Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 4

Bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5 năm 2024 tổng hợp các dạng bài tập quan trọng, trọng tâm nhất, giúp các em học sinh nắm chắc các dạng bài tập Toán, Tiếng Việt, củng cố kiến thức của mình thật tốt dịp nghỉ hè 2024, để tự tin bước vào lớp 5 năm 2024 - 2025.

Bài tập ôn hè môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 mang tới các dạng bài tập đọc, viết và so sánh số tự nhiên, dãy số tự nhiên, hệ thập phân, dấu hiệu chia hết, biểu thức chứa chữ, tỉ số, tỉ lệ xích...., còn giúp thầy cô tham khảo để giao bài ôn tập cho học sinh của mình trong dịp nghỉ hè 2024. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm 45 bài toán ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 4

1. Ôn tập về đọc, viết và so sánh số tự nhiên

Bài tập 1: Đọc các số sau: 1002001; 32645807

Bài tập 2: Viết các số gồm có:

5 triệu, 3 nghìn và 8 đơn vị.

7 tỉ, 2 chục triệu, 4 trăm và 5 chục.

Bài tập 3: Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

76981; 71968; 78196; 78619; 76819

2. Ôn tập về dãy số tự nhiên và hệ thập phân

Bài tập 1: Viết các số còn thiếu trong dãy số tự nhiên chẵn sau:

..., 2, 4,...,...,...,....,....,....,18,....

Bài tập 2: Nêu giá trị của các chữ số 5 trong các số sau:

5842769; 156257315; 5000005000

Bài tập 3: Viết các số sau thành tổng của giá trị các hàng (theo mẫu):

Mẫu: 2986 = 2000 + 900 + 80 + 6 = 2x1000 + 9x100 + 8x10 + 6

A. 385

B. 68739

C. 5621378

3. Ôn tập về 4 phép tính với số tự nhiên

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:

367589 + 541708; 647253 - 285749; 435 x 253; 13498:32

Bài tập 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

921 + 898 + 2079; 36 x 25 x 4; 215 x 869 + 215 x 14; 54 : 6+72: 6

4. Ôn tập về dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9

Bài tập: Cho số 27*

Hãy viết thêm 1 chữ số vào dấu * để được số có 3 chữ số và:

A. Chia hết cho 2:....

B. Chia hết cho 3:....

C. Chia hết cho 5:....

D. Chia hết cho 9:....

(Viết tất cả các số có thể được)

5. Ôn tập về biểu thức chứa chữ

Bài tập: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a. 4 x m với m =8

b. m + n x 2 với m=2, n=5

c. m-(n+p) với m=108, n=34, p=19.

6. Ôn tập về tỉ số và tỉ lệ xích

* Bài tập 1: Lớp 5c có 30 bạn, trong đó có 18 bạn nữ.

A. Viết tỉ số của số bạn nam và số h/s cả lớp.

B. Viết tỉ số của số bạn nữ so với số bạn nam của lớp.

* Bài tập 2: Một khu ruộng hình chữ nhật được vẽ trong bản đồ với tỉ lệ xích 1:10000. Biết chiều rộng và chiều dài của khu ruộng được vẽ trong bản đồ lần lượt đo được là 3cm và 5cm. Tính chu vi và diện tích khu ruộng đó.

7. Ôn tập về đại lượng và đo đại lượng

* Bài tập 1: Tính

a. 18kg+26kg; 648g-75g; 135 tấn x 48; 768 kg:6

b. 760dm2+ 98 dm2; 257m2 x 60; 1984 km2:4; 1876 km2 – 195km2

c. 495 giây + 60 giây;184 phút x 8; 3 giờ - 15 phút

* Bài tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm;

a. 4 km=…m;20000m=…km; 3tấn 25kg=…kg ; 5kg 8g=…g.

b. 48m2=…dm2; 2000000m2=…km2; 13dm229cm2=…cm2; \frac{1}{10}m2=…cm2.

c. 5 phút=…giây; 420 giây=…phút;2 phút 15g giây=…giây; \frac{1}{2}giờ=…phút.

8. Ôn tập về tìm số trung bình cộng của nhiều số

* Bt: Tìm trung bình cộng các số sau:

a. 36; 42 và 57

b. 18; 20; 22; 24 và 26

c. 3/4; 1/2 và 3/2

9: Ôn tập về biểu đồ

* Bt: Lập biểu đồ (hình cột hoặc đoạn thẳng) về số cây trồng được nhân dịp đầu xuân của các bạn trong nhóm 1, lớp 5A dựa vào các thống kê sau:

Bạn Hùng: 3 cây

Bạn Nam: 2 cây

Bạn Bắc: 5 cây

Bạn Hoa: 4 cây

Bạn Huệ: 2 cây

10. Ôn tập về tìm thành phần chưa biết của phép tính

* BT: Tìm x, biết:

a. 365 + x = 782; 3428 – x = 349; x – 1/2=3/5;

b. y x 68 = 748; y : 15 = 612; 32032 : y = 16.

11. Ôn tập về giải toán

(Gv hướng dẫn hs ôn tập và chốt lại cách giải tổng quát từng dạng toán)

1. Tìm 2 số biết tổng và hiệu của 2 số đó:

* Bt: Lớp 4A có 35 hs, số hs nam nhiều hơn số hs nữ 7 bạn. Tính số hs nam,số hs nữ của lớp 4A.

2. Tìm 2 số biết tổng và tỉ số của 2 số đó:

* Bt: Lớp 5A có 35 hs, trong đó số hs nam bằng \frac{3}{4} số hs nữ. Tính số hs nam,số hs nữ của lớp 5A.

3. Tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của 2 số đó:

* Bt: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Tính tuổi mỗi người.

4. Tìm số trung bình cộng:

* Bt: Lớp 4A có 33 hs,lớp 4B có 34 hs, lớp 4C nhiều hơn lớp 4A 2 hs. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu hs?

5. Tìm phân số của 1 số:

* Bt: Một rổ có 45 quả chanh,mẹ đã bán 2/3 số quả chanh trong rổ. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả chanh?

(→ Sau khi hs nx và chữa bài, củng cố về bước tìm phân số của 1 số và chốt lại: Tìm a/b của M →M x a/b ).

6. Giải các bài toán có liên quan đến đại lượng tỉ lệ:

a. Đại lượng tỉ lệ thuận:

* Bt: Giải bài toán theo tóm tắt sau bằng 2 cách:

May 8 áo: hết 16 m vải

May 4 áo: hết….m vải?

b. Đại lượng tỉ lệ nghịch:

* Bt: Tóm tắt và giải bài toán sau:

Một nhóm thợ gồm 6 người dự định xây xong một bức tường trong 8 ngày. Hỏi vẫn bức tường đó mà chỉ có 3 người xây thì sau bao lâu sẽ xong? (Mức xây như nhau).

....

Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 4

1. Luyện từ và câu

  • Tiếng: Khái niệm, cấu tạo tiếng,…
  • Từ: Khái niệm, từ đơn, từ láy, từ ghép,…
  • Từ loại: Danh từ, động từ, trạng từ…(khái niệm, cách phân biệt,…)
  • Câu và các bộ phận trong câu: (2 bộ phận chính chủ ngữ và vị ngữ, các bộ phận phụ trong câu,…)
  • Câu chia theo mục đích nói.
  • Các biện pháp tu từ nghệ thuật: (so sánh, nhân hoá, điệp từ ngữ,…)
  • Các ca dao,tục ngữ,thành ngữ theo chủ đề:

2. Tập làm văn 

1. Văn miêu tả (Tả đồ vật, tả cây cối, tả loài vật, tả cảnh)

2. Thuật chuyện

3. Kể chuyện

4. Viết thư

(Gv hướng dẫn hs ôn tập từng thể loại văn (cấu trúc bố cục, nội dung, cách viết,…; viết bài văn theo yêu cầu đề bài → trình bày + nx chữa miệng hoặc chấm bài rút kinh nghiệm,…).

3. Chính tả

Luyện tập về quy tắc viết hoa danh từ riêng; phân biệt và viết đúng các âm đầu, vần, tiếng dễ lẫn,…

4. Rèn chữ đẹp + luyện đọc

(Gv tự lựa chọn phù hợp)

....

>>> Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo toàn bộ bài tập ôn hè lớp 4 lên lớp 5

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
64
  • Lượt tải: 16.607
  • Lượt xem: 52.663
  • Dung lượng: 153,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Bài tập ôn hè
Sắp xếp theo