Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Công nghệ THPT Đáp án Module 9 môn Công nghệ

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Công nghệ THPT giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ phần câu hỏi ôn tập, nội dung 1, nội dung 2 và nội dung 3, nội dung 4 trong chương trình tập huấn Mô đun 9.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Lịch sử. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết để có thêm kinh nghiệm hoàn thành khóa tập huấn Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh THPT.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Theo Luật CNTT 2006, “CNTT là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kĩ thuật hiện đại để

b. sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin số

Câu 2. Khi hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng mô hình phân lớp với 4 lớp cơ bản:

d. Lớp giao tiếp; Lớp dịch vụ công trực tuyến; Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác.

Câu 3. Tính thông minh của CNTT trong dạy học, giáo dục cho phép có thể xây dựng, tạo ra các bài kiểm tra đánh giá mang tính hệ thống

a. có thể dùng chung kết quả đánh giá dựa vào các ưu thế của CNTT và các thành tựu có liên quan

Câu 4. Việc áp dụng các nền tảng số trong giáo dục tạo ra các cơ hội để kết nối hạ tầng trong mọi lĩnh vực, mọi khâu của quá trình dạy học, giáo dục

c. tăng khả năng tương tác và sự linh hoạt cho người học trong không gian và thời gian thực – ảo, môi trường học tập thực – ảo (physical-cyber environment interaction) dựa trên nền tảng số.

Đáp án Module 9 môn Công nghệ THPT - Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học trực quan.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học hợp tác.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Dạy học dựa trên dự án có khả năng phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT vì

học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

giáo viên phải vận dụng tổng hợp các phương pháp dạy học để tổ chức.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Trong Chương trình môn Công nghệ cấp TH, thiết bị dạy học có ưu thế ứng

an toàn công nghệ.

dụng cụ chứa mẫu vật về tự nhiên.

sản phẩm công nghệ

nhận thức công nghệ.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn Công nghệ cấp THPT?

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Cơ sở vật chất của nhà trường.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.

Nội dung của chủ đề/bài học.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Việc đánh giá trong dạy học môn Công nghệ 2018 (cấp THPT) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù công nghệ, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù công nghệ được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn Công nghệ.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đắc lực cho phương pháp đánh giá nào sau đây trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Kiểm tra viết.

Quan sát.

Hỏi – đáp.

Đánh giá qua hồ sơ học tập.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Khi dạy chủ đề mở đầu về trồng trọt, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm vườn trái cây ở Lái Thiêu. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

“Thay vì mỗi nhóm sẽ làm tất cả câu hỏi của giáo viên giao trong một lượt thì mỗi nhóm chỉ cần làm một câu hỏi do giáo viên chỉ định và sau đó mỗi nhóm sẽ xoay vòng để góp ý cho những câu hỏi của nhóm khác.” Mô tả trên phù hợp với kĩ thuật dạy học…

tia chớp.

khăn trải bàn.

công đoạn.

động não.

Câu 11. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Tại sao nói phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT khai thác được nhiều lợi thế khi ứng dụng công nghệ thông tin?

Hồ sơ học tập giúp so sánh, đánh giá kết quả học tập giữa người học với người học.

Hồ sơ học tập giúp trưng bày/ giới thiệu thành tích mang tính điển hình của người học.

Hồ sơ học tập chứng minh được sự tiến bộ của người học về một chủ đề/ lĩnh vực nào đó theo thời gian.

Hồ sơ học tập đa dạng, phong phú nên có thể số hóa để tiết kiệm không gian và kéo dài thời gian lưu trữ hồ sơ.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phương pháp dạy học trực quan có ưu thế trong việc phát triển thành phần nào của năng lực công nghệ trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Năng lực tự chủ và tự học.

Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng.

Năng lực nhận thức và tư duy công nghệ.

Năng lực tìm hiểu công nghệ.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Chú trọng truyền đạt cho học sinh những phẩm chất và năng lực cốt lõi.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh.

Đảm bảo tính tích cực của người học khi tham gia vào hoạt động học tập.

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

“Cách thức tổ chức dạy học, trong đó học sinh làm việc theo nhóm để cùng nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giải quyết vấn đề đặt ra.” Mô tả trên phù hợp với phương pháp dạy học…

trực quan.

hợp tác.

nêu và giải quyết vấn đề.

dự án.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường dạy học theo nhóm.

Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

Yêu cầu HS tự học là chính.

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia.

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Một trong những điểm mới về đặc điểm và quan điểm xây dựng chương trình môn Công nghệ 2018 là:

Chương trình đã xuất hiện nội dung thực hành.

Chương trình được xây dựng theo hướng mở.

Chương trình chú trọng hình thành kiến thức cho học sinh.

Nội dung Công nghệ đã được đưa vào chương trình từ lớp 3.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực công nghệ của học sinh THPT?

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực công nghệ mà học sinh cần hoặc đã đạt được.

Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực công nghệ trong sự phát triển các năng lực chung.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực công nghệ mà học sinh đã đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực công nghệ mà học sinh cần đạt được.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

Xu hướng kiểm tra đánh giá.

Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

Đánh giá bối cảnh giáo dục.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Một trong những công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT là:

Đánh giá thường xuyên

Quan sát

Rubric.

Tự đánh giá.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 1

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Thiết bị công nghệ có những vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ cấp THPT?

Kích thích sự hứng thú học tập của học sinh.

Tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh.

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Nguồn học liệu số được sử dụng trong dạy học và giáo dục môn Công nghệ cấp THPT có vai trò gì đối với học sinh?

Kích thích hứng thú học tập của học sinh, tạo cảm xúc tích cực và tạo điều kiện thực thi các nhiệm vụ học tập của học sinh.

Giúp học sinh chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên liên quan đến môn học.

Khuyến khích học sinh tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm.

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng

Vai trò của giáo viên đối với ứng dụng CNTT trong dạy học Công nghệ THPT là:

Khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong dạy học; tìm hiểu và tiếp cận các ứng dụng mới trong dạy học Công nghệ.

Hướng dẫn HS khai thác và sử dụng CNTT, truyền thông trong học tập Công nghệ và đời sống.

Tự học và hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, truyền thông trong dạy học Công nghệ.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng.

Công nghệ thông tin có vai trò gì trong dạy học môn Công nghệ ở trường THPT?

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục.

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho học sinh.

Hỗ trợ giáo viên trong tự học, dạy học và giáo dục học sinh.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 2

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

đánh giá kết quả học tập và giáo dục.

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học môn Công nghệ cấp THPT cho giáo viên?

Google Classroom.

PowerPoint.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Máy tính và thiết bị liên quan

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng “Công nghệ giống cây trồng” – môn Công nghệ lớp 10. PowerPoint thuộc nhóm phần mềm nào dưới đây?

Phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Những công cụ, phần mềm có thể hỗ trợ quản lí công việc của giáo viên trong dạy học Công nghệ cấp TH là

OneNote, Gmail.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

Máy chiếu.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung luyện tập

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Dựa trên mức độ ứng dụng CNTT theo cấp độ bài học/ chủ đề, có các hình thức dạy học có ứng dụng CNTT nào sau đây:

1 Dạy học trực tiếp (dạy học truyền thống) có ứng dụng CNTT.

2. Dạy học trên truyền hình

3. Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Câu trả lời: 1, 3, 4

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Để lựa chọn phần mềm phù hợp, cần phải xét đến các yếu tố cơ bản sau đây:

1. Loại nội dung dạy học cần hoặc phải được sử dụng ở dạng học liệu số

2. Năng lực sử dụng phần mềm của giáo viên

3. Năng lực sử dụng phần mềm của học sinh

4. Tính năng, ưu điểm và hạn chế của phần mềm

5. Điều kiện triển khai phần mềm

Câu trả lời: 1, 4, 5

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy nội dung cấu trúc – chức năng GV nên ưu tiên sử dụng các học liệu số nào sau đây:

Câu trả lời: Hình ảnh, video, phần mềm mô phỏng.

Câu 4. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

1. Dựa trên mức độ ứng dụng CNTT theo cấp độ bài học hoặc chủ đề, có thể sử dụng ba hình thức dạy học có ứng dụng CNTT:

d. dạy học trực tiếp (dạy học truyền thống) có ứng dụng CNTT; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông; Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông

2. Để thiết kế, biên tập được học liệu số nội dung dạy học nên thực hiện 3 bước là:

a. xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể; Lựa chọn nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học; Lựa chọn, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học.

3. GV cần kết hợp xem xét tính năng, ưu điểm và hạn chế của

b. các phần mềm để lựa chọn được phần mềm hỗ trợ việc thiết kế, biên tập học liệu số phù hợp với bối cảnh của việc chuẩn bị, tổ chức hoạt động dạy của GV và học của HS

4. Phần mềm ActivInspire có ưu thế là cho phép một nhóm HS (2 – 10 người) có thể cùng một lúc tương tác lên

c. bài trình chiếu, viết/vẽ thêm các nội dung, di chuyển các đối tượng đến bất kì vị trị trí nào trên màn hình, …

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 3

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Phân tích và đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KHBD căn cứ vào hướng dẫn của văn bản nào?

Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ban hành ngày 08/10/2014.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ để tổ chức lớp học trực tuyến?

Zoom Meeting

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học các nội dung về công nghệ trong môn Công nghệ cấp THPT, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Công nghệ cấp TH có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Tin học.

Công nghệ.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm chung của Google Classroom, Microsoft PowerPoint, Gmail là:

Phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào để tổ chức dạy học các nội dung khái quát về công nghệ trong môn Công nghệ cấp THPT?

Kahoot.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giảng về chủ đề “Động cơ đốt trong” (Công nghệ 11, Chương trình 2018 trang 33), GV muốn học sinh giải thích được ý nghĩa một số thông số kĩ thuật cơ bản của động cơ đốt trong, giáo viên có thể chọn công cụ, phần mềm hỗ trợ nào dưới đây?

Microsoft PowerPoint.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng CNTT.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

Câu 10. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề Đất trồng (Chương trình môn Công nghệ 10, tr.38), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

Youtube.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THPT - Nội dung 4

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Khoá bồi dưỡng tập trung.

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng

công nghệ ở mức độ căn bản.

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có khả năng linh hoạt trong sử dụng.

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Chọn các câu trả lời đúng

Để thiết kế một giáo án điện tử phục vụ cho tiết dạy học Công nghệ cấp THPT, giáo viên cần sử dụng được:

Gmail.

máy vi tính.

phần mềm soạn giáo án điện tử.

máy chiếu đa năng.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất.

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Chia sẻ bởi: 👨 Thảo Nhi
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 08
  • Lượt xem: 280
  • Dung lượng: 198,4 KB
Sắp xếp theo