……....….. 9b) Quận/huyện: ……………………....

9c) Phường/xã/thị trấn: ….…… 9d) Phố/thôn: ………./ 9đ) Tổ/xóm (khu chung cư): ….…

10) Tên trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh liên kết bổ trợ, làm quen trong nhà trường: ....................................................................................

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh
Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu ...)

..................................................

Số ĐT người kê khai: .................................

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)

..................................................

Lưu ý: Các trường hướng dẫn cẩn thận và yêu cầu cha mẹ học sinh kê khai chính xác các thông tin vì liên quan đến quyền lợi của con em mình khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6. Nếu không chính xác sau này tuyển sinh thông tin không đúng, học sinh không được vào trường theo phân tuyến phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm. (đối với các học sinh nếu ở khu chung cư cần ghi đầy đủ tên khu chung cư; Các trường cần phát đầy đủ cho CMHS tự kê khai, không được kê khai thay); Các mục hộ khẩu thường trú và nơi ở nhất thiết phải kê khai đủ tên 4 đơn vị hành chính:Tỉnh/thành phố; Quận/huyện; Phường/xã; Thôn/tổ.
_________________________________________________________________________

Hướng dẫn kê khai: Đề nghị CMHS ghi bằng bút mực MÀU XANH

1) Họ và tên học sinh: Viết đầy đủ Họ, đệm và tên học sinh bằng chữ IN HOA.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo/GĐ liệt sĩ/GĐ có công với cách mạng/GĐ có người là lão thành cách mạng/GĐ tham gia kháng chiến.... Bỏ trống nếu không thuộc diện đối tượng chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: KT nhìn/KT vận động/KT nghe/... Bỏ trống nếu không thuộc diện khuyết tật.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai đầy đủ thông tin theo đúng hộ khẩu của học sinh.
9) Nơi ở hiện nay: Kê khai đầy đủ thông tin chỗ ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên của trung tâm Ngoại ngữ mà học sinh đang được học chương trình tiếng Anh liên kết trong nhà trường; Bỏ trống nếu hiện tại học sinh không theo học chương trình tiếng Anh liên kết.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 8.452
  • Lượt xem: 30.641
  • Dung lượng: 119,8 KB
Sắp xếp theo