Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 THPT - Tất cả các môn Đáp án tập huấn Module 9 (7 môn)

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 THPT mang tới các câu hỏi trắc nghiệm phần ôn tập, nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 của 7 môn: Vật líCông nghệ, Tin học, Toán, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Lịch sử, Mĩ thuật.

Qua đó, sẽ giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm, nhanh chóng trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi trắc nghiệm trong khóa tập huấn Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh THPT. Bên cạnh đó, tham khảo thêm Bài tập cuối khóa Mô đun 9 các môn. Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí:

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 THPT đầy đủ

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật lí THPT

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật Lí THPT - Phần ôn tập

Câu 1: Mục tiêu của môn Vật lí giúp phát triển các năng lực Vật lí gồm:

Đáp án: Nhận thức vật lí, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất (Từ khóa phù hợp nhất)

—— Là quá trình thu thập và giải thích các chứng cứ về việc học của tưng học sinh (HS) nhằm mục đích xác định được HS đó đã biết những kiến thức, kĩ năng nào, tiếp theo cần phải học những kiến thức, kĩ năng nào và cách nào tốt nhất để học những kiến thức, kĩ năng mới.

Đáp án: Đánh giá vì sự phát triển học tập (Assessment FOR learning).

Câu 3: Nhận thức vật lí là nhận thức được kiến thức, kĩ năng phổ thông cốt lõi về

Đáp án: Mô hình vật lí, năng lượng và sóng, hệ thống sơ đồ.

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất

Những chuyên đề tự chọn mới được đưa vào trong Chương trình môn Vật lí lớp 11 so với chương trình hiện hành bao gồm:

Đáp án: Trường hấp dẫn, truyền thông tin bằng sóng vô tuyến, mở đầu về điện tử học

Câu 5: Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích trọng tâm của đánh giá năng lực là gì?

Đáp án: Đánh giá khả năng người học vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học được vào giải quyết vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Câu 6: Thông tư mới nhất về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là

Đáp án: Thông tư số 26

Câu 7:

1 – Khởi động

2 – Khám phá

3 – Luyện tập

4 – Vận dụng, mở rộng

Câu 8: Sắp xếp các bước sau theo thứ tự đúng trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT – GDTrH (2014)

Đáp án: 2- 1 – 4 – 3

Câu 9: Sau khi hoàn thành học tập nội dung ” Ba định luật Newton về chuyển động”, để ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức cho học sinh trong điều kiện học trực tuyến như trường hợp dịch covid đầu năm 2020, theo anh chị kĩ thuật dạy học nào có thể phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Đáp án: Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

Câu 10: Tiến trình dạy học giải quyết vấn đề trong môn Vật lí bao gồm các giai đoạn như thế nào?

Đáp án: Làm nảy sinh vấn đề cần giải quyết, phát biểu vấn đề cần giải quyết, giải quyết vấn đề, rút ra kết luận, vận dụng kiến thức mới

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật Lý THPT - Nội dung 1

Câu 1: Trong lịch sử phát triển của máy tính và ứng dụng thì kỉ nguyên tiền máy tính ở giai đoạn nào?

Đáp án: Từ 1950s đến cuối 1970s

Câu 2: Vai trò của người dạy trong những khung lí thuyết của giáo dục thông minh (Teaching presence) là:

Đáp án:

 • Thiết kế dạy học
 • Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp
 • Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Câu 3: Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/ hoạt động giáo dục?

 • Đảm bảo tính sư phạm
 • Đảm bảo tính khoa học
 • Đảm bảo tính pháp lí
 • Đảm bảo tính thực tiễn

Câu 4: Phương án nào sau đây nói đến vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Đáp án:

 • Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.
 • Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu và thiết bị công nghệ
 • Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

Câu 5: Hãy chỉ ra các vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục:

Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên/ Đúng

Tạo hứng thú học tập cho học sinh/ Sai

Hỗ trợ giáo viên thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực thuận lợi và hiệu quả/ Đúng

Đa dạng hóa hình thức dạy học. giáo dục/ Đúng

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh/ Đúng

Nâng cao năng lực tin học của học sinh/ Sai

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật lí THPT - Nội dung 2

Câu 1: Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học

Đáp án: Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học

Câu 2: GV sử dụng loa để phát một bài hát trong chủ đề học tập/ bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Đáp án: Thiết bị công nghệ

Câu 3: Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục là:

Đáp án: Projector

Câu 4: ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

Đáp án: PowerPoint

Câu 5: Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian trong một không gian làm việc ảo, GV sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp nhất?

Đáp án: Microsoft Teams.

Câu 6: Giáo viên PowerPoint để xây dựng bài giảng “Ba định luật Newton về chuyển động ” cho môn vật lí, THPT. Powerpoint thuộc nhóm công cụ phần mềm nào dưới đây?

Đáp án: Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

Câu 7: Muốn hỗ trợ và theo dõi hoạt động học tập hợp tác của học sinh khi thực hiện dự án “Năng lực với bảo vệ môi trường” thuộc chuyên đề “Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” – Vật lí 10, giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Đáp án: Onenote

Câu 8: Giáo viên muốn tạo trò chơi với ý tưởng là đưa cho học sinh xem 4 hình ảnh minh họa về tác dụng của lực. HS sẽ chọn hình ảnh minh họa của lực làm thay đổi hướng chuyển động của vật. Với lớp mà không phải tất cả học sinh đều có điện thoại di động, giáo viên có thể trò chơi bằng cách sử dụng ứng dụng nào sau đây?

Đáp án:

 • Plicer
 • Microsoft Powerpoint

Câu 9: Giáo viên muốn kiểm tra điều kiện xuất phát của học sinh trước khi vào bài học bằng câu hỏi trắc nghiệm với mong muốn thu nhận kết quả phản hồi nhanh ngay sau mỗi câu hỏi, Gv có thể sử dụng ứng dụng nào sau đây?

Đáp án:

Kahoot!

Câu 10: Trong môn Vật lí 11, giáo viên giảng dạy bài “Sóng dọc và sóng ngang” bằng cách sử dụng bài trình chiếu đa phương tiện PowerPoint. Giáo viên đang thực hiện:

Đáp án: Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Vật lí THPT - Nội dung 3

Câu 1: 3 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Đáp án: Học sinh, giáo viên và nhà trường

Câu 2: Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Đáp án: Điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Câu 3: Đâu là tiêu chí lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm:

Đáp án:

 • Phù hợp với chương trình và nhu cầu người học
 • Khả năng quản lí thiết bị, phần mềm và khả năng triển khai chúng khi khai thác, sử dụng.
 • Chức năng của thiết bị, phần mềm là phù hợp, tương thích và khả năng linh hoạt cao

Câu 4: Để giúp Hs phát triển và tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ vật lí của năng lực vật lí, GV có thể cho HS sử dụng công cụ, phần mềm để Hs tự thiết kế được và thực hiện được thí nghiệm ảo, mô phỏng vật lí, công cụ phần mềm có thể sử dụng là:

Đáp án:

 • PheT
 • Coach

Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/ bài dạy có ứng dụng CNTT.

Đáp án: 1 – a , 2- b , 3- c, 4- d, 5- e

Câu 6: Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng dạng văn bản, video, sản phẩm mô phỏng” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/ bài dạy có ứng dụng CNTT.

Đáp án: Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Câu 7: Do điều kiện nên học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp tại trường. Giáo viên có thể dạy trực tuyến thông qua công cụ nào?

Đáp án:

 • Google classroom
 • Microsoft Teams

Câu 8: Trong ví dụ về tổ chức dạy học về dao động điều hòa dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, giáo viên đã sử dụng các phần mềm như thế nào?

Đáp án: Sử dụng Coach cho cả hoạt động trực tiếp và trực tuyến.

Câu 9: Trong ví dụ về tổ chức dạy học các đặc trưng của dòng điện xoay chiều, GV đã sử dụng phần mềm Coach. Đây là hình thức:

Đáp án: Học với sự trợ giúp của máy tính

Câu 10: Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng CNTT là phù hợp nhất?

Đáp án: Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/ KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng CNTT

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Theo Luật CNTT 2006, “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để

b. sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số

Câu 2. Khi hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng mô hình phân lớp với 4 lớp cơ bản:

d. Lớp giao tiếp; Lớp dịch vụ công trực tuyến; Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác.

Câu 3. Tính thông minh của CNTT trong dạy học, giáo dục cho phép có thể xây dựng, tạo ra các bài kiểm tra đánh giá mang tính hệ thống

a. có thể dùng chung kết quả đánh giá dựa vào các ưu thế của CNTT và các thành tựu có liên quan

Câu 4. Việc áp dụng các nền tảng số trong giáo dục tạo ra các cơ hội để kết nối hạ tầng trong mọi lĩnh vực, mọi khâu của quá trình dạy học, giáo dục

c. tăng khả năng tương tác và sự linh hoạt cho người học trong không gian và thời gian thực – ảo, môi trường học tập thực – ảo (physical-cyber environment interaction) dựa trên nền tảng số.

Đáp án Module 9 môn Công nghệ THPT - Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học trực quan.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học hợp tác.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Dạy học dựa trên dự án có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT vì

học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

giáo viên phải vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học để tổ chức.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Trong Chương trình môn Công nghệ cấp TH, thiết bị dạy học có ưu thế ứng

an toàn công nghệ.

dụng cụ chứa mẫu vật về tự nhiên.

sản phẩm công nghệ

nhận thức công nghệ.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn Công nghệ cấp THPT?

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Cơ sở vật chất của nhà trường.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.

Nội dung của chủ đề/bài học.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Việc đánh giá trong dạy học môn Công nghệ 2018 (cấp THPT) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù công nghệ, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù công nghệ được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho phương pháp đánh giá nào sau đây trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Kiểm tra viết.

Quan sát.

Hỏi – đáp.

Đánh giá qua hồ sơ học tập.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Khi dạy chủ đề mở đầu về trồng trọt, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm vườn trái cây ở Lái Thiêu. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

“Thay vì mỗi nhóm sẽ làm tất cả câu hỏi của giáo viên giao trong một lượt thì mỗi nhóm chỉ cần làm một câu hỏi do giáo viên chỉ định và sau đó mỗi nhóm sẽ xoay vòng để góp ý cho những câu hỏi của nhóm khác.” Mô tả trên phù hợp với kĩ thuật dạy học…

tia chớp.

khăn trải bàn.

công đoạn.

động não.

Câu 11. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Tại sao nói phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT khai thác được nhiều lợi thế khi ứng dụng công nghệ thông tin?

Hồ sơ học tập giúp so sánh, đánh giá kết quả học tập giữa người học với người học.

Hồ sơ học tập giúp trưng bày/ giới thiệu thành tích mang tính điển hình của người học.

Hồ sơ học tập chứng minh được sự tiến bộ của người học về một chủ đề/ lĩnh vực nào đó theo thời gian.

Hồ sơ học tập đa dạng, phong phú nên có thể số hóa để tiết kiệm không gian và kéo dài thời gian lưu trữ hồ sơ.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phương pháp dạy học trực quan có ưu thế trong việc phát triển thành phần nào của năng lực công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Năng lực tự chủ và tự học.

Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng.

Năng lực nhận thức và tư duy công nghệ.

Năng lực tìm hiểu công nghệ.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Chú trọng truyền đạt cho học sinh những phẩm chất và năng lực cốt lõi.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

“Cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh làm việc theo nhóm để cùng nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giải quyết vấn đề đặt ra.” Mô tả trên phù hợp với phương pháp dạy học…

trực quan.

hợp tác.

nêu và giải quyết vấn đề.

dự án.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường dạy học theo nhóm.

Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

Yêu cầu HS tự học là chính.

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia.

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Một trong những điểm mới về đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình môn Công nghệ 2018 là:

Chương trình đã xuất hiện nội dung thực hành.

Chương trình được xây dựng theo hướng mở.

Chương trình chú trọng hình thành kiến thức cho học sinh.

Nội dung Công nghệ đã được đưa vào chương trình từ lớp 3.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực công nghệ của học sinh THPT?

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực công nghệ mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực công nghệ trong sự phát triển các năng lực chung.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực công nghệ mà học sinh đã đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực công nghệ mà học sinh cần đạt được.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

Xu hướng kiểm tra đánh giá.

Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

Đánh giá bối cảnh giáo dục.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Một trong những công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT là:

Đánh giá thường xuyên

Quan sát

Rubric.

Tự đánh giá.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 1

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Thiết bị công nghệ có những vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.

Tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh.

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Nguồn học liệu số được sử dụng trong dạy học và giáo dục môn Công nghệ cấp THPT có vai trò gì đối với học sinh?

Kích thích hứng thú học tập của học sinh, tạo cảm xúc tích cực và tạo điều kiện thực thi các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Giúp học sinh chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên liên quan đến môn học.

Khuyến khích học sinh tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm.

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng

Vai trò của giáo viên đối với ứng dụng CNTT trong dạy học Công nghệ THPT là:

Khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong dạy học; tìm hiểu và tiếp cận các ứng dụng mới trong dạy học Công nghệ.

Hướng dẫn HS khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong học tập Công nghệ và đời sống.

Tự học và hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, truyền thông trong dạy học Công nghệ.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Công nghệ thông tin có vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ ở trường THPT?

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục.

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh.

Hỗ trợ giáo viên trong tự học, dạy học và giáo dục học sinh.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 2

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

đánh giá kết quả học tập và giáo dục.

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học môn Công nghệ cấp THPT cho giáo viên?

Google Classroom.

PowerPoint.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Máy tính và thiết bị liên quan

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng “Công nghệ giống cây trồng” – môn Công nghệ lớp 10. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Những công cụ, phần mềm có thể hỗ trợ quản lí công việc của giáo viên trong dạy học Công nghệ cấp TH là

OneNote, Gmail.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

Máy chiếu.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung luyện tập

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Dựa trên mức độ ứng dụng CNTT theo cấp độ bài học/ chủ đề, có các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT nào sau đây:

1 Dạy học trực tiếp (dạy học truyền thống) có ứng dụng CNTT.

2. Dạy học trên truyền hình

3. Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Câu trả lời: 1, 3, 4

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Để lựa chọn phần mềm phù hợp, cần phải xét đến các yếu tố cơ bản sau đây:

1. Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số

2. Năng lực sử dụng phần mềm của giáo viên

3. Năng lực sử dụng phần mềm của học sinh

4. Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm

5. Điều kiện triển khai phần mềm

Câu trả lời: 1, 4, 5

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy nội dung cấu trúc – chức năng GV nên ưu tiên sử dụng các học liệu số nào sau đây:

Câu trả lời: Hình ảnh, video, phần mềm mô phỏng.

Câu 4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

1. Dựa trên mức độ ứng dụng CNTT theo cấp độ bài học hoặc chủ đề, có thể sử dụng ba hình thức dạy học có ứng dụng CNTT:

d. dạy học trực tiếp (dạy học truyền thống) có ứng dụng CNTT; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông

2. Để thiết kế, biên tập được học liệu số nội dung dạy học nên thực hiện 3 bước là:

a. xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể; Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học; Lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

3. GV cần kết hợp xem xét tính năng, ưu điểm và hạn chế của

b. các phần mềm để lựa chọn được phần mềm hỗ trợ việc thiết kế, biên tập học liệu số phù hợp với bối cảnh của việc chuẩn bị, tổ chức hoạt động dạy của GV và học của HS

4. Phần mềm ActivInspire có ưu thế là cho phép một nhóm HS (2 – 10 người) có thể cùng một lúc tương tác lên

c. bài trình chiếu, viết/vẽ thêm các nội dung, di chuyển các đối tượng đến bất kì vị trị trí nào trên màn hình, …

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 3

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ để tổ chức lớp học trực tuyến?

Zoom Meeting

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học các nội dung về công nghệ trong môn Công nghệ cấp THPT, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ cấp TH có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Tin học.

Công nghệ.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Gmail là:

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào để tổ chức dạy học các nội dung khái quát về công nghệ trong môn Công nghệ cấp THPT?

Kahoot.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giảng về chủ đề “Động cơ đốt trong” (Công nghệ 11, Chương trình 2018 trang 33), GV muốn học sinh giải thích được ý nghĩa một số thông số kĩ thuật cơ bản của động cơ đốt trong, giáo viên có thể chọn công cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây?

Microsoft PowerPoint.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

Câu 10. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề Đất trồng (Chương trình môn Công nghệ 10, tr.38), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

Youtube.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 4

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Khoá bồi dưỡng tập trung.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng

công nghệ ở mức độ căn bản.

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng

Để thiết kế một giáo án điện tử phục vụ cho tiết dạy học Công nghệ cấp THPT, giáo viên cần sử dụng được:

Gmail.

máy vi tính.

phần mềm soạn giáo án điện tử.

máy chiếu đa năng.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tin học THPT

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

"..... là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học". Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Học liệu số

Thiết bị dạy học

Công nghệ dạy học

Thiết bị công nghệ

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Zhiting Zhu và cộng sự (2016) để xuất khung lý thuyết giáo dục thông minh (smart education framework) với 3 thành phần là:

công nghệ hỗ trợ

tương tác của người học

tài nguyên số

hướng dẫn của người dạy

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Đầu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính khoa học

Đảm bảo tính thực tiễn

Đảm bảo tính chính xác

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cán chú ý đến một số vấn đề sau:

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học

Nền tảng kiến thức và khả năng ki thác, sử dụng công nghệ của người học và người chạy

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy

-----

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Toán THPT

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Toán THPT - Phần ôn tập

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Thông tin nào dưới đây thể hiện định hướng chung của việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình GDPT môn Toán 2018?

Vận dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu dạy học môn Toán là hình thành và phát triển ở HS

năng lực toán học, các năng lực chung và phẩm chất chủ yếu.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, vai trò chủ yếu của GV là gì?

Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh tham gia hoạt động, tạo những tình huống có vấn đề để học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập.

Câu 4. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Hãy sắp xếp các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

1. Chuyển giao nhiệm vụ

2. Thực hiện nhiệm vụ

3. Báo cáo nhiệm vụ

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu hướng hiện đại?

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS nâng cao khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy khái niệm “phép thử ngẫu nhiên”, một GV đã tổ chức cho học sinh tung cái kẹp giấy và yêu cầu học sinh quan sát, mô tả lại tất cả các kết quả đã xảy ra. Từ đó hình thành khái niệm phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. GV trên đã áp dụng phương pháp dạy học nào dưới đây?

Dạy học qua hoạt động trải nghiệm.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học, giáo dục chủ đề (bài học) trong môn Toán là

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, đặc điểm của phương pháp và kĩ thuật dạy học, bối cảnh giáo dục.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi hoàn thành học tập nội dung “Phân tích và xử lí dữ liệu” thuộc mạch kiến thức Thống kê-Xác suất lớp 10, để ôn tập toàn bộ nội dung kiến thức cho học sinh, theo anh/chị thì kĩ thuật dạy học nào có thể phù hợp để thực hiện trong tình huống này?

Kĩ thuật sơ đồ tư duy.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Một GV yêu cầu học sinh sử dụng công cụ A để đánh giá kết quả hoạt động thảo luận nhóm của các nhóm bạn học khác (trong lớp). Công cụ A là

Bảng tiêu chí đánh giá (Rubric).

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây không KHÔNG thuộc về nguyên tắc dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Tăng cường hoạt động khai thác sâu sắc các kiến thức theo năng lực của HS.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Toán THPT - Nội dung 1

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo dục trong một môi trường thông minh được hỗ trợ bởi công nghệ thông minh, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh” được gọi đúng nhất là:

Giáo dục thông minh

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính thực tiễn.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục là.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến tính khoa học của việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục cần phân tích các vấn đề sau:

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu, dựa trên quan điểm, lí thuyết khoa học, phù hợp với các mô hình cụ thể;

Đảm bảo logic, hệ thống và khách quan giữa nội dung dạy học với học liệu số, thiết bị công nghệ và CNTT khi triển khai ứng dụng.

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ về yêu cầu cơ bản, nguyên tắc khi ứng dụng, sử dụng học liệu số và tài nguyên học tập, thiết bị công nghệ và CNTT;

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video hướng dẫn cách vẽ elip từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Toán THPT - Nội dung 2

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, Học liệu số hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là:

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Video, phim ảnh

Trang web

Giáo trình điện tử

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy?

PowerPoint.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft Teams.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Dấu của tam thức bậc hai” cho môn Toán. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

GV tổ chức hoạt động học cho yêu cầu cần đạt (YCCĐ) “Mô tả được không gian mẫu, biến cố trong một số thí nghiệm đơn giản (ví dụ: tung đồng xu hai lần, tung đồng xu ba lần, tung xúc xắc hai lần)”.

Để chuẩn bị cho hoạt động học này GV thiết kế thí nghiệm tung con súc sắc ảo bằng phần mềm Geogebra. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên giảng dạy bài “Định lí về dấu của tam thức bậc hai” bằng cách sử dụng bài trình chiếu đa phương tiện PowerPoint, giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Toán THPT - Nội dung 3

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Đâu là căn cứ lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:

Cơ sở vật chất đối với GV và HS, sự hỗ trợ của nhà trường về mặt kĩ thuật, cơ chế hoặc chính sách, định hướng phát triển nhà trường.

Năng lực ứng dụng CNTT của GV, thái độ đối với CNTT, kinh nghiệm dạy học, những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị, đường truyền internet.

Năng lực ứng dụng CNTT của HS.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng CNTT là:

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT bao gồm mấy bước?

5 bước.

Câu 4. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Chọn đáp án

1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Do điều kiện nên học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp tại trường. Giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua công cụ nào?

Google Classroom

Microsoft Teams

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật nào phù hợp với việc biên tập hình ảnh làm học liệu số trong hoạt động học ứng với YCCĐ là “Nhận biết được các yếu tố tạo hình: chấm, nét, hình…”

Ứng dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ trong thiết kế kế hoạch bài dạy.

Câu 8. Chọn các đáp án đúng

Để giúp HS phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán, GV có thể cho HS sử dụng công cụ, phần mềm để tự xử lí dữ liệu thống kê (vẽ biểu đồ tứ phân vị). Công cụ, phần mềm có thể sử dụng là:

Google Sheet.

Excel.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu cần đạt “Tính được giá trị lượng giác (đúng hoặc gần đúng) của một góc từ 0° đến 180° bằng máy tính cầm tay”, giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sao đây?

Máy tính cầm tay/Phần mềm giả lập máy tính

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Toán THPT - Nội dung 4

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Câu 5. Chọn các đáp án đúng

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ với mô hình 1-1 hay 1-n.

Hỗ trợ ở dạng trực tiếp lẫn gián tiếp.

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Lịch sử THPT

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Lịch sử THPT - Hoạt động 2

Câu 1. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Dựa trên mức độ tham gia của máy tính và ứng dụng CNTT, chúng ta có thể khái quát ba hình thức dạy học, tương tự cách phân chia trong các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, học có sự trợ giúp của máy tính; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, học kết hợp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp, học từ xa

Câu trả lời: Đúng

Câu 2. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Giáo dục thông minh là giáo dục trong một môi trường giáo dục truyền thống được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại, sử dụng các công cụ và thiết bị thông minh.

Câu trả lời: Sai

Câu 3. Chọn câu trả lời Đúng hoặc Sai

Hệ sinh thái giáo dục mô tả các thành phần khác nhau tương tác trong môi trường giáo dục. Hệ sinh thái giáo dục là môi trường trong đó công nghệ giáo dục và các nguồn lực khác cùng tương tác, phối hợp để phát triển năng lực, phẩm chất cho người học. Mỗi thành phần trong hệ sinh thái giáo dục tương tác và góp phần mang lại lợi ích tối đa khi HS sử dụng nguồn lực này để đạt được mục tiêu học tập.

Câu trả lời: Đúng

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 1

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính chính xác.

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính khoa học.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

ADDIE.

B-Learning.

STEM.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 2

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn trong dạy học môn Lịch sử cấp THPT cho giáo viên?

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Google Forms.

Video Editor.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Phần mềm Google Earth giúp giáo viên và học sinh

Tạo ra bản đồ riêng bằng cách đánh dấu vị trí, con người và hình ảnh ở bất cứ địa điểm nào.

Quan sát nhiều địa điểm trên thế giới dưới hình ảnh toàn cảnh 360o ở chế độ street view.

Đăng tải và chia sẻ các video, hình ảnh có sẵn trên hệ thống.

Xem lại hình ảnh của thế giới vào những thời điểm khác nhau trong quá khứ.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Google Earth là phần mềm chuyên về

Xem ảnh vệ tinh về Trái Đất trong không gian.

Mô phỏng bản đồ toàn diện về Trái Đất.

Vẽ và biên tập bản đồ.

Kĩ thuật đồ họa.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Nguồn học liệu số trong dạy học môn Lịch sử cấp THPT bao gồm các dạng nào?

Các loại hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, bản đồ.

Các bài phát biểu, bài phỏng vấn, tư liệu,… ở dạng các tệp tin âm thanh và hình ảnh.

Các trang web chia sẻ nguồn tài nguyên dưới dạng các địa chỉ liên kết.

Các công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Những phần mềm có thể hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh trong dạy học Lịch sử và Địa lí THCS là

Microsoft PowerPoint, Video Editor.

Zalo, Padlet.

Google Classroom, Google Forms.

ActivInspire, Kahoot.

Câu 6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

Loại nội dung này mô tả trình tự phát triển, diễn biến của sự vật, hiện tượng,… Video

Loại nội dung này mang tính chất khái quát hoá các sự vật, hiện tượng, quy luật khách quan,… thường khó, trừu tượng,… Bảng dữ liệu

Loại nội dung này mang tính chất mô tả cấu tạo, cấu trúc, hình thái, chức năng, tính chất của đối tượng Hình ảnh động

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Với các hoạt động trên mạng xã hội, GV hết sức chú ý tuân thủ các quy định của ………. có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội,…

Pháp quy

Pháp luật

Pháp lí

Pháp chế

Câu 8. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến môn Lịch sử cấp THPT?

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Google Meet.

Video Editor.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.

Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Để không cho người lạ tự ý tham gia họp khi chưa được mời, được chấp nhận, GV chọn tắt chức năng nào?

Tắt tính năng truy cập nhanh.

Xem và quản lí danh sách người đã tham gia.

Tắt tính năng tin nhắn trong cuộc gọi.

Tắt tính năng chia sẻ màn hình.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 3

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Lịch sử cấp THPT ………(1)………… đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông, sử dụng …………(2)……… và có hiệu quả các thiết bị dạy học, học liệu số như tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,…; các video clip được biên tập cho mục đích giáo dục, phù hợp với nội dung của từng chủ đề; các thư viện digital chứa các kho tư liệu dạy học lịch sử, phần mềm dạy học,… nhằm minh hoạ bài giảng của GV và ………(3)……… các hoạt động học tập của HS.

Đáp án: (1) khuyến khích; (2) hợp lí; (3) hỗ trợ(1) yêu cầu: (2) đa dạng; (3) tổ chức(1) yêu cầu: (2) hợp lí; (3) hỗ trợ.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Mức độ ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản trị trường phổ thông và ứng dụng trong dạy học, giáo dục nói riêng của nhiều trường phổ thông hiện nay ở nước ta là:

Câu trả lời

Sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý hệ thống, liên kết toàn bộ các hoạt động trong nhà trường tạo được sự liên thông giữa quá trình dạy, học và quản lý.

Ứng dụng CNTT & TT để giải quyết công việc và xử lý thông tin một khâu nào đó trong các hoạt động của nhà trường: thực hiện văn bản, làm điểm số, thống kê kết quả học tập của học sinh, theo dõi việc thu chi…

Sử dụng phần mềm quản lý từng mặt một số hoạt động trong nhà trường như: quản lý học sinh; quản lý thi; quản lý tài chính, tài sản; quản lý nhân sự…

Sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý từ xa, tổ chức toàn bộ các hoạt động trong nhà trường tạo được sự liên thông giữa quá trình dạy, học và quản lý và kết nối giữa các cơ sở giáo dục.

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Việc ứng dụng CNTT, thiết bị công nghệ và học liệu số trong dạy học, giáo dục hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại về:

Câu trả lời

Sự lạc hậu của công nghệ so với sự phát triển của xã hội.

Nhận thức của GV và HS.

Hạ tầng mạng, trang thiết bị CNTT.

Sự chênh lệch nhất định về kinh nghiệm, kỹ năng ứng dụng CNTT.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Đối với giáo viên, một trong những nhân tố được đánh giá có tác động lớn nhất đến hiệu quả của việc lựa chọn và triển khai các phương án ứng dụng CNTT trong dạy học, giáo dục là:

Câu trả lời

Năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học.

Kinh nghiệm dạy học.

Những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị.

Nhận thức, thái độ của giáo viên đối với công nghệ và việc ứng dụng trong dạy học.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Lịch sử THPT - Nội dung 4

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Câu 2. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Sắp xếp các mức độ ứng dụng CNTT từ thấp đến cao.

Câu trả lời:

Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông - Là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông - Là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Xét ở cấp độ một hoạt động học trong chủ đề, hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp là

Giáo viên không phải tổ chức hoạt động học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến, từ xa ở các bước còn lại của quá trình tổ chức dạy học.

Giáo viên triển khai tất cả các hoạt động học thông qua trực tuyến.

Giáo viên tổ chức thực hiện một số bước dạy học trực tiếp trên lớp.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Khi thiết kế, biên tập học liệu số nội dung dạy học, giáo viên nên thực hiện bước đầu tiên là

Sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Lựa chọn phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể.

Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Google Earth, Google Meets là

Thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Học liệu số hỗ trợ cho GV và HS.

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Website hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến

Không nhất thiết phải tổ chức dạy học trực tiếp tại cơ sở GDPT.

Không cần vai trò của giáo viên khi thực hiện chương trình GDPT.

Thực hiện một phần nội dung bài học/chủ đề trong chương trình GDPT.

Thực hiện toàn bộ nội dung bài học/chủ đề trong chương trình GDPT.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở cấp độ chủ đề, hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp có thể được xem là sự kết hợp có chủ đích giữa các hoạt động học ………(1)…… trong lớp học tại trường và hoạt động học …(2)…………..diễn ra trên mạng, từ xa.

(1) trực tuyến; (2) gián tiếp.

(1) trực tiếp; (2) trực tuyến.

(1) gián tiếp; (2) trực tuyến.

(1) trực tuyến; (2) trực tiếp.

Câu 8. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học nội dung Một số nền văn minh phương Đông thuộc chủ đề MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ – TRUNG ĐẠI – Lịch sử 10, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft Team.

Paint.

Microsoft Powerpoint.

Google Meets.

Câu 9. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Việc lựa chọn, sử dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ trong quản lí và hỗ trợ HS chủ yếu căn cứ vào điều kiện và khả năng khai thác của giáo viên và học sinh, chức năng của các phần mềm, thiết bị.

Câu 10. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Để đưa ra những phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ hiệu quả tại trường phổ thông, cần có sự đồng bộ kết nối các lực lượng chủ yếu trong nhà trường.

Câu hỏi ôn tập Mô đun 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp THPT

Câu 1. Hoạt động chăm sóc gia đình thuộc mạch nội dung nào trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở THPT?

Đáp án: Hoạt động hướng đến xã hội

Câu 2. Tên gọi nào sau đây KHÔNG phải là tên của loại hình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường ở trường THPT?

Đáp án: Hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Câu 3. Sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Câu trả lời:

1 – Khởi động
2 – Khám phá
3 – Luyện tập
4 – Vận dụng, mở rộng

Câu 4. “Phương pháp lao động công ích thuộc phương thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nào?”

Đáp án: Cống hiến

Câu 5. Phương pháp tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp có tính hấp dẫn, lôi cuốn học sinh, mang lại hiệu quả cao trong việc tập hợp, giáo dục, rèn luyện và định hướng giá trị cho học sinh, từ đó, tạo ra sự thi đua giữa các cá nhân, nhóm hoặc tập thể nhằm khuyến khích sự tham gia tích cực của HS là nội hàm của phương pháp tổ chức hoạt động:

Đáp án: Hội thi

Câu 6. Đánh giá để cải tiến học tập thường diễn ra vào:

Đáp án: Trước và trong khi dạy

Câu 7. Chủ đề trải nghiệm, hướng nghiệp trong đó có mục tiêu yêu cầu HS nêu được ý nghĩa của cảm xúc khi thực hiện hành vi lịch sự và thể hiện được hành vi yêu thương với bạn bè là chủ đề thuộc mạch nội dung hướng vào:

Đáp án: Bản thân

Câu 8. Trong một chủ đề hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp học sinh được yêu cầu phải tạo ra được các sản phẩm từ vật liệu tái chế (theo nhóm) và biểu diễn được trang phục từ vật liệu tái chế do nhóm tạo. Trong trường hợp này, phương pháp giáo dục nào nên được giáo viên sử dụng nhằm lôi cuốn được sự tham gia của học sinh, tạo động lực để các nhóm cùng phấn đấu, thi đua với nhau?

Đáp án: Hội thi

Câu 9. Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm hướng tới yêu cầu cần đạt: “Nhận diện được hứng thú, sở trường của bản thân và có kế hoạch phát triển sở trường liên quan đến định hướng nghề nghiệp trong tương lai” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11), giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ nhóm đôi. Giáo viên nên sử dụng phương pháp đánh giá nào để có thể đánh giá phần trình bày của các nhóm đôi một cách phù hợp nhất?

Đáp án: Vấn đáp

Câu 10. Với yêu cầu cần đạt “Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông trong cộng đồng về vấn đề văn hoá mạng xã hội” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, 11), giáo viên yêu cầu mỗi nhóm học sinh xây dựng và thực hiện được 01 kế hoạch truyền thống về chủ đề này. Giáo viên nên sử dụng phương pháp đánh giá nào để vừa có thể đánh giá được nội dung và hình thức của bản kế hoạch truyền thông, đồng thời đánh giá được phần thể hiện hoạt động truyền thông của mỗi nhóm?

Đáp án: Quan sát; Đánh giá qua sản phẩm hoạt động

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Mĩ thuật THPT

Đáp án Module 9 Mĩ thuật THPT - Nội dung 1

Câu 1: Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Đảm bảo tính chính xác.

Câu 2: “Hệ sinh thái trong giáo dục đúng nghĩa không phải là phần mềm hay một hệ thống phần mềm, mà đó là một môi trường tổng hợp với các thành tố khác nhau cùng tương tác, góp phần đáp ứng ………………………….”

điều kiện giáo dục.

môi trường giáo dục.

mô hình giáo dục.

mục tiêu giáo dục.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất : Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất: Vai trò của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục là.

Góp phần phát triển hứng thú học tập và kĩ năng của người học.

Tác động đến các thành tố của quá trình dạy học, giáo dục.

Tạo điều kiện và kích thích GV tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục đa dạng, hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Câu 5. Chọn các đáp án đúng: Để đảm bảo một số yêu cầu cơ bản liên quan đến tính khoa học của việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục cần phân tích các vấn đề sau:

Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.

Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ về yêu cầu cơ bản, nguyên tắc khi ứng dụng, sử dụng học liệu số và tài nguyên học tập, thiết bị công nghệ và CNTT;

Đảm bảo logic, hệ thống và khách quan giữa nội dung dạy học với học liệu số, thiết bị công nghệ và CNTT khi triển khai ứng dụng.

Ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ phải được nghiên cứu, dựa trên quan điểm, lí thuyết khoa học, phù hợp với các mô hình cụ thể;

Đáp án Module 9 Mĩ thuật THPT - Nội dung 2

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất: Theo tài liệu đọc, “học liệu số” hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục học sinh được chia thành 2 dạng, đó là:

Nguồn học liệu số có sẵn và nguồn học liệu số tự tạo.

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng cá nhân.

Nguồn học liệu số dùng chung và nguồn học liệu số dùng trong dạy học, giáo dục môn Mĩ thuật.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng: Phương án nào sau đây là học liệu số?

Các trang web

Video, phim ảnh

Giáo trình điện tử

Máy tính và thiết bị liên quan

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất: Ứng dụng CNTT nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

Class Dojo.

Gmail.

PowerPoint.

Google Classroom.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất: Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Kahoot.

Video Editor.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất: Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

ActivInspire.

Kahoot.

Google Classroom.

Projector.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất: Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng cho chuyên đề “Thực hành vẽ trang trí bố cục 2” cho môn Mĩ thuật lớp 11. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất: Giáo viên xây dựng tài liệu đọc để hướng dẫn học sinh lớp 10 sử dụng phần mềm Paints bằng phần mềm Word. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất: Giáo viên sử dụng công cụ Google Forms tổ chức kiểm tra trắc nghiệm cuối bài “Các thể loại Nhiếp ảnh” – môn Mĩ thuật cho học sinh lớp 10. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất: Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG thích hợp hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Padlet.

Google Classroom.

Microsoft Powerpoint.

Microsoft Teams.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất: Khi tổ chức hoạt động dạy học, công cụ, phần mềm nào sau đây KHÔNG thích hợp giúp GV thực hiện ghi nhận kết hoạt động và quản lí nhóm, lớp?

Padlet.

Google Classroom.

Youtube.

MS Teams.

Đáp án Module 9 Mĩ thuật THPT - Nội dung 3

Câu 1. Chọn các đáp án đúng: Đâu là căn cứ lựa chọn phương án ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục:

Tính khoa học, tính chính xác của thiết bị, phần mềm.

Năng lực ứng dụng CNTT của GV, thái độ đối với CNTT, kinh nghiệm dạy học, những rào cản về cơ sở vật chất như thiết bị, đường truyền internet.

Cơ sở vật chất đối với GV và HS, sự hỗ trợ của nhà trường về mặt kĩ thuật, cơ chế hoặc chính sách, định hướng phát triển nhà trường.

Năng lực ứng dụng CNTT của HS.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất: Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

Câu 3. Chọn các đáp án đúng: Đâu là phần mềm, hệ thống dùng cho môn Mĩ thuật:

Scratch.

Photos.

Video Editors.

Paints.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất: 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm

Học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

Học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh.

Học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.

Câu 5. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng: Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Câu trả lời

1 Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2 Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3 Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4 Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5 Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất: Giai đoạn “Giáo viên chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước nào trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy.

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài dạy

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật có liên hệ hình khối cơ bản” (chuyên đề lớp 10). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Kahoot.

Dạy học thông qua Pinterest.

Dạy học thông qua Gmail.

Dạy học thông qua Microsoft Teams.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất: Với yêu cầu cần đạt “Vẽ tĩnh vật: Hai mẫu tĩnh vật có liên hệ hình khối cơ bản” (chuyên đề lớp 10). Giáo viên có thể ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua https://medium.com/.

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Google classroom.

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Youtube.

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Kahoot.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng: Với HS lớp 12, khi dạy học nhằm đáp ứng YCCĐ “Nhận định được vai trò của bảo tồn di sản kiến trúc trong giáo dục thẩm mĩ và phát triển nghệ thuật truyền thống.”, GV có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để tổ chức kiểm tra, đánh giá?

Video editor.

ActivInspire.

PowerPoint.

Kahoot.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất: Để dặn dò HS lớp 10 chuẩn bị một số đồ dùng học tập cho buổi học trực tuyến về chủ đề “Nhiếp ảnh”, GV có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào để liên hệ với HS?

Kahoot, Google Forms.

ActivInspire, Powerpoint.

PowerPoint, Pinterest, Photos

Google Classroom, Zalo, Gmail.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 118
 • Lượt xem: 5.984
 • Dung lượng: 211,6 KB
Sắp xếp theo