Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 6 Bài tập ôn hè lớp 6 môn Toán

Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 6 gồm 14 trang, mang tới các dạng bài tập trọng tâm, các đề tự luyện cho các em ôn tập dịp hè 2024 này. Đề cương ôn tập hè Toán 6 áp dụng chung cho cả 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều.

Đề cương hè Toán 6 còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề ôn tập cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, các em khối lớp khác có thể tham khảo thêm bài tập ôn hè lớp 1 lên 2, lớp 2 lên 3, lớp 3 lên 4, lớp 4 lên lớp 5. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bài tập ôn hè lớp 6 môn Toán

BÀI TẬP NÂNG CAO

1. Tìm x ∈ Z biết:

a) x (x + 3) = 0

b) (x – 2)(5 – x) = 0

c) (x-1)(x2+ 1) = 0

2. Cho A = (5m2– 8m2– 9m2)(-n3 + 4n3)

Với giá trị nào của m và n thì A ≥ 0

3. Tìm x biết:

a) – 12(x – 5) + 7(3 – x) = 5

b) 30(x + 2) – 6(x – 5) – 24x =100

4. Tìm x ∈ Z biết:

a) | 2x – 5 | = 13

b) 7x + 3| = 66

c) | 5x – 2| ≤ 0

5. Tìm x ∈ Z biết:

a) (x – 3) (2y + 1) = 7

b) (2x + 1) (3y – 2) = - 55.

6. Tìm x ∈ Z sao cho:

(x- 7) (x + 3) < 0

7. Cho S = 1 – 3 + 32– 33 + ... + 398 – 399.

a) Chứng minh rằng S là bội của – 20

b) Tính S, từ đó suy ra 3100chia cho 4 dư 1.

8. Tìm số nguyên dương sao cho n + 2 là ước của 111 còn n – 2 là bội của 11.

9. Tìm n ∈ Z để;

a) 4n – 5: n

b) -11 là bội của n – 1

c) 2n – 1 là ước của 3n + 2.

10. Tìm n ∈ Z sao cho: n – 1 là bội của n + 5 và n + 5 là bội của n – 1

.....

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.829
  • Lượt xem: 28.148
  • Dung lượng: 262,7 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo